Na Českobudějovicku je největší síla

29.10.2017 16:55

Nedávno mě ve snu navštívil náš přední psychotronik Pavel Kozák a řekl mi, že největší síla v naší zemi je na Českobudějovicku. Pana Kozáka osobně neznám, podle jeho knížek jezdím už nějakou dobu na tajemná místa a velmi si ho vážím. Naše Janinka s ním ale jezdí na výpravy, a nejčastěji na Javorník, který leží přímo na začátku Jihočeského kraje. Našla jsem ještě několik dalších zajímavých cílů na této snové trase, a musím říct, že Jižní Čechy mi velmi učarovaly.

JAVORNÍK

24.10.2017, Dreams of Gaia Tarot

Na Javorník se mnou chtěly jet karty, které často nepoužívám, i když jsou nádherné. Držela jsem si od nich odstup, i protože mají jiné číslování a jiný počet karet, je to sice tarot, ale velmi netradiční. Ale duply si a tak jely. Budu tedy psát názvy karet a čísla, která mají uvedené na kartě. Dají se sice přiřadit k Velké arkáně, ale budu se držet jejich názvů a vykládat je budu samozřejmě podle obrázku, jako vždycky.

Kopec Javorník je obsypán menhiry, původně vztyčenými nebo postavenými dodatečně, a plný míst, kde je možné se spojit s různými částmi sebe sama i všeho kolem nás. Nejznámější, a také označený tabulí, je Měsíční kámen, který byl postaven pravděpodobně v předkeltské době. Na zadní straně má netypický symbol půlměsíce, a slouží k léčení.

MĚSÍČNÍ KÁMEN

Minulost: I. Dítě, XXI. Vnímání, 6 vody 

Přítomnost: Rytíř vody

Budoucnost: XXII. Intuice

Rada: II. Panna

Varování: 7 ohně

Energie místa: XI. Zdraví a Královna ohně 

Duch místa: 10 vody

„Evžene, zde kopni!“ věta, kterou se zapsal do dějin nález díla Járy Cimrmana, by se hodil i sem. Úplně původně to bylo místo naprosto čisté, laskavé a naplněné energií. Možná si sem chodily hrát děti, možná se tu narodil nějaký důležitý a duchovně významný člověk té doby. Pravděpodobně pak někdo úmyslně označil toto místo jako vhodné na stavbu menhiru, na napojení se nahoru i dolů. Spustil tak proud velké síly, ze které si díky kamenu, který to celé propojuje, můžeme brát dodnes. Vše ale s mírou, nic nepřehánět. Není možné brát si jeho sílu domů, na potom. Je to tady a teď. Není možné nic plánovat nebo ovládat. Čistě a lehce, s pokorou a laskavostí, to je platidlo, které se tu používá. Měsíční kámen má velkou energii, a je možné ji použít pro návštěvníky, kteří se sem dostanou. Je zaměřen na lidi, na jejich posílení a vyléčení. V hloubce skrývá mnohem víc, než je psané na tabuli, ale to může dostat jen ten, kdo je skutečně připraven a osvobozen. Pro všechny ostatní má ale síly dost.

Další kameny nám ukázala Janinka, vysvětlila, k čemu jsou určené a pečlivě dbala na to, abychom byli v bezpečí my, i oni.

KÁMEN: VSTUP DO ČTVRTÉ DIMENZE

XXIII. Integrita, 2 země, 6 vzduchu

Tento kámen nabízí hodně moc. Ukazuje nám, co všechno je možné, přiměje nás podívat se do světů, které normálně nemůžeme spatřit. Je to ale jen film, jen podívaná, jakmile bychom překročili rámec, udělali krok navíc, BUM! Všechno skončí, jsme zase zpátky, kde jsme byli. Můžeme nahlížet, můžeme se kochat, můžeme si odnést dar. Ale dál už ani krok!

