OkoloTurova, Jiráskův kraj

14.11.2017 15:52

Ke konci srpna 2017 jsme přijali pozvání prozkoumat bájný kopec Turov na Broumovsku, na kterém vzniká kamenný Květ života. Více o něm se dočtete v předchozím článku zde. Tady je přečtení další část naší výpravy po okolí kopce a malý hold Aloisi Jiráskovi.

JIRÁSKOVA CHATA

Na vrcholu kopce stojí Jiráskova chata, na jejíž původní dřevěnou verzi přispěl i sám Alois Jirásek. Chata poté dvakrát vyhořela a byla postavena znovu, dnešní podoba je ze 30.let a přístavba z let 70.

20.8.2017, Tarot starých pověstí českých: Mírnost, Hvězda, Král pohárů

Vykládala jsem v původní staré části a to je místo klidné a mírné, plné čisté energie a naděje, že se tu jednou zase bude něco dít. Že bude sloužit lidem a čerpat z jejich radosti. Lehký smutek v očích Krále pohárů na kartě není tíživý, je to nostalgie, se kterou se vzpomíná nejen na Jiráska, když se tudy procházel, ale i přání obnovy a potřebnosti tohoto místa.

ALOIS JIRÁSEK

18.8.2017, Tarot starých pověstí českých

Jaký byl: Poustevník

Jaký měl život: Eso pohárů a Luna

Jeho poselství: 5 holí, 9 pohárů a 8 holí

Už když jsme tvořily náš Tarot starých pověstí českých, ptala jsem se skrze karty, co Alois Jirásek na to. Nebyl ale k dispozici anebo se s námi odmítl bavit. A podle karet, které jsem na něj vytáhla v jeho rodišti v Hronově, se není co divit. Byl to člověk přemýšlivý, zádumčivý a samotářský. Na stará kolena to mohl být tak trochu morous, kterému je těžké se zavděčit. Měl obrovskou hlavu a spoustu myšlenek, dokázal tvořit a filosofovat, ale k lidem si asi držel odstup. Možná měl tento postoj kořeny v nějaké nešťastné lásce, kterou prožil, v silném emotivním zážitku, který ho po celý život strašil a se kterým se nedokázal smířit. A tak utíkal do svých knih a do své tvorby, kde mohl o osudu svých hrdinů rozhodovat sám a kde si mohl dokázat, že život není tak těžký, jak se zdá. A to je také jeho poselstvím. Až příliš pozdě si uvědomil, co je skutečně v životě důležité a že jen díky své marnosti ublížil lidem, na kterých mu záleželo. Až pozdě pochopil, že by mnohé dělal jinak, kdyby jinak přemýšlel a méně se pral. Často žehral na osud a přitom nevěděl, že on sám ho může změnit a že jen on sám je jeho hrdinou. To by si asi přál, aby si nejen jeho čtenáři uvědomili.

TRPASLIČÍ ROKLE

Rokle je 100 metrů dlouhá a 20 metrů hluboká a spadá do 1. zóny CHKO Broumovsko. Vznikla hlubokým rozrušením okraje masivu a následným gravitačním odsednutím. Neobvyklý a tajemný přírodní jev podněcoval fantazii lidí a dal vzniknout pověstem o ukrytých pokladech, podzemním městě trpaslíků a vedl i j jejímu názvu.

19.8.2017, Sidhe Tarot

Minulost: 3 holí, Mág, 9 pohárů

Přítomnost: Velekněžka  

Budoucnost: 8 pohárů

Rada: 4 pentaklů  

Varování: 6 mečů   

Energie místa: Mírnost a 10 pentaklů 

Duch místa: Luna

+ Black Cats Tarot: Poustevník

V dávných dobách byla možná tato rokle využívána jako jakási iniciační cesta, kterou bylo možné dojít k zasvěcení, požehnání nebo dospělosti. Brána, za kterou bylo nutné nechat vše staré a na jejím konci získat nové. Vždy asi byla nějak spojena s moudrým mužem, který přijímal a zasvěcoval připravené dospět. Nemůžu se zbavit dojmu, že Trpasličí rokle byla mužským místem, kde se chlapci proměňovali v muže. Procházeli jakousi stezkou odvahy, aby dokázali, že jsou připraveni a hodni dospět. Překonávali různé zkoušky, a jen ti s odvahou postavit se vlastním strachům čelem zkoušku zvládli. Dnes je tu možné využít přírodní útvary, síly a bytosti, abychom si i my zkusili něco podobného.

