Konečně Plasy

21.07.2018 23:13

„Už jsi byla v Plasích?“ptal se Petr z Putujících. „Jasně, v konventu, u hrobky, to víš, že jo.“ „Aha! A na hradišti, u studánky a u menhiru? Ne? Tak to se konečně podíváš do Plas.“ A tak jsme vyrazili. Obešli jsme nejen dosud mě utajené Plasy, ale také měli zážitek díky zpívání Hanky Blochové v kostele Mariánské Týnice a na závěr jsme si s laskavým svolením kastelána zabubnovali na Krakovci.  Je neuvěřitelné, kolik míst máme pořád kolem sebe, ani o tom nevíme.

HROBKA METTERNICHŮ

Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera Ondřeje Trojera roku 1690 barokně přestavěn a zvětšen. Po zrušení kláštera (1785) byl kostel upraven novým majitelem panství kancléřem Metternichem, v klasicitním (empírovém) slohu. Kancléř Metternich využil suterén kostela pro zřízení své rodinné hrobky. V ní jsou dodnes jsou uloženy ostatky rodiny Metternichů včetně ostatků kancléře Václava Lothara Metternicha.

23.6.2018, Victorian Romantic Tarot

O KANCLÉŘI VÁCLAVU METTERNICHOVI

Jeho osobnost: 6 mečů

Jeho život: Rytíř mečů a Mírnost

Jeho poselství: Eso pohárů, Páže pentaklů, 4 mečů

Pořád dál a dál, to by mohlo být heslem kancléře Metternicha. „Jen vzhůru, hrdobci.“ Byl to člověk moudrý, vizionářský a prozíravý. Svým myšlením a vnímáním nezapadal do škatulky té doby, a byl vždycky o krok napřed před ostatními. Byl vnímavý a uměl spojovat věci tak, aby vytvořily nějaký přesah. Měl jasné vize a ideály a ty následoval, ať to stálo, co to stálo. Vždy věděl, co chce. A naštěstí si to také mohl dovolit. Nenarodil se do rodiny chudého rolníka, a tak mohl rozvíjet, co dostal do vínku a dát tomu patřičné rozměry. Určité pohodlí dané majetkem a postavením mu tak umožnilo, všechno, co chtěl a viděl, také zhmotnit. Pravda, občas ho na cestě zdržela nějaká ta krasavice, ale vždy zase poslechl hlas boží a pokračovat na své cestě dál. Co by nám dnes řekl, kdyby mohl? „Vytvořil jsem velké dílo, nashromáždil množství předmětů, jejichž váha a skutečný význam se teprve projeví. Nestihl jsem to, co jsem chtěl a po mě už další nepochopil můj záměr a přestal jej budovat. Ne v pohledu na mé dílo, ale jen skrze něj se dostanete tam, kam jsem se zamýšlel vydat i já. Pozorujte a tvořte, myslete, probůh! Co já jsem nemohl, neboť mi to čas nedopřál, může se ještě státi. Pokračujte, ta cesta už není dlouhá!“

MENHIR V PLASÍCH

Mezi klášterem a hrobkou Metternichů je malý nenápadný menhirek, který energeticky předěluje prostor mezi oběma stavbami.

23.6.2018, Wild Wood Tarot

Energie: 10 pohárů, 8 pohárů, Rytíř holí

Funkce: Páže holí

Malinký je tento menhir jen svou výškou. Skrze něj proudí velká síla, jako by byl předělem a milníkem, skrze který se odděluje a proudí tam, kam má. Je bystrý a hravý, není to žádný strnulý mudrc. Rád nám poslouží a předá, a je rád, je-li povšimnut. Stačí jej pozdravit, když pojedete kolem a energie pofrčí tu i vám.

STUDÁNKA PRELÁTKA

Vévoda Vladislav II. Léta Páně 1144 rozhodl se založit církevní sídlo. Příroda sama ukázala k založení kláštera Plasského místo uprostřed hor a lesů k rozjímavému životu, a proto povolal Léta Páně 1146 řeholníky. Opat Ivo s 9 bratry z Langheimu našel v hustém lese nedaleko kláštera studánku, která vyvěrala ze země a pojmenovali ji "Klášterní" a časem na "Prelátku". Po 274 let sloužila řeholníkům Plasským, kterým skvétalo blaho a štěstí. Roku 1826 koupil celé panství K.V.L.Metternich a sluhové každé ráno přinášeli dva džbány dobré vody pro svého pána. Sloužila i pracujícím na Velké louce a pro kvalitní vodu přicházeli i ostatní lidé z okolí Plas.

