Putování po Rokycansku

25.08.2013 16:58
aneb čistota záměru

Na konci března jsme opět oprášili batohy a vyrazili sněhem a ledem s báječnými Putujícími tentokrát na pochod po klenotech Rokycanska. Snad se nám tím podařilo přimět bohyně jara, aby se k nám po dlouhé, tmavé zimě, konečně vrátily.

VRŠÍČEK

Vrch Vršíček je vidět z dálnice Plzeň - Praha a věřím, že určitě už zaujal mnoho řidičů, kteří jeli povolenou rychlostí kolem. Je to krásná a nenápadná stavba blízko vesnice Litohlavy. Najdete tu krásný kostel Navštívení Panny Marie, o němž bude řeč dál.

KÁMEN – před meditací

Ve stráni po kopcem je zvláštně položený velký kámen, před kterém je kříž a místo, kde je možné položit kytičku a trochu se zamyslet. Přesto, že se o něm nikde nic nepíše, všechny návštěvníky jistě zaujme na první pohled.

Sacred Circle tarot, 30.3.2013

   Eso pentaklů

9 mečů      6 holí

  Královna holí

Kámen, který nás všechny na první pohled zaujal, je velmi zajímavé místo. Skrývá v sobě velkou sílu a velký zdroj energie. Podle karet máme před sebou skutečnou bránu vedoucí k velké síle, odvaze a poznání toho, co nám bylo doposavad skryto, tedy toho, kdo vlastně jsme a kam směřujeme. Možná ukrývá i klíč k životu samotnému. Možná skutečné ženství. Žel Bohu brána je zavřená, zalígrovaná holemi i meči, a není jich málo, a nemáme do ní přístup. První myšlenka mě vede k tomu, jak to udělat, aby se otevřela, a proč a co vlastně se před námi skrývá. Necháváme však myšlenku myšlenkou a otázky otázkami a jdeme dál.

Na Vršíčku jsme provedli krátkou meditaci, a snažili se energie, které zde vládnou, opět rozpohybovat a propojit. K zavřenému kameni jsme se pak vrátili ještě jednou.

 

KÁMEN – po meditací

Sacred Circle tarot, 30.3.2013

         Eso pohárů

4 pentaklů   Rytíř mečů

Pokud čekáte happy end, pak vás asi zklamu. Brána zde sice pořád je, ale zavřená zůstala i nadále. Jakoby však po meditaci došlo k pochopení, že tyto pomyslné mříže jsou zde nutné a je důležité, aby zde byly. Hlídač, který se na kartě objevil, dobře ví, co dělá a není na nás mu do toho mluvit. Brána je sice krásná, a zavřená, ale jistě se nám otevře v pravou chvíli, až to bude správné.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Kostel na Vršíčku byl postavený v letech 1744 až 1747 stavitelem Janem Mourkem z darů občanů a města Rokycany jako projev díků za ochranu a pomoc při morové epidemii, která se městu vyhnula. Vedou k němu schody, na nichž dodnes najdeme vyryta jména dárců, kteří na stavbu přispěli. Kostelík je malebný a viditelný už z velké dálky. Jako by lákal hosty, aby se sem vydali a strávili zde pěkné chvíle.

Golden tarot by Kat Black, 30.3.2013

Minulost: Slunce, Ďábel, Král mečů

Přítomnost: 10 pentaklů

Budoucnost: 4 pentaklů

Rada: Císař

Varování: 10 mečů

Energie místa: Eso pohárů a Velekněz

Duch místa: 6 pohárů

Na samém počátku měl tento vrch jediný úkol, přinášet radost. Jeho energie byla čistá, krásná a veselá, jako malé bezstarostné dítě. Netrvalo ale dlouho a čistý úmysl byl znehodnocen. Nastoupil sem pravý opak toho, co sem bylo zadáno. Temná síla, ať už to byla morová rána nebo něco jiného, byla sice jasně a přísně ovládnuta, ale bezstarostnost už je, zdá se, navždy ta tam. V současné době místo opět ožívá a kvete. Ke krásnému prapůvodu se už asi nenavrátí, ale i tak je hojně navštěvováno a opět zase slouží lidem. Poblíž zde sídlí terapeutická komunita, pobytové zařízení určené pro osoby, které se rozhodly řešit svůj problém se závislostí na návykových látkách. Pracují zde, léčí se a pomáhají tak sobě i místu, aby mohlo pomáhat, jako kdysi. Do budoucna by se tato energie mohla ustálit a stabilizovat. Nebude sice otevřená pro každého, ale síly, kterou má se už nezbaví. A to je také to, co Vršíček chce. Uzemnit zde probuzenou energii, ovládnout síly, které by jí mohly narušit a udělat z něj místo pevné a neměnné. Nevracet se už k tomu, co bylo, neprobouzet už dávno mrtvé záležitosti a myslet především na budoucnost. Možná by zde návštěvníci mohli symbolicky nechat to, co je kdysi tížilo, uzavřít zde kapitoly, které už potřebují klid a načerpat zde sílu na věci, které teprve přijdou. Energie místa slibuje lásku a očistu, která nám bude dána, pokud sami něco dáme a vykonáme. Čisté srdce s opravdovým záměrem zde najde vždy útěchu a pomoc. Pokud právě zde otevřeme své srdce, dostaneme zpět právě tolik, kolik dáme a možná ještě víc.

