Berounský trojúhelník

08.04.2017 21:30

HRÁDEK U LIBOMYŠLE 

U Libomyšle (u Zdic) je kopec Hrádek. Není to ale obyčejný kopec, je to prokazatelně uměle vytvořená mohyla s pověstí o velkém pokladu, který je však pro smrtelníky nedostupný. Není to jistě náhoda, že v blízkých Želkovicích byly objeveny mohyly válečníků z 5. století před Kristem. Mohyla byla v minulosti považována za mohylu Kazi a mohla by mít souvislost s anglickou Sillbury Hill. Na jejím vrcholu stávala ve středověku tvrz nebo hrádek, když byl zničen, a byla zde postavena kaple sv. Jiří, slavného bojovníka proti pohanství. Ale ani ta se zde neudržela, a tak zde dnes stojí pamětník věků, lípa.

CO JE UVNITŘ STAVBY?

28.3.2017, Sacred Circle tarot

7 holí

Když se podíváte na kartu, musí vám to také být jasné. Člověk. Silný a mocný, který je hlídán, aby se k němu nikdo nedostal.

ÚČEL STAVBY

28. 3. 2017, Infinite Visions tarot: 9 pohárů

Mohyla byla postavena k uctění moudré ženy, vědmy. Pomáhala těm, kteří za ní chodili a dávala jim radost a naději, ukazovala správnou cestu a léčila jejich neduhy. Klidnila jejich mysl a tišila jejich trápení. Logická úvaha nás vedla k další otázce.

Byla to Kazi? Hvězda

„V našem Tarotu starých pověstí českých je na Hvězdě Kazi.“ podotkla jsem. „Tak to je jasný!“ odtušila Lucka.

Faktem je, že všude kolem jsou podobné kopce a vršky, které by šly ke stavbě tvrze nebo kaple využít. Proč tedy naši předci bez techniky složitě budovali nový kopec, zřejmě k tomu měli nějaký posvátný důvod. Hrob slavné Kazi, to je důvod převeliký.

O KAZI

28. 3. 2017, Wildwood tarot

Jaká byla? 10 holí

Jaký měla život? Rytíř mečů a 3 mečů

Její poselství? Královna pohárů, 6 mečů a Král holí

Vybrala si těžký život. Šla jinou, nevyšlapanou a možná, že i zatracovanou cestou, ale šla dobrovolně, byla to její volba. Zvolila si sama jiný způsob života, protože tomu věřila a věděla, že je to správné. Věděla, jak těžký to bude úděl, ale věděla také, že nemůže jinak. Byla neustále pod dohledem, věděla, že každá chyba bude draze zaplacena. Musela hodně slevit ze svých představ a její vlastní potřeby a touhy musely ustoupit do pozadí, kvůli něčemu vyššímu. Mnohokrát kvůli tomu plakala, mnohokrát hledala vůli pokračovat v započatém díle. Nikdy se nevzdala, i když její srdce leckdy hodně trpělo. Byla silná a urputná a věděla, co je důležité. „SVOBODA! Svobodu ctěte a braňte! Klubko zmijí útočí, ale cesta ven je vždy! Svobodu v názorech, způsobu životu i cíli! Svobodu projevu i volby! Se všemi důsledky a povinnostmi. Svobodu si uchovejte ve svém srdci, vše ostatní se nakonec obrátí v prach.

Těžko říci, kde se vzala tato touha po volnosti, a zda ji v hloubi duše dělala šťastnou. Boje za to, co chtěla, byly jistě vysilující, ale snažila se dál, být vzorem a silou, která nebrzdí.

PROČ ZDE NEVYDRŽÍ ŽÁDNÁ STAVBA?

28.3.2017, Infinite Visions tarot

Rytíř pentaklů, Císař, Král mečů

Každou stavbu, která zde stála, postavili muži. Silní muži, kteří chtěli překrýt původní význam a vzít svobodu všem ženám, které měli vedle sebe. Pohanská feministka Kazi se spoutávat nenechá a všemu, co by znehodnocovalo její sílu, se vysměje. Tvrz i kostel jsou mužskou záležitostí, uctívají jinou víru a potlačují vše původní. Uznejte sami, mohla na mohyle pohanské Kazi vydržet kaple sv. Jiří, světce, který ztělesňoval boj s původní vírou? Který vraždil to draka, nespoutanou energii? Neslyšíte, jak se Kazi pochechtává? Jak se mu to snaží zkazit? Lípa, kterou jsem někdo, kdo kdysi možná pochopil, umístil, má rozhodně větší šance na úspěch.