23.6.2018, Wild Wood Tarot

Energie pramene: Rytíř pohárů, Smrt, 5 mečů

Mniši, co se usadili zde, dobře věděli, co dělají a měli jasné cíle, na kterých poctivě pracovali. Vedla je sem sama příroda, voda, kterou cestou sledovali. A proto hojně využívali také tento pramen, protože věděli o jeho účincích a síle. Ve zdejší vodě je ukrytá velká, i když nenápadná síla přinášející uzdravení. Sáhneme si skrze ni do zdroje a odebereme si přesně to, co potřebujeme. Plni síly pak budeme čelit mnohým nebezpečím, která na nás v životě číhají. Zda tuto funkci měla Prelátka odjakživa nebo do ní byla moudrými vložena, těžko říct. Pravda bude asi někde uprostřed.

KLÁŠTER PLASY

Na klášter samotný a místa v něm jsme vykládali už v roce 2011. Přečíst si to můžete zde. Po sedmi letech jsem se s Putujícím podívala do míst, které běžně k prohlédnutí nejsou, pobyli jsme ve vězení, postáli u základního kamene s trochu alchymistickým nápisem a návodem zároveň, že stavba bez vody spadne, a prošli si větrací šachty. Tedy někteří, jiní se báli o svou klaustrofobii, a tak jsem tam radši nešla.

VĚZENÍ

I mniši měli své dny a páchali různé nepravosti a tak byly v konventu i dvě cely s rafinovaným mučícím systémem.

23.6.2018, Victorian Romantic Tarot

7 pentaklů, 4 pohárů, Vůz

„Mniši jsou tiší, jsou tiší jak myši a do kroniky píší, že léta páně pět zas nezměnil se svět.“ Zpívá se ve Svěrákově písni z Lotranda a Zubejdy. No, jak kteří! Mniši v cisterciáckém kláštere v Plasích měli i jiné nápady a nezastavili se jen tak před něčím. Zdejší vězení jim umožňovalo zpytovat svědomí a přemýšlet buď o Bohu a jeho přikázáních, které porušili, anebo o tom, kde udělali chybu, že jim jejich plán na otrávení představeného nevyšel. V každém případě se vězení stalo místem posměchu a odepření světských radovánek, které jim asi nebyly cizí. Nicméně dnes ve vězení není po traumatech a násilí příliš stop a místo samo se smiřuje se svou minulostí.

JIŽNÍ ZRCADLO A DRUHÝ ZÁKLADNÍ KÁMEN

Mírnost, Rytíř pohárů, 4 holí

Vytesaná věta o vodě, která je nutností pro tuto stavbu: „Bez vody se stavba zřítí“ je nejen návodem, jak ji udržet v kondici, ale hlubokou alchymistickou pravdou vyjádřenou ve stavbě samé. Santini stavěl nejen na svých architektonických vědomostech, ale i na informacích a myšlenkách, které z praktickým stavařstvím neměli moc co společného. Esoterní myšlenky a principy pak vložil jako jemné detaily do všech svých děl a stojí na nich nejen klášter v Plasích.

HRADIŠTĚ PLASY

Hradiště na ostrožně obtékané ze tří stran řekou Střelou je asi dva kilometry severozápadně od stejnojmenného města. Místo bylo osídleno v období 3200–2800 let př. n. l. a později v době halštatské. Při archeologickém výzkumu provedeném v roce 1980 byly nalezeny zlomky eneolitické keramiky a kamennou sekerku. Při povrchovém sběru v roce 1999 byly získány střepy z pozdní doby halštatské a z období chamské kultury.

23.6.2018, Pagan Otherworld Tarot

BOD NA VALECH

Na místě Putující našli několik energetických bodů, šla jsem v jejich stopách a vykládala na nich karty.

7 pohárů, Páže holí, Páže mečů

Co vlastně chceš, poutníče?

