Rakovnické vykládání

14.08.2016 21:11

Druhý tarotový výlet jsem naplánovala na prostředek srpna na Rakovnicko, a to na dvě zříceniny a především tajuplné Kounovské řady. Byla to vlastně pátrací akce po původu oněch zajímavých kamenů a jejich propojení s okolím a my tarotoví detektivové jsme myslím odvedli velký kus práce.

13.8.2016, od rána do večera. Karty losovali, debatovali, tvořili a pořád něco vykládali:

Lucka Fejklová: Golden tarot by Cat Black

Jana Aubrechtová: Draconi tarot, Touchstone tarot

Jana Bufková: Golden tarot by Cat Black

Ilonka Šustková: Apokalypsis tarot

Petr Láznička: Mystic Spiral tarot, Wizard tarot

Duchovní pes Eda: tarot nepotřebuje, je napojen přímo, pozitivitu míst dával najevo okázalým válením se v trávě

Text napsala:

Anna Bechná: Tarot starých pověstí českých, Jordan Tenčev tarot, Sacred Circle tarot

KRAKOVEC

Zřícenina blízko Rakovníka je postavena v tzv. gotickém manýrismu jako pohodlný zámek pro Jíru z Roztok. Hrad je známý nejen z filmu Ať žijí duchové, ale také jako poslední místo, kde pobýval Mistr Jan Hus před odchodem do Kostnice a podle Kosmy i jako pravděpodobné sídlo soudce Kroka. Kromě filmové pohádky jsme ale vlastně skoro všechno vyvrátili.

SKLEPENÍ

Podle Otomara Dvořáka se ke zdejšímu sklepení vztahuje pověst o Přemyslových střevících z lýčí, které jsou zde schovány.

Jana A., Ghost tarot

Minulost: Svět, Milenci, Blázen 

Přítomnost: 8 pohárů

Budoucnost: Poustevník

Rada: 3 mečů

Varování: 9 pohárů

Energie místa: Rytíř pohárů a Spravedlnost

Duch místa: Král pohárů

Jakoby právě odtud vycházela síla celého hradu. Jakoby se pod jeho podlahou, v udusané hlíně nacházelo světlo, o kterém věděli původní obyvatelé a čerpali z něj. Hlídač, který má tento zdroj na starosti, dbá na to, aby sem nevešel nikdo bez čistého srdce a nezanechal zde otisk, který by velkou lucernu poškodil. A do budoucna to s ním bude zřejmě ještě těžší. Kdybychom kopali, možná bychom zde narazili na poklad, který je pečlivě střežen a nedostane se k němu nikdo nepovolaný. S místním hlídačem však není radno navazovat komunikaci nebo se ho snažit obalamutit. Není to přátelský tvor a nemá rád, když se tu motá zbytečně moc lidí. A zdejší poklad možná není vůbec vykopatelný, zřejmě si ho odnese každý, kdo s láskou v srdci vstoupí a projeví úctu naším předkům.

SPOJENÍ S KROKEM

Podle jména hradu Kosmas ve své Kronice usuzuje na možné spojení se soudcem Krokem, otcem Kazi, Tety a Libuše. Otomar Dvořák uvádí, že jméno Krok je vlastně označení někoho, kdo je určen k rokování, tedy soudce. Krok tak může být názvem pro soudce, jeho funkci, nikoliv konkrétní jméno. Měl tedy Krok zde své sídlo?

AB, Tarot starých pověstí českých

Souvisí Krakovec se soudcem Krokem? 4 mečů, 4 holí, Král holí

Dělo se tu zřejmě ledacos, ale vypadá, že soudce Krok zde nikdy nepobýval, nic tu nezanechal, nejel ani okolo a kdo ví, zda vůbec kdy byl. Krakovec měl jiné obyvatele a jiné pány, kteří mu předali svou energii a to velmi zřetelně. Nějak se nemůžu zbavit dojmu, že mi Jíra stojí za zády.

SPOJENÍ S MISTREM JANEM HUSEM

11.října 1414 odsud vyjížděl Mistr Jan Hus do Kostnice. Těžko říct, jaké zde prožíval pocity a zda věděl, že jede na smrt. Osobu Mistra Jana a jeho život, a poselství, které nám vzkazuje, nemaje Jana pro nás vyložily naše dvě Jany.