KÁMEN: VSTUP DO ŠESTÉ DIMENZE

10 vzduchu, Eso země, 8 vzduchu 

Na tomto kameni, když se zasoustředíme a oprostíme od všech zbytečných myšlenek, můžeme získat dar, informaci nebo sílu odněkud výš. Zde je nad námi něco, co nás může posunout a ukázat nám, v čem spočívá ten problém, který máme. A záleží už jen na naší otevřenosti, zda to najdeme.

KÁMEN DRUID

X. Moudrost, XV. Hojnost, VI. Stařena

Druid z tohoto kamene se nám vtělil do obrázku na kartě jako Poustevník, který svým světlem osvětluje i naše duše. Odhaluje naši sílu, díky které můžeme vyrůst, pokud si ji uvědomíme. Připomíná nám, že vše záleží jen na našem přístupu a na tom, jak otevřená je naše duše a mysl. Pak můžeme sílu, která stojí za námi, natáhnout dovnitř a mít ji, kdykoliv je to potřeba. Stařena na poslední kartě není neduživá babička, ale vrchol ženské síly a vývoje. Cestu k němu nám zdejší druid rád ukáže, pokud na to budeme připraveni.

KÁMEN DRUSADA

3 vody, XVII. Cesta, I. Dítě

Drusada je nespoutaná, vlající a divoká bytost, plná síly a chuti do života. Vidí lidi, kteří sem přicházejí jako děti, které láskyplně posílá na cestu jejich životem. Vypouští je do světa, aby vyrostli a něco se naučili. Ukazuje, že nechat ostatní jít, je ta nejlepší péče, kterou jim můžeme dát. Zde můžeme nabrat sílu svobody, radosti a uvolnění. Můžeme zde poprosit o sílu na vypuštění všeho, co nás tíží a na odvahu zbavení se i toho, co je nám pohodlné, ale už nefunkční. Nechme to plout, stejně jako paní Drusada pluje kolem nás.

KÁMEN INFORMACÍ

IX. Vědomosti, 0. Volba, XIX. Emoce

Tento kámen je jako moudrá kniha, která nám ukazuje i skryté stránky našeho vědění. Nejen, že zde můžeme dostat potřebnou informaci o tom, co právě řešíme, ale můžeme se podívat i kousek dál nebo hloub pod to, co nás zajímá. Jen je třeba zkrotit zvědavost a chtivost. Dostaneme stejně jen tolik, kolik uneseme.

ŽENSKÝ KÁMEN

Eso vody, XXI. Vnímání, XIV. Já

Ženský kámen aktivuje naší ženskou sílu, resp. vynese na povrch vše, co bylo dosud skryté a odhalí všechno utajované. Ženská energie tu představuje to, co je v hloubce, na dně a co najdeme jen, když se budeme dívat se zavřenýma očima. Nechme to vyplout, a pak se k tomu zodpovědně postavme. Hrdina může být i ženou.

MUŽSKÝ KÁMEN

XXIII. Integrita, 3 vody, Královna vody

Mužský kámen otevírá naši přirozenost, svobodu a volnost. Vše, co nás svazuje, všechny povinnosti, které nás brzdí, můžeme tady odložit. Svoboda a odvaha je tady tématem číslo jedna a to, co tu můžeme získat. Musíme na to ale být připraveni, musíme vědět, že to chceme a uvědomovat si důsledky, které to může přinést.

VZTAHOVÉ MÍSTO

XII. Láska, VIII. Smrt/Znovuzrození, 3 vzduchu

Na vztahové místo vyšla karta s názvem Láska a to tady jde především. Neměli bychom tu řešit, kdo a jaký ke mně má vztah, nebo jak bude náš vztah s tím a tím vypadat do budoucna. To hlavní je láska, cit, otevřenost srdce. Když tohle skutečně pochopíme, znovu se zrodíme a otevřou se před námi ty pravé rady a dostaneme odpovědi na to, co jsme chtěli vědět před tím. To už je ale nebudeme potřebovat. A to je právě ta pravá Láska.

OBĚTNÍ KÁMEN

Kámen, na kterém se konaly, pravděpodobně i lidské oběti.

