Výklad z Mariánské Týnice a Plas

25.08.2013 16:25
KLÁŠTER PLASY

První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 knížetem Vladislavem II. a na poč. 15. století vypálený husity. V letech 1661 - 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 klášter zrušen Josefem II. a od roku 1826 rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku.

http://www.klaster-plasy.cz/?Uvodnik

Výklad, Mystic Dreamer tarot, 1.10. 2011

Minulost: 10 holí

Přítomnost: 1.Mág

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: Král holí

Varování: 6 pohárů

Energie místa: 3 holí + 5 holí

V minulosti mělo toto místo asi hodně naloženo. Vypálení, přestavba a velký úkol jeho obyvatel, mohl být velice obtížný. Protože to vše bylo jaksi větší než oni sami, a oni to dobře věděli, hodně za to sami zaplatili. Každá tato oběť se však dobře podepsala na vývoji kláštera a energii tohoto místa, které teď je hodně nabité a až magicky účinné. Minulost místa vytvořila jeho současný rozměr, který má ještě mnoho, co říct. Do budoucna jakoby se však jeho velký potenciál nevyužil, zájem ochladl nebo se zkrátka s místem v tomto duchu nepracovalo. Ale je to škoda, protože to klášter jaksi očekává a přímo nás vyzývá k akci, která by místo zapálila nadšením a rozsvítila ho. Pozor však na zbytečnou přecitlivělost nebo obnovu tohoto místa principem vody, která je sice klidná a hluboká, ale pomalá.

Energie místa je také podřízena živlu ohně, proto není možné jej zachraňovat vodou. Místo je nabité silou a mocí, má před sebou ještě velkou roli a budoucnost a ta by se neměla zahodit. Na to za ni klášter dříve zaplatil příliš velkou daň.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - PLASY

Nejstarší budova kláštera, vznikla v roce 1204.

Výklad, Mystic Dreamer tarot, 1.10. 2011

Král pohárů, 4 pentaklů, 3 pohárů

Kostel u kláštera v Plasích je příjemné místo přímo až nutící člověka, který sem přijde, aby zde skutečně setrval a snažil se zde uvolnit a načerpat tak další sílu. Je to místo klidu a míru a jeho energie je něžná a citová a přitom důrazná. Umí vás zde usadit a těžko dovolí se od něj odpoutat.

SÝPKA - PLASY

Třípatrová budova vznikla až v době baroka, z dřívějších dob zde zůstala patrová gotická kaple.

Výklad, Mystic Dreamer tarot

Páže pentaklů, 9 pentaklů, 7 holí

Sýpka asi skutečně dříve neměla jinou úlohu než praktickou. Ochraňovala úrodu, která asi byla hojná a draze zaplacená. Možná bylo zapotřebí ji ochránit před útoky a zabránit tak jejímu ukradení.  Každém případě je to místo vhodné pro materiální záležitosti i dnes, jeho role byla významná a může být nápomocná i dnes.

MARIÁNSKÁ TÝNICE

V roce 1777 dokončili plasští cisterciáci barokní chrám Zvěstování Panny Marie v blízkosti kostelíku z 12.století. Tento chrám má půdorys kříže, stejně jako proboštství vedle, jedná se tedy o dvojitý kříž. Energie je v něm tak rozprostřena, že ji můžeme pocítit v každé místnosti včetně suterénu. Její průměrná hodnota je 160% běžných silových míst. Je tu také silná křížová zóna, v jejímž středu je zde energie v trojnásobné hodnotě oproti běžnému průměru.

Jako kultovní místo je Týnice velmi stará, sahá až do konce mezolitu a byla zasvěcena kultu Otce stvořitele. Byla sem i několikrát vložena cizí energie, asi bylo nutné lokalitu posílit.

http://www.marianskatynice.cz/

Výklad, Elfí tarot

Minulost: 6 holí

Přítomnost: 4.Císař

Budoucnost: 6 pentaklů

Rada: 18.Luna

Varování: 5.Velekněz

Energie místa: 3.Císařovna + 8 pentaklů

 

Mariánská Týnice, ač na první pohled sladká barokní památka, v sobě skrývá velkou sílu, o kterou je možné se opřít. V minulosti toto místo mělo jasný cíl, za kterým bylo postaveno a to ukázat co největší lesk a slávu, a dopřát tak širokému lidu, aby si tuto okázalost také prohlédl. V současné době se asi dostalo do rukou dobrému člověku, který památku opravuje a spravuje a prakticky jí umožňuje žít. Je zpřístupněná a je vidět, že je v pevných otěžích. Do budoucna slibuje pokrok, možná i další investice nebo příliv peněz, které pomůžou k rozkvětu místa a samozřejmě i navrácení některých investic. Místo samo, asi i půda pod ním, resp. to, co na něm bylo původně, však není zaměřené až tak na výdělek, a proto to, co očekává, je spíše prohloubení jeho poselství, pochopení vnitřní hodnoty a její zahalení do mlhy, nikoliv zveřejnění, na kterém se dá vydělat. Pozor na komerci, na účel, který světí prostředky a není pochopený a na dogmatické snahy, které vedou k zastavení přirozeného vývoje.

Energie místa je čistá a přírodní. Je zde vidět působící mariánský, ženský kult, na kterém je třeba pracovat a dát mu veškerou svou energii. Nezastavit se však po prvním výsledku a pracovat dál a dál jej rozvíjet.

Karty působí trochu protichůdně. Původní energie místa je ryze ženská (Císařovna), možná mariánská, možná můžeme jít ještě dál do minulosti. Přesto je nyní v rukou mužské síly (Císař), před jejímž extrémem varuje další muž ve výkladu (Velekněz). Nesnažme se tedy místo násilím měnit, zkusme pochopit jeho podstatu.