Jana A., Touchstone tarot

O Janu Husovi: Eso mečů, 8 mečů, Slunce

O jeho životě: 4 pentaklů, Kolo života

Jak skončil: Eso pentaklů

Mistr Jan Hus jiný být nemohl a nemohl proto ani jinak skončit. Věřil pevně své myšlence a možná skutečně nedomyslel, jak to celé může dopadnout. Jeho cílem bylo šířit pravdu po lidech, kteří tápou a věří bludům, připadal si možná jako zachránce, který prosazuje svou myšlenku a dává lidem pravdu a sílu, kterou potřebují znát. Necouvl ani o píď, a dokud měl mocné a vlivné zastánce, vykoukla tu na nás královna Žofie, s níž ho možná pojila více než úcta, mohl si dovolit nemyslet na důsledky.

Poslední karta, kterou Jana vylosovala, Eso pentaklů odkrývá víc, než to na první pohled vypadá. Vyšla také Janě B., když tahala karty na Husovo poselství. Ta jím začala jako s něčím, co ho vedlo a čeho chtěl dosáhnout. Věřil, že je napojen přímo na nebe a anděly, že on šíří to pravé a podstatné, neobalené žádným marastem. Tu čistou a jasnou pravdu. Za tu pak sice zaplatil, ale dosáhl svého a možná, když umíral, těšila ho myšlenka, že právě jeho slova, i díky jeho mučednické smrti, budou věčná.

Golden tarot, Jana B. vyložila a sepsala: Poselství Mistra Jana Husa:

O čem snil Mistr Jan Hus? Páže mincí
Karta ukazuje jeho touhu po tom, aby lidé dokázali navázat spojení s Bohem, aby ctili Boží zákony stejně jako ty pozemské, aby se nechali inspirovat vyšší myslí.
V čem se jeho doba podobala té naší? Královna mečů
Dvě hlavní sféry bytí člověka byly přísně oddělovány. Zatímco hlava náležela pouze Bohu, což bylo chápáno jako jedině správné, hříšné tělo patřilo Ďáblu, se kterým bylo záhodno neustále bojovat. Dnes máme stejný problém: to co je racionální a přísně vědecké je "v pořádku" narozdíl od toho, co jsme (někteří) schopni vnímat celým tělem, ale ostatním to zůstává skryto. Rozum a cit, obojí navzájem propojené, je ideál, ke kterému jsme stále ještě úplně nedošli.
Husovo poselství nám, lidem dneška... Páže pohárů
Poselstvím je Láska, empatie a chuť komunikovat. Mluvit nejen se svým nitrem, ale i mezi sebou navzájem. Nenásilnou formou budovat vztahy založené na pochopení a vzájemném respektu.

Další Janiny úžasné výklady najdete ZDE.

Mimochodem všimněte si esa mincí z výkladu Jany A. a Pážete mincí od Jany B. Pochází sice ze dvou různých sad, ale od stejné autorky, a jsou si velmi podobné, i když se v něčem liší.

Na kartě na začátku Husova života, Pážeti mincí, najdeme člověka, jenž hledí na anděla. Na esu mincí, mluvící o konci jeho cesty, je již jen anděl. Hezky symbolické, že?

O KRAKOVCI

Jíra z Roztok byl křivoklátský purkrabí, nejvyšší lovčí a oblíbenec krále Václava IV. Krakovec si nechal koncem 14. století postavit na místě bývalé tvrze jako luxusní sídlo, které svou architekturou nemyslelo na obranu. Začátkem 15.století opustil Krakovec s těžkým srdcem a ještě při prodeji prý přemlouval kupce Lefla z Lažan, aby mu, ač velmi zadluženému, hrad nechal. Nestalo se a u zmíněného Lefla pak pobýval právě Jan Hus. Během třicetileté války byl hrad zpustošen a v roce 1783 zbytek zničil požár. (V.Vokolek)

13.8.2016, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Poustevník, Kolo života, Věž 

