Vysněná Gabréta

10.08.2019 22:19

Nedávno jsem měla sen, v němž jsem objevila přírodní svatyni, s devíti strážci a velkým menhirem. Ten sen mě přivedl na Českobudějovicko, kde jsme popojížděli už před dvěma lety, k dočtení zde. Tentokrát konkrétně na Gabrétu, novodobý kamenný kruh, s osmi kameny s vytesanými obrazy keltských svátků a bohů. Místo je to tajemné už jen uvedením, není v mapách, ani na turistické stezce. Mě se povedlo vypátrat popis cesty a tak jsme se tam čistě v dámské sestavě, včetně dvou fenek, vydaly. A nejen tam!

GABRETA

Obřadní místo skupiny českých vyznavačů germánského pohanství. Každý kámen v tomto kruhu má svoji zvláštní úlohu a symboliku. Má vnější kruh sestávající z osmi kamenů s rytinami (viz níže), vnitřní runový kruh (24 kamenů) a oltář ve středu. Kruh střeží dva strážci, první na boku lesa, druhý nad kruhem. Alespoň, co jsme našly.

8.8.2019, Wildwood Tarot

STRÁŽCE LESA (BOKEM): Král mečů, Rytíř holí, Císařovna

Přestože stačilo ujít ještě pár kruhů a ocitly bychom se přímo u kruhu, což jsme nevěděly, kroky nás dovedly nejprve ke strážci. Kámen s vytesaným obráncem na kraji lesa stráží přístup ke kruhu z boku a budí respekt už jen pohledem. Provedly jsme úlitbu a mohly jít dál.

Tento strážce není zlý, není třeba se ho bát. Je ale přísný a na naše kroky dohlíží po celou dobu výpravy. Jako liška se potutelně krčí za stromem, jako ledňáček létá nad svým územím, a když je potřeba bodne zobáčkem. Pro ty, kdo vstoupí s úctou a pokorou má ale připravený plný kotel síly a poznání, o které se rád rozdělí.

U DUBU

Ještě než se vejde do kruhu, u velkého dubu stojí kámen s motivem ženy a muže a kámen s miskou.

Wildwood Tarot: 4 mečů, Síla, 5 holí

Zde bychom se měli nadechnout. Zklidnit a odevzdat vše, co do kruhu nepatří. Každý tu má svého patrona, ochránce, který převezme břímě, se kterým se na posvátné místo nechodí. Až se budeme vracet, můžeme si ho zase vzít, když tedy budeme chtít. Zde spočiňme v tichosti a jednotě a vyčkejme na svolení ke vstupu, na očistu a přípravu na cestě dál.

STRÁŽCE U KRUHU: Kolo, 10 mečů, Rytíř holí

Poslední rozhodný krok, poslední sken obyvatel, kteří tu byli před námi. Poslední prohlídka zavazadel. Tichý návod, jak postupovat. Odtud se strážci kruhu oznámí, kdo vešel, předloží se průkaz. Nejde o hlídání. Jde o to, že podle toho, co je v průkazu, obdržíme přesně to, co potřebujeme. Stačí krátký pohled na to, s čím sem přicházíme a už se začne točit mix, ta správná směs pro naši návštěvu. „To je jen houbař, v pohodě!“ usne hlídač dál. A když se mu líbí, nechá mu poblíž bedlu na řízky.

RUNOVÝ KRUH: Poustevník, 9 pentaklů, 6 mečů

Kruh z run chrání střed. Má za zády velké kamarády, aby mohl vrhnout světlo na oltář ve středu kruhu. Točí se tu energie, celá abeceda dává dohromady směr a smysl. Ještě odtud nás strážce může vyhodit. Poslední varování před vstupem dovnitř. Když to nenastane, celý svět se s námi spojí a dovede nás ke středu.