JE ZDE KONTAKTNÍ MÍSTO S MIMOZEMSKÝMI CIVILIZACEMI?

Podle Pavla Kozáka jde o mezolitickou svatyni, na níž můžeme vysledovat návštěvu mimozemské civilizace. A to dávných dobách, ale i v sedmdesátých letech minulého století. Výjimečného UFO tarotu jsem se tedy zeptala, co je na tom pravdy.

Ufo tarot by LS, 30.3.2013

     Rytíř mečů

7 holí   Poustevník

Ať už zde mimozemské civilizace byly nebo nebyly, podle vyložených karet je patrné, že si někdo nepřeje, abychom se o tom něco dozvídali. Tomu, kdo se zde usadí, otevře a oddá se víře, se možná po dlouhém rozjímání něco ukáže. Ale nezkoušejme to jen tak. Není to věc pro každého. Zvědavci a poťouchlíci by mohli zle narazit.

KOKOTSKÁ STUDÁNKA

Ne ne, to není překlep. Jedná se skutečně o Naučnou stezku Kokotské rybníky, kterou najdete blízko Plzně u vesnice Dýšiná. Název „kokotské“ se táhne už od středověku, kdy tady byla poměrně veliká vesnice jmenující se Kokot – podle skalního hřebene který tady nedaleko v lese je. Místním tvarem připomínal kohouta, ve staročeštině kokota. Odtud zvláštní název, který není na památku žádného protivného statkáře.

Kokotská studánka je poměrně silný pramen čisté vody, na který stojí takové fronty, že sem místní přistavili několik kárek jako v supermarketu, aby vodychtivým příchozím usnadnili její odběr. J

Sidhe tarot, 30.3.2013

          Páže  pohárů

Rytíř mečů    Rytíř pentaklů  

Místo kolem studánky v Kokotských lesích je divoké a volné. Když se člověk trochu zasní, může tu spatřit rusalky, víly a nespoutané živly, jak tančí a baví se. Divoce se smějí a poddávají se instinktům a síle, která je nesvazuje. Dává jim volnost, lehkost a hravost. Když se zde zasmějeme, uvolníme a zatančíme si s nimi, spadne z nás mnohá tíže civilizovaného života a myšlenky, které nás drtí a vyčerpávají se rozplynou jako pára nad ranním lesem. Slunce nám pak vyjde všem, nejen na nebi, ale i v duši.

PRAMEN ČŮRÁČEK

Pramen s poetickým názvem najdete na trase naučné stezky Kokotské rybníky jako zastavení číslo dvě. Tryská z útrob úbočí Kokotského hřebene a dává nám čistý pramen vody k osvěžení a poznání.

Sacred Circle tarot, 30.3.2013

         10  pohárů

Poslední Soud   8 pentaklů

Hromadu síly a darů můžeme najít u pramene s lechtivým názvem. Místo samo a voda v něm nás vždy a všude upozorňuje, že slunce nakonec vyjde za každé situace a všechno dobře dopadne. Když si sem chvíli sedneme a s hlavou plnou starostí se zaposloucháme do přírody a její řeči, najdeme nejen odpověď na to, co nás trápí, ale i sílu se zvednout a jít řešit i to, co se zdálo být neřešitelné. Zkuste to taky a uvidíte.

ČERTŮV KÁMEN

Jako další zastavení najdete v lese viklan, který se nazývá Čertův nebo Ostrý. Přímo na něm je rytina s obrázkem a pověst o Čertovi, který nesl kámen a vyhodil ho na kopec, a tak vznikla tato skála. Pavel Kozák zde popisuje svatyni Matky Země a velmi silnou ženskou energii, kterou karty dokonce dvakrát potvrdily.

