Kolem Dýšiny

25.08.2013 16:15

22.08.2011 08:33

Malebná vesnička u Plzně jménem Dýšina nabízí mnoho zajímavých a tajemných míst. V první části výletu jsme s tarotetkou Mílou Luskovou obešly tři, čekají na nás však další.

U OBRÁZKU

Místo na začátku lesa, kde nyní najdete altánek a obrázek Panny Marie na stromě, je symbolem děkování a uzdravení dcery sedláka, který si pro ni vyprosil zázrak. Jako výraz díků zde nechal postavit klekátko a umístil sem obrázek, který zde dodnes visí.

Výklad, 5.8. 2011, Modern Medieval tarot:

Minulost: 10 holí

Přítomnost: 5 pohárů

Budocnost: Královna holí

Rada: Blázen

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: 7 mečů + 21.Svět

V minulosti bylo toto místo možná těžce přístupné každému. Jako symbol oběti a náročného úkolu nepouštělo každého, ale dalo příležitost jen těm, kteří to myslí upřímně a přichází s čistým srdcem a nebojí se něco obětovat. Nyní působí i přes možný zázrak trochu smutně. O něco se zde může také přijít. Je to místo uvědomění a zpytování svědomí. V budoucnu by se zde mohl objevit zcela jiný duch a mnohem víc energie. Možná by mohl přijít někdo s nápadem, jak místo využít. Což by bylo jistě vhodné a byla by to dobrá příležitost i do budoucna. Opět ale by se mělo jednat o čisté úmysly a ničím nezkažený nápad. Spontánnost a rozhodnost je na místě, byť by bylo téma sebevíc bláznivé.

Energie místa je tak říkajíc všeho schopná. Soustředí se zde síly, které mohou všechno a všichni také si z nich mohou brát. Opět je zde ale připomínka čistých záměrů, zlým a nečestným lidem nedá Panna Marie nic.

Míly výklad, Wizards tarot: Co nám místo sděluje?

13.Smrt + 7 pohárů + 10.Kolo života

Toto místo prošlo postupnou proměnou energií a dnes vybízí každého člověka (a to nejenom vybudovaným přístřeškem), aby se zastavil na své cestě, zamyslel se nad svými činy a uvědomil si podněty osudu, které dostává.

 

VELKÝ SMRK

Asi roku 1840 byl v lese u Dýšiny zasazen velký Smrk ztepilý jako hraniční strom mezi pozemky vsi a církve. Dosahoval výšky 13,5 m a obvodu 3,22 m. V roce 1938 do něj uhodil blesk a smrk naštípl, později z něj však vyrostly nové výhonky. V roce 2008 musel být však poražen.

Výklad, 5.8. 2011, Sacred Circle tarot

16.Věž, 9 mečů a 10 mečů

Smrk vydává velmi smutné poselství. Dokud ještě stál, dával energii široko daleko, byl jakýmsi vysílačem. Nyní se zde vznáší už jen jeho duch. Ostré nástroje znemožnily jeho další rozdávání energii a tak je už jen součástí okolní přírody a umožňuje volnost pro ostatní.

Míly výklad, Necronomicon tarot:

Rytíř mečů, Eso holí, Rytíř holí

Král smrků po celá léta rozdával svou energii a sílu, ať už se dělo cokoliv s ním i kolem něj.

Hezky to vystihuje první verš od Josefa Paška:

„ Z matky země když jsi vzklíčil,

poroben byl země této lid,

hrdě si však témě svoje týčil

svobody když třpytný vzešel svit...............“

OSTRÝ (ČERTŮV KÁMEN)

Asi 1,5 km od Dýšiny se nachází Čertův kámen (Ostrý kámen). Je to viklan umístěný v lese, k němuž se vztahuje pověst o čertu, který nesl kámen z pole za Kokotské rybníky a upustil jej do Klabavy. Před dozpíváním pašijí jej stačil ještě vyhodit na kopec a tak skála vznikla. Podle Pavla Kozáka je zde velmi silná zemská energie a čelem ke stěně je možné dosáhnout i spojení s Matkou Zemí. Lze se domnívat, že tu byla právě její svatyně. (Zdroj: Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák)

Výklad, 5.8. 2011, Sacred Circle tarot:

Minulost: 3 mečů 

Přítomnost: 3 holí

Budocnost: Rytíř holí

Rada: 4 holí

Varování: Král mečů

Energie místa: 4 pohárů a 4 pentaklů

V minulosti se na tomto místě usadilo trochu smutku. Takový šedý stín, který se hrozivě vznášel nad kamenem. Nyní se tento stín rozplynul a místo doslova kvete. Je oblíbené, příjemné a dýchá hezkou atmosférou. Do budoucna je možné, že ještě trochu ožije a že se zde budou dít zajímavé věci. Místo samo by asi rádo, aby se zde soustředila energie, aby se zde scházeli lidé a aby ztratilo svůj temný stín z minula. Pozor však na velké množství myšlenek, na přísnost a přílišné kalkulování. Místo vyžaduje spíše radost a hravost než ambice a ideály.

Energie místa je trochu statická a ryze ženského charakteru. Soustředí se zde sice málo síly, ale je v jednom jediném bodě a proto je silný. Navíc je třeba si všimnout mnoha čtyřek v tomto výkladu. Čtyřka je výrazem pevnosti a statické energie. Čtyři body dávají dohromady prostorový útvar, čtyři stěny jsou pevné a stabilní. Proto je možné, že místo samo se usadilo a je pravděpodobné se o něj opírat a čerpat.

 

Míly výklad, Bohemian Gothic tarot:

Minulost: 3 pohárů 

Přítomnost: 10.Kolo života

Budocnost: 8 holí

Rada: 8. Spravedlnost

Varování: 10 mečů

Energie místa: 13.Smrt + 10 pohárů 

Toto místo vyzařovalo příjemnou energii a nabízelo určitou šanci, která ale tehdy neuměla být využitá. My teď tu šanci dostáváme znovu – nalézt zde svou vnitřní rovnováhu a schopnost nesoudit, neposuzovat, urovnat si své myšlenky a začít znovu. Energie místa nám k dosažení této změny pomůže.