Putování po Turově

14.11.2017 16:51

Ke konci srpna 2017 jsme s milovanými Putujícími vyjeli na severovýchod naší vlasti na takový malý-velký putující trénink. Pavlína a Mirek, také putující, nás pozvali na kopec. To se tak v této bandě občas stane, nekupují se tu ostrovy v Karibiku ani luxusní lofty, ale místa opředená pověstmi. A protože jsme všichni krásní blázni, začali tu Mirek a Pavlína stavět kruh z kamenů kruhy ve tvaru Semene života. A nejen ten jsme na jejich milé pozvání přijeli prozkoumat.

ASTRÁLOVÉ NA TUROVĚ

Hned ráno nás u lesa uvítaly astrální bytosti, co nám vzkázaly? 19.8.2017, Sidhe tarot: Hvězda, Slunce, Král holí

Otevíráme vám náruč svou,

vaše srdce k našim očím zvou.

Lákáme vás z kruhů do kruhů,

zbavíte se tíhy, neduhů.

Tady v kopci je ta síla,

která duše otevírá,

a kdo přijde kruhem v něj,

spustí tím ten pravý děj.

TUROV

Turov je kopec na Broumovsku, blízko Jiráskova Hronova a polských hranic. Vztahuje se k němu několik pověstí, především ta podobná Blaníku, tedy o spícím Svatováclavském vojsku, které z kopce vyjede, až bude národu nejhůř. Během revolučních let v polovině 19. století se zde scházeli lidé, aby oslavili a připomněli své češství a národní hrdost.

PRVNÍ VRCHOL (Blíž k chatě)

20.8.2017, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Eso pohárů, Císařovna, 5 mečů 

Přítomnost: Královna mečů

Budoucnost: Eso mečů

Rada: Měsíc

Varování: 4 mečů  

Energie místa: 10 holí a Rytíř mečů   

Duch místa: 6 pentaklů

V prvních počátcích, když se tu začali objevovat první lidé a začali obývat tento kraj, byl Turov překrásnou oázou klidu a míru, plný lásky a hojnosti. Byla to ta krajina mlékem a strdím oplývající, připravená dát vše, co může a rozdělit se o poslední květinku. Lidské spory, krize a boje zastavily něhu ukrytou v těchto kopcích. Každá křivda se na nich zle podepsala a zaťala dráp do poklidu zdejší krajiny. Síla Turova je tím poznamenaná, nemůže se vzpamatovat a volá o pomoc. Ta naštěstí přichází, pomalu a uměle a jednou vrátí Turovu původní ráz. Bude to ještě dlouho trvat a není možné to uspěchat, ale nakonec se sem vrátí původní síla, o které mluví pověsti. Rytíři v hoře asi nespí, ale jsou symbolem čistoty a opravdovosti, která tu kdysi vládla. A ta se sem jednou vrátí.

První vrchol je blíže ke kamennému obrazci, který zde pomalu vzniká. Možná proto, je tento vrchol pomyslně ve svém vývoji o něco dál než druhý, protože Semeno života, které tu vyrůstá, a především čistý a opravdový úmysl, z něhož vzniká, působí i na něj. Díky kamenům jakoby z kopce vylézal kousek rytíře svatováclavského vojska a ukazoval cestu ostatním, kteří v hoře ještě spí.

DRUHÝ VRCHOL

20.8.2017, Tarot starých pověstí českých

Minulost: 2 pohárů, Rytíř mečů, Eso holí

Přítomnost: 5 mečů

Budoucnost: Velekněz 

Rada: Král pohárů  

Varování: 10 mečů  

Energie místa: Ďábel a 9 mečů   

Duch místa: Velekněžka

Stejný příběh jako u prvního vrcholu, jen trochu posunutý. Čisté místo plné lásky, porozumění a sounáležitosti poničila lidská zloba a zášť. Rozpoutala tu úplně jiné síly, které stále působí, dokud lidé nezmoudří a nenastoupí jedinou možnou cestu, cestu lásky. Druhým vrcholem lomcuje vztek a bezmoc z toho, co se zde dělo a touží po pomoci a klidu. Pere se s v něm snaha s nechutí a rezignací. Ale napravit to, není úkolem jednoho člověka, v jeden čas. Kamenný obrazec, který tu vzniká, se odstartuje nové dějiny Turova. Dnešní stavitelé a jejich pomocníci už asi nebudou u toho, až se křivda a vztek slije v pochopení a toleranci, až se obnoví původní síly. Anebo jen možná nebudou v těchto tělech. Ale to, co pro to udělali, je neotřesitelný základ, na kterém vše později bude stát.