Na tomto místě jsme vykládaly už dříve, 5.8. 2011:  http://www.tarot-plzen.cz/news/kolem-dysiny/ Posuďte sami, jak se výklad a energie změnila. 

Před meditací

Paulina tarot, 30.3.2013

Minulost: Eso pohárů, Milenci, 2 pohárů 

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: 10 mečů  

Rada: Královna holí

Varování: Páže pohárů

Energie místa: Kolo života a Mág

Duch místa: 8 pohárů

Přestože v názvu je Čert, karty ukázaly, že se jedná o naprosto ženské místo plné divoké a vášnivé a přitom láskyplné energie, která svou silou může ohromit skutečně každého. Dříve byla tato energie taková milejší a čistější a nepotřebovala se nijak zvlášť ukazovat nebo se drát dopředu. V současné době však jaksi narostla, přesáhla původní malé a milé rozměry a stala se něčím, co se dá jen těžko ovládnout. Jako by se tak trochu vymkla kontrole a začala si hrát na něco, co není. Těžko říct, čím by to mohlo být způsobeno, možná i tím, že dnes je ženská energie o něco jiná než dříve, jako by i zde tak trochu zfeminističtěla a vyráží až moc často na povrch. V každém případě volá po ovládnutí, zkrocení a pochopení. Jako by nás místo samo chtělo varovat: Neprobouzejte mou sílu, neotevírejte Pandořinu skříňku, nevíte, co můžete způsobit! Místo má obrovskou moc, která jako sirky nepatří do rukou dětem a pokušitelům, kteří si chtějí hrát s ohněm. Jen se skutečně pevným a jasným záměrem, jen s odvahou v srdci a s přesvědčením o velkém úkolu sem můžete vstoupit. První však bude zkouška z pokory a kdo jí neprojde, měl by tudy jen projít, a pokračovat v cestě dál. Na co se cítíte vy?

My jsme se cítili napůl. J Provedli jsme zde tedy malou meditaci zaměřenou na spálení starého a očistu nás samých. Nepouštěli jsme se do žádných velkých akcí. A posuďte sami, co to vyvolalo.

ČERTŮV KÁMEN – po meditací

Paulina tarot, 30.3.2013

    Spravedlnost

    Síla  Mírnost

Tři vylosované karty na otázku, jak je na tom místo samo teď, ukázaly tři nádherné, ryze ženské vlastnosti: spravedlnost, mírumilovnost a odvahu vlídným způsobem se prosadit. Žena zde ukrytá si tak možná uvědomila skutečné hodnoty, navrátila se k lásce a síle, kterou dává, ale ne tiše a mlčky, ale důrazně a spravedlivě.

Možná se ptáte, kde vlastně zůstal ten čert, který táhl na svých zádech těžký kámen. Možná to nebyl přímo čert, ale nevědomé, pudové síly, kterých se muži v ženách dříve (leckdy i dnes) báli a které bylo třeba oddémonizovat a rozproudit do éteru.

Všechna místa, která jsme dnes navštívili, nás více než kdy jindy varovala před neopatrným působením a nutila nás uvědomit si skutečný záměr, se kterým na ně přicházíme. Důležitým tématem toho dne a mnoha dalších po něm byla čistota. S falší nikdo dlouhodobě neuspěje. A i když si myslíme, že to zrovna teď není důležité, vždy se to někde a nějak projeví. A je jen na nás, uvědomit si to včas, než to napáchá velké škody.

Na začátku dne jsme našli bránu a celý den k ní nevědomky hledali klíč. U kostela stabilizovali svou sílu, ze studánky ochutnali vodu lehkosti, radosti a uvolnění, u pramene zahodili zbytečné starosti a kámen na konci nám pomohl uvědomit si, kam co patří.

Jako by všechny výklady a pouti, které jsme ten den učinili, obsahovaly jedno poselství:  

„Jen žena, která najde svůj střed,

uvolní se a nebude chtít všechno hned,

nebude mužem, ani na chvíli,

svou pravou ženskost posílí,

nebude krutá ani malicherná,

zůstane vždy své lásce věrná,

poslechne všechna znamení,

otevře bránu v kameni.

Jaký tam najde balíček?

Prozradí jen jí Vršíček.“

Ale to už je na další výpravu.

POUŽITÁ LITERATURA:

Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák, MH Beroun, 2005

http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=1807

 Informační cedule na místě