POVĚST

V trpasličí rokli kdysi sídlili skřítkové. Jedinou památkou jsou jména balvanů roztroušených na dně rokle. Najdeme tu trpasličí stůl, kazatelnu, židli a zatoulanou ovečku. V rokli měli tajnou skrýš, kde ukryli všechny svoje poklady. K němu se lze dostat na Květnou neděli, když farář čte pašije. Poklady střeží tajemná paní, která k tomu byla donucena, protože zabila své dítě. Na každého třikrát výstražně zavrčí, a kdo na výstrahu dá, může pokojně odejít. Kdo neposlechne, toho roztrhá.

19.8.2017, Sidhe tarot: Mág, Král mečů, Páže pohárů

Poklad, který tady mladíci, když procházeli svou stezkou, objevili, byla jejich vlastní síla. Tajemná paní je měla odradit a znejistět a byla tak tou poslední závěrečnou zkouškou, zda jsou skutečně tak silní, aby odolali. Tajemná paní je symbol pro strach, který nám má nahnat a sílu, kterou získáme, když strach překonáme. 

SPOUŠTĚCÍ KÁMEN

19.8.2017, Sidhe  Tarot: 9 pohárů

Stezkou chodil každý sám, ale měl po boku několik lidí, kteří museli cestu uvést do chodu. Představuji si to, aniž bych to chtěla zlehčovat, tak trochu jakou pouťový zámek hrůzy, který musí ovládat několik lidí, aby dotyční mohli nasednout a v klidu se bát. Tento spouštěcí kámen byl tlačítkem, které, když se na něj někdo postavil, nastartovalo zasvěcenému jeho proces. Přesto, že na něm někdo stál, adept ho neviděl a procházel tak svou cestou sám.

STŮL TRPASLÍKŮ

19.8.2017, Sidhe Tarot

První strana: Velekněžka, Eso mečů, 2 mečů

Druhá strana: 5 mečů, Rytíř mečů, 10 holí

Nejdřív asi bylo nutné přistoupit ke stolu z druhé strany, tedy z té vzdálenější od zdi. Tady byl zasvěcovaný postaven tváří v tvář svým největším strachům. Zde ho přepadly noční můry, nepřátelé vnější i vnitřní a byl nucen čelit velkému tlaku a ustát to nejhorší, co si dokázal představit. Vše se odehrávalo v jeho hlavě, ale on to prožíval, jako by to bylo živé a reálné. Spouštěcí kámen tak asi zapnul jakousi virtuální realitu a díky ní ho přenesl do toho nejhoršího pekla, jaké znal.

Pak přešel na druhou stranu stolu, blíže ke zdi. Tady padl na zem, na záda, před zeď, která mu pomohla dokončit, co na druhé straně začal. Tady přemýšlel a meditoval, soustředil dech a pozornost, tady se dostal do svého středu a srovnal si všechno, co prožil před chvílí.

ZEĎ U TRPASLIČÍHO STOLU

19.8.2017, Sidhe Tarot: Slunce, 10 pohárů, Císařovna

Uklidněn po prožitku strachu dostal možnost vejít do kruhu svých blízkých, poznat své ochránce a bytosti chránící jeho i toto místo. Seznámil se s přírodními bytostmi, dostal možnost poznat živlové entity a okusit kousek z jejich světa.