MEZI VRCHOLY

Kopec má dvě triangulační tyče a tím pádem dva vrcholy. Zajímavé bylo vyložit i mezi nimi.

20.8.2017, Tarot starých pověstí českých: Kolo života, 2 mečů a 6 mečů

Klíč k této hoře vězí ve správném pohledu a času. Být ve správný čas na správném místě a se správně otočenou hlavou. Být na to připraven a být odhodlán učinit změny, které budou nevratné a které nás připraví o vše, o čem jsme si mysleli, že je to pravé. Pak se může hora otevřít a vydat své poklady. Možná pak vyjede vojsko z hory anebo je to jen symbol pro změny, které musí vyjít z našeho nitra, z hory našeho těla, duše a života.

POVĚST

Pověst o svatováclavském vojsku ukrytém uvnitř hory jsem s Tarotem Starých pověstí českých nemohla nechat bez tarotového povšimnutí.

20.8.2017, Tarot starých pověstí českých: Páže pohárů, Soud, 6 holí

Zdá se to jako báchorky pro malé děti, aby klidně spaly, aby uměly rozeznat dobro od zla, aby chvíli poslouchaly a nevyváděly hlouposti. Ale není to jen pohádka, je to návod, jak se chovat, jak pomoci nejen Turovu, ale všem stvořením, která to potřebují, je to odhalení poslání, které máme my všichni, a díky kterému nezvítězíme nad cizími mocnostmi, ale také sami nad sebou.

KRUH NA TUROVĚ

Pavlína a Mirek mají před sebou velký cíl. Nejen, že si přejí celý areál kolem Jiráskovy chaty zvelebit a uvést časem do provozu, ale také jezdí  do  lomu vybírat si kameny  vhodné do obrazce Semene života. Semeno života je dnes rozestavěno, pořád se na něm pracuje, ale místo samotné je volně přístupné a je možné ho s úctou navštívit. Společně s Pavlínou a Mirkem věříme, že se Turov podaří probudit.

20.8.2017, Sacred Circle Tarot

Minulost: Královna mečů, Hvězda, Královna pentaklů

Přítomnost: Měsíc 

Budoucnost: Soud 

Rada: Rytíř mečů 

Varování: Milenci  

Energie místa: 9 holí a 3 mečů

Duch místa: Poustevník

Je fantastické, jak ty karty opravdu perfektně fungují. To není chlubení, to je prostě fakt. :)  Když stojíte na kopci před kamenným obrazcem postaveným z oranžových menhirů a na kartě je obrázek kamenného kruhu téhož barvy, stojící na úpatí kopce, není možné pochybovat, a to dnes už prakticky o ničem. Z karet je tedy jasné, že něco takového, co se dnes staví, už tu kdysi stálo. Mělo to jasný účel a velký význam a silně to chránila nebo opečovávala žena, jejímž jediným úkolem to bylo. Těžko říct, co se stalo, zda tato Kněžka kruhu selhala, nedostála svému úkolu, nebo zemřela dříve, než svůj úkol mohla dokončit, to už z karet nevyplývá. Dnes tu stojí opět, pomalu roste a pomalu se zdvihá a je to tak dobře, protože se náprava nedá uspěchat.  Svého znovuzrození, naladění, a otevření se opět dočká, ale bude to chtít ještě hodně práce, otevřenosti a pokory. Už teď se sem ale chodí dívat bytosti a vládnou zde síly, které jej s láskou a nadějí pozorují, a snaží se mu pomáhat. Energie je zde zatím zastavená, ale i to má svůj účel. Původní Kněžce to bude ještě chvíli trvat, než se sem vrátí, ale už teď vyslala svého zástupce, aby nad ním držel ochrannou ruku.

Mimo samotný obrazec umístili na kopci i několik volně stojících kamenů-strážců. V dolní části Vás přivítá ženský a mužský kámen. Na první pohled je patrno, že tyto dva kameny „Ida“ a „Atlant“ tvoří bránu, kterou tvůrci nazvali vzhledem k jejímu umístění na východ, „Sluneční brána“. Nalevo od této dvojice Vás při stoupání vzhůru kvalitně proskenuje kámen s názvem „Strážce“. Je malý, ale šikovný a na správném místě. Pokud se vydáte od Jiráskovy chaty směrem k Semeni života, narazíte ještě na jeden solitér. Jedná se o „Poutníka“, který zde zastává funkci uctění vzpomínky na mnohé místní poutě konané českým lidem.

