Už třináct let pracuji s tarotem a zaměřuji se prakticky především na něj. Je to ale natolik obsáhlý a univerzální nástroj, takže se s ním dá propojit téměř cokoliv. Proto je moje nabídka sice tarotová, ale i tak široká:

  • Tarotové poradenství - výklad tarotu  zaměřený na řešení přítomných problémů, minulých příčin a budoucích výzev a úkolů
  • Kurzy a semináře - naučím vás pracovat s kartami tak, aby vám pomáhaly a to hravou a zábavnou formou
  • E - knihy - sesbírané materiály o významu karet, tarotu jako takovém, apod. Vše na cd nebo zaslané přes uschovna.cz ve formátu PDF
  • Zdravé bydlení - propojení tarotu a kyvadla při zkoumání geopatogenních zón ve vašem bytě nebo domě

                                                                  

 „Setkali se dva staří soupeři – Problém a Řešení. Problém se nachystal k boji, ale Řešení jej klidně a bez povšimnutí obešlo a pokračovalo v cestě.

„Tebe ještě neznám,“ volal za ním problém posměšně, „ale už vím, že jsi hloupé a zbabělé Řešení, když se mne tolik bojíš.“

„Mýlíš se,“ odpovědělo Řešení, „já jsem dobré Řešení a ty mne vlastně vůbec nezajímáš. Jdu si promluvit s Příčinou. S tou protivnou bábou, která mi tě poslala do cesty, abys mne zdržel.“