S Putujícími po Pražských kostelech

15.10.2016 21:47

aneb cesta ke kořenům a zpět

Další kousek Prahy, tentokrát ten nábožný, jsem na Svatého Václava 2016 obešla s báječnými Putujícími. Důstojně jsme vzdali hold našim kořenům, matičce Praze i pětiletému výročí krásnému vztahu, který s Putujícími máme. Děkuji!

 

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Anežský klášter, zvaný na Františku, se nachází na pravém břehu Vltavy v historické oblasti Starého Města pražského. Dvojklášter ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří byl založen pravděpodobně roku 1231 Anežkou Přemyslovnou, která se stala zároveň jeho abatyší.

28.9.2016, Touchstone tarot

Prapůvod místa (ještě před klášterem): 5 mečů, 6 pohárů, 6 holí

Minulost: Rytíř pohárů, 4 pentaklů, 2 mečů

Přítomnost: Eso mečů

Budoucnost: 6 mečů

Rada: Král mečů

Varování: Hvězda

Energie místa: 5 pohárů a 5 holí

Duch místa: 10 mečů

Na samém počátku, když tu ještě byla holá pláň, zde už stálo něco, co stálo za to. Ničím nezatížený a nezkažený kout země, čistá energie a láska v její nejryzejší podobě. Naši předci dobře věděli, kde a proč se usídlit.  Stálo jim za to poprat se o tu správnou část, vybojovat si jí a chránit před dalšími útoky. Dvě malé děti na obrázku představují spojení mužské a ženské síly, do naprosté harmonie. Ta zde byla, podle ostatních karet, až mocensky, ale tak nějak potichu chráněná.

Pak zřejmě někdo přišel s nápadem tuto sílu ochránit a vytvořit jí adekvátní místo, kde by mohla v klidu růst. Jak už to tak ale bývá, někde nastala chyba a vše se zvrtlo. Od té doby tu panuje mužská síla, o ženské nechce ani slyšet a hlídá vše, co by mohlo zdejší nový řád narušit. Tak jako na mnoha jiných nábožných místech se zde perou meče s Hvězdou, rozum s vírou a tvrdost s měkkostí. Přitom to původní umělo sloučit oboje. To původní je dnes mrtvé, ale jen proto, aby to do budoucna mohlo opět povstat. Pomalu se na tom pracuje, ale každý krok k tomu je draze odpracován a zaplacen.

 

KOSTEL SVATÉHO FRANTIŠKA

Liturgický střed kláštera, před východní zdí byl objeven velký oltář, u něhož Anežka skládala své řeholní sliby.

Touchstone tarot: Páže pentaklů, Eso holí, Král mečů

Když se pozorně zadíváte, zjistíte, že postavy na kartách mají něco společné. Všichni si drží svůj odznak, to, co je jejich a dívají se dopředu, přímo na nás. Neopovažujte se nám to vzít! Jsme tu od toho, abychom chránili to své. Všechny vědomosti a síly jsou v našich rukou a tam také zůstanou. Mírné nepřátelství, strach ze změn a neochota se dělit.  Jistá zatuhlost, která možná povolí časem.  Uvidíme.

 

KAPLE PANNY MARIE

Kaple sloužila k benedikaci abatyše, zasvěcení sester a dalším účelům, pro něž mohl kněz vstoupit do klauzury. V ose kaple byla pohřbena manželka krále Václava I., Kunhuta Štaufská.

Touchstone tarot: 5 mečů, Šťastná veverka, 8 holí

Kaple Panny Marie je na slovo ještě skoupější než předchozí kostel. Hlídač nás nepustí za oponu tzv. Prázdné karty a dokonce na nás bere hole. Střeží důležité tajemství, ale nic nám do něj není.  A tak jdeme dál.

Jako by tato místa kdysi dala slib mlčení, za který ani s kartami nevidíme.

 

POHŘEBIŠTĚ PŘEMYSLOVCŮ ZASVĚCENÉ KRISTU SPASITELI

Svatyně byla založena po korunovaci Přemysla Otakara II. Prostor ovládá geometrický řád založený na konstrukci zlatého řezu, byl vybaven vzácnými rukopisy a relikviáři a stal se chloubou panující dynastie.

Touchstone tarot: 6 pohárů, Slunce, 2 holí

V těchto místech, zdá se, zůstala původní čistá energie, spojující protiklady do harmonického celku. Posvátná geometrie možná přispívá k vyzdvižení pozitivních sil a umožňuje nám tím nakouknout do celého světa, jak by to v něm třeba někdy mohlo vypadat. Zde je možné skrze jedno místo poznat místo jiné, proniknout pod povrch. Co je nahoře, je i dole, mikrokosmos je makrokosmem, vše je jedním, jedno je vším…

 

REFEKTÁŘ KLÁŠTERA

Prostorovým středem konventu je dvoudílný plochostropý sál, jehož jedna část sloužila jako refektář (společná jídelna) a druhá jako pracovna sester. V pracovně sester se klarisky zabývaly ručními pracemi a přepisovaly liturgické knihy. 

