Tarotová Doubravka

25.08.2013 16:22

25.10.2011 12:08

Stará plzeňská čtvrt skrývá nemnohá tajemství. Odhalme alespoň tři z nich.

BOŽÍ MUKA

Na Doubravce přímo u zastávky najdete železný křížek, který stojí na původních božích mukách z roku 1676. Připomíná problematické místo hlubokým úvozem, kde se podle pověsti hádali dva formani, kdo komu uvolní cestu, při rvačce pak spadl jeden do řeky a utopil se.

Výklad, 23.10. 2011, Anna K. tarot

Energie místa: 9 pohárů, Král mečů a 12.Viselec

Toto místo není právě moc dominantní a výrazné. Připomíná chladný kalkul dvou ledových lidí, kteří měli všechno dobře promyšlené, ale doplatili na to. Všechno nejde spočítat. Namísto toho, aby se dohodli a vyřešili vše smírem a klidem, pohádali se a jeden zde zemřel. Duch tohoto sporu zde pořád leží a jakoby brzdil všechny hádky a věci, které by se mohly vyhrotit a způsobit chybu. Poslechněme tedy jejich poselství a nechtějme mít vždy pravdu, i když to necítíme.

CHLUM

Kopec na Doubravce, na kterém stojí rozhledna ze začátku století, dnes trochu zanedbaná, je opředen pověstí o zlaté metlici, která se zjevuje jednou za rok a na velký pátek pak tomu, kdo jí utrhne, ukáže cestu k pokladu. Pravdou je, že je tento kopec blízko Bukovského hradiště a původního pohanského místa, na němž stojí kostel sv. Jiří, a proto může něco skrývat.

Výklad, 23.10. 2011, Anna K. tarot

Minulost: 10.Kolo štěstí  

Přítomnost: 9 holí

Budocnost: Král pentaklů

Rada: Eso holí

Varování: 5 holí

Energie místa: 7 mečů a 8 holí

V minulosti bylo toto místo velmi důležitou součástí cyklu lidí, kteří v jeho blízkosti žili. Možná ho vyhledávali jen v určitém období, možná za nějakým pravidelným účelem, nebo bylo jen pro lidi zde něčím důležité. Momentálně však ztratilo na své důležitosti, je uzavřené a smutné a neposouvá se dál, ani není rozvíjeno. Je to určitě velká škoda, je semknuté ve svém smutku a tíze a nemůže se z toho vymanit. Do budoucna by se však mělo něco změnit. Svou původní velikost sice nenabyde, ale možná by se ho mohl zmocnit někdo, kdo mu pomůže se rozvinout lepším směrem. Což je také radou a poselstvím:i když je to krkolomné a množná i nebezpečné, i když tím hodně riskujeme, následujme svou myšlenku a držme se jí. Jedině tak, můžeme něco dokázat.

Místo je mocné, ale nevyužité. A to se skrývá i v jeho energii. Čeká na svou příležitost, čeká, že něco spadne, nebo že přijdou dobré zprávy. Ale nemůže se dočkat, protože jeho energie je vysávána a odebírána a to mu škodí.

KOSTEL SV. JIŘÍ

Přímo na Doubravce stojí na velmi starém místě kostel sv. Jiří. Jedná se pravděpodobně o románskou stavbu z 11.století. existuje ale více teorií o jeho vzniku, z nichž jedna souvisí i se sv. Vojtěchem, který údajně do Plzně (dnes Starého Plzence) přišel roku 922 a ponechal benediktinské mnichy z Říma v plzeňské provincii v místě zvaném Kostelec. Podle tradice je tímto místem právě kostel sv. Jiří. Pavel Kozák v knížce Tajemná místa Plzeňska píše: „ Od počátku mezolitu bylo zřejmě i pro lidi místem kultovním a druidi mu dokonce dali schopnost čistit nejbližší okolí od negací. Energetický bod je přenesen před oltář pod vrchol klenby.“

Výklad, 23.10. 2011, Anna K. tarot

Minulost: Eso pohárů   

Přítomnost: 7 holí

Budocnost: 2 pentaklů  

Rada: 12.Viselec

Varování: 2 holí

Energie místa: 1.Mág a 21.Svět  

Toto místo skutečně asi stojí na duchovním a čistém místě. Možná, že ho zde skutečně založil sv.Vojtěch nebo někdo, kdo měl naprosto čisté úmysly a chtěl, aby toto místo dávalo svou sílu a energii. Momentálně však je troch samo proti sobě. Nevyužívá se tento krásný dar a lidé sem chodí za jiným účelem a tím se s jeho energiemi trochu perou. Jejich pochopení a „správné“ použití však asi nehrozí ani v budoucnu. Vypadá jako zvolnění a více harmonie, ale skutečné pochopení se asi zatím nedočkáme. Přitom místo samo vyzývá k meditacím, zastavení se a zamyšlení se nad skutečnou hodnotou tohoto místa. Protože nám může ukázat správný směr, může nám pomoci, když tápeme, a od nás se chce jen zastavit a vnímat.

Energie místa je velmi silná, spíše mužská, ale hodně otevřená a zaměřená na dávání a na to, aby si člověk mohl brát. A brát si může opravdu cokoliv, protože zde energeticky leží celý svět. Jako by sem někdo vložil velkou sílu, a nastavil ji tak, aby vnímavý a znalý člověk zde najde vše, co chce a potřebuje. Proto se nebojme očistit své tělo a mysl, ztišit se a začít čerpat.