Přítomnost: Poslední soud

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: Rytíř mečů

Varování: Blázen

Energie místa: 4 pentaklů a 2 pentaklů

Duch místa: Páže holí 

Zdá se, že ještě před tím, než se tu usídlil Jíra z Roztok, bylo toto místo obýváno moudrými lidmi, kteří zde nejuchali, ale spíše se učili, káli nebo studovali. Rozhodně to bylo místo tichého rozjímání a klidu, nevládla tu žádná silná energie a chodilo se sem spíše jako do útočiště. Možná sem lidé chodili právě za tou silou ukrytou v podzemí, a tiše si z ní brali. Mohla se tu třeba nacházet dávná svatyně nebo léčivý pramen. Osud otočil dějinami, na nějakou dobu to tu vypadalo úplně obráceně, ale stejně jako do pověstné Babylónské věže, zasáhly těžké rány a uťaly Krakovci jeho život. Nyní se pokouší o jeho zmrtvýchvstání, ale jde to pomalu a k původnímu účelu už se zřejmě nenavrátíme. Také proto zde z původní energie nezůstalo už nic, ač by se ještě něco vzkřísit dalo. Není to ale naším úkolem, naopak. Sám hrad varuje každého kejklíře, který by zde chtěl hýřit a lomozit. Každý projev neúcty se trestá!

Krakovec je tak trochu naštvaný hrad. Z jeho původní slávy zbyly jen střípky, které nestačí ke spokojenosti. Místo samo bylo kdysi oslavováno a uctíváno. Hrad pak byl postaven jako honosné sídlo a co z něho zbylo? Zřícenina. Pokud zde občas obchází Jíra z Roztok, a není to vyloučeno, je rozmrzelý a nesvůj. Zlobí ho lidé, kteří neopěvují jeho slávu, a smutně se dívá na to, co zbylo z toho, co chtěl vybudovat.

PRESBYTÁŘ U KAPLE

Zezadu hradu najdeme presbytář kaple Panny Marie a svaté Kateřiny. Do kaple bohužel přístup není, ale kaple je zvláštně orientována a presbytář je vyložen ven z hradu a k tomu ještě šikmo. Arkýř je nastaven tak, aby v den první jarní rovnodennosti sem vstoupil první paprsek vycházejícího slunce a osvítil fresky, které se bohužel nedochovaly. Nevíme tak, na co chtěli stavitelé zvláštní kaple upozornit, ale dochovaly se stížnosti kněží českých z roku 1413 na Jindřicha Lefla z Lažan, jako zavilého kacíře. Je tedy možné, že se zde oslavovali pohanské kulty a to v době tuhého křesťanství. (O.Dvořák)

AB, Jordan Tenčev tarot

Co je to za místo: Král holí, 10 mečů a 8 mečů

Ten, kdo tuto kapli vystavěl, měl naprosto jasný účel, proč to tak dělal a byl ochoten kvůli tomu jít i přes mrtvoly, nebo dejme tomu riskovat obvinění z kacířství a útoky na svou osobu. Prosadil si tento záměr i přes nevůli jiných a dokázal přesně to, co chtěl.

Lucka, Golden tarot

Svět a Velekněz

Bylo to moudré rozhodnutí, které přitahovalo nejen pozornost, ale i energii z velkých dálek. Cílem byla oslava radosti a ženské energie, zakuklená za křesťanskou kapli. Vždyť také kaple byla zasvěcena Panně Marii a svaté Kateřině, a fresky na zdech oslavovaly zřejmě Mariánský kult. Byl to tedy takový malý feministický exkurz a bůh ví, kdo ve skutečnosti majiteli hradu tento cíl vnuknul.

O PRESBYTÁŘI

Jana A., Draconi tarot

Minulost: 4 mečů, 7 mečů, 3 pohárů 

Přítomnost: 6 holí

Budoucnost: Mág 

Rada: Luna

Varování: 10 pentaklů 

Energie místa: Král mečů a Královna pentaklů

Duch místa: Milenci

Konkrétně toto místo na Krakovci mělo velkou sílu, ale bylo zamčené a schované a nedalo se k němu dojít. Možná stavba této kaple s tak pečlivě naplánovaným presbytářem sílu uvolnila a na krátký čas ji umožnila vyjít ven. Nyní je volná a silná a čeká na vhodného mistra, který ji využije opět k oslavě ženy. Představa Krakovce jako ženského místa je možná trochu zvláštní, ale co když původní síly byly právě ženské a léčivé a za těmi sem chodili lidé, aby se uzdravili. Co když není Krakovec spojen s Krokem, ale s některou z jeho dcer? Kazi byla léčitelka a uctívačka, možná sem lidé chodili za ní. A proto je hrad sám trochu naštvaný, a proto musel vyhořet, protože nesnesl vládu mužů? Fantazíruju, co? Ale podívejte se sami na energii místa a ducha místa: Král mečů, Královna pentaklů a Milenci. Jedna a jedna rovná se dvě.

