Po Praze s astrologem II.

25.08.2016 20:27

20.8. 2016 jsme se panem astrologem Stanislavem Otakarem Holmanem opět prošli po Praze. Na začátku nás sice trochu zbrzdil malý karmický problém našeho auta, ale potkali jsme několik andělů, které nás zachránili.

Mimochodem, Jana, jejíž auto si své minulé životy řešilo, měla ten den jako kartu dne Pětku pentaklů. Budiž to varováním i pro vás. S Pětkou pentaklů, nejezděte na výlet, a když pojedete, zkontrolujte si výbavu, a když si ji nezkontrolujete, pročtěte si návod, a když si ho nepročtete, vemte si sebou o několik tisíc víc peněz. Jak ale píše o Pětce Pentaklů ve své knize Anima Noira: Poznáte také solidárnost a pomoc ostatních. A to se nám přesně stalo. Děkujeme!

 

BŘEVNOV

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

Nejstarší mužský český klášter, který roku 993 založil Boleslav II. s biskupem Vojtěchem. Podle Pavla Kozáka je jeho energie průměrná a energetický bod přesunut na místo, kde není dostupný.

Touchstone tarot, 20.8. 2016

Minulost: Hvězda, Viselec, 2 mečů  

Přítomnost: Slunce

Budoucnost: 10 holí

Rada: 3 pohárů  

Varování: 6 pentaklů  

Energie místa: 10 mečů a 7 pentaklů  

Duch místa: 3 mečů

Jana Rotová: Genius Loci: Thelema tarot: 10 pentaklů

Další místo s původně nádhernou a čistou energií, kterého se zmocnili křesťanští dobráci a zabili vše krásné, co tu kdy bylo. Symbol oběti, na kterém křesťanská víra stojí, sem přitáhl negativní energie a doslova zničil vše, na čem toto místo původně stálo. Od té doby už zde byla jen hrozba, zastrašování a tíha hříchu, který bude potrestán. Dnes se k tomu přidává ještě byznys. Proto je zde vše zářivé a okázalé a také dobře spočítané a draze zaplacené. Svatba zde, a že jsme viděli hned dvě, je tak spíše komerční záležitostí, vhodnou na ukazování, než laskavým požehnáním do společného života. Ani Břevnov sám zde nic takového nechce. Nejradši by byl parkem nebo lesem, kam chodí lidi čerpat energii, bavit se a relaxovat, než dávat desetitisíce za nákladnou svatbu. A tak se vlastně toto místo tak trochu zlobí. Je zklamané a smutné z toho, co se z něj stalo a tiše doufá, že se to jednou spraví.

 

KOSTEL SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ (kam nás nepustil jakýsi fráterník, ale pilně z dálky dohlížel, cože to tam před dveřmi taháme. Možná to tam pak musel dokonce vyčistit svěcenou vodou).

Kostel zasvěcený svaté Markétě Antiochijské byl postaven v letech 1708–1715, na jižní stěně je kopie náhrobku blahoslaveného Vintíře.

Touchstone tarot, 20.8. 2016: 2 pohárů, Věž, 9 mečů

Bára, Tarot skrytých světů, 20.8. 2016: Hvězda, Měsíc, 8 mečů

Jasný důkaz toho, že vylosované karty na totéž nemusí být stejné, ale přesto vyjadřují totéž.

Oboje vylosované karty vyjadřují prakticky totéž. Na počátku byla něha, krása a nádherná ženská energie, pak ji zakryl šedý mrak a zbylo jen trápení. I kostel odpovídá kartám vylosovaným na celý klášter. Je to pořád jedna písnička. Kde by energie těchto míst mohla být, kdyby ji nezneužili křesťanští misionáři? A ani blahoslavený Vintíř tomu nepomohl...

 

PRAŽSKÝ HRAD

Na Pražském hradě už jsme nedávno byli. Reportáž z něj najdete na: http://www.tarotplzen.cz/news/praha-astrologicka/

BAZILIKA SVATÉHO JIŘÍ

Prvotní baziliku sv. Jiří založil kníže Vratislav I. někdy před svou smrtí v roce 921. Stavbu dokončil kníže Václav, který zde roku 925 nechal pohřbít svou babičku Ludmilu a při té příležitosti byl kostel vysvěcen.

Touchstone tarot, 20.8. 2016

Slunce, Ďábel, 5 pohárů

Ale to už jinde jsme, je to jiná vesnice. Zde nemají fráterníci žádnou moc. Ďábel je zde vlídný a radostný, připomíná nám ty stránky života, které církev sice potlačuje, ale my víme, jak moc jsou v životě nutné. A kněží nad ním nemají moc. Vládne zde příjemná a čistá energie, zdi kostela připomínají hřejivou náruč, kde se cítíme v bezpečí, před vším, co by nám chtělo stát ve slunci.

DALIBORKA

Daliborka je válcová pevnostní věž postavená v roce 1496. Je pojmenovaná podle prvního vězně drženého v jejím žaláři, Dalibora z Kozojed. S ním spojené pověsti a také opera Bedřicha Smetany, přispěly k tomu, že je Daliborka nejznámější z trojice válcových, pozdně gotických věží severního opevnění Pražského hradu.

Tarot starých pověstí českých, 20.8. 2016

Minulost: Prázdná karta, Soud a Svět   

Přítomnost: Eso pohárů

Budoucnost: 8 pentaklů

Rada: Král mečů

Varování: Blázen  

Energie místa: 6 pentaklů a Král pohárů   

Duch místa: 5 pohárů

Byl zde uvězněn Dalibor?  Síla

Cosi z minulosti této věže nám zůstalo utajeno, ale pobyt Dalibora to rozhodně není. Ten tu totiž nikdy uvězněný nebyl. V minulosti se zde asi děly hrůzy, o kterých je třeba radši nemluvit, ale vše je vyčištěno, zapomenuto a v dobovém kontextu to zřejmě bylo všechno správně. Není to místo radosti a veselí, a asi ani nikdy nebude, ale jako doklad o tom, co všechno patřilo k tehdejšímu životu, to stačí.

CHRÁM SVATÉHO VÍTA

Na celý krásný, gotický Chrám na Pražském hradě už jsme vykládali, http://www.tarotplzen.cz/news/praha-astrologicka/ ,  nyní jsme se mu podívali na zoubek uvnitř.

Touchstone tarot, 20.8. 2016

7 holí, 3 pentaklů, Spravedlnost

Z energie uvnitř chrámu je patrná jistá snaživost, místy až urputná, přesvědčit nás o důležitosti tohoto místa pro náš národ. Přitom je vše patrné a dobře viditelné, aniž by se o to muselo zvlášť usilovat. Spravedlnost a pravda a její síla je zde dobře viditelná, bez pompéznosti a okázalosti, stačí jen zavřít oči a vnímat, co všechno je ve zdejších zdech zapsáno.

KNÍŽECÍ STOLEC

Místo, kde probíhala intronizace (nastolení, thronus je lat. trůn) českých knížat a sněmovního pole, které psychotronicky našel Pavel Kozák. http://zhola.com/praha/cz.php?st=