Putování kolem Kněžmosti

16.10.2016 21:33

První říjnový víkend jsem strávila s milými Putujícími na jejich semináři o energii krajiny. Krásné dny, báječní lidé, překrásné zážitky a mnoho zajímavé práce nemohlo zůstat bez výkladů.

STUDÁNKA HRDINKA

Studánka na jižním okraji Příhrazských skal u modře značené cesty z Hynšty na Valečov. Původ názvu ani pověst o ní není známa, krásnou, i když uměle vytvořenou, pohádku si o ní ale můžete přečíst zde: http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/STUDANKA_HRDINKA/HRDINKA.htm

2.10. 2016, Sidhe tarot

Viselec, 2 holí, Císař

V Hrdince to zkrátka vře. Bublá v ní energie, proudí životní síly a klokotá bujný život. Síla zde ukrytá se odsud vydává dál do světa, aby z ní něco měla i okolní příroda a lidé, kteří tu žijí. Je to rozkvetlé místo se silnou vodou, a jméno Hrdinka určitě nemá náhodou. Možná si musela své místo na světě vybojovat, možná je patronkou silného muže, který zde vykonal něco hrdinského. Její sílu si zde ale v každém případě můžeme nabrat i my tím, že k ní poklekneme a napijeme se z ní.

VORTEX: Viselec a Císařovna

Naši putující průvodci nám zde ukázali, jak a kde tu působí tzv. vortex, který práskla hned na začátku vylosovaná karta Viselec. Ta samá karta ze stejné sady už na nás vykoukla v Praze na Bílé skále, kde najdete vortex taky. Náhoda? Ani náhodou!

Ještě větší překvapení bylo, když putující Jeník vortex zastavil a karta, která na to padla, jasně ukázala, co s ním udělal. Tarot se zase jednou předvedl jako obrázkové leporelo zachycující to, co se kolem nás děje s takovou přesností, jakou bychom si sami nevymysleli.

STOLETÁ LÍPA V BOSNI

Boseňská lípa je největším stromem CHKO Český ráj a středních Čech. Je stará tři sta let a dutý kmen stromu se ve 2,5 m dvojí, výš se dělí znovu a vytváří tak mohutný troják. Lípa vyniká svojí netypickou korunou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_v_Bosni

2.10. 2016, Sidhe tarot

4 pentaklů, Spravedlnost, Smrt

S Putujícími prostě ty karty lítají a fungují, a ani přítomné čarodějnice neví jak. Co jiného může na vylosované kartě vyjít, než obrovský strom, když vykládáme na stoletou lípu? Už to pomalu přestává být vtipné … Přemýšlím, jestli ta karta v balíčku byla před výkladem, nebo se do něj po cestě ke stromu rychle domalovala.

Korunou zdejší lípy proudí na toto místo čistá energie a umožňuje tak načerpat zde síly a rovnováhu, kterou právě potřebujeme. Je to místo změny a přechodu na nové a přirozenější myšlení. Můžeme se od ní poučit o tom, co je věčné a co je důležité. Lípa tu stojí stovky let a dívá se na to, co se kolem děje s nadhledem a moudrostí. Ví, jak funguje život a to si i my od ní můžeme odnést. Udržet rovnováhu i v krizových chvílích, neztratit se ve změti událostí, které nám přijdou těžké. Války, rozchody, smrt? Lípa tu stojí dál…

VRCH MUŽSKÝ

Jihozápadní části Českého ráje dominuje čedičový vrch Mužský (463 m n. m.), který poskytuje jedinečný kruhový rozhled po kraji. Na vrchu najdete vyhlídkovou plošinu s památníkem na Prusko-rakouskou válku.