KÁMEN ATLANT

20.8.2017, Sacred Circle Tarot: 8 mečů, 3 holí, 5 pohárů

Atlant je takový třídič toho, co se ke kruhu dostane a co ne. Co je pro kruh dobré, to tam pouští, co není, vrací. Chrání spodní bránu a rozhoduje o tom, co jí projde a co ne.

KÁMEN IDA

20.8.2017, Sacred Circle Tarot: Velekněz, 9 pohárů, 3 mečů

Také Ida je ochránkyně spodní části kopce. Možná v těchto místech kdysi stával vchod ke stavbě, která tu byla ta hlavní. Zde se odkládalo ne šatstvo, ale všechny tíhy a chmury, aby se netahaly do hlavního stanu. Tady bylo místo očištění a smíření se, aby ke kruhu šel člověk čistý a klidný. Mohla tu stávat třeba i káď s vodou na rituální koupel. Dnes tu hlídá bytost, která nám napoví, čeho se máme zbavit my.

Atlant a Ida jsou tak prvním místem zkoušky, zda můžeme dál či ne. Zda jsme připraveni a zda se umíme oprostit od všedních dnů před vstupem na posvátné místo.

MALÝ KÁMEN DOLE POD KOPCEM

20.8.2017, Sacred Circle Tarot: Měsíc, 9 mečů, Rytíř mečů

Také malý kámen naproti Atlantovi a Idě patří ke skupině svých bratří, doplňuje je a je ochoten za ně položit život. Jestliže tyto kameny jsou dolní strážci, u kterých je možné odložit tíhu, pak tento malý a nenápadný hlídá je, a pomáhá jim. Strážce strážců. Ten menší, ale nikoliv důležitostí.

KÁMEN POUTNÍK

20.8.2017, Sacred Circle Tarot: Hvězda, 7 holí

I prostor nad kruhem má svého strážce, který si je vědom důležitosti místa a stráží nejen to, co tu je, ale také to, co tu bylo. A opět nepustí nic, co by tu uškodilo.

Kontrola je tu dobře nastavená a kruh je chráněn z obou stran. Všichni strážci navazují na původní tradici a čerpají sílu i z toho, co tu bylo, ne jen z toho, co tu je.

Strážci jsou tu tedy čtyři:

Poutník – oheň

Atlant – voda

Ida – země

Malý strážce – vzduch

PROSTŘEDNÍ KÁMEN V SEMENU ŽIVOTA

20.8.2017, Sacred Circle Tarot: 7 mečů

Zdá se, že kruh je celkově správně umístěn. Prostřední kámen je na zásadním bodě celého kopce, do kterého se sbíhají energie a síly ze všech stran, shora i zdola. Vzniká tím divoká a silná energie, která se točí ve víru, po kruhu a míří dál k dalším místům kolem. Možná mají co dočinění s Vílím kruhem, o kterém si přečtete níže. Na energii Vílího kruhu vyšla víla vztyčující menhir, kolem kterého běhá síla. Jakoby vztyčením původního kruhu, dřívější stavby, se propojil vrchol Turova a střed Vílího kruhu a odemknul tak další část informací a síly. A to, že ten menhir vztyčuje žena, už je určitě jen náhoda, že?

Tady v kopci je ta síla,

kterou pozná pravá víla,

kdo s ní přijde kruhem v něj,

spustí tím ten pravý děj.

KRAKONOŠOVA KAZATELNA

Nebo také Krakonošova zahrádka jsou skalky na jihovýchodním úbočí Stolové hory Turov. Na místě se nachází pár skalek s ohništěm uprostřed. Od Krakonošovy zahrádky je monumentální výhled na Stolové hory a okolí. K tomuto místu se vztahuje pověst o Krakonošovi, který sem šel uspořádat sněm všech bytostí.

20.8.2017, Sidhe tarot: Spravedlnost, Král pohárů, Rytíř pentaklů

Ať už tu Krakonoš kdy byl, je tohle místo středobodem zdejšího kraje. Soustředí se v něm energie, která vyvažuje protikladné síly a spojuje je do jednoho celku. Ten, kdo sem v pravou chvíli přijde, může být svědkem oživení dávných sil a propojení nebe a země. Může spatřit divy světa, ale neměl by do nich ale zasahovat nebo se snažit ovlivnit jejich děj. Už jen ta podívaná za to ale jistě stojí.