Co nám tedy Krakovec ukazuje? Původně ženské místo, na kterém možní sídlila nějaká léčitelka, bylo ovládnuto muži. Jeho síla se zachovala jako pomyslný poklad ve sklepě, a nyní čeká, až bude zase obnovena. Patronky zdejší kaple, do které se navíc nesmí, to samy nevytrhnou. Možná zpřístupnit kapli a zase zde začít mluvit o ženské harmonii, by pro začátek stačilo. Leontýnka asi byla slibný začátek.

BOŽÍ KÁMEN U SOSNĚ

Chráněná přírodní památka, k níž se vztahuje pověst o Ježíšovi a jeho dvanácti apoštolech, kteří zde přenocovali a do kamene otiskli svá těla. Více najdete na http://putujici.cz/?p=p_396&sName=Bozi-kamen

13.8.2016, Sacred Circle tarot

Minulost: Kolo života, Velekněžka, 6 holí

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: 8 mečů

Rada: 8 holí

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: Páže holí a Král holí

Duch místa: Královna mečů

Boží kámen není jen tak nějaký kámen. Kolik apoštolů si na něj sedlo nevíme a ani to není důležité. Kámen stojí na starém posvátném místě, kde se konaly obřady a rituály a uctívaly se vyšší síly. Možná byl součástí nějakého většího kruhu, možná zde díky němu proudila energie a byl proto uctíván. Mohl být středem nějakého většího systému, inu pomalu se blížíme ke Kounovu. Mimochodem motiv kamenného kruhu nebo řady se vyskytuje na polovině vylosovaných karet. Pořád vyzařuje velké množství silné a aktivní energie a pořád nám má co dát. A my bychom se neměli bránit, protože se může stát, že se jednou stáhnou mračna a už to nepůjde.

OBĚTNÍ MÍSTO?

Lucka, Golden tarot: Bylo zde obětní místo: Rytíř mečů

Karty, které vylosovala Ilonka na kameni, ji vedly k tomu, že se jednalo o obětní kámen. Rýha na kameni by podle ní krásně odváděla krev až dolů do misky na zemi. Vylosovaná karta by na něco takového mohla ukazovat, ovšem v rámci spravedlivého boje, tedy nic, co by nechalo na tomto místě nějakou negativní stopu.

KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA U KOUNOVA

Dnešní podoba kostelíka je barokní, podle Otomara Dvořáka však vykazuje rysy původní románské dispozice. Historické záznamy o původu mlčí, pověst však vypráví o suchu, které sužovalo místní kraj. Svatý Vojtěch přišel a vymodlil toužebně očekávaný déšť. Podobně jako na Zelené Hoře u Nepomuku.

Nejstarší dochované svědectví o kapli je z roku 1519, od té doby měla několikrát namále, zvláště v roce 1795, kdy se stala sídlem obávané bandy lupičů. Kaple nakonec všechno přečkala a nyní je zase postupně obnovována. (Viz informační tabule na místě)

13.8.2016, Draconi tarot

Minulost: Smrt, Eso pentaklů, 8 pentaklů

Přítomnost: 6 pentaklů

Budoucnost: Eso mečů

Rada: Královna mečů

Varování: Milenci

Energie místa: Král mečů a Slunce

Duch místa: Vůz

Opět stojíme na místě, které nebylo na kapli vybráno náhodně a křesťanskými pány. Odjakživa zde byla silná energie, která jede a jede a jede a ještě dlouho pojede. Přesto bychom zde měli být opatrní a ostražití. S rozumem zde pobývat a čerpat. Energie, která je v těchto místech, není laskavá a něžná. Chce po nás rozum a pevnou vůli. Ne se bezhlavě vrhat někam, kam nám není dovoleno. Jako by ji strážila mocná síla a nenechala nás dělat si, co chceme. Blížíme se ke Kounovu a čím dál tím víc si musíme dávat pozor na kroky, které děláme. Zneužít, ať už vědomě, nebo nevědomě, je snadné, důsledky mohou být ničivé. Také Dračí tarot na tento výklad Jana A. nevybrala náhodou.

Lucka, Golden tarot: Jak se na místě podepsala loupežnická minulost?

Ďábel, Luna, 7 pentaklů, Spravedlnost, Král holí

Krutá banda za noci,

již ti není pomoci.