STŘED KRUHU: Spravedlnost, Soud, 3 pentaklů

Dveře, které odtud vedou ještě dál, jsou hlídané a zavřené. Není to vstup pro nás teď. Možná se otevírá jen v určitý den, za určité konstelace, při rituálu. V ostatní dny majestátně sedí a vyrovnává vše, co se kolem děje. Spravedlivě koná ve prospěch kruhu a všech, kteří do něj zavítají.

PŘÍTOMNOST STRÁŽCE: Král mečů

S pocitem očí v zádech jsme se zeptaly, zda nás tu někdo hlídá. Motiv stráží se v kartách hodně opakoval a zopakovala se i karta. První, kterou jsme otočily, létací dohlížitel, který nás pustil dál. Není to jen tak, taková Gabréta.

KRUH:

Minulost: 8 mečů, Páže pohárů, 10 holí

Přítomnost: Poustevník

Budoucnost: 3 holí

Rada: 3 pohárů

Varování: 2 pentaklů

Energie místa: Velekněz a Král holí

Duch místa: 6 pohárů

Účel místa: 9 pohárů

Stojíme na místě, kousek od Zlaté koruny, kde podle Pavla Kozáka byla megalitická stavba a co by kamenem dohodil od velkého Třísovského keltského hradiště. Místo pro kruh určitě nebylo zvoleno náhodou, a je dost dobře možné, že místní zdroje byly využívány už kdysi. Od pradávných dob tu bylo útočiště pro potřebné, místo klidu a míru, který zde bylo možné najít zvláště v těžkých dobách. Jako klubko hadí energie tu leží zdroj síly, kterou je možné vyvolat za dodržení určitých postupů i dnes. Kruh, který zde byl uměle vytvořen, dokonce tento základ posílil a jakoby zaokrouhlil. Vymezil prostor, ukázal na střed a pomáhá na svět všemu, co zde ze země vyvěrá na povrch. Každý kámen tu vytýčil cestu, jak tuto energii objevit a pocítit. Ačkoliv jsou kameny přísně mužské a ženské, více si odtud odnesou pravděpodobně ženy. Ovšem za podpory mužské síly, která kruh vytvořila a stráží. Jen pozor na lidi. Doufejme, že se místo, kde leží, moc neproflákne, že ezoturisté bez bázně a hany zůstanou doma a nezanesou kruh svým svinstvem, které zde v dobré víře odloží. Opatrně s tím, jak sem chodíme. Úlitba, dary a pokora jsou tím největším přínosem, který můžeme dát.

JEDNOTLIVÉ KAMENY S RYTINAMI

Thor: 4 holí, Mág, 5 pohárů

Radujte se, veselte se, jako větev stromu v lese.

Mocné síly řeknou samy, kdy je konec radování.

Fraujo: Páže pohárů

Něha a láska dýchá skrze ní, až v srdci ucítíš to svrbění.

Přijmi tu lásku a klid do duše, nebude nikdy, nikdy rušen.

Frija: Císař

Jasně a přímo míchá tvůj lék, když splníš přesně to, co ti řek,

napít se smíš, okusit jen, jak změnit život svůj v ten bájný sen.

Odin: Eso mečů

Miř vzhůru s přesnou muškou, ne stříbrem vykládanou puškou.

Svou myslí, hlavou, rozumem též, neváhej, nečekej, zvedni se, běž!

Germania: Měsíc

Tam někde v dálce, síla na tě čeká, a jen ten, kdo se stínů dál leká,

poklekne před nimi, pochopí to, otevře duši, vždyť nebolí to.

Bohemia: Páže mečů

Zdánlivě stranou, malinká stojí, vypadá, že se zas něčeho bojí.

Zdání však klame, rozhlíží se, připraven k útoku, bránit svůj sen.

Fruma sidus, Dávný obyčej: Ďábel

Neboj se vstoupit do dávných skrýší, bohové bývají v nich někdy tišší.

V jeskyni ve tmě, čeká tě dar, nepoznat ho, přišel by zmar.

Thule, Zásvětí: 3 holí

Nepospíchej, klidně si dýchni, jednou sem dojdeme po svých a všichni.