Minulost: 10 vody, XXI. Vnímání, Královna vody

Přítomnost: Král vody

Budoucnost: XIV. Já 

Rada: 3 vody 

Varování: 4 vzduchu 

Energie místa: 8 ohně a 5 vody  

Duch místa: 4 země

Oběti, jak si je představujeme my dnes díky dobrodružným filmům, se tu asi opravdu konaly. Leckdy nebyly úplně spravedlivé a zanechaly tu mnoho utrpení a bolesti. Pro naše předky měla sice tato bolest vyšší smysl, ale bolela stejně jako dnes. To jsou dva protipóly, které se tu dodnes perou a které zůstaly nevyrovnané. Naším úkolem ale není nic srovnávat, jen tudy projít, zastavit se a vzpomenout si na to, co a proč se tu dělo kdysi a jak se to odehrává v našich životech dnes.

Na Javorník se určitě ještě vrátíme, menhirů a míst ke zkoumání je tu víc než dost, čeká nás i výstup na vrchol a výklad na celou horu, protože ta, jak se zdá, skrývá mnohá tajemství.

KUKLOV

24.10.2017, Modern Medieval Tarot

Malá vesnička na Prachaticku skrývá podobné místo jako známý Panenský Týnec. Nedostavěný kostel a klášter s otevřenou střechou. Není známo, proč mniši řádu sv. Františka z Pauly v šestnáctém století kostel a klášter opustili, vysvětlení se však nabízí několik. Možná jim došly peníze a mecenáši, možná utíkali před švédy a možná před UFO. Těžko říct. Podle Pavla Kozáka je ale každopádně kostel bez střechy nejvíc napojený nahoru se silnou energií, ten zde i v Panenském Týnci.

NEDOSTAVĚNÝ KOSTEL SV. ONDŘEJE

Minulost: 7 mečů, Páže pohárů, 10 holí  

Přítomnost: Rytíř holí 

Budoucnost: 8 mečů

Rada: 4 mečů 

Varování: 2 pentaklů 

Energie místa: Královna pohárů a Poustevník

Duch místa: Císařovna

Když se tu usadili mniši, měli zřejmě počestné a bohulibé plány. Asi ne ale všichni, protože už od počátků tu panovala jakási nevraživost a nepřátelství. Jakoby bratři měli mezi sebou záškodníka, který kazil jejich dílo a nepřál celé stavbě. Zda to byl jeden z bratrů nebo zda tu s nimi sídlil nějaký nepřátelský duch, dnes už těžko říct. V každém případě se to všechno nějak zvrhlo, plány byly moc velké a těžké, snaha mnichů byla podkopávána a tak dopadlo tak, jak vidíme. Dnes je to ale kouzelné místo, vhodné k odpočinku, meditaci a duchovnímu vytržení. Navštívit ho sami, o samotě zde zameditovat a v tichosti odejít, je to nejlepší, co můžete udělat. Záměr mnichů je to pořád patrný a možná v té nejtišší tichosti vám jeden z nich prozradí tajemství, které nedostavěné zdi ukrývají. Energie je tu silná a krásná, a tak jako my jsme se vstupem dovnitř automaticky ztichli, zjihne tu i vaše dušička.

PROČ NEBYL DOSTAVĚN?

Kolo života, Vůz, Věž

Pravděpodobně se především jednalo o hodně megalomanské dílo. Už plány byly trochu nereálné a záměr sice dobrý, ale asi těžko realizovatelný. Rozjezd byl rychlý a nedomyšlený a tak to nemohlo dopadnout dobře. Situace kolem se během stavby radikálně změnila, to, co bylo slíbené, už neplatilo, a to, co bylo hodnotné před tím, svou hodnotu pozbylo. A tak zůstal kostel nedostavěn. Je možné, že konečnému řešení pomohla nějaká nevysvětlitelná událost, něco, co těm, co se do dokončení stavby nechtělo, hrálo do karet. Jestli návštěva UFO nebo živelná katastrofa, kterou si vyložili jako ránu boží, to už se můžeme jen domýšlet. Otázkou zůstává, proč kostel vydržel takovou dobu, proč třeba nebyl rozebrán na stavbu domů kolem. Že by byl skutečně památkou na cosi prapodivného, možná až čertovského a lidé se ho báli zlikvidovat úplně?