Ještě než vstoupíme, přivítají nás tu dva strážci, kteří nám ukážou poklad, který je tu ukrytý, cíl cesty, ale i zbraně, které mají na jeho ochranu. A je jen nás, zda chceme pokračovat dál nebo se zalekneme a zjistíme, že pokrok nám za to nestojí.

BOD U STROMU

5 pentaklů, Prázdná karta, Velekněžka

Co za to dáš?

Další energetický bod nám odkrývá další kousek z obrázku, za kterým jdeme. Poodhaluje roušku tajemství, ukazuje, co je nutné opustit a obětovat. Dozvídáme se, kolik bude cesta do našeho nitra stát a co za ní musíme zaplatit. Odevzdáme požadovanou sumu nebo se otočíme na podpatku a zamíříme zpět.

BOD NA OSTROHU

Prázdná karta, Věž, 5 pentaklů

Tak tady to máš!

A jsme tu. Dali jsme, co jsme měli, vzdali jsme se toho, co nás brzdilo a na čem jsme lpěli, a můžeme nahlédnout do světa, který se před námi otevřel. Stačí je pokleknout a zvednout hlavu vzhůru. A jsme doma. Ve vesmíru, u Boha, ve středu Univerza. Stálo to za to…

Energetické body na prastarém hradišti jsou jakousi iniciační cestou, která začíná i končí stejně, ale přesto jinak. Vylosované karty se na ní zajímavě opakují, jakoby se témata točila v kruhu přesně podle toho, co jsme schopní tu zažít a unést. Hradiště samo přitom, jak se dozvíme níže, nebylo žádným zásadním kultovním okrskem, zdá se, že cestu zasvěcení a vnitřního posunu sem přinesli až tiší mniši, kteří jistě věděli o existenci sil na ostrohu jako stvořeném pro překonání překážek a pohled výš. Možná poznali, že se odsud lze dívat ještě dál, než je na první pohled patrné a jakou to má cenu.

HRADIŠTĚ

Minulost: Král pentaklů, 8 pohárů, 4 holí

Přítomnost: 7 pentaklů

Budoucnost: Slunce

Rada: Blázen

Varování: Královna pentaklů

Energie místa: Eso mečů a Královna mečů

Duch místa: Páže pentaklů

Od začátku mělo zdejší hradiště spíše materiální nebo strážní funkci. Jeho poloha určitě přispěla k tomu, nač bylo používáno a nic jiného zde tehdy asi nebylo možné hledat. Snad jen, že zřejmě fungovalo dobře a že se tu umělo úspěchy i slavit. Prachobyčejné hradiště, kde šlo o byznys a peníze to ale přeci jen nebylo. Možná tu mohla sídlit nějaká významná osobnost svého času, eneolitická celebrita, která byla vyhledávána pro svou moudrost a bojovnost. Dnes je pro nás výzvou a pokynem, hledat zde něco jiného než mince, objevit poklady v sobě tím, že vykoukneme ze sebe a podíváme se výš. Pak budeme odměněni nejen dobrým pocitem z výstupu.  

MARIÁNSKÁ TÝNICE

Také v Mariánské Týnici jsem v roce 2011 provedla velký výklad, tady je k přečtení. A proto jsem o sedm let později vyzkoušela, co nám karty o místě řeknou dnes.

23.6.2018, Victorian Romantic Tarot

POUTNÍ CESTA PLASY-TÝNICE

Mariánská Týnice byla poutním místem, vedla k ní cesta z Plas, kterou se dobří zaměstnanci starající se o tento barokní skvost snaží obnovit. Úředního šimla ale ke cvalu nepřinutíš a tak to trvá a trvá.

Týnice: Páže pohárů

Plasy: Síla

Cesta: 3 pentaklů

Mariánská Týnice mlsně pokukuje po silnějším kolegovi v Plasích a nesměle se hrne do spolupráce, která musí být vzájemná. Jinak tudy cesta nepovede. Chce to čas a trpělivost, nic se nestane přes den. Možná, že až v Týnici dokončí plánovanou dostavbu, bude úplná a něco se změní.

V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století.

3 pohárů, Měsíc, Kolo života

Uvnitř kostela najdeme nejen překrásnou ženskou energii, plnou naděje, útěchy i spojení s vyšším vedením, ale i korunovaci. V nejvyšší kopuli andělé snášejí korunu a na vylosované kartě ji najdeme také.