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Pamatnik-padlym-na-vrchu-Muzsky.aspx

2.10. 2016, Sacred Circle tarot

Minulost: 7 mečů, Eso mečů, Král pohárů

Přítomnost: Páže holí

Budoucnost: Královna mečů

Rada: 7 pohárů

Varování: 5 pohárů

Energie místa: 8 pentaklů a 9 mečů

Duch místa: Královna holí

Silná energie tu vždy byla. Vztyčený meč na Esu mečů jako falický symbol jasně prozrazuje, že vrch své jméno nemá nadarmo. Je to prostě MUŽSKÝ!! Časem tuto energii někdo cíleně upravil a kultivoval, aby mohla ve správný čas a s patřičnou vážností sloužit dál. Je tu ale silný hlídač a tak nám dovolí jen to, co si doopravdy zasloužíme a co si odpracujeme. To je možná vliv pomníku padlých, který zde hrdě stojí. Zajímavé je, že na duch místa na tak mužské hoře, vyšla ryze ženská karta, Královna holí. Připomíná nám zřejmě, že nic není takové, jak se zdá, a že za každým mužským je třeba hledat jeho ženu.

BRANŽEŽ

Vesnička na Mladoboleslavsku ukrývá skalní útvary, jeskyně a skalní oko, nad nímž jsme všichni stáli.

JESKYNĚ DOLE

3.10. 2016, Sidhe tarot

Minulost: Eso mečů, Poustevník, Mírnost

Přítomnost: Král holí

Budoucnost: 10 holí

Rada: Král pohárů

Varování: Vůz

Energie místa: Věž a 6 holí

Duch místa: Páže holí

Možná zde kdysi žil nějaký moudrý muž, který tu svou soustředěnou prací, meditací a modlitbami, zanechal svůj otisk. I my se zde teď můžeme zasoustředit a uvědomit si, co v životě chceme, kdo nás chrání a jak můžeme s ním za zády postoupit dál. Tato jeskyně je takový most mezi naším a jiným světem a ryzí srdce tu může pro sebe něco objevit. Je to jako v každé pohádce, jakýkoliv jiný pokus, se nemilosrdně tresce.

BRANŽEŽ, MÍSTO NAHOŘE – DRUHÝ BŘEH

4 holí, Luna a Poustevník

Je to jako pohled do zrcadla. Vidíme jen to, co právě vidět můžeme a chceme. Vše, co je zkreslené a klamné, můžeme zde prohlédnout a skutečně pochopit. Pohled do dálky vede skrze pohled do sebe. Když víme, co v sobě máme, můžeme se teprve dívat dál. Vše ostatní je útěk, před minulostí a přítomností, i před sebou samým. Pořád to není jasné? Tak zpátky do jeskyně, ke kořínkům a ke kořenům.

BRANŽEŽ – SKALNÍ OKO

3.10. 2016, Sidhe tarot

Minulost: Svět, 7 pentaklů, 4 mečů

Přítomnost: Král mečů

Budoucnost: Blázen 

Rada: 6 mečů

Varování: 8 pentaklů

Energie místa: Velekněz a Rytíř pohárů

Duch místa: 3 pohárů

Dalo to práci, ale příroda a lidská ruka věděly, co dělají. Dalo to hodně zabrat, ale povedlo se to a my odsud teď můžeme startovat dál, pokud máme pevnou základnu a oporu v sobě. Síly, které jsou tu přítomné, se všechny spojí, aby nám ukázaly naši budoucnost. My se jim můžeme odevzdat a nechat se unášet proudem, protože tady jsme v bezpečí. Práci a pravdu máme v našich srdcích, to už jsme zvládli. Užijme si proto vše, co se nám tu nabízí, protože si to zasloužíme a můžeme to ochutnat.

BABA A DĚDEK

Vulkanický suk o dvou vrcholech, Baba (304 m) a Dědek (363 m) najdete kousek od Bakova nad Jizerou. Tato čedičová vyvýšenina je otevřeným torzem někdejšího sopečného kráteru.

VRCH BABA

2.10. 2016, Sidhe tarot

Minulost: Ďábel, Vůz, Rytíř mečů

Přítomnost: Milenci

Budoucnost: Věž

Rada: Spravedlnost

Varování: Císařovna

Energie místa: 4 pohárů a 10 mečů

Duch místa: 10 pentaklů

Baba říká:

„Dědek si mě vzal a stvořili jsme Hrdinu. Ten se vydal do světa a od té doby jej zasypává lístky poznání a naděje.  A dál je to už na vás. Co jako Báby a Dědci stvoříte vy? Co posíláte do světa?“

Na Babě si můžeme uvědomit, co skutečně děláme a pro koho to vlastně děláme. Jak snadné je šlápnout vedle a nečinností a lhostejností něco navždy zkazit. Ale stejně snadné je to i jedním slovem napravit. A co že je ten hlavní motiv? Baba říká, že láska. Skutečná láska, která nedělá rozdíly a nehledá důvody. Prostě „jen“ láska.