Nehoň se, necpi se, nechtěj být tam, kde každý bude nakonec sám.

MÍSTO NA KONCI: 10 pohárů

Když jsme si všechno prošly, zameditovaly, vyložily, rozbalily dárky, myslely jsme i na Gabrétu, která nás vlídně přijala. Věneček z obilí, pouklízení a krátké poděkování, uvolnilo síly a rozzářilo slunce. A protože si nefandíme, zeptaly jsme se karet, jak se kruh cítí teď. Jakoby někdo odstranil špunt a už to teče, už to lítá a proudí!

Ne všechna umělá místa jsou silná. Ne všechny kruhy do krajiny patří a posilují ji. Leckdy se okolí trochu zlobí, co jim to tam bylo zase zasazeno. To však neplatí o Gabrétě. Přesto, že je tu teprve pár let a z hlediska kamenů jen malý okamžíček, přesně zapadla a zdobí. Nejen, že nepřekáží, naopak posiluje. Jakoby tu stála odjakživa. Jakoby se jen navázalo na tradici, která tu vždy byla živá a jen čekala na svou příležitost. S citem, umem, znalostí a intuicí stavitelé opět obnovili přirozené zdroje a posílili jejich působení. Nasadili místu korunu, právem zlatou. Děkujeme!

TŘÍSOV, HRADIŠTĚ

Rozlehlé keltské opidum se zbytky brány a severní a jižní akropole. V severní byl zřejmě kruhová svatyně, dnes je na místě kamenný kruh.

8.8.2019, Pagan Otherworld Tarot

Minulost: Poustevník, Slunce, 7 mečů

Přítomnost: Velekněžka

Budoucnost: 5 holí

Rada: Rytíř holí  

Varování: 4 holí

Energie místa: 7 pentaklů a Páže mečů  

Duch místa: Rytíř pentaklů  

Účel místa: 7 mečů

Postavení hradiště zde na Třísově nebylo čirou náhodou putujících předků. Bylo pečlivě uváženo a prozkoumáno vědoucími, ještě než se sem kdokoliv nastěhoval. Našlo se vhodné území, duchovně i prakticky a také to podle toho mnoho let vypadalo. Všechno vzkvétalo, energie proudila, všemu se dařilo. Těžko říct, co tomu učinilo přítrž, jisté je, že odcházející kmeny sebou vzaly i zdroj síly, který dělal svatyni svatyní a umožňoval jim přízeň bohů. Třísov o svou korunu přišel, tok se přerušil nebo rozptýlil, dnes už tu prostě po něm není ani památky. Místo je klidné, tiché a dobré, pořád má jednotlivci na cestě co nabídnout, ale jen, když se samo rozhodne. Vracet se sem a budovat domovy není už možné. Hradiště má sílu přírody, která tu kvete, působí majestátně svou rozlehlostí i dnes, ale vše ostatní je už pryč. Nezůstala tu však žádná tíha nebo zloba, buď jí omlel čas anebo šlo všechno přesně tak, jak mělo bez stop křivd.  Nechme to také tak.

MÍSTO SVATYNĚ

Pagan Otherworld: Páže pentaklů

Pentakl na této kartě by kruhovou stavbu naznačoval, ale bez velké duchovnosti a síly. Je to jen artefakt, o němž víme díky archeologickým nálezům, ale bez energie posvátnosti, kterou svatyně měla, už jen dokládá historii.

MENHIR U CESTY

Na cestě k Dívčímu hradu stál jen tak v trávě krásný menhir, který naštěstí neunikl naší pozornosti.

Wildwood Tarot: Kolo, Spravedlnost, Hvězda

Sem se ovšem putovat chodilo a může zas. Menhir není velký, ale jakoby označoval cíl, za kterým se chodilo žádat o radu, rozřešení nebo požehnání. I dnes tu za malý dárek můžeme požádat o sílu na důležité rozhodnutí nebo poděkovat za ukončení toho, co by samo stejně už mělo jít.