Neseš mince z trhu,

v tom se na tě vrhnul.

Podříznul ti hrdlo,

zabil tě, ty trdlo.

Zatím se jich každý leká,

spravedlnost na ně čeká.

Mocný vládce dědiny,

dal zajmout ty zlosyny.

Spočítal jim hříchy,

a zbavil je pýchy.

Poslal je na druhý břeh,

čisto už je v lesích těch.

Petr, Mystic Spiral: Poselství místa pro nás:

7 holí, 9 pentaklů, Spravedlnost

Cesta vzhůru, z problémů, vede jen přes opravdové přiznání, sebereflexi a práci na sobě samém. Opravdovost je klíčem k cestě k úspěchu. Ze spárů obludy se můžeš dostat jen vlastní silou, odvahou a pravdou. A že o tom Petr něco ví.

AB, Touchstone tarot: Poselství svatého Vojtěcha

Viselec, Slunce a 5 pentaklů

Jen odvaha v duši, čistota srdce a opravdová pomoc druhým může tobě přinést spokojený život.

KOUNOVSKÉ ŘADY

Tajemné řady kamenů zvláštního uspořádání blízko Kounova na Rakovnicku. Původní velikost, účel a uspořádání dodnes není objeveno, víme jen, že se dochovalo čtrnáct řad v různých vzdálenostech od sebe a přibližně 2200 kamenů. Řady míří od jednoho kraje náhorní plošiny Na Rovinách ke druhému přibližně v severo-jižním směru. Součástí jsou dva větší kameny, možná původně stojící, Pegas a Gibon. http://putujici.cz/

KÁMEN PEGAS

Kámen na jihozápadním cípu zvrásněný puklinou, která mladým astronomům, kteří kameny v 70. letech 20. století zkoumali, připomínala souhvězdí Pegas. Podle Otomara Dvořáka to byl tzv. vizír, kterým bylo možné pozorovat západ slunce.

AB, Sacred Circle tarot

O kameni: 9 holí, 3 pohárů, Poustevník

Žena v rudém stojí před námi, propaluje nás pohledem a čeká, jak se zachováme. Milostivá nebude. Ocení jen odvahu a opravdovost. Cokoliv jiného trestá!

Kámen sem byl umístěn cíleně za účelem ochrany. Je to první obranná linie, přes kterou se neměl dostat nikdo nepovolaný. Jako by řady byly to důležité a kámen jejich strážce. Podle Otomara Dvořáka se jím pozoroval západ slunce. Možná ale nešlo o slunce, ale o nepřítele, který se blížil, jak známo, ze západu a tento kámen ho měl zastavit.

Jana A., Draconi tarot

Jaký měl kámen účel?  3 holí, 5 holí, 9 mečů

„Neprojdeš dál!“ křičel Gandalf v Pánovi prstenů. A Pegas v Dračím tarotu křičí něco podobného. „Zašlápnu tě jako červa, když se sem budeš snažit proniknout!“ Měl tak nepřítele odradit, zastrašit a být první překážkou, které se měl člověk leknout nebo ji překonat. Jako sfinga, která nám dává hádanku, kterou jen když uhádneme, můžeme jít dál.

KÁMEN GIBON

Balvan ležící na severovýchodní okraji kamenného pole. Podle Otomara Dvořáka lze předpokládat, že kámen je padlý, a že se jedná o další vizír, jímž bylo možné pozorovat východ slunce. Kameny jsou umístěny v přímce proti sobě, v jejímž středu zřejmě stál pozorovatel a určoval tak svátky, v liniích se pak zapalovaly obřadní ohně. Kámen Gibon je klíčem ke Kounovským řadám (O. Dvořák), a tak jsme poslední výklad provedli právě tam.

AB, Sacred Circle tarot

O kameni: 9 pohárů, Svět, Viselec

Zde se cesta uzavírá. Zde se všechno rozhoduje. Jestliže Pegas byl první zkouškou, tak Gibon poslední. Hyn se ukáže! Kdo se vrátí a kdo zůstane kamenům za věčného sluhu. Poslední rozhřešení. Z tohoto místa, pokud by systém fungoval, nikdo neodejde stejný, jako byl. U Pegase jsme měli poslední možnost rozmyslet si vstup a zkoušku s ním spojenou. Zde jsme u konce a zde se rozhodne, zda poznáme světlo nebo tmu. Rub a nebo líc. Výsledek je jen nás.