SOUVISLOST SE SILBURY HILL

28.3.2017, Sacred Circle tarot

7 pentaklů a 6 pentaklů

Nejsou ty karty náhodou stejné? Můžou být v balíčku nějaké stejnější karty? V Sillbury Hill leží slavný muž, v té naší slavná žena. Co dodat? Mohylu na 6 pentaklů jste asi nepřehlédli.

HRÁDEK – MOHYLA

28.3.2017, Sacred Circle tarot

Minulost: 8 pentaklů, Eso pentaklů, 4 holí

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Páže pohárů

Rada: 5 pentaklů

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: 10 holí a 10 pohárů

Duch místa: 2 pohárů

Už před tím, než zde bylo něco postaveno, to bylo místo, kam lidé chodili tvořit. Setkávali se zde a panoval zde čilý ruch. Nebylo to místo stranou, mohylu postavili blízko svých obydlí, možná v centru místa, kde žili. Na 4 holí ji opět můžeme spatřit, ukazuje chodbu, v níž byly cennosti zřejmě ukryté. Dnes tu opět vládne žena-lípa a všechno je v klidu a harmonii tak, jak by si to přála. Energie je zde namířená do středu, do lípy, do kopce, a když vylezeme nahoru, a spatříme staletý strom, je to opojný pocit. Stačí se jen poklonit, uctít její památku a prožít chvíli se sebou. Tím načerpáme to, co potřebujeme a můžeme v životě pokračovat dál.

NEUMĚTELY

Alois Jirásek do zdejší vísky umístil hrob svého slavného hrdiny Šemíka. Nad položeným kamenem je dórský chrámek z roku 1881, který hlásá, že zde odpočívá pověstný kůň.

POHANSKÉ KAMENY

U Neumětelského hřbitova jsou u velké lípy poházené náhrobní kameny, přinesené sem z nedalekého Plešivce.

28.3.2017, Wildwood tarot

Svět, Měsíc a 5 pohárů

Kameny, které jsou vedle hřbitova položené, byly součástí něčeho vyššího a hlubšího, nesou sílu přechodu na jiný svět a zřejmě se účastnily nějakého rituálu, pro který byly cíleně využity. Dnes jim dominuje staletá lípa, jak je vidět na kartě i v reálu, která je chrání a soustředí v sobě energii našich předků i smrti, které se není třeba bát, protože nás obejme a přijme do své náruče.

MENHIR?

Kámen, pod kterým údajně leží Šemík, je podle různých autorů povalený menhir, a to je to, co je zde skutečně cenné.

28.3.2017, Wildwood tarot

Slunce, Eso pentaklů, 4 holí

Že tato „pohřební deska“ skutečně menhir je, je z karet vidět na první pohled. Patřil k těm nejsilnějším a nejuctívanějším v řadě jiných, byl to velikán, a když stál na svém původním místě, měl obrovskou energii.

Síla menhiru dnes: 6 mečů, 3 holí

Dnes už od něj nic nečekejte, povalili ho, přemístili a zneužili a tím se jeho síla vyčerpala. Obraťte oči opět k lípě, ta nám dnes může dát nejvíc.

ŠEMÍK?

Leží tu tedy Šemík?

28.3.2017, Tarot starých pověstí českých

7 mečů, Ďábel, 7 holí

Ani náhodou! Dnes už asi nepřijdeme na to, proč právě tato ves a kdo s tím přišel, ale celé je to jedna velká a cílená lež. Šemík sem nikdy ani nevkročil ani neulehl, s Neumětelemi neměl nic společného. Je to jen šikovně použitý výmysl, aby se jedna obyčejná víska stala slavnou. Možná je to kamufláž kvůli menhiru, který měl skutečnou sílu, šikovně vymyšlená propaganda, aby si nikdo nevšiml kamenů, které patřily jinam. I název Neumětely má blízko ke keltskému Nemeton, které značí svatyni.  Šemík tak měl možná odlákat pozornost od skutečné důležitosti toho, co se zde dělo. Co když právě sem původně patřil poražený menhir? Co když zde tvořil hlavní část důležité stavby, posvátného místa? Vše bylo ale zbořeno a zamlženo úplně jinou pověstí…

ŠANCE U SKŘIPELE

Krajinný útvar u vesnice Skřipel je dílem člověka a je považován za pozůstatek švédských bojů za Třicetileté války. Obdélník o velikosti 125x105 metrů obehnaný mohutnými valy je ale prokazatelně starší. Může se jednat o keltskou svatyni z mladší doby laténské. Tvar byl možná převzat z antiky, ale co se tu odehrávalo, nevíme.