V klidu, míru, pokoře,

bez bázně a hany,

ty, ten tíhou umořen,

dostaneš tu dary.

Neboj se se oprostit,

vzdát se hlavy tíže,

přejdi tiše přes mosty,

ať jsi srdci blíže.

Koruna, jež spočine,

právem na tvé hlavě,

bude první počinek,

první krůček správně.

O JANU BLAŽEJI SANTINIM

Jeho osobnost: 10 pohárů 

Jeho život: Královna holí a Páže mečů

Jeho poselství: Páže pentaklů, Páže holí, Slunce

Santini byl požehnaný člověk. Dostal hojnost velkých darů, a všechny v míru a dobru používal. Ne proto, aby vytvořil velké dílo, aby byl známý a proslulý, ale protože dělal, co ho těšilo a co mu dávalo smysl. Proto, aby naplnil svou duši a utišil své srdce. Vždy myslel na lidi, obdivoval život se všemi jeho krásami, plnil si své sny a následoval své touhy. A kdyby se ho dnes někdo zeptal na jeho názor? „Lidé, žijte. Nezáleží na tom, kolik toho máte, co umíte a kdo je na to pyšný. Žijte, ve svých srdcích, pro své touhy a pro život sám. V harmonii, kráse a radosti.“ Proto díky němu vznikly stavby, které dodnes obdivujeme. Naplnil je krásou dokonalé symetrie a vnitřní i vnější harmonie. Proto je obdivujeme a dodnes si z nich bereme, protože jsou čisté, dělané z radosti a nejvyššího smyslu pro krásu,

POSELSTVÍ Z MARIÁNSKÉ TÝNICE

Svět, Smrt, Rytíř pohárů

Mariánská Týnice je otevřenou náručí. Vábí nás a láká do svých prostor ticha, umění a síly. Navazuje na tradici mnohem starší a obsáhlejší než se nám teď může zdát, ale přesně to, je tu cítit na každém kroku. Vážnost a hloubka všeho, co tu má svůj řád a místo.

Nechme se hýčkat, potěšme oko, tak jak to umí jen baroko!  

BUBNOVÁNÍ NA KRAKOVCI

Krakovec jsme navštívili v srpnu 2016. O tom, co jsme zde zjistili, se můžete dočíst zde. O Svatojánské noci 2018 jsme se tu účastnili celorepublikového bubnování. Mělo tři části, každá věnovaná posílení něčeho jiného. Tahala jsem karty na jednotlivé části, co o tom řeknou. 

23.6.2018, Shapeshifter Tarot

PŘED: Král pohárů

ENERGIE PRO MATKU ZEMI: 8 pohárů

ENERGII PRO ČECHY A MORAVU: Milenci

ENERGIE PRO SEBE: Páže pentaklů

PO: 5 mečů

Plni naděje a očekávání hledíme vzhůru. Jsme spojení s tím, co je v nás a díky čemu můžeme vyletět nahoru a stoupat, kam až to půjde. Jsme připraveni opustit bezpečí a vystrčit nohu na nový břeh. Matka Země si nás skládá, jednotlivé dušičky a človíčky, každý k ní patří, každý je její součástí. „Vždycky vás budu milovat! Všechny vás přijímám! Všichni jsme já!“ Čechy a Morava se sbližují, patří k sobě a nikdy se neoddělí. Jsou jedním dechem a srdcem, jsou jednou bytostí patřící Matce Zemi. A teprve pak je člověk plný síly. Když ví, kam patří, když jeho vlast je v jednotě, když žije, dýchá a chodí s vědomím spojení za zády. Pak je pevný, věří si a tvoří, buduje a prospívá Matce Zemi, která je tu pro něj jako on pro ni. A řve hlasem medvědím: „Hlavně ti, co nevědí, dobře vám to povědí!“

 

ZDROJ:

https://www.krasnecesko.cz/lokality/11848-hrobka-metternichu-plasy-hrobka.html

http://www.dolni-strela.cz/turisticke-informace/tipy-na-vylety/studanka-prelatka-pramen-zdravi/

http://www.marianskatynice.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plasy_(hradi%C5%A1t%C4%9B)