Podle stejné karty se nabízí propojení s poselstvím z hradu Pravda (9 pohárů), který je nedaleko. Nemohly nakonec řady zasahovat až tam? Vždyť první karta z minulosti hradu byla Viselec… Nezačalo tedy všechno tam?

13.8.2016, Draconi tarot 

Minulost: Páže mečů, 3 pentaklů, 4 mečů

Přítomnost: 3 mečů

Budoucnost: 7 holí

Rada: Luna

Varování: Král mečů

Energie místa: 3 pohárů a Kolo života

Duch místa: 4 pentaklů

Mladá žena v bílém dovedla muže až sem. „Sem to dej. Tady to bude v bezpečí. Zrada! Někdo nás podvedl! Všechno se změnilo, tady už to nemůžeme nechat! Nikdo nesmí poznat, že to zde je. Nikdo už nesmí přijít na to, co to umí. Schovej to, otoč to!!! Aby už nikdo nemohl napáchat taková zvěrstva!“

O KOUNOVSKÝCH ŘADÁCH

Objeveny byly v roce 1934 učitelem Antonínem Patejdlem, poté notně poničeny také při scelování pozemků komunistickou vládou. Teorií o vzniku a účelu je mnoho, od astronomického kalendáře, před závodní dráhy, posvátnou orbu po ohňové rituály. Prokázáno však dosud nebylo nic. Více najdete na: http://putujici.cz/

Petr, Wizard tarot

Vznik řad: Páže pentaklů, Král pohárů, Mírnost

Uchovat zde něco cenného a mocného, vypiplaného.

Jana, Draconi tarot

Vznik řad: 5 holí, Královna pohárů, Hvězda

Napojení na vesmír, pro které šli až přes mrtvoly. Úcta a síla k vyššímu, co nás přesahuje, a co se nesmí dostat přes hranice.

Lucka, Golden tarot

Důvod vzniku řad: 3 holí, 10 holí, Páže mečů

Jasný záměr, přesně věděli, co chtějí, ale bylo to moc velké sousto.

Co bylo tím záměrem? 5 pohárů a 10 pohárů

Ochrana lidí a toho, co jim bylo cenné.

Ilonka, Apokalypsis tarot

Fungují řady dnes? Ďábel, Královna holí, 4 mečů

Půjdou někdy opět zprovoznit? Královna pohárů

Jak? Eso pohárů

Kdo to může zvládnout? Císař

Bude z Čech? 10 holí

Čím je může opět zprovoznit? Eso pentaklů

Zažijeme to my? Vůz

Souvisí toto místo se svatým Vojtěchem? 3 mečů

Řady jsou dnes vypnuté a je to dobře. Možná byly už v minulosti zneužity, vymkly se kontrole a musely být přerušeny a vypnuty. Jednou je možné, že se i my dočkáme nějakého vyžití zdejšího místa, ale všeho s mírou a s rozvahou. Člověk, nebo skupina, která tento zásadní průlom vytvoří, může být i z Česka, ale musí na to mít koule, a hlavně sebekontrolu, přísnost a disciplinu. I tak se nám odhalí jen kousek, nikoli tajemství celé. To je totiž dobře, že spí.

PS: Svatý Vojtěch tu nikdy nebyl, o kameny ani nezakopl a nemá s nimi nic společného.

KOUNOVSKÉ ŘADY

AB, Sacred Circle tarot

Minulost: 3 mečů, 6 holí, 9 holí 

Přítomnost: Mág

Budoucnost: 10 pohárů 

Rada: Královna pohárů

Varování: 10 mečů

Energie místa: Eso pentaklů a Královna pentaklů

Duch místa: Páže mečů

V minulosti jako by lidem, kteří zdejší krajinu obývali, hrozilo velké nebezpečí. Dokázali se včas ubránit a navíc vytvořili síť, která je měla chránit na věky. Možná, že do této sítě lapili to, čeho se báli a je to zde uvězněné na věky. Nyní jsou Kounovské řady cílem bádání rozličných mistrů, ale své tajemství nevydají. Můžeme dostat jen ždibek, pokud budeme hodní a pokorní, ale nikdy se nesnažme postavit původní stavbu, je dobře, že je přerušena. I tak nám ze své přírody dává dost, a když nebudeme hamouni, bude nám to stačit.

PS: 9 holí jsme viděli už na kameni Pegas, který sem byl umístěn na ochranu celého prostoru. Možná, že právě tím se to celé vyplo.