VRCH DĚDEK

3.10. 2016, Sidhe tarot

Minulost: 7 pohárů, Král holí, Ďábel

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: Velekněžka

Rada: 6 pohárů

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: Královna pohárů a Poustevník

Duch místa: 2 pentaklů

A Dědek říká: „Dlouho jsem Babu oblboval a přemlouval.  Ukázal jsem jí to nejlepší, co ve mně je. A pak byla má a my jsme stvořili lásku. Co s ní uděláte vy? Jak ji využijete? K duze pro všechny nebo ke kráse pro sebe? Radím k obojímu.“

Na Dědkovi se můžeme podívat dál a výš. Nesmíme se nechat spoutat pozemskou hroudou. Je čas tvořit a vymýšlet. To je podle Dědka ten hlavní smysl života. Dílo, které muž a žena spolu stvoří.

Baba nás učí lásce a zemi. Dědek nás učí tvoření a nebesům. Baba je přízemní, přísná a strohá. Dědek je vzletný a něžný. A jen spolu můžou fungovat a jen spolu můžou žít.

 

Pořád stejné téma, jen trochu jinak, volněji a přirozeněji. Pár dní před Kněžmostí jsme navštívili jádro Prahy, Anežský klášter a další kostely. http://www.tarotplzen.cz/news/s-putujicimi-po-prazskych-kostelech/ Stejně jako zde nám ukázaly „souboj“ mužské a ženské síly, dámy vlevo, páni vpravo. Ale zde, venku v přírodě, to celé probíhá úplně jinak. Žijí tu vedle sebe a nepřekážejí si. Naopak, dobře ví, že se potřebují. Nemají důvod jít proti sobě a schovávat se za silné zdi. I my jsme uprostřed lůna Matky Země volnější a klidnější. Tady je třeba začít, odtud je možné vyjít.

Hodně jsme spekulovali nad názvem Kněžmost, vísky, ve které jsme se usadili. Kněží most? Kněz sám je most mezi zemí a nebem. Žily zde kněžky, ke kterým vedl most? Spojoval různé světy? Most však s kněžími nemusí mít nic společného, může to být most k něžnosti, k prapůvodu, k lásce. Pak by Mužský byl ten most a Hrdinka něžná žena, ke které vede, stejně jako Baba a Dědek.

Baba Dědka potřebuje,

Dědek Babu taky.

Oba dva je most spojuje,

jaképak s tím fraky! J

KDE JSME BYDLELI – AREÁL STŘELNICE, KNĚŽMOST

http://areal-knezmost.cz/

3.10. 2016, Apokalipsis tarot

Minulost: 10 mečů, 7 pohárů, Král pohárů

Přítomnost: Spravedlnost

Budoucnost: 7 pentaklů

Rada: Královna pentaklů

Varování: Páže pohárů

Energie místa: 8 holí a 9 pohárů  Duch místa: Velekněžka

Historie zdejší Střelnice bude asi pohnutá, má za sebou hodně tíhy a krutosti, ale vše už je zapomenuto a vyléčeno. Kruté boje, divoké hádky a nepřirozené vazby nejen mezi muži a ženami jsou už zahlazeny a nyní toto místo nabízí příjemný komfort a možnost vychutnat si radost ze života. Má svou kouzelnou atmosféru, plnou energie a radosti a zároveň toho hodně ví.

Velmi čitelná je i karta, která vyšla na energii místa, pokud dodám, že funkční střelnice se zde skutečně nachází.

O čem vlastně třídenní seminář Putujících byl? O mužích a ženách? O tom, jak se tyto energie projevují v krajině a jak s nimi pracovat? O tom, co všechno je možné nacítit a vyčíst, když se naladíme? Určitě, ale hlavně o lásce. O lásce hrdinné, stoleté, mužské i ženské, babkovské i dědečkovské a o lásce k sobě, našich srdcích, z nichž všechno vychází.