Točník

08.04.2017 21:22

28.3.2017 jsme, my tři odvážné, nechaly práci prací a vyrazily oslavit krásné počasí na tajemná místa. Prvním z nich byl Točník, který zaslouží svůj vlastní článek. Další body najdete v článku Berounský trojúhelník.

TOČNÍK

Hrad Točník nechal postavit na konci 14. století Václav IV. poté, co nedaleký Žebrák lehl popelem. Později byl renesančně i barokně upraven a v 17. století opuštěn. Poslední majitelé Colloredo-Mansfeldové věnovali hrad Klubu českých turistů.

VÁCLAV IV.

Syn Karla IV., který proslul jako bodrý lidový král, ale i jako hysterický vztekloun bez špetky vlastní vůle, neměl lehké panování. Musel čelit husitským válkám a často utíkal např. před přívrženci vlastního bratra. Václav IV. se uchyloval na Žebrák, Křivoklát i Točník, na všech těchto místech už jsem vykládala, můžete tedy porovnat, co tam vyšlo.

28.3.2017, Jordan Tenčev tarot

Jaký byl? Královna mečů 

Jaký měl život? 10 mečů a 2 pentaklů 

Jeho poselství? 3 holí, Milenci, 7 mečů

S Václavem IV. asi moc velká legrace nebyla. Přísná výchova a nedosažitelný vzor v otci se zřejmě podepsal na jeho uvažování i postoji k životu. O citlivosti nebo empatii si u něj můžeme nechat jen zdát, ale jistě nebyl hloupý, ani zbytečně agresivní. Měl dobře promyšleno a spočítáno, co se musí udělat a připraveny další alternativy, kdyby něco nevyšlo. Byl silný a odhodlaný a nebál se to v životě ukázat. Drsný vládce i společník, který dobře věděl, co je důležité a neváhal kvůli tomu jít i přes mrtvoly. Těžko mu to vyčítat, jsme přece v drsném středověku, a humanismus je ještě daleko před námi. Chytrý, přísný a krutý vládce byl asi především z donucení. Musel se přizpůsobit podmínkám, které kolem panovaly a držet své zájmy v popředí. Leckdy si musel i on sám hodně upřít a lásku a radost upozadit. A možná, že právě nad tím by se dnes zamyslel. „I když dělal jsem vše pro svou zem, i když upíral jsem sobě klidu a něžné péče, i když jsem vždy snil o lepší budoucnosti pro svůj lid, nezaplatil jsem za to nakonec příliš vysokou cenu? Mělo to smysl? A má smysl se dnes honit za cíli a penězi, když vedle se trápí ten, kdo vás má rád, že mu do boje ujíždíte?

Na Točníku najdete Václavův znak, tzv. točenici, vykládanou dnešními znalci jako mystický a hluboce esoterický symbol. Je možné hledat v tomto panovníkovi duchovní stránku, jako měl jeho otec Karel IV.? Podle vyložených karet asi ne. Václav byl pevně nohama na zemi, a i když možná někdy zapochyboval o tom, co činí, žádnou hloubku v tom zřejmě nespatřoval. Zřejmě nebyl tak zlý, ani hloupý, ale mystika jeho život asi minula obloukem.

JEZÍRKO

Jezírko na hradě Točník má velmi špatnou pověst. Podle legend z něj vystupovala silná magická energie vzbuzující v návštěvnících depresi a pocit beznaděje. V minulých letech ho lidé nazývali „Černé jezero“ a tvrdili, že je to zlé místo, tajemná past, v níž uvízly duše nevinných lidí, možná zavražděných Václavem IV. Dokonce i Rudolf II., když tudy projížděj, velice trpěl a po noci strávené na Točníku, rychle prchal dál.