Touchstone tarot: 2 holí, 10 pohárů, Král holí

Krásné místo, které si pamatuje zdejší poklid, soulad a pospolitost.  Zde bylo možné spočinout a nemyslet na nic, než na současný úkol, ať už jím bylo něco vyšít nebo opsat. Zde si sestry byly tak nějak bližší a volnější a vytvořily mnoho důležitého nejen pro chod svého kláštera, ale pro lidi venku. Možná právě proto zde rády trávily čas, protože zde byla jejich tvorba účinná a smysluplná.

 

O SVATÉ ANEŽCE

Svatá Anežka se narodila mezi roky 1205 a 1211 jako česká princezna, pravděpodobně nejmladší dcera Přemysla Otakara I. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života.

28.9.2016, Touchstone tarot

Jaká byla: 3 pohárů

Jaký měla život: 10 pentaklů a 4 pohárů

Její poselství: 10 mečů, Mírnost, 7 holí

Není pochyb o tom, že její srdce bylo ryzí. Vždy věděla, co je důležité a co má jakou hodnotu.  Byla laskavá a milující, dělila se o vše, co měla a pomáhala lidem okolo sebe vším, čím právě mohla. V životě si musela mnoho odříkat. Veškeré pohodlí, lákadla života bohatých a vlivných, velké dary a možnosti, toho všeho se zřekla ve prospěch ostatních, proto aby mohla dělat to, čemu doopravdy věřila. Zvolila si cestu srdce a zdá se, že nikdy nelitovala.

Jen dnes by trochu zaplakala. Co jsme to udělali s jejím rájem?  A jejími hodnotami? V čem, že to žijeme, čí rady posloucháme, co jsme si zvolili za modly? Kde zůstal Bůh? Kde jsou muži, které ona znala a obdivovala? Proč jsme zabili ono mužství? Jak to, že nevíme to, co tenkrát bylo tak běžné? Bez ženy je muž jen slepý a krutý bojovník.  Skrze ženu svou se ubrání bez brnění. Nemusí se schovávat za zbroj, svou sílu má v sobě a může ji kdykoliv použít. Díky ženské lásce a klidné síle, kterou může najít i uvnitř sebe, může skutečně zvítězit.

Podle pověstí nastane v naší zemi štěstí a blahobyt, až se najdou ostatky Svaté Anežky České. Tak velký vliv má její odkaz. Svatá Anežka byla laskavá a mírná žena, ale silná bojovnice, a při pohledu na náš svět, by se možná i trošičku rozčílila. Kde zůstalo mé přesvědčení? Přijetí a spojení je cesta k míru ve světě i v duši.

 

Všemi kartami vylosovanými v Anežském klášteře se táhne jako červená niť boj mezi ženským a mužským principem, kdy jedno potlačuje druhé a neslučitelně jde proti sobě. Dámy vlevo, muži vpravo. A mezi nimi pevná zeď. Příp. jedno omezuje a potlačuje druhé. Ale na samém počátku, když ještě nikdo neměl ani tušení o tom, který bůh a jaké uctívání je pravější než to druhé, žily oba principu pospolu, v míru a klidu. Zase se k tomu někdy navrátíme, ale bude to ještě dlouhá cesta.

 

KOSTEL SVATÉHO HAŠTALA

Založen pravděpodobně řádem německých rytířů a do roku 1234 byl dočasně kostelem, špitálu kláštera Anežky. Bazilikální kostel patří k nejušlechtilejším prostorám vrcholné gotiky v Praze.

28.9.2016, Tarot of Prague

Minulost: 3 mečů, 3 pohárů, 2 mečů 

Přítomnost: Mág

Budoucnost: 4 pentaklů

Rada: Vůz

Varování: Eso holí

Energie místa: Král pentaklů a 6 pohárů 

Duch místa: 7 pohárů

Stavba kostela na tomto místě zřejmě kdysi napravila velkou křivdu a bolest, která zde byla spáchána. Ovšem jen na chvíli. Pak zde zase zařinčely meče a radost a láska byla ta tam. Kostel jaksi zatuhnul a přesto, že by měl obrovský potenciál, nevyvíjí se tak, jak by mohl. Ukrývá ale ještě mnohé možnosti, o kterých se nám zatím ani nesní. Možná by si to sám přál, abychom neustrnuli přede dveřmi a vstoupili dovnitř a mohli tak pokračovat v sebeobjevování a spojování protikladů. Téma muže a ženy se nám tak objevuje i tady. Ne jen síla, ale i láska. A nejen láska, ale i síla.

 

ENERGETICKÝ BOD

Tarot of Prague: 2 pohárů, 5 pohárů, Královna mečů

Mužská síla a ženská něha zde splývá do jednoho jediného bodu. Anebo je to naopak?