ZŘÍCENINA HRADU KUGLVEIT

Hrad byl založen ve 14. století Dětřichem z Portic, složitou osobností z doby Karla IV. Byl vybudován na skále strmého kopce, měl horní a dolní část a okrouhlou hlásku na skále. Ani ne po půl století byl však dobyt a vyvrácen.

Minulost: Spravedlnost, 2 mečů, 6 pentaklů  

Přítomnost: 2 pentaklů 

Budoucnost: Eso holí 

Rada: 8 mečů 

Varování: Milenci 

Energie místa: 3 pohárů a 10 holí  

Duch místa: 9 pentaklů

Hrad vzniknul s čistým záměrem jako jasná volba. Pak se ale něco změnilo a to, co bylo původně zamýšleno, přestalo platit, a tak se hrad pomalu změnil ve zříceninu. Podobný osud jako nedaleko stojící klášter, že? Možná zdejší politická situace nepřála podobným věcem, možná se radikálně vyměnili důležití lidé, kteří rozhodovali, a nebo je skutečně tato malá vesnička památkou na něco divného a děsivého a tak byly stavby radši opuštěny. Zřícenina zdejšího hradu je dnes už poklidné místo, ale stále jsou v její energii patrné známky tíhy a nespokojenosti. Nedoporučovala bych tu třeba přespat nebo mít svatbu. Ne, že by tu strašilo, ale zdejší ruiny přeci jen obklopuje něco, před čím je dobré, mít se na pozoru.

Minulost Kuklova je něčím odlišná od jiných vsí. Těžko říct, co se tu kdysi odehrálo, zůstalo to utajeno a tak i hrad i kostel zůstává záhadou.

GEOPUNKTURNÍ KRUH – PĚČNOV

První geopunkturní kruh jsem díky Putujícím objevila kousek od Plzně ve Vstiši u Dobřan. Další na mě vykoukl na internetu, a to v Pěčnově u Prachatic. Staví je Marko Pogačnik, slovinský psychotronik a geomant, a lidé okolo něj. Jde tu spíše o symboly vytesané do plochých kamenů, které působí na krajinu podle nějakého tématu. Ve Vstiše se jedná o živel vody, další u Adršbachu ve Zdonově je zasvěcen zvířatům. Kruh v Pěčnově představuje cestu životem a propojení mužského a ženského principu. Nutno dodat, že to není kruh v pravém slova smyslu, jsou to dvě řady kamenů, které se stáčejí každá jiným směrem. Jediný kámen, ten prostřední je otočený symbolem k severu, ostatní se dívají na jih.

24.10.2017, Sacred Circle Tarot

KÁMEN (SYMBOL) UPROSTŘED: Viselec

Kámen uprostřed dvou řad propojuje oba směry a slučuje oba protiklady, které tady působí. Vyrovnání energie a učí nás, že to, co je dole je stejné jako to, co je nahoře.

KÁMEN S JELENEM: Rytíř pentaklů

Ryze mužská energie, silná a vůdčí, pevně usazená na svém místě. Má hodně ambicí a cílů, a pracuje na jejich dosažení. Má obrannou funkci, běda tomu, kdo ji naruší.

KÁMEN S TVÁŘEMI: 10 pohárů a 9 pohárů

Ryze ženská energie, tišící a přijímající. Pluje si kolem, nezávisle na vnějším dění a svým obsahem pomáhá všemu kolem sebe.

Oba symboly jsou důležité, každý něčím jiným a oba se doplňují a slučují.

