Turov 2018

14.06.2018 21:39

První červnový víkend 2018 jsme zase vyrazili na bájný Turov, kopec na Broumovsku, na kterém vyrostlo kamenné Semeno života. Vyjeli jsme tentokrát na brigádu, pomoct s mnoha pracemi, které chata a okolí potřebuje, a i přesto, že jsme natírali, sázeli a dřeli jako diví, našel se čas i na partii karet. Celý kopec i s přilehlými zajímavostmi kolem jsme prošli loni, http://www.tarotplzen.cz/news/putovani-po-turove/. Letos jsme ověřili, jak si místo stojí po roce práce a snažení.

SEMENO ŽIVOTA 2018

2.6.2018, Sacred Circle Tarot

Minulost: 7 pohárů, Rytíř pohárů, 8 mečů

Přítomnost: Věž

Budoucnost: 10 holí

Rada: Eso pentaklů

Varování: 2 pohárů

Energie místa: 8 holí a 7 mečů

Duch místa: Eso pohárů

První dojem z loňského pohledu na kruh byl fantastický. Zasáhl mě svou velikostí i čistotou, silou, záměrem i prací, kterou sebou nesl. Působil majestátně a velkolepě, jakoby chtěl ukázat svou moc. Letos už se na mě z dálky smál a vítal mě jako starou známou. Oproti loňsku jsou v kruhu vysypány cestičky a vyzdvižen kámen, který se sesunul a měli jsme tu čest být u dosazení posledního obvodového kamene, tedy dokončení celistvosti a hranice kruhu. A děly se věci. Výklad jsem provedla právě po umístění posledního kamene, a Semeno života tím získalo úplně jiný nádech.

Loni měla hlavní úkol na stavbě Kněžka. Letos pro něj vykonal to hlavní muž, Rytíř. Dal mu lásku a péči, polil ho živou vodou a sjednotil všechny prvky kolem. Poslední kámen a rituál, který přišel pak, dokončil dílo jako takové. Kruh se uzavřel, uprostřed se rozhořel oheň životodárné energie a síla může proudit svobodně a silně. Loni ještě neproudila, neměla opory, neměla otevřeno. Dnes už to tu lítá. Nad kopcem se vznáší síla a z ní jdou paprsky energie všemi směry do kraje. Teď už to chce jen střechu. Nebudou ale zapotřebí stromy a trámy, ale energie, která zacelí a zastřeší vše, co probíhá dole i nahoře. Duch se naplnil a může začít dávat. Není to ale tak idylické, jak se zdá. I tady se skrývá varování. Není to naše, není to moje, ani jejich. Je to všech. Všichni jsme součástí, všichni máme povinnosti a úkoly. Krok každého, kdo sem vstoupí, pomůže nebo poškodí. Půda je křehká, citlivá na sebemenší stopu narušení. Neměli bychom se snažit uměle spojovat a trvat na tom, co známe a umíme. Každý krok vpřed, nebo za, je krok správným směrem.

PO RITUÁLU: 3 pentaklů

Kněžka splnila svůj úkol loni. Rytíř přidal, vše co měl letos. Jejich spojením pak vznikne další část velkého díla, přidá se střecha. Další prvek na cestě, další dílek do skládačky. Teď už to není jen o nich dvou.  Semeno života by mělo být živé, a o život tu jde především.

KAMENY 2018

POUTNÍK: Král holí, 10 mečů, 3 pentaklů

I loni Poutník stavbu hlídal a třídil vše, co k ní přichází. Jeho úkol pokračuje, ale rozdíl je v tom, že dnes už se na to cítí. Jako by se mu ulevilo. Vydechl, protože kruh je už silnější, stabilnější a hoří sám od sebe. Nemusí ho dmýchat a nemusí se už tolik snažit. Všechno už funguje samo, tak jak má. A tak hrdě sedí, s kruhem za zády a ví, že to hlavní už je vykonáno.

K dolním strážcům, Atlantovi, Idě a Strážci, přibyl nový strom. Až přijde jeho čas, pomůže všem třem hlídat kopec zespodu. Výklad jsem provedla až po jeho vysazení, abych se podívala na to, jak to jednotlivé kameny vnímají teď.