28.3.2017, Jordan Tenčev tarot

Minulost: 9 pentaklů, 5 holí, 9 mečů  

Přítomnost: Páže pohárů

Budoucnost: Páže pentaklů 

Rada: 3 pohárů  

Varování: 3 pentaklů  

Energie místa: 8 holí a Páže holí 

Duch místa: 10 holí

Místo pro jezírko rozhodně nebylo vybráno náhodou. Byla sem vložena nějaká síla, zvláštní poklad, který měl svůj důležitý účel. Úmysl byl jistě dobrý, možná sem bylo vloženo něco, co se objeví v pravý čas a zachrání naši zem před katastrofou. Možná je v jezírku ukryto něco, co má hrad hlídat a zabránit každému, kdo by se jej pokusil znesvětit. Je pravdou, že na Točník si netroufli ani Husiti a že ti se jen tak před něčím nezastavili. Nicméně od vložení tohoto pokladu, už sem nepřišlo ani nic dobrého. Následovaly už jen hádky, spory a trápení, mnoho mrtvých a spoustu nešťastných duší. Možná se do jezírka opravdu házeli nebožtíci, možná se sem chodili nešťastníci topit. Smutné duše zde bloudily dlouhou dobu. Dnes však máme možnost to napravit. Především tím, že sem budeme přicházet v klidu a míru, že budeme ctít předky a dávat sem pozitivní energii. Že se budeme kochat přírodou a velikostí hradu a že se budeme snažit o radost a nadhled v každé životní situaci. Utrpení už zde bylo dost.

ARTUŠŮV MEČ

Cestou z hradu jsme šly kolem kamene, v němž byl vsunut kříž, na první pohled vypadající jako Artušův meč.

28.3.2017, Jordan Tenčev tarot

Viselec, Páže pentaklů, 8 pentaklů

Když se dobře podíváte na Páže pentaklů v této sadě, všimnete si, že třímá nezvykle ke svému živlu velký meč. Upozorňuje tak na sílu, kterou sem někdo vložil, na energii, kterou zazdil tím, že ji bodl do kamene. Pokud bychom chtěli jeho energii využít, museli bychom se hodně snažit a dívat se na náš cíl úplně jinak než dosud. Nám tento výjev připomněl Artušův meč, stejně tak to ale může být křesťanský kříž nebo hrob. Energie je zde sice vězněna, ale právě proto, abychom si dobře rozmysleli, kam a jak ji vložíme. Na co a proč ji použijeme.

HRAD

28.3.2017, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Páže holí, Král mečů, Páže pentaklů   

Přítomnost: Rytíř holí 

Budoucnost: Měsíc 

Rada: Eso mečů   

Varování: Svět  

Energie místa: 5 holí a 7 mečů

Duch místa: 4 pentaklů

Minulost se zde jen hemžila lidmi. Střídali se tady páni a žádný z nich nebyl vyslovený dobrák a lidumil. Možná museli být ve střehu, možná se báli o to, co se zde skrývá, možná měli pocit, že to musí hlídat. Z jejich obličejů zní nevraživost a obavy. Pro ránu nepůjdou daleko. Místo hradu bylo obydleno už dávno před Václavem IV., ale i tito lidé, neznalí hrozby husitů a rozličných náboženství, zde drželi něco cenného. Dodnes je to živé a je tím poznamenaná i zdejší energie. Jakoby si majitelé předávali poslání, které je třeba tajit, jakoby chránili něco, o čem věděli jen oni. A my to máme chránit dál, protože nebezpečí číhá blízko. Drží ho jednou nohou vědma, a nesmí ho pustit do světa. O síle, která se skrývá na Točníku, ví jen hrstka věrných, a není na nás ji budit nebo zkoumat. I přítomnost medvědů ve zdejším příkopu je něco, co jinde nemají. Medvěd je přitom symbol velké síly, ale i nebezpečí, ačkoliv se tváří mile, jako zdejší Martin s Agátou. S pokorou a úctou se proto rozloučíme a zamíříme dál.

Celkově jsme na Točníku vylosovali velké množství dvorních karet. Může to být dáno tím, že je to místo, kde se vyskytují duše těch, kteří měli s hradem něco společného a my jsme je přítomností tarotu nalákali k nám, a nebo je to poselství o tom, jak se k hradu a minulosti vůbec postavíme. Všechno totiž záleží jen na tom, jaký postoj zaujmeme k tomu, co řešíme, jakou roli budeme v našem problému hrát.