„KRUH“

Minulost: 3 pohárů, 6 mečů, Vůz  

Přítomnost: Viselec

Budoucnost: 5 holí 

Rada: 4 mečů

Varování: 6 pentaklů 

Energie místa: 10 holí a Císař  

Duch místa: Císařovna

Dlouho bylo místo, na kterém stavba stojí, opuštěno v poklidném zapomenutí. Nic zvláštního se zde nedělo, jen tu bylo lidem dobře. Pak se situace změnila, místo ovládl člověk a přinesl sem energii, která mu může pomáhat. Ta je tu nasměrovaná k jednomu celku, prýští odsud a spojuje mužské a ženské, v tarotové jazyce Císaře a Císařovnu, aby spojeni vytvořili větší sílu. My si ji odsud můžeme brát, máme ale zůstat na povrchu a přijímat ji s vděčností. Pěčnovský „kruh“ je středem tohoto pochopení.

ZÁMĚR KRUHU

Blázen, Rytíř pentaklů, Ďábel (Podsvětí)

Stejná otázka, stejná stavba, stejná karta. I na kruh ve Vstiši mi na původní záměr stavby vyšel Blázen, v této sadě Zelený muž. Důvod ke vzniku těchto staveb je tedy čistý, radostný, ničím nezatížený. Autoři si dali práci s něčím, od čeho si neslibují nic materiálního, je to „jen“ oslava přírody, úcta k jejím silám a snaha pro ni něco udělat. Možná sílící těžkosti v lidských přiměly autory k akci, k pokusu o nápravu nebo jen o malé zastavení a zamyšlení se nad tím. Čím víc lidí to udělá, tím lépe.

HOLAŠOVICKÉ STONEHENGE

24.10. 2017, Sacred Circle Tarot

Holašovický kromlech je Mekkou duchovně smýšlejících lidí, kteří pracují s energiemi. Kruh postavil pan František Jílek podle odborných rad Pavla Kozáka v roce 2008 a je určen k léčení a navázání kontaktu s vyššími duchovními bytostmi.

Drahně let bylo i mým přáním vypravit se na novodobou napodobeninu anglických kamenných kruhů na jihu Čech. A když jsem měla ten sen a zmermomocnila partu na výlet na silné Českobudějovicko, nemohl tento kruh na seznamu míst chybět. Nadšení bylo veliké, dojem bohužel už tak báječný ne. Naše čtyřčlenná parta už obešla lecjaká místa a s krajinou se snaží sbližovat pár let. Nejsme žádní odborníci, jen pokorní nadšenci, ale i tak si myslím, že náš jednotný názor, stojí za zaznamenání. Nicméně je to skutečně jen náš dojem a tak je třeba k tomu přistupovat.

Hned první dojem byl, mírně řečeno, rozpačitý. První, co nás praštilo do nosů, byl sice přírodní, nicméně strašný smrad. Chvíli byl v podezření Eda, ale pak vyšlo najevo, že kruh stojí hned vedle prasečáku, sepětí s přírodou, možná až moc velké. Když jsme se oklepali, vstoupili jsme k bráně, která označuje prostor Stonehenge. První, co tu smíte, je přečíst si informace o tom, co všechno tu nesmíte. Samozřejmě chápu, že je nutné dodržovat pravidla, ale přišla jsem si jako v jaderné elektrárně, kde pokud zmáčknu červený knoflík, případně nechám volně pobíhat psa, vyletíme všichni do vzduchu. Také otázka vstupného je přinejmenším rozporuplná. Velice ráda přispěju na údržbu areálu, která je určitě nákladná.  Je mi jasné, že majitelé se mohli vyhřívat na důchod v Karbiku, a je chvályhodné, že si místo toho vybrali vytvoření a péči o tento kruh. Ale přesto vesnická babička, která objíždí prostor na elektrokole a kasíruje každého příchozího, příp. vybírá za každou hodinu meditace, není to, co by podporovalo úctu k prostoru. Myslím, že kasička na dobrovolné příspěvky by byla příjemnější a vydělala by víc. Ale těžko říct. Inu, lehce zaskočeni, vstoupili jsme dovnitř. Přímo před námi se tyčila dřevěná socha, pravděpodobně slovanského boha Peruna, ovšem přivázaná masivními řetězy. Připomínala tak komunistické využití Golema na pečení chleba. Já být Perun, tak jim tu neupeču ani rohlík. Co je to za úctu, když je třeba jí poutat? Další sochy draka a podobných bytostí jako by byly jen pokusem o propojení s tím, co už tu jasně je i bez nich. Prvních dojmů nespočet, a to ještě nejsme u kruhu.  