O KOUNOVSKÝCH ŘADÁCH U GIBONU

Ilonka, Apokalypsis tarot

Jsou Kounovské řady vypnuté schválně? Rytíř mečů

Proč? Páže pohárů a Král pentaklů

Došlo již dříve ke zneužití? Slunce a 8 pentaklů

Co nám mohou dát? Eso pohárů

Karty, které vylosovala Ilonka u Gibonu, abychom to všechno dopochopili, potvrzují už popsané. Řady kdosi vypnul ve velkém chvatu, ale po zralé úvaze, aby zastavil řítící se nebezpečí. Možná již byly zneužity a tak chtěl zabránit dalším hrůzám. Nyní jsou v klidu a my také můžeme být, je ale třeba sem přistupovat s láskou a pokorou a nechtít více, než uneseme, což je pravidlo všech pokladů.

Ještě malý příklad, jak mluví symboly na kartách:

Lucka, Golden tarot; Energie Gibonu: 5 holí: "Energii pořád má, ale tady na té kartě je důležitý ten kohout a slunce!"

Gibon byl pravděpodobně určený pro pozorování východu slunce. Kohout ohlašuje východ slunce. Náhoda? Ani náhodou! Je tedy symbolem vítězství světla nad temnotou, ohlašoval ráno a nejednomu čertu zavařil, když zakokrhal dříve, než stačil splnit úkol, o nějž se vsadil. Takový kámen najdeme i nedaleko Pravdy, u obce Pnětluky, tam jsme zatím nedošli. Zřejmě se sem budeme muset vrátit a celou akci dokončit u tohoto kamene.

 

Kounovské řady tedy dál zůstávají tajemství, ale nyní i z tarotu víme, že je to tak dobře. Možná ukrývají něco, co není dobré odhalovat pro naši vlastní bezpečnost. Vědomé postavení i vypnutí naznačuje, že naši předci byli moudřejší než my a věděli, jak se v dané chvíli zachovat, co si vybrat, aby se zachránili. A my se od nich máme co učit.

Přeci jen mi z výkladů, které jsme učinili, utkvěla v hlavě jedna karta, která se párkrát vrátila, a to Viselec. Co když je to všechno nějak jinak? Co když se na to díváme obráceně? Co když je to všechno nějak otočené? Co když by stačil jiný pohled, jiná geometrie a úplně obrácené bádání? Kdo ví, kde je Pravda?

Nedalo nám to a ke Kounovským řadám jsme se pomyslně vrátili na kurzu, kde byla Lucka a další tři nezasvěcené dámy. V rámci tarotové hry, Oblíbená osobnost, se Lucka zeptala Pavly, která s námi přímo na místě nebyla a měla představovat osobu nebo osoby, které vymysleli Kounovské řady.

Pavla Sýsová, Tarot magické brány, 15.8.2016

Jak vzniknul nápad vytvořit Kamenné řady? Eso holí

Co bylo jejich účelem? 6 holí

Proč dnes už nefungují? Co se stalo? Velekněz (Víra)

Souvisí s místem, kde je dnes Pravda? Svět 

Nápad byl náhlým vnuknutím a cílem posvátné oslavy ohně a plodnosti. Chtělo je ale využít mnoho různých lidí, každý na něco jiného. Různé víry proti sobě povstaly a síla Kounovských kamenů byla oslabena. S Pravdou jistě souvisí, tvoří nebo tvořily ucelený, velký kruh.

Je tohle tedy ten Viselecký náhled? Jsou kamenné řady ve skutečnosti kruhem? Jak je velký a kam až sahá, co zahrnuje a co je jeho středem? I Boží kámen u Sosně nám vycházel jako součást většího celku. Byla snad tato oblast rozsáhlejší a větší, než si dokážeme představit? Tolik otázek a tak málo odpovědí ...

