Kolem Starého Plzence 2018

02.04.2018 11:44

18.2.2018 jsme s tarotářkami ze Saga Studio a obchodu Kardamon obešly několik míst kolem Starého Plzence. Vypravily jsme se po stopách prvních plzeňanů a načerpaly něco ze sil přírody.

KOSTEL SV. JIŘÍ NA DOUBRAVCE

Podle Pavla Kozáka a jeho knihy Tajemná místa Plzeňska je místo, kde se nachází kostel a hřbitov sv. Jiří v Plzni na Doubravce, nejstarší kultovní v Plzni. Procházel tudy i svatý Vojtěch s bratry mnichy a nechal tady zbudovat kostelík, odkud se pak mniši přemístili do kláštera v Praze. Vykládala jsem tu už v roce 2011, a oba výklady se nápadně shodují. Zde. Kamila vykládala na energii místa v průběhu jeho historie a Kačku zaujala márnice.

18.2.2018, Pagan Ways Tarot

Minulost: 3 pentaklů, Velekněžka, 2 mečů

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: Mírnost

Rada: Páže holí 

Varování: 10 pentaklů 

Energie místa: Velekněz a 6 pentaklů 

Duch místa: 9 mečů

Místo, kde kostel stojí, bylo určitě významné a především velmi duchovně založené už dávno před svatým Vojtěchem, a možná tak nějak samo o sobě. Vykřesat z něj tu největší sílu se povedlo umělým zásahem, možná Druidů nebo jiných mudrců, jeho síla ale byla nezměrná už před tím, než se jí podařilo cíleně kultivovat. Slavná éra ale brzy skončila, strany, které jí používaly, se neuměly dohodnout na jejím použití a tak byly energie staženy. Sílu a duchovní úkol má místo dodnes, jen už ztratilo pel své původní čistoty, po které touží. Na místo mší v kostele a komerčních poutí u Jiřího, kam jsem také jako dítě chodila, by prostoru prospělo spíše více pohanských a keltských rituálů, navázat znovu spojení s původním záměrem čistoty a oslavy země. Pak ožijí dávné tradice a energie v plné síle.

Kamila, Tarot Magie Druidů

Energie v minulosti, přítomnosti a budoucnosti:

7 pentaklů, Poustevník, Poslední soud

Stojíme na dávném, posvátném místě, kam vložili moudří síly, které chodili v určitý čas sbírat. Dnes je trochu osiřelé, dávné tradice se nekonají a kostel vyhlíží nové časy, které ale ještě přijdou. Energie znovu ožijí a zrodí se v nové podobě, více poplatné naší době. Je třeba tu začít znovu od začátku a vkládat sem to správné, co sem stále patří.

MÁRNICE

Kačka, Thoth Tarot:

Páže mečů, Rytíř mečů, 5 mečů a Královna pentaklů

Lidí, chcete-li duší, je tu zdá se, stále dost. Hemží se to tu bytostmi, které tu poletují, upozorňují na sebe a snaží se svůj prostor chránit před vetřelci, kteří sem nepatří. „Kolotoče a střelnice tu nechceme!“ Jako by znělo z úst, která již dávno mlčí.

OSTRÁ HŮRKA 

Plzeňský Matterhorn je buližníkový skalní útvar se nachází kousek od silnice spojující městskou část Černice a Starý Plzenec. Dnes slouží jako cvičiště pro horolezce, vznikl ale před mnoha miliony let, tehdy ještě pod zemským povrchem. Postupem času se díky erozi ukázal světu a jeho dnešní výška činí 20 metrů. Buližník, ze kterého je skála utvořena, je velmi pevný materiál, který erozi skoro nepodléhá, a díky tomu dnes můžeme obdivovat mistrovské dílo přírody samotné. Pro svoji majestátnost určitě působila na naše předky mysticky, stejně jako další místa v okolí Starého Plzence, kde se také nalézá jedna z nejstarších dochovaných staveb na Plzeňsku, Rotunda sv. Petra a Pavla a další stavby v okolí.

