Kokolem Kokotska

24.07.2018 21:46

V červenci 2018 jsme si s kurzíkem udělali výlet do přírody. Tarotová škola v přírodě se krásně vyvedla, poznali jsme krásné místo, zavykládali si a dozvěděli se mnoho nového o tom, co máme za humny.

Blízko Plzně najdete oblast Kokotsko. Kousek z ní jsme prošli už v roce 2011, a pak ještě v roce 2013 s Putujícími, k přečtení zde. Letos jsme se prošly po pozůstatcích středověké, archeologicky doložené vesnice, objevily zajímavý shluk kamenů a zakotvily na hrázi Kokotského rybníka, kde jsme se pěkně položily na otázky.

KAMENNÝ KRUH NAD STUDÁNKOU

Cestou ke studánce jsem si všimla shluku kamenů, které tvořily kruh, v čele se vztyčeným kamenem, na který svítilo sluníčko. A protože já taková všimnutí nenechávám bez povšimnutí, hned jsme tam zůstaly.

20.7.2018, Wild Wood Tarot

Minulost: 3 holí, 10 holí, 9 mečů

Přítomnost: Král pentaklů 

Budoucnost: Poustevník

Rada: Poslední soud 

Varování: 3 pentaklů  

Energie místa: 6 pohárů a 3 holí

Duch místa: 7 pohárů

Každá dřívější tlupa, alespoň, jak si to představuji já, měla svého šamana, druida, zkrátka duchovního nebo vědomého vůdce. Ten četl mezi řádky a všímal si toho, co jiní ne, a získával tak informace, o které se dělil. Za to byl ctěn a vážen. A onen vědomec tlupy sídlící v dávných dobách zde, určil toto místo, vedle silného pramene, za rituální a duchovně důležité. Jeho lidé sem pak nosili oběti a využívali zdejších nahromaděných sil k pomoci a pochopení. Energie zde byla vždycky spojená s vodou a s blízkým pramenem, a i proto byla přírodními bytostmi přísně střežena. Soudě dle lebky na kartě Ducha místa zde bylo třeba možné komunikovat s předky nebo vyššími bytostmi a získávat tak zprávy o tom, co bude nebo co je vhodné udělat. Nedá mi spát prostřední vztyčený kámen, který mohl být právě prostředkem takové komunikace. V každém případě místo o tuto funkci brzy přišlo, bylo narušeno, možná i zničeno a dnes už tiše odpočívá a sleduje davy, které si sem chodí čerpat trochu síly z Kokotského pramene. A je to tak dobře, všechno ostatní nechme spát.

KOKOTSKÁ STUDÁNKA 2018

Na Kokotský pramen jsem se tázala už v roce 2013. Můžeme alespoň porovnat, jak se za tu dobu změnil.

3 pohárů, 8 pentaklů, Páže mečů

„Místo kolem studánky v Kokotských lesích je divoké a volné. Když se člověk trochu zasní, může tu spatřit rusalky, víly a nespoutané živly, jak tančí a baví se…“Psala jsem před pěti lety a mohla bych zase. Studánka je zkrátka šťastná. Lidé z ní mají užitek, zvířátka se tu scházejí ke svému pravidelnému rokování, všechno běží, jak má a vládne tu pokoj a radost. Tehdy, dnes, doufejme napořád!

KOKOTSKÝ RYBNÍK

5 pentaklů, 2 holí, Císař

Zdejší rybník, byly jsme u toho dolního, je místem, kde se toho hodně vaří. Jako v kotli na poslední vylosované kartě se tu míchá minulost s přítomností, lidé s přírodou, voda s ohněm. Dnes je to bezpečné útočiště pro lidi, kterým poskytuje ohniště a střechu nad hlavou v malebné krajině, i zvířata, která se tu pohybují volně a svobodně. 

STŘEDOVĚKÁ VESNICE KOKOT

V okolí Kokotských rybníků se nacházela středověká vesnice, jejíž pozůstatky zkoumali plzeňští archeologové. Dodnes jsou zde vidět zbytky sklepů a je možné zde objevit ledacos.

20.7.2018, Modern Medieval Tarot

Minulost: Blázen, 8 pohárů, Královna pentaklů  

Přítomnost: Eso pentaklů  

Budoucnost: Král pentaklů

Rada: 3 holí

Varování: 10 pohárů

Energie místa: 8 pentaklů a Poustevník

Duch místa: 10 holí 

Vesnice byla podle zdrojů postavena na kupecké stezce, a karty to jen dokládají. Její historie bude daleko starší, bylo to místo čisté, nezatížené a vhodné k životu. Jiný význam patrně nemělo, jen to napojení na okolní vesnice nemuselo být vždy jen koňmo, ale jinak tu šlo skutečně o hmotné statky a jejich ochranu, k nimž byla původní tvrz i celá vesnice určena. Dnes díky průzkumům a naučným cedulím a venčení psů a táborákům místo znovu ožívá, a je možné najít v něm hloubky, o kterých se nemluví, ale není to nutné. Dejme minulosti potřebný klid, ať nám zbyde síla na to, co žijeme teď.

HOSPODA?

Hospoda nebo centrum vesnice, místo, kde bylo živo.

Král holí, Páže mečů, Vůz

Místo hospody na mě karty působí jako sídlo mocného muže, který rozhodoval a řešil problémy. Soudce, rychtář nebo rádce a kronikář? Těžko říct. Lidé za ním určitě chodili, i když to nebyl právě mílius a pro vlídné slovo musel jít hodně daleko. Ale jeho rozhodnutí nebo rady byly spravedlivé a poctivé a toho si lidé kolem něj cenili více než laskavých lží. Byla to drsná doba!

PŮVODNÍ TVRZ

Ještě před vesnicí se tu nacházela starší tvrz, jejíž zbytky patrně vesničané využili ke stavbě svého sídla.

Král mečů, Páže mečů, Páže pohárů

Tma, ticho. Zimní krajinou běží koně se zkušenými jezdci. Jeden veze cenný náklad, který drží více než otěže. Vjedou do vrat a ty se za nimi ztěžka zavřou. Dokázali to. Mají jí. Tu, o které všichni sní. Tu, která každého odmítá. A teď je jeho. Jen jeho a nedovolí nikomu, aby mu jí vzal.

Příběh mocného muže, který ve své tvrzi držel krásnou ženu vystoupil z karet úplně sám. Její další osudy už můžeme jen odhadovat, ale vzhledem k mečům na kartách se happy end asi nekonal. Inu, středověk.

 

Putování po Kokotsku, tak jak jsme ho obešly my, je takovým malým exkurzem do minulosti. Okusily jsme sílu přírody a nahlédly tam, po čem dnes už jsou jen zbytky. Ať už to tak bylo nebo ne, vyzvedly jsme kousek historie, která je i naše na světlo boží, můžeme se z ní poučit, kousek pochopit a pak zase hupky dupky do našeho jednadvacátého století. I v něm je co hledat.