TRPASLIČÍ KAZATELNA

19.8.2017, Sidhe tarot: Královna pohárů, Spravedlnost, Velekněžka

Nakonec byl poslán ven, možná že byl přímo vykopnut zpátky do reality. Dostal moudrou radu, aby se uměl ve skutečném světě dobře rozhodnout, a aby věděl, co je správné. Ven vyšel posílený o světy, které poznal, o sílu, kterou získal bojem se sebou a o poznání, že není jen on na tomto světě. Vyšel připravený na to, co bude, protože ví, co bylo a co je. Prošel svou cestu zasvěcení a vyšel jako nový člověk. V tomto bodě se zastavil, aby počkal na znamení. První, co spatřil, když se opět zvedl, byl výsledek jeho zkoušky. Náš adept spatřil duhu, poklonil se a poděkoval. Složil zkoušku, dospěl. Stal se mužem.

ČÁP

Čáp je se 786 metry n.m. nejvyšším vrcholem Adršpašsko-teplických skal a již před zářím roku 2014, kdy na něm vyrostla rozhledna, skýtal výhled do širokého okolí plného skal, lesů a luk.

DOLMEN

19.8.2017, Sacred Circle Tarot: 5 holí, Páže mečů, Věž

Black Cats Tarot: 4 pentaklů, Svět

Než půjdeš dál, pokloň se,

zastav se a odzbroj se.

Odevzdej tu všechnu tíž,

jen tak budeš k nebi blíž.

KÁMEN S „LEBKOU“

19.8.2017, Black Cats Tarot: 10 pentaklů

Místo stability a klidného spočinutí. Na něm je možné nabrat si klid a nadhled, utřídit si myšlenky a nechat tu všechny zbytečné starosti.

KÁMEN POD VRCHOLEM

19.8.2017, Sacred Circle Tarot: Císař, 10 pohárů, Král pohárů

Skalce vládne silná mužská energie, která přijímá sílu nejen z energetických linií kolem, ale také ze země a z nebe. Je to taková pojistka hory. Když by někde něco kikslo, tak tenhle kámen zaručeně vydrží a přivede další sílu ze svých zásob.

HORA

19.8.2017, Sacred Circle Tarot

Minulost: Slunce, Milenci, Hvězda

Přítomnost: 2 pentaklů

Budoucnost: Rytíř pohárů

Rada: 2 mečů 

Varování: 4 pohárů 

Energie místa: Vůz a Věž 

Duch místa: 4 mečů

 

Vrcholy kopců naše předky zcela jistě přitahovaly, tak jako přitahují nás i dnes. I když pravda trochu jinak. Vyšplhat tenkrát na takový kopec, jako je Čáp, určitě nebylo snadné, a tak byl výstup možná spojený s vykonáním oběti, předáním darů a úctou, kterou naši předci vnímali asi víc než my. Čáp byl místem, kam chodili za nějakým důležitým posláním, v jeden čas v roce, aby tu vzdali hold Slunci a plodné síle vůbec. Možná se tu konaly oslavy plodnosti a lidé sem chodili tančit a zpívat a klanět se obloze. Možná odsud chodili pozorovat vrcholy jiných kopců a sledovali let ptáků nebo kouřové signály. Den oslavy Slunce byl zřejmě dnem, kdy okolní hory promluvily a sdělily své poselství. Skupina kněžek mohla např. na Turově vykonat svůj rituál a ostatní s napětím sledovali, jaký vzkaz po něm od nich dostanou. I dnes nám osvobozující pohled do dálky může dát odpovědi na to, co potřebujeme vědět. A je jen dobře, že na vrcholu Čápa přibyla rozhledna, která nám opojný pocit výšky zprostředkuje ještě lépe. 

SKÁLA S MISKOU

19.8.2017, Sacred Circle Tarot: Spravedlnost, 3 pentaklů, Síla

Skalka s miskou je součástí většího celku a zřejmě bylo možné se díky ní spojit se vzdálenými místy. Cesta je ale zablokovaná, a spojení teď není možné obnovit. Stejná karta mi vyšla na napojení Čápu a Blaníku. Možná, že se z této prohlubně plné vody bylo možné spojit až s podobně bájnou horou jako Turov, ale dnes už to možné není.