 

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO

Kostel svatého Jakuba Většího se nachází v Praze na Starém Městě přibližně uprostřed mezi Staroměstským náměstím a náměstím Republiky. Původně byl gotický, později byl přestavěn barokně. Jde o jeden z největších kostelů v Praze.

Touchstone tarot: 7 pentaklů, 6 pohárů, Rytíř holí

Pečlivě zalévaná zahrádka boží, chránící čisté a nevinné před nebezpečím. Co všechno toto místo pamatuje? Komu kdysi nabídlo své útočiště? Koho skrylo před nepřítelem? Na tom dnes už tolik nezáleží, protože chrání dál a i my se zde můžeme skrýt před vším, co nás ohrožuje. Naše duše je zde v bezpečí.

 

TÝNSKÝ CHRÁM

Kostel Matky Boží před Týnem se nachází na Starém Městě pražském. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely a to jak po stránce architektonické, tak svým dochovaným vnitřním mobiliářem.

Touchstone tarot: 3 pohárů, 8 pentaklů, 2 holí

Původní radost i práce, smysl, pro který vše vznikalo, se zde zachovalo tak, jak bylo. Je to tu zakonzervované, a je možné si trochu cucnout. Ale jen trochu, pozor! Všeho s mírou, jsme přece v kostele!

 

KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Chrám Panny Marie Sněžné je kostel na Jungmannově náměstí. Založen byl císařem Karlem IV. Současná podoba chrámu zahrnuje z původního monumentálního projektu pouze kněžiště (presbytář) a ambit.

Touchstone tarot: Věž, 10 pohárů, Smrt

Na začátku byl konec. Aby zde mohl tento kostel vyrůst, muselo se zřejmě něco zbourat. Něco, co mělo nesmírnou cenu a nedozírnou hodnotu, co lidé milovali a obdivovali. Prapůvodně zde mohla stát třeba svatyně, kterou lidé uctívali  a její čistota musela ustoupit velkolepé stavbě, která už nikdy neobnovila původní síly. Bylo to tak ale dobře. Staré muselo ustoupit novému, abychom se i my mohli posunout dál. A co na to Karel?

POSELSTVÍ KARLA IV.

Tarot of Prague: 2 mečů, Milenci, Spravedlnost

Karel IV. měl s tímto místem velké plány. Chtěl do něj mnoho vložit a předat dalším generacím. Ale ty byly hluché a slepé. Obrací se pro to na nás. Probuďme se ze sna! Pusťme se klacků, kterých se tvrdohlavě držíme, aniž bychom věděli proč! Nechme minulost minulostí a obraťme pozornost k tomu, co se děje teď! Kde jsme nechali lásku? Kde radost a sdílení? Vyměnili jsme je za meče a řád, který nám nemůže a nesmí vyhovovat, protože nám přisedává podolek a dává nám možnost se vymlouvat. Spáči, jak dlouho hodláte ještě spáti? Probuďte se spáči, a žijte!

 

A co na to Jan Tleskač?

ŘÁSNOVKA – RYCHLÉ ŠÍPY

Legendární Foglarovy Rychlé šípy autor sice umístil do fiktivních uliček, Řásnovka na starém městě by to ale klidně mohla být.

Tarot of Prague: Rytíř pohárů, 3 pentaklů, 7 holí

Všechno je tu postavené na hlavu. Mirek Dušín se svou partou, Bratrstvo Kočičí pracky a dokonce ani Mozart by to tu nepoznali. Nemají s tím už nic společného. Všechno je pryč… Mirku, neklesej na duchu! Létací kolo si přece zase můžeme nakreslit, sestavit a vzlétnout s ním do oblak. Tak, kdo začne, plantážníci!

 

Nacházíme se na Starém městě, objevujeme prapůvod, ale jde nám to ztuha. Vše zde tak trochu zašlo a zatuhlo, nic tu volně neplyne. Svědčí o tom i relativně malé množství karet velké arkány, které jsem zde vylosovala. Malá arkána, která ve výkladech převažuje, nás učí každý den prožívat jako by byl ten poslední a snažit se ze všech sil něco vyrobit a předat.

Dostat se ke kořenům je a má být dřina každého z nás. Napsat a pochopit poselství této pražské části bylo pro mě také těžké. Najednou nikdo nestojí za mnou a nediktuje slovo od slova. Práce a zase jenom práce. Zadarmo tu nebude nic. Není čas se vztekat, je čas odložit staré obavy a pustit se do práce.

Když si tak znovu vybavím dnešní pražské putování, vidím Svatou Anežku Českou, německého Haštala, Karla IV. i Mirka Dušína. A všichni se shodují:

Měli jsme své plány, měli,

snažili se, bděli, pracovali, dřeli,

a co máte vy, dnešní smělí?

ZDROJ:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Informační cedule na místě