ATLANT: Král pentaklů

„No konečně! Mám jen dvě ruce a nejste tady sám!“ Atlantovi se ulevilo. Zátěž největšího hlídače na něj byla velká a rád usedl na trůn s novým pomocníkem v zádech.

IDA: Luna a Eso pohárů

„Konečně mohu rozkvést. Dojít si k holiči, na masáž…“ I Idě se ulevilo, slevila ze svých povinností a s větší radostí a láskou se dívá na dění kolem.

Atlant i Ida mohou díky novým stromům hrát svou správnou roli a nemusí se zatěžovat úkoly na víc. Muž Atlant hrdě sedí na svém trůně a přijímá a Žena Ida dlí po jeho boku a dává. Tady je svět ještě v pořádku. 

STRÁŽCE: 7 mečů

„Konečněěě! Jedůůůů!“ A ten nejmenší strážce, nikoliv silou, má radost největší. Uvolnil se z pout, která dobrovolně měl, pouští uzdu své fantazii a nejen nové stromy ho naplňují dětskou radostí.

Pořád častěji se dnes vynořuje téma tří. Vylézá na mě z karet, z textu i z pocitů na Turově. Jeden to začal. Druhý se přidal. A to třetí, co spolu (vy)tvoří, děj posune dál. Dualita končí, na Turově se otevírá trojnost, trojjedinost a trojjedinečnost.

NOVĚ VYSAZENÉ STROMY

Pavlína, Röhrig tarot

Síla, Rytíř pohárů, 2 pohárů, 4 pentaklů, Eso holí, Císař

Poslední strom (Císař), který má pomáhat kamenným strážcům dole, je jejich velkou oporou. Shlíží na dění z jiného směru a dává místu stabilitu, bezpečí a útočiště. Vytváří tak mužské místo opory a velikosti.

Karty na jednotlivé nové stromy jsme tahali v pořadí, jak byly zasazeny. Tedy směrem od kruhu dolů.

Sílu získáš smířením,

uklidněním víření.

Otevři se lásce trochu,

nemysli na sebe, hochu.

Spoj se s tím, co v sobě máš,

přidej místo na kuráž.

Sedni pevně na svůj střed,

neohlížej už se vpřed.

Novou sílu, nové dílo,

otevřeš, když je ti milo.

Za dohledu strážců kopce,

otevři už, co spí v hrobce.

Co spí dole, půjde v horu,

nahoru a potom dolů,

nahoru a potom dolů…

Poutník, který přichází na kopec, ale nové stromy spatří v opačném pořadí, odspodu až nahoru ke kruhu. Návod pro pocestného, který sem přichází touto cestou, bude tedy trochu jiný:

Přicházíš na místo s velkou silou. Jsi si toho vědom, člověče? Víš, co sem přinášíš ty sám? Co si odsud chceš odnést? Pokud ano, pokračuj dál, ale opusť přitom svůj trůn, vykroč ze svého bezpečného pole a oddej se všemu, co tu můžeš zažít. Těsně před cílem máš ještě možnost ulevit své hlavě, myšlenkám, které tě sužují a pronásledují a tíží. Když to dokážeš, můžeš si z té síly, z toho zdroje vzít. Můžeš požádat, ukázat svůj úmysl a bude-li dobrý, a získat kousek toho, co zde teče. Ale nezapomeň, poutníče, že odnést si můžeš jen to, co sám uneseš. A chceš vůbec to, na co máš?

POSELSTVÍ Z TUROVA

2.6.2018, Maat tarot

5 holí, Poustevník, 10 mečů

To, co známe a víme, už končí. To, co hrajeme, co máme promyšlené, všechny strategie a plány, odvane čas. Není to opravdové. Není to přímé. Nové poznání nás čeká na každém kroku, bez ohledu na naše přání a postupy. To, co chceme zažít, oproti tomu, co zažít můžeme, je nic. Turov je toho důkazem. To, co tu roste, hmotně i nehmotně, je velké dílo, které stálo, stojí a bude stát velkou práci, pečlivě naplánovanou, zrozenou v myslích i srdcích. Ale to, co se z toho může stát, nemůže nikdo vymyslet. To se všechno postupně ukáže, ale jen těm otevřeným myslím a srdcím. Děkuji.