SMĚRY Z ČÁPU:

Pomocí karet jsem zkusila popsat energetické linie směřující z vrcholu Čáp na další blízké i vzdálené kopce. Karty jsme porovnali s tím, co řekly berly a oboje se nápadně shodovalo.

19.8.2017, Sacred Circle Tarot

Turov: 10 pentaklů

Tady to kdysi proudilo a svištělo, tento spoj byl hodně používaný, ale dnes už je zastavěn a nepremává.

Blaník: Síla

Cesta Čáp-Blaník je bohužel také zablokovaná, ale zřejmě tudy linie vedla, jen se teď nedá použít.

Říp: Císař

Na Říp odtud zřejmě vedou jiné cesty, než jen ty ley lines, jak je nyní známe. Ale to by nebylo, co zkoumat dál.

DŘEVÍČSKÁ STUDÁNKA

Velký Dřevíč je vesnice, část města Hronov v okrese Náchod. Pramen na konci obce vyvěrá z geologických vrstev druhohorního stáří. Vztahuje se k němu pověst o kamínku pro štěstí, který dostal pytlák a skutečně ho velmi brzy ochránil.

19.8.2017, Wizard tarot: Vůz, 3 mečů, Královna holí

Máte srdce zlomené?

Byl zase jak z kamene?

Ublížil vám, bídák teď?

Vyplavte ten hnusný jed!

Tato voda zázračná je,

a ten, kdo má čistý zájem,

omyje si srdce s tváří,

zase bude sluncem zářit.

HRNČÍŘŮV JASAN

Nejmohutnější jasan CHKO Broumovsko a jeden z nejstarších stromů na Hronovsku. Strom je vysoký 32 metrů a průměr koruny stromu je 24 metrů.

19.8.2017, Sidhe tarot: 6 pentaklů

Zase budu v podezření, že jsem to připravila dopředu, ale copak by to šlo? Na památný jasan jsem vytáhla kartu s velkým stromem, plodným a plným síly, ze kterého si chodí brát ti, kteří vědí. Je symbolem hojnosti a síly, která přetrvá staletí a všechny lidské neduhy. Výměnou za úctu a obdiv nám dá něco ze svého bohatství, abychom dostali i my kousíček jeho mohutné síly. Síly nejen na další putování.

 

Všimla jsem si, že čas hraje na Turově a jeho okolí zásadní roli. Být v pravý čas na pravém místě, dát tomu čas, čas minulý, to co se tu odehrávalo kdysi, i čas budoucí, to, co teprve přijde, to všechno jsou body, na které jsem během výkladů narazila. Není to jen o trpělivosti počkat na to pravé, ale i o správném načasování, které nejde obejít. V mnoha pověstech, i tady, najdete zmínku o tom, že poklad je možné objevit jen v jeden konkrétní den v roce, a v jednu konkrétní chvíli. Proč to tak je? Proč je tak důležitá ta pravá chvíle? Co je na čase v duchovním světě tak podstatné, když je to veličina, kterou si vymysleli lidé?

Správný čas je vlastně symbol pokory, i když jsme u cíle, i když jsme mnohé pochopili, je třeba pokleknout a počkat, protože někdo jiný, někdo nad námi,  ještě neurčil ten pravý čas. Pravý čas je také označením neopakovatelnosti a jedinečnosti okamžiku, protože jen teď máme tu šanci, další bude třeba zase za sto let.

Já myslím, že každý čas je správný. Správný na něco jiného, ale vždycky správný na to, co je v tu chvíli možné vidět, zažít a pochopit. Když se pak ty správné časy sečtou, dají dohromady obrázek celý, v plné šířce a hloubce. Ale i na to sečtení je třeba mít správný čas. Byli jsme na Turově tedy ve správný čas my?

 

 ZDROJ:

https://www.turistika.cz/mista/krakonosova-kazatelna-na-turove/detail

http://broumovsko.cz/cs/rozhledna-na-capu

Informační cedule na místě