Na závěr ke Kounovským řadám malá vize podle Lucčiných karet:

Lucka, Golden tarot

K čemu řady sloužily? 3 holí, 5 mečů a Mág

Energie: 5 holí

Jejich budoucnost: Císař a 5 pentaklů

Před tisíci lety:

Hlídač: „Pozor! Blíží se nebezpečí! Povolejte Mistra!“

Mistr:„Stihl jsem to, všechno jsem odpojil!“

Hlídač: „A co tenhle kabel?“

Mistr: „Sapristi! I Mistr se někdy utne! Ale to je maličkost, to nebude mít na funkci vliv.“

Hlídač: „A nemůže se někdy, třeba za tisíce let, najít nějaký blbec, který to zase zapojí?“

Mistr: „Inu, může. Ale to bych mu opravdu nepřál!“

Možná by z toho časem mohla vzniknout i rozhlasová hra! :)

ZŘÍCENINA PRAVDA

Krásná zřícenina hradu, pravděpodobně z 15. století, možná související s husity, o které nemáme žádné věrohodné historické informace.  Gotický hrad vznikl zřejmě v areálu velmi dávného pravěkého hradiště a kolem revolučního roku 1848 se zde scházel venkovský lid, aby tu demonstroval své národní požadavky a touhu po svobodě. Zdá se, že Pravda patří do řady posvátných hor úzce spjatých s osudy obyvatel české kotliny, ale nezachovala se k ní žádná zvláštní legenda, snad jen jedna o Čertově kameni. (Otomar Dvořák)

13.8.2016, Jordan Tenčev tarot

O názvu: Mág, 2 mečů, Královna pohárů

Název Pravda podle Otomara Dvořáka nesouvisí ani tak s pravdou, jako spíše se spravedlností. V tomto kontextu se jeví vylosované karty jako odkaz na nějakou dávnou událost, která se tu stala, možná bezpráví, kterého byl někdo svědkem a ve snaze napravit tuto nespravedlnost, nazval tento hrad Pravda, aby se již nic podobného nestalo. Do názvu byla v každém případě moudrým člověkem vtělena myšlenka, měl jasný účel, byl míněn dobře s cílem pomoci nebo vzpomínku zachovati.

O ZŘÍCENINĚ PRAVDA

Lucka, Golden tarot

Minulost: Viselec, 3 holí, Svět

Přítomnost: 2 holí

Budoucnost: Smrt 

Rada: 6 pohárů 

Varování: 8 pentaklů 

Energie místa: 4 pentaklů a Páže pohárů

Duch místa: Blázen

Na počátku se zde pro naši minulost událo něco mimořádného a cenného a i po té byla Pravda velmi důležitým místem, které bylo třeba hlídat nebo odkud bylo dohlíženo na zdejší kraj a cesty. Shromažďovali se zde lidé pod ochranu vyšší moci, které bezmezně věřili, a to bylo zřejmě energetickým vrcholem tohoto místa. Zda to bylo v dobách Husa, který zde mohl být a kázat, nebo kolem roku 1848, kdy sem lidé chodili věřit, že bude líp, to se dá těžko říct. Dál už pak nebylo a asi ani nebude nic. A proto je hrad znovu čistý a odmítá veškeré zásahy a opravy. Splnil svůj úkol a nyní odpočívá a my můžeme s ním vychutnávat ticho a bujnou přírodu, která Pravdu obklopuje a nabízí útulné bezpečí. Vklouzněme do jeho lůna, rád nás přivítá a přispěje tak k nalezení naší vlastní pravdy a spokojenosti.

Spojení s Janem Husem: Luna a Ďábel

Bůh ví, kde Jan Hus skutečně trávil své poslední dny v Čechách! Kam ho doopravdy jeho kroky vedly. Kdyby v roce 1414 existoval fotoaparát, možná by mistra zachytil právě v takové podobě, jako vidíme na kartě Luna. Možná právě zde pochopil, kam míří a že jde na smrt. Možná, že právě zde si uvědomil, co je ten pravý ďábel, že to není satanáš z pekla, ale povrchnost a sebezapření. Že slevit ze svého přesvědčení, couvnout a popřít sám sebe by bylo to největší zlo. Co když právě na Pravdě došel k tomu, že nemůže říkat lež?! A co když ta vzpomínka, kterou chtěl kdosi v názvu zachovat je právě na Mistra Jana Husa?

Poselství z Pravdy: 9 pohárů

Užívejte si! Choďte sem a radujte se tu. Zdejší zdi čekají na vaši návštěvu, milé posezení a radost, kterou vnesete do jejich starých cihel. Radost a láska, ta je opravdová. Všechno ostatní je lež. Na tuto P(p)ravdu se totiž dnes hodně zapomíná!

ZDROJ:

www.putujici.cz

Strážci hor a pramenů, Otomar Dvořák, MH Beroun, 2003

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 4, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent 2005