Každé stéblo trávy má svého anděla, jenž se nad ním sklání a šeptá: "Musíš růst, musíš růst."

Talmud

 

"Všechno vědění a rozšíření našich vědomostí nekončí tečkou na konci věty, nýbrž otazníkem."

Herman Hesse

 

Nebe nahoře, nebe dole,

hvězdy nahoře, hvězdy dole.

Všechno, co je nahoře,

je také dole.

Pochop to a jásej!

Alchymický text