Kruh je beze sporu nabitý energií, vtáhne vás do sebe, a očistí. Má velkou sílu, o tom svědčí i karta Síla vylosovaná na energii místa, a je v něm radost pobýt. Dolmen blízko kruhu je krásný a hluboký, a kámen u lesa, má grády jako jinde ne. Přesto jsou kameny tak nějak smutné a jejich obrázek je trochu tíživý. Jako by tu byly zaměstnané a plnily jen úkoly jim dané. Jsou živé a aktivní, ale neradostné. Karlovi jich bylo dokonce tak trochu líto. A není divu. Měli jsme možnost spatřit další menhir čekající na umístění do země. Jeho spodní část ale byla zapuštěna do betonového podstavce, což nás tak nějak zasáhlo všechny. Nevím, jak pak může fungovat napojení na zemi, když to celé jistí beton.

Celý náš dojem byl tak docela rozpačitý. Slavné místo, jistě s bohulibým záměrem, a velkou energií, ale všechny ty okolnosti kolem, ho tak trochu kazí. Možná jsme byli tak překvapeni i proto, že jsme měli srovnání. Před tím jsme prošli kruh v Pěčnově, kde jsme se krásně nabili a uvolnili, bez vstupného a bez výstražných cedulí. Odtamtud jsme odjížděli veselí a nadšení, o což jsme v Holašovicích tak trochu přišli. Ale pusťme ke slovu karty.

KRUH

Minulost: 10 mečů, Měsíc, 6 holí

Přítomnost: 6 pentaklů

Budoucnost: 8 mečů

Rada: Královna holí

Varování: Král holí

Energie místa: Síla a Poustevník (Šaman)

Duch místa: Eso pohárů a Svět

Stejně jako na Turově, kde roste kamenný Květ života, i tady kdysi dávno asi něco podobného stálo. Mohl to být velký kruh, velmi významný pro naše předky, který ale asi brzy zanikl a zbyly z něj ruiny. Dnes se navázalo na předchozí tradici a i to hodně pomáhá její současné síle. Energie je sem uměle svedena a cíleně podpořena, a i díky tomu je místo připraveno dávat a my si můžeme brát. A je z čeho, síla tu proudí přímo veletokem. Soudě dle karty vylosované na přítomnost je tento kruh podporován i finančně, což mu jistě prospívá, do budoucna ale může opravdu přijít jeho soumrak. Jakoby se tu táhla linka z minula. Kdo ví, proč kdysi ze sluncem zalitého, významného kruhu nakonec zbyly ruiny? Už když jsem karty v kruhu vylosovala, trkla mě do očí karta na pozici varování. Když si přečtete, že je to Král holí, nemusíte to brát zrovna tragicky. Jak jsou ale ty karty vtipné, když se podíváte na obrázek. Na trůnu sedí v popředí nazdobený, hrdý král. On je tu ten, kdo tu vládne, on ví všechno nejlíp. A stavba za ním, ne nepodobná zdejšímu Stonehenge, jakoby se krčila v dálce a nebyla důležitá. Ale právě o ní to tu je, ne o jejím vládci. Kameny se tady dřou den co den, a těm se patří vzdát hold. Pro krále na kartě byla čest je postavit a zafinancovat. Splnil úkol a teď už nehraje hlavní roli. Možná právě tohle je tu tak trochu cítit, když se vstoupí a možná právě na tohle upozorňuje dolmen postavený stranou od kruhu. A to také přináší moře otázek, které se tu vyrojily.