ŠANCE

28.3.2017, Wildwood tarot

Minulost: Eso holí, 6 holí, Eso pentaklů 

Přítomnost: Císař

Budoucnost: Král mečů

Rada: Rytíř mečů 

Varování: 4 mečů 

Energie místa: Blázen a Síla

Duch místa: 2 holí

Skřipelské Šance jsou místem rozhodně starším než je Třicetiletá válka. Švédové zřejmě jen využili toto místo, protože se jim hodilo, ale neměli zřejmě ani tušení, na čem to vlastně leží. Místo bylo vybudováno naprosto cíleně a postupně, po malých krocích, sem byla vložena energie a kameny, jako poslední velký a silný menhir. Stejná karta vyšla na ten Neumětelský, že by to byla náhoda? Vždyť Neumětely jsou odsud coby kamenem dohodil. Místo má stále silnou energii, která se nám nabízí, když doceníme skutečný původ a s pokorou se jí otevřeme. Můžeme zde požádat o pomoc, kterou dostaneme, ale neměli bychom tu trávit příliš mnoho času. Stále je tu přítomna energie významného člověka, který pomáhal lidem a dával jim sílu a to, co potřebovali. Zda sem lidé chodili uctívat nějaké božstvo nebo zde měla svatyně prastará vědma, těžko říct. Grády to ale mělo tak jako tak.

ÚČEL?

28.3.2017, Infinite Visions tarot

7 pohárů, 5 pentaklů

Ačkoliv místo dnes více než cokoliv jiného připomíná fotbalové hřiště, děly se tu asi zajímavé věci. Lidé v nouzi, s problémy a s neštěstím sem chodili, aby si ulevili, získali radu a útěchu. Chodili sem za ženou, mocnou a moudrou, která oplývala rozličnými vědomosti a od ostatních žen se velmi lišila. Neslyšeli jsme to už dnes někde? Neleží na Hrádku u Libomyšle podobná žena s podobnými schopnostmi a činností? A není podoba žen na dvou vylosovaných kartách, 9 pohárů na Hrádku a 7 pohárů na Šancích, docela velká? Jak daleko jsou vlastně tato tři navštívená místa od sebe?

Při pohledu na mapu, mě napadá, že by tu mohla být jistá souvislost. Podle karet nebyl Hrádek odlehlé místo, ale centrum, kde se něco dělo. Navíc je od Neumětel na dohled. Pohanské kameny sem byly, podle cedule na místě, dovezeny z Plešivce, další významné a tajemné hory. Libomyšl a Neumětely leží v jedné linii. A pozor, Šance u Skřipele v této linii dál pokračují. Také Eso pentaklů, které vyšlo na minulost Šancí, už známe z Neumětel.

Posledním místem, kde jsme byly, podotýkám, že po velkých peripetiích, které nás už prostě nepustily nikam jinam, byl Karlštejn. A když se to celé dá do mapy, vychází z toho docela zajímavý útvar. Mohl by být odpovědí? A na co? Nezbývá než prozkoumat ještě Plešivec, aby tím byla mozaika úplná.

POSELSTVÍ Z KARLŠTEJNA

Závěr výletu patřil Karlštejnu. O tom jsem už vykládala několikrát, tak ho jen necháme promluvit k tomu, co se děje dnes.

28.3.2017, Golden tarot

4 pohárů, Vůz a Královna mečů

Odhalte tajemství, která se skrývají,

pohledem do sebe, pohledem po kraji.

Oceňte stavby, pochopte předky,

zmírněte ty vaše zatvrdlé lebky.

Poznání, dostane, ale jen ten,

ten, kdo je připraven, vystoupit z stěn.

 

Zdroj:

 www.cs.wikipedia.org

Informační cedule na místě

Fantastické záhady, Otomar Dvořák, xyz nakladatelství,2008

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent, 2004

Tajemná místa Berounska, Otomar Dvořák, Marie Holečková, Nakladatelství MH, 2013