POVĚST: 8 pohárů, Eso pohárů, 8 pentaklů

V pověsti o sněmu, který tu Krakonoš uspořádal, je také zmínka o jeho partnerce Kačence, kterou pro tuto akci opustil. Vylosované karty ukazují spíše její roli, je na nich vidět, jak se s ním, i s celou svou družinou, rozloučila a pak čekala, až se jí vrátí. Poslední karta ale naznačuje, že to celé bylo asi trochu jinak. Ale podíváme se ještě na Vílí kruh, než to všechno propojíme.

VÍLÍ KRUH

Vílí kruh nám ukázali místní, kteří to tu mají prošlapané a znají to tu jako své boty. Je to palouček, na který chodí tančit víly. Bohužel je obehnaný plotem, chránícím stromky do školky.

20.8.2017, Sidhe Tarot

Minulost: 3 pentaklů, 3 holí, 6 pentaklů 

Přítomnost: Páže mečů 

Budoucnost: Královna pohárů

Rada: Eso pentaklů  

Varování: 4 mečů

Energie místa: 7 pentaklů a 3 pohárů 

Duch místa: 10 pohárů

Přesto, že jsem na tyto výklady zvolila Sidhe tarot, tedy tarot přírodních bytostí, první karta velmi nápadně připomíná mimozemšťana. Podle knih psychotronika Pavla Kozáka byla na některá místa u nás kdysi vložena energie mimozemskými entitami a zdá se, že tohle je jedno z těch míst. Ať to bylo jakkoliv, zdejší obyvatelé tuto energii bohatě využívali a dlouho z ní čerpali. Vílí kruh byl místem setkávání a sdílení. Lidé sem chodili při zvláštních příležitostech, ale zdá se, že to nebylo zřídka, a radovali se, spojovali se a těšili se ze své společnosti. Zřejmě tu tvořili kruh a oslavovali přírodu a její dary. V kruhu tančili, a možná právě nejen lidé s lidmi, ale s dalšími bytostmi, které uctívali a milovali. Odtud zřejmě onen poetický název. Dnes se tu podobné věci už nekonají, radostná a lehká síla tu neproudí, snad jen ten kruh, který jsme zde na chvíli vytvořili, by tu mohl vznikat častěji. Místo samo se trochu stáhlo do ústraní a čeká s klidem a úsměvem na to, co se tu bude dít dál.

NAPOJENÍ NA KRAKONOŠOVU KAZATELNU

20.8.2017, Sidhe tarot: 10 mečů, Eso pohárů, Viselec

V současné době je napojení asi přerušeno, ale dva spojené kruhy a spirála na poslední kartě naznačují, že rozhodně tu spojení rozhodně bývalo a ne jen tak ledajaké. Vílí kruh byl zřejmě napojen na Kazatelnu a ta na vrchol kopce, pomocí kamenů a kruhů. Jak jsem k tomu došla?

Na Semeno života na Turově mi vyšel kruh menhirů, který tu kdysi stával. (Karta Hvězda) Na Vílí kruh vyšla karta (7 pentaklů), na níž víla vztyčuje poslední menhir, aby tak možná propojila obě stavby. A  zde na Kazatelně vyšla 8 pentaklů, kde už víla sedí v kruhu, má hotovo a skrze ní proudí energie. Co když místo Krakonoše hrála na sněmu hlavní roli žena, jeho žena? Už na Turově vládla svému kruhu jistá Kněžka, strážkyně chrámu. Tady, kousek od vrcholu je také cítit její vliv a už jen sám název Vílí a kruh hodně napovídá. 

Turov je bájný kopec s pověstí o vojsku, ale dávno před ním se zde pomocí energie a prostřednictvím Kněžky (možná kněžek) propojovaly kruhy, aby vytvořily harmonický celek a daly tím kopci i jeho obyvatelům čisté prostředí na žití. A co že to to Semeno života, které roste na vrcholu, vlastně je? Inu, jsou to propojené kruhy …

Tady v kopci je ta síla,

kterou přijme pravá víra,

kdo s ní přijde kruhem v něj,

spustí tím ten pravý děj.

Tím jsme ale s tímto krajem neskončili. O okolí Turova se můžete dočíst tu:

 

ZDROJ:

https://www.turistika.cz/mista/krakonosova-kazatelna-na-turove/detail

http://broumovsko.cz/cs/rozhledna-na-capu

Informační cedule na místě