KAPLIČKA PANNY MARIE

Při cestě k hradišti je kaplička se zvláštním obrázkem Panny Marie probodané sedmi meči, pro nás, tarotáře, velice zajímavá. Energie je podle Pavla Kozáka soustředěna do lípy vedle.

Tarot of Inspirations: 10 holí, Páže holí, Slunce

Kaplička i se svým zajímavým obrazem jakoby symbolizovala bezmoc a utrpení. Cestu, kdy jsme si vybrali bolest, místo boje, raději nést tíhu než zdánlivě sobecky projevit své přání. To vede k probodání, nejen jednou radou, ale hned sedmi. Je to šťastné?

LÍPA U KAPLIČKY

Wildwood Tarot: 8 holí, Královna pentaklů, 9 holí

Energii strom sice má, ale s ním také zátěž. Dala si za úkol hlídat celé místo, hradiště i přilehlé okolí a jeví se tím trochu vyčerpaná a zatížená. Není lehké udržet se tu, sledovat proudy turistů a vyvažovat hradiště i zříceninu. Zatím na to sílu má, ale už teď je zapasována do obruče, která jí drží. Těžko říct, zda k pomoci nebo ne.

DÍVČÍ KÁMEN

Původně hradiště ve střední době bronzové stojící na energetickém bodu. Jeho síla se ale podle Pavla Kozáka ztratila.

8.8.2019, Fantastical Tarot

Minulost: 5 pohárů, 10 pentaklů, 7 mečů

Přítomnost: Síla

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: Rytíř mečů

Varování: Kolo života

Energie místa: 7 pentaklů a 2 mečů

Duch místa: Královna holí

Zdá se, že osud si s tímto místem trochu pohrával. Pády i vzestupy se tu střídaly a vliv to má i na tom, jak hrad vypadá dnes. Drží si svou energii, ale dává mu to zabrat, má co nabídnout, ale moc se mu nechce. Není nutné ho pokoušet, krásný pohled nabízí i z dálky.

ZLATÁ KORUNA

Klášter, který zbudoval Přemysl Otakar II. ve 13. století na místě starého božiště, zřejmě na místě megalitické stavby. Energetický bod je v kostele ve středu křížové zóny.

8.8.2019, Tarot of Inspirations 

Minulost: Císař, Rytíř mečů a Šťastná Veverka 

Přítomnost: Eso holí

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: Královna mečů

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: 10 pentaklů a Královna pentaklů 

Duch místa: Královna holí

Klášter založil mocný panovník a moc dobře věděl proč. My se to ale už nedozvíme, své tajemství si stavba střeží a nepustí z něj ani kousek. I tak nabízí návštěvníkům dost krásy a emocí, energie i bohatství pro potěchu oka i lahodící duši. Zlatá koruna je majestátní dáma, což si odsud nejen dívky a ženy mohou odnést, ale má v sobě i malého raráška, který je s to prozradit kousek z tajemství jeho zdí, pokud se mu ale bude chtít a uteče z dozoru tíhy koruny, která nemusí být právě ze zlata.

Objely jsme tři místa kolem Zlaté koruny a jako bychom se projeli časem. Ve 2. století př.n.l. využívali zdroj velké síly místní Keltové v Třísově, ve 13. století založil zřejmě právě proto kousek odtud klášter Přemysl Otakar II. a dnes, o 700 let později, už zase nový kruh roztáčí místní energii a vrací nás zpět do dob, kdy to bývalo běžné, protože lidé tu byli v souladu s přírodou, jejími cykly i silami, ke kterým se my dnes pracně dobýváme. Děkujeme novým druidům, kterým to není jedno a díky kterým se můžeme vracet ke kořenům a čerpat z nich to, na co jsme zapomněli. Že kruh se pořád točí a my můžeme plout s ním. A právě o tom byl ten sen, který se mi zdál a sem nás zavál…

ZDROJE:

http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1203/obradni-mista-soucasnych-pohanu-9-dil

Tajemná místa na samém Jihu Čech, Pavel Kozák, ArchEt 2011