Kousek Šumavy

03.01.2015 15:41

17.11.2014 jsme navštívili dva důležité šumavské body, starobylý hrad Prácheň a Obří hrad. Dvě velmi rozdílná místa, která nám díky tarotu prozradila kousek ze svých tajemství.

PRÁCHEŇ

ENERGETICKÝ BOD

Podle Pavla Kozáka najdeme ve zřícenině energetický bod, na který má vliv cosi, co přišlo z vesmírných výšek. Vznikla zde v dávnověku svatyně, kde se praktikovala bílá magie a dnes je to jedno z míst, kde lze komunikovat s duchovním prostorem.

17.11. 2014, Mary El tarot

Páže mečů, Mág, 8 holí

Karty ukazují pomyslnou bránu, která se může otevřít i nám. Nabízí mnoho síly a energie, kterou si můžeme plnými hrstmi vzít. Přitom je zajímavé, že tu není žádná podmínka, kterou bychom měli splnit, abychom si mohli trochu té energie vzít. Stačí tento bod je objevit a otevřít se mu.

 

KOSTEL SV. KLIMENTA

Byl postaven na konci 13. století na místě původního dřevěného kostelíka, který byl prý devátou křesťanskou stavbou u nás a byl údajně vysvěcen samotným Metodějem.

17.11. 2014, Golden tarot

3 pentaklů, Král pohárů, Slunce

Kostel je plný krásné a otevřené energie, skýtající radost a potěšení. Postava Krále pohárů velmi připomíná věrozvěsta, který podle karet kostel skutečně zasvětil a díky tomu je pořád krásný a vysílá svou čistou energii.

 

POUSTEVNA

V 19.století v období romantismu nechali majitelé do rozvalin vystavět poustevnu, ze které se dodnes dochovaly jen obvodové zdi.

17.11. 2014, Golden tarot

10 pohárů, Páže holí, Slunce

Poustevna tu byla uměle zřízena pro potěchu šlechty, nikoliv pro meditaci a poučení. A to také vyjadřují karty, které připomínají spíše šmajchlkabinet a místo hravosti a radosti. O hlubokém rozjímaní tu nemůže být ani řeči, přesto je jeho energie krásná a veselá. Bůhví, kdo se sem uchyluje za teplých letních večerů.

 

HRAD PRÁCHEŇ

Zřícenina hradu stojí na místě původního hradiště z 11.století, do 14.století plnil královskou roli a spravoval celá kraj. Pod troskami je údajně ukrytý poklad, který lze najít na Štědrý večer.

17.11. 2014, Mary El tarot

Minulost: Smrt, Blázen, Velekněžka, 8 pentaklů

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: Královna holí

Rada: Rytíř pohárů

Varování: Spravedlnost

Energie místa: 10 mečů a Páže mečů

Duch místa: Král pohárů

Minulost Práchně je velmi hluboká a různorodá. Jakoby se tu střídaly silné vlivy, které ovlivňovaly především duchovní sílu hradu a způsobily jeho pozitivní atmosféru. Prácheň tu nestojí jen tak, jakoby její vznik nahradil něco, co tu stálo před tím, a co už splnilo svou funkci. A tak vzniknul tento hrad, který přinesl úplně jiné energie, velmi potřebné pro jeho další rozvoj. Jeho novou funkcí bylo sloučit protiklady a vytvořit tak místo, které by poskytovalo rozbouřenému okolí velkou útěchu a oporu. Zdá se, že se to povedlo a že místo je i dnes silné a vyrovnané. I my zde tuto rovnováhu můžeme načerpat. Dokonce je to zde naším úkolem, ale vše by mělo proběhnout jaksi nenásilně, lehce a přirozeně. Jakmile to budeme vyžadovat, bohyně spravedlnosti se na nás může i rozzlobit. Vládce Práchně je vlídný a spravedlivý, ale také přísný a nic nám nedá zadarmo. Můžeme se tedy otevřít jeho síle a brát si vše, co budeme potřebovat. Prácheň je silné místo, plné velké energie, které je tu pro nás.

 

OBŘÍ HRAD

Místo, které bylo prvním sídlem Obrů, než se odstěhovali na sedlo. Podle pověstí, zde dřevorubci ještě dlouho nacházeli velké kosti a podivné nádoby, snad obětní. Obří hrad se skládá z akropole, která měla obrannou i náboženskou funkci. Podle Pavla Kozáka zde najdeme zbytkovou energii obřadů z pozdního eneolitu, zdá se, že to byl kultovní okrsek s poměrně rozvinutým systémem obřadů. Skutečně zde našel i pozůstatky bioenergie humanoidních bytostí vysokého vzrůstu, které se zde ukazují jako bytosti znalé zákonů Vesmíru.

17.11. 2014, Wildwood tarot

Minulost: Ďábel, 4 mečů, 9 pentaklů

Přítomnost: Vůz

Budoucnost: 6 pohárů

Rada: 7 pohárů

Varování: 8 holí

Energie místa: 10 mečů a Luna

Duch místa: Blázen

Pocity na Obřím hradu byly naprosto odlišné od Práchně. Obří hrad nás nevítal, naopak jsme se všichni shodli na tom, že za každým stromem stojí pozorovatel, který dává pozor na to, co tam děláme. Karty to pak jasně potvrdily. Místo je velmi silné a od začátku tam vládnou síly, které nejsou ani lidské ani vlídné. Zda se jedná o obry nebo jiné bytosti jasné není, ale nejsou nadšení z návštěvníků a nikdy nebyly. V minulosti se zde zřejmě odehrávaly rituály, které vzývaly vyšší síly, a kdyby k tomu byly používány i lidské oběti, vůbec bych se nedivila. Také v současnosti jsme byli pod dozorem jiných bytostí, které pečlivě střežili naše kroky. Dlouho jsme se zde nezdržovali, což nám je z karet také doporučeno. Usadit se zde, zapálit oheň a debatovat máme přímo zakázáno. Obří hrad má velkou energii, jejíž hloubku není dovoleno každému poznat. Možná se zde stále schází bytosti našemu oku neviditelné, které z této hloubky vystupují a vzájemně se učí novým věcem. Místo samo není zlé, jen tyto bytosti nechtějí být rušeny a tak se tu jen podívejme a jděme dál.

Pod Obřím hradem je výborná restaurace, a ty borůvkové knedlíky nám všechno plně vynahradily.

Zdroj: Pavel Kozák: Od Blaníku k Sušici a informační cedule na místě