18.2.2018, Templar Tarot

Minulost: Smrt, Poustevník, 4 pohárů

Přítomnost: Král mečů

Budoucnost: Mág

Rada: 7 holí  

Varování: 9 pohárů

Energie místa: 3 holí a Královna pentaklů

Duch místa: 6 pentaklů

Nápadné skalní útvary jistě vždy přitahovaly pozornost místních obyvatel. Možná se k nim chodili modlit, možná je uctívali a snášeli k nim dary, možná byly místem shromažďování a sdílení kmene. Toto místo však mělo asi větší význam než jiná. Zřejmě tu šlo o přechodové rituály, znovuzrození a přijetí nové role jednotlivců. Změnou přístupu nebo vnějším zásahem však zanikla jeho původní funkce a i jeho energie. Dnes odtud můžeme čerpat sílu a odvahu, získat nadhled nad svým životem a pocítit ztracenou svobodu. Skála má pořád co dát, ale není to místo vhodné na rozjímání nebo vnitřní práci. Můžeme se tu otevřít světu a získat přehled, ale už se skála neotevře, aby nám umožnila přestup jinam. Buď to není potřeba, nebo místo získalo novou funkci, která už toto nenabízí.

UFO ZDE

Podle vyprávění svědků se stala Ostrá hůrka svědkem návštěvy bytostí z jiného světa. Přijeli, okoukli to zde a odjeli. Svědectví dokonce vyšetřovala Policie. Jak to skutečně bylo?

Kamila, Tarot Magie Druidů

Vliv UFO na minulost, přítomnost, budoucnost:

2 pohárů, Kolo a Eso pohárů

Proč bylo UFO vidět? Hvězda

„Jak asi vyložím s Druidským tarotem na UFO?“ Ptala se Kamila plna pochybností. Zkusila to a obrázky byť keltské byly naprosto přesné.

Mimozemšťané nejprve přijeli, aby si to tu trochu oťukali. Potřebovali zjistit, kdo sem chodí, kdo tu bydlí a jak místní terén i obyvatelstvo vypadá. Tak, jako si na 2 pohárů ťukají lidé s kalichy, tak si přijeli oťukat i nás. Pak bylo třeba vytýčit cíl, doslova nakreslit přistávací plochu, ukázat jasné hranice, aby bylo možné s tím, co přiletí se trefit na správné místo. Letící pohár, přistávající na pahorku je víc než výmluvný. A proč to celé neutajili? Proč na sebe upozornili, proč byli vidět? Zdá se, že chtěli zapůsobit. Chtěli se předvést a ukázat svůj plán? Možná chtěli odvést pozornost od toho, co je skutečně důležité a co se tu opravdu chystá.

Kačka, Thoth Tarot

Co tu chtějí? 2 holí, Rytíř holí a Páže pentaklů

Co my s tím? 10 pentaklů, Síla a 10 holí 

Zřejmě tu jde o získání nového zdroje energie. Skála nabízí něco silného, nějaký aktivní prvek, který je možné přeměnit na něco pro ně užitečného a důležitého. Jakoby si na tomto místě udělali křížek, viz 2 holí, a zde kopnem! My bychom v tom ale neměli nijak bránit. Jednak nevíme jak, a jednak to není naším úkolem. Pokud si vezmou, co chtějí, na oplátku tu něco nechají. Něco důležitého a potřebného pro nás. Jiný zdroj síly, který uvítáme my. Je to něco za něco a nikdy nebude škodný. Rovnováha nakonec zůstane zachována.

Martina, Tiny Tarot:

7 pentaklů, 6 mečů, 7 holí

Odvrátili jsme se tu od velkého bohatství, které ani nevíme, že jsme kdy měli. Vrátit se k němu už nemůžeme, a tak bychom se měli snažit, pochopit, co tu kdysi bylo a proč jsme o to přišli a jak to můžeme nahradit dnes. Nechtějme přivolávat staré, už není funkční, nepřináší nám to, co potřebujeme dnes. Zkusme to, co nám kdysi dávalo, najít v tom, co už máme dávno doma.

