Volary a výš

28.10.2018 20:36

V říjnu, ještě před tím, než venku definitivně zmrzneme, jsme se s Kačkou vypravily na menší výlet po stopách našich oblíbených Keltů na Šumavu. První místo byl umělý kamenný kruh ve Volarech a druhé staré tajuplné hradiště Obří hrad. A zjistily jsme nejen, jak se liší staré od nového.

VOLARY, KAMENNÝ KRUH

Volarský kromlech tvoří jedenáct kamenů. Nejvyšší, vizírová stéla, stojí uprostřed. Ostatní jsou osazeny do dvou protínajících se pentagramů. Samotné menhiry pocházejí z bezejmenné náhorní plošiny v Krušných horách. Původně tvořily veliký soustředný rondel o několika desítkách kamenů. Ten však zanikl při scelování pastvin do větších celků, definitivně pak při stavbě silnice.

21.10.2018, Celtic Tarot

ENERGIE SAMOTNÝCH KAMENŮ

Král holí, Rytíř pohárů, 5 pohárů

Kameny samy mají velmi silnou energii, prošly už mnoha zátěžemi a byly součástí práce znalých lidí. V tom se tento kruh liší od jiných nově postavených. Kameny jsou nosným prvkem, a přinášejí do kruhu velkou sílu a minulost. Bývaly součástí většího celku, spojnicí mezi různými místy, na které se dalo díky nim napojit. Dnes jsou sice vytržené z původního systému, ale mohou se časem přizpůsobit novému místu a pracovat s ním dál. Když říkám časem, je možné, že my už u toho nebudeme, alespoň ne v tomto životě.

STŘED KRUHU: Císařovna

Kruh je určitě dobře nasměrován a vycentrován, jeho střed je pevný, stabilní a bohatý. Napíchl důležitý bod, od kterého se může točit energie v celém kruhu. 

KRUH:

Minulost: Královna pentaklů, 2 pentaklů, Páže pentaklů

Přítomnost: 6 pohárů

Budoucnost: 6 pentaklů

Rada: Král pentaklů

Varování: Eso holí

Energie místa: Poustevník a 4 pentaklů

Duch místa: 3 holí

Místo na kruh však jakoby nebylo zvoleno úplně dobře. Jakoby zde nikdy nic podobného nestálo, velké množství pentaklových karet na minulost ukazuje, že místo bylo vždy používání spíš materiálně a sloužilo lidem jako hmotná opora. Duchovní činnost sem byla tak trochu uměle napíchnuta, až skoro násilím vpravena a bude dlouho trvat, než se staré a silné kameny sžijí s tím, kde stojí. Podle karet je ale nutné nechat tomu už teď přirozený vývoj, nesnažit se jej nějak uměle oživovat a popohánět. Úmysly byly určitě dobré, přenesení kamenů a jejich záchrana je chvályhodným činem, ale chce to čas. Teprve budoucnost vyjeví pravý účel a poslání tohoto místa, zatím ho můžeme podporovat tím, že mu poskytneme prostor k růstu podle jeho tempa.

20.10. 2018, Dreams of Gaia Tarot

KÁMEN MEZI STROMY: 3 mečů

Kámen na první pohled vypadal trochu jako spouštěč, ale podle karet je to spíše zdroj informací, možnost si utřídit myšlenky a zohlednit všechno, co dosud víme. Nechat to tu a do kruhu vstoupit už bez této zátěže.

ENERGIE MÍSTA: XXI. Vnímání

MÍSTO PRO NÁS: VI. Stařena

MY PRO MÍSTO:  Rytíř pohárů

Kruh vypadá ještě trochu surový. Energie tu je, ale je zastřená, schovaná a zaměřená spíš do sebe než ven pro lidi. Může nám ukázat nové cesty, a naznačit další vývoj našeho směřování, ale jen tak trošku, náznakem, ne silou. Skoro až z donucení. A proto bychom po něm zatím neměli nic chtít, ukázat mu lásku a pochopení, přijmout jeho stav a poděkovat mu za to, že tu je. Nic po něm ale nechtít, spíše dát. První dvě karty jsou trochu do černa, a to, co se chce po nás, je barva, světlo. Dodat sem trochu naděje a radosti, tím uděláme největší práci.

OBŘÍ HRAD

Obří hrad je pojmenování pro ruiny hradiště z doby halštatské u osady Popelná na Šumavě. Je to nejvýše položené pravěké hradiště v Čechách neznámého účelu. Celý výklad jsem tu dělala už při první návštěvě v roce 2014, viz http://www.tarotplzen.cz/news/kousek-sumavy/, atmosféra i karty si tu za ty čtyři roky ale poněkud změnily.

20.10. 2018, Dreams of Gaia Tarot

MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST:

XV. Hojnost, XXI. Vnímání, 9 mečů

Původně divoké a velmi silné místo už dnes trochu ztratilo ze svého dřívějšího lesku. Děly se tu různé věci, spojovali energie, mísily živly a lidé tu čerpali a získávali. Dnes tu vládne zemský prvek, umožňuje nás opřít se o něj a být si ho vědom. Původní síly je možné opět rozdmýchat, ale není to nutné, protože nám už nemohou předat to, co naším předkům. Může nám dát jen to, co jsme schopni pochopit a přijmout a toho bude do budoucna pravděpodobně pořád méně. Proto jeho přirozená síla chladne a ustává.

PŮVODNÍ ÚČEL MÍSTA: XXII. Intuice

ENERGIE MÍSTA: 0. Volba

MÍSTO PRO NÁS: XXIII. Integrita

MY PRO MÍSTO: Královna holí

Obří hrad kdysi jakoby odděloval zemské od nebeského. Lidé sem chodili, aby se něco dozvěděli, aby něco získali. Nevypadá to však jako keltská svatyně, spíše jako místo, kam je třeba dojít, vyšplhat a něco tu za to nechat. Podle Kačky kámen, jako symbol tíhy, kterou je tu možné odložit, ať už reálný, je jich tu dost nebo pomyslný. Zde si pak můžeme najít to správné místo, a tam otevřít ty pravé dveře. Obří hrad nám rád nabídne množství darů, za které, když něco dáme, můžeme si je odnést. Mohlo tu být kdysi takové druidské učiliště vhodné k rozpoznávání různých druhů sil, trenažér, kde bylo možné zkoušet si práci s energiemi, aby jimi pak jinde bylo možné s nimi pomáhat. Ale to už jen domýšlíme.

KAMENNÝ STŮL

20.10. 2018, Pagan Otherworlds Tarot

Král pentaklů, Eso holí, 7 pentaklů

Zde se zemská energie kupí, sdružuje a vrcholí, a když si z ní trochu ochutnáme, je možné dostat se díky její stabilitě výš a podívat se na svůj život, či na to, co potřebujeme vědět, z větší výšky, s odstupem. Kdo se o stůl opře a ví, může být vystřelen do výše a vidět, co před tím spatřit nemohl. Ale s pokorou, trpělivostí a bez chtění. Pak je to platné.

POSELSTVÍ 2018: 8 mečů, Eso pohárů, Kolo života

„Pomalu se vzpamatovávám z toho, co se tu vždy dělo. Dávám se do kupy a čistím kamínek po kamínku vděčnou láskou a novou energií. Vdýchávám sem nový život a péči, aby se to tu nahoře zase mohlo točit a podporovat to, co je dole.“

ZDROJ:

https://volary.vesele.info/rubriky/volarske-menhiry/volarsky-kromlech-rondel

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99%C3%AD_hrad