PŮVODNÍ ZÁMĚR: Páže holí, 2 holí, 3 holí

SOUČASNOST: 9 mečů

Bylo vybráno skvělé místo, zažehnuta energie a byl sem vložen růst, čistá touha i velké vize. Stálo to na radosti a chuti sdílet. Všechny karty jsou holové a to svědčí o velkém a čistém nadšení, se kterým to zde vzniklo. Dnes je tu ale plot. Nejen kolem dokola, ale i kolem nás. Kameny i návštěvníci jsou v v drátech a na kruh se dívají skrze mříže. Každá karta v tarotové sadě, kterou jsem tu použila, má také svůj název. Devítka mečů vylosovaná na současnost záměru, se jmenuje Utrpení. Kdyby mohl původní záměr ožít a něco říct, jen by se útrpně tvářil a možná by uronil i malou slzu. Ale nic není ztraceno.  Vylosované karty jsou z malé arkány, a tak představují to, co se může kdykoliv změnit. A ani naše pocity nejsou beznadějné. Všechno má svůj smysl.

KÁMEN NAD KRUHEM

Viselec, Slunce, 3 pohárů

Velký zdroj energie a síly, možná jakási zásobárna celého kruhu. Nabíjí a očišťuje, umožní nám vidět věci jinak a prohlédnout skrze běžné vidění.

KÁMEN UPROSTŘED KRUHU

Král pohárů, Síla, Královna holí

Také zde je velká síla, která propojuje mužské a ženské principy a slučuje obě jejich energie do jedné velké. Oheň a voda, nahoře a dole, všechno jedno jest. My můžeme s úctou pokleknout a okusit to, co je cílem veškerého našeho snažení. Rovnováha.

DOLMEN

10 holí, Poustevník (Šaman), Ďábel (Podsvětí)

Sem byla uměle nasměrována obrovská síla. Směrové šipky vedou právě sem, protože dolmen je čistý a plný a jeho záměr je přesný a pro každého jiný. Ukazuje, jak snadno můžeme šlápnout vedle, když si nedáme pozor, a když se pokusíme otočit to, co jsme původně chtěli. Připomíná nám nutnost dodržovat původní směr a neměnit ho uprostřed podle naší chtivosti. Nadnáší téma zneužitelnosti těchto sil a předmětů, a naráží na lidskou vůli, která je při jejich používání nejdůležitější. I kameny jsou jen lidé, a hlavně lidé jsou jen lidmi. „Co když jednou přijde doba, kdy bude možné programovat i tyto kameny tak, aby ubližovaly a ovládaly.“ napadlo Janinku právě tady.

Odcházela jsem s otázkou, kam to duc-hovno dnes vlastně spěje. Jistě je těžké udržet duchovní prostor v komerčním světě, ale přesto myslím, že se tohoto úkolu dá zhostit o něco lépe a využít to, co máme, aniž bychom poutali, přikazovali a kasírovali. Autoři Holašovického areálu si zaslouží velkou poklonu a úctu.  Vybudovat kruh takových rozměrů a takové síly není nic jednoduchého. Ale stejně důležité je udržet linku, kterou měl kruh vytýčenou a nesejít z této cesty. Zdejší areál v nás zanechal hodně otazníků, na které bychom si sami měli najít odpovědi. Rozporuplný první dojem nás vrátil do reality, abychom zůstali ve střehu a tyto otázky zaslechli, už jen proto je to úžasné místo.

Holašovické Stonehenge je obrázkem naší doby. Touha po poznání, růstu a duchovnu nás žene sedmimílovými botami neznámo kam. Rveme se o možnost vyzkoušet novou techniku, ochutnat novou energii a napojit se na nový patník. A přitom utíkáme před sebou, před podstatou a před přírodou jako takovou.

Nejprve mě napadlo, že, když se mi zjevil pan Kozák ve snu a poslal mě na Českobudějovicko, protože tam je u nás největší síla, asi nemyslel právě tohle místo. Ale teď si myslím, že jsme měla jet právě sem. Protože zrovna tady vzniklo mnoho otazníků, na které je dobré hledat odpovědi. Pro sebe i pro nás.

ZDROJE:

Informační cedule na místě

Tajemná místa na samém jihu Čech, Pavel Kozák, Archet České Budějovice, 2011

Mapa tajemných míst Plzeňska

http://zezeme.blog.cz/1601/novy-geopunkturni-kruh-ve-zdonove-je-zasvecen-zviratum