 

Na Andrejškách a u mohyly Druida jsme byly už v roce 2012. Od té doby u místa přibyla informační cedule a k Druidovi tak chodí stále více lidí. Můžeme se tedy podívat, jak se místo změnilo. Viz http://www.tarotplzen.cz/news/vyklad-z-naucne-stezky-kolem-stareho-plzence1/

ANDREJŠKY

Přírodní památka Andrejšky se nachází u svahu pod hradem Radyní. Rozkládá se na území o ploše větší jak 2 hektary. Na tomto území se rozkládá spousta buližníkových skal. Buližníkový hřbet, asi 300 metrů dlouhý, tvoří zajímavé skalní útvary, vzniklé zvětráváním a tvoří tzv. skalní město. Na východní straně je kamenné moře, tvořené místy z velkých kamenných bloků.
Andrejšky jsou jedna ze zastávek staroplzenecké naučné stezky.

18.2.2018, Templar Tarot

Minulost: Viselec, Blázen, 9 pentaklů

Přítomnost: 2 holí

Budoucnost: 8 mečů

Rada: Eso pentaklů

Varování: Milenci

Energie místa: Páže pentaklů a Královna pentaklů

Duch místa: Prázdná karta

Když si přečtete to, co mi tu vyšlo před šesti lety, je na první pohled patrné, že se tu nic moc nezměnilo. Viselec tu stále visí, silnou energii střeží mocný vládce, dnes tedy vládkyně, a rozhodně by se tu člověk neměl snažit nic měnit, nebo něco smiřovat. Můžeme si vzít to, co je pro nás v tuto chvíli nejpodstatnější a pak honem pryč. Duch místa je nevyzpytatelný, Prázdná karta oznamuje, že se tu může stát prakticky cokoliv, protože neexistují žádné hranice. Skály ale nejsou nepřátelské ani nebezpečné. Jen je třeba respektovat pravidla a nezasahovat do vlády někomu jinému.

Kamila, Tarot Magie Druidů

Energie v minulosti, přítomnosti a budoucnosti:

7 pohárů, Hvězda, Věž

Kamči Druidi k tomu ještě dodávají:

Správně si vybrat a správně dát,

pak se nám může, cokoliv zdát.

Nechtějte vědět vše, a dopředu znát,

vše přijde v pravý čas, nesmíte stát.

MOHYLA

Podle Pavla Kozáka se jedná o mohylu druida a svatyni kultu podsvětí, kam odcházejí duše zemřelých.

Kačka: Thoth Tarot

Je tu Druid? Milenci

Co byl zač? 4 pentaklů, 4 pohárů, Císař

Druid tu tedy určitě je, ale možná tu není sám. Jestli sem za ním někdo chodí, nebo jestli k němu pochovali i jeho lásku, těžko říct. Ale v každém případě je tu silný muž, který dohlíží na dění okolo, a mlčky sleduje, co se děje. Nezasahuje, jen pozoruje. Má nad sebou volné nebe a v něm strážce, kteří nad ním drží ochrannou ruku. Nechce mluvit, nechce předávat, je rád sám o sobě a nijak se nedruží. Davy turistů s ním ani nehnou a i kdybyste zkoušeli s ním mluvit, uslyšíte jen tiché a moudré mlčení.

Kamila, Tarot Magie druidů:

Energie mohyly v minulosti, přítomnosti a budoucnosti:

Věž, Svět, Mírnost

To hlavní má tato mohyla už za sebou. Vše, co se tu stalo, se srovnalo, došlo klidu. Možná to byla dříve mnohem větší stavba, která měla i jiný účel než vzpomínku na moudrého muže, ale jak se rozpadla, veškerá tíha se zbortila a dnes už tu vládne klid a mír a tak to i zůstane.

MOHYLA

18.2.2018, Templar Tarot

Minulost: 2 pohárů, Král pentaklů a Měsíc

Přítomnost: 4 mečů

Budoucnost: 2 mečů

Rada: Poustevník

Varování: 6 pentaklů

Energie místa: Rytíř mečů a 9 mečů

Duch místa: Eso pentaklů

I z těchto karet je patrné, že v úplných počátcích se místo netýkalo jen moudrého asketického Druida. Vypadá to, že sdílel toto místo a možná i své učení s někým dalším, k němuž choval vřelé city, které stále vylézají na povrch. Nakonec se ale usadil, jak měl, odebral se, kam měl a teď už tu jen v tichosti odpočívá. Energie je zde silná, ale doporučení je stejné jako před šesti lety. Zameditovat, uklidnit se, shromáždit myšlenky a pokračovat dál. I když je místo otevřené a přátelské, a Druid už dnes velký flegmatik, všechno má své hranice. Do budoucna se možná síla tohoto místa trochu změní, vyroste možnost pracovat tu v páru, ale dnes na to ještě není čas. Nechme Druida druidem, poděkujme mu a postupujme dál.

LOM HŘEBEN

Lom „Hřeben“ se nachází na severní straně vrchu Radyně nad Starým Plzencem. Lom byl otevřen pravděpodobně v roce 1945 odstřelem nevybuchlé munice pro těžbu buližníkového kamene pro různé stavební účely. Podle pamětníků přípravu prvního komorového odstřelu a ukládání munice do vykopané štoly prováděli němečtí váleční zajatci. V lomu Hřeben pracovalo  kolem 20 zaměstnanců, jednu třetinu představovaly  ženy. Těžba kamene se prováděla komorovými odstřely. Pracovní činnost spojená s odstřely v  lomu měly nežádoucí dopad na domy staroplzeneckých obyvatel. Při otřesech praskaly zdi, porušovaly se střechy i studny a památkáři měli obavy o zdivo hradu Radyně. Provoz lomu „Hřeben“ byl ukončen až k 31.12.1974.

18.2.2018, Templar Tarot

Minulost: Král mečů, 3 holí a Mírnost 

Přítomnost: Velekněžka

Budoucnost: 8 holí

Rada: 8 pohárů

Varování: 5 holí

Energie místa: Mág a Král holí

Duch místa: Síla

Jakoby tu kdysi byly pokusy o ovládnutí tohoto prostoru. Jakoby se tohoto místa chtěl zmocnit někdo silný a dostat jen pod svou kontrolu. Možná se to nepovedlo tak, jak chtěl a možná se nedostal ke svému cíli. Byl zastaven, ale stopa tu po něm zůstala. Dnes už je všechno silné zde schované, a lom mlčí tak, jak to lomy umí. Těžba ho v jeho jádru nijak neponičila, síla je tu pořád, a my bychom jí měli pomalu a po částech znovu objevovat. Ale s jasným cílem a myslí, ne rozpolceně a bojem. Jednou se možná někdo dopracuje k odpovědím na otázky, které visí ve vzduchu, a vezmi si odsud to, co měl být odneseno už kdysi. Ale vše nechť proběhne v klidu, míru a čistotě, bez zlých úmyslů a boje o moc. Pak lom promluví a vydá své poklady.

 

Kamilu a Martinu zaujalo místo na pohanský rituál a Kačku nejvyšší bod ve skále.

Kačka: Thoth Tarot

KÁMEN „OLTÁŘ“ V LOMU: 6 holí

Od tohoto kamene by se skutečně mohlo něco řídit a ovládat. Možná energie v lomu nebo místo jako takové. Také by to mohl být nějaký spouštěč, ovladač k jiným místům zde. V každém případě by se odtud dobře řídilo.

MÍSTO NAHOŘE LOMU: 9 holí

Horní bod lomu, kam si Kačka neváhala vylézt, je napojen na další místo zde. Jestli nahoře nebo dole jsme se už nedopátrali, ale určitě je toto propojení důležité a podstatné pro dráhy, které tu sviští. Jak nahoře, tak dole.

Kamila: Tarot Magie druidů

POHANÉ V LOMU: 7 pentaklů, Mírnost, 7 holí

Stejná karta vyšla na dřívější energii kostela u sv. Jiří. Je tedy možné, že i sem dříve naši předci vkládali důležité informace, nebo rostliny, z nichž později čerpali. Nepředstavuji si ale, že tu bylo pole s obilím, ale posvátný prostor, kterým své bohatství podporovali a uctívali. I dnes je tu možné něco čerpat a na něčem se magicky snažit, použití prostoru však bude zřejmě do budoucna omezeno. Zda se toho chopí soukromá firma a založí zde skládku, nebo ochránci přírody, těžko říct. Zatím je zde klid, který můžeme uložit i do našich duší a odnést si to nejcennější sebou.

ZDROJ:

https://plzenoviny.cz/tip-na-vylet-ostra-hurka/

https://www.turistika.cz/vylety/prirodni-pamatka-andrejsky/detail

http://www.plzeneckazeleznice.cz/?page_id=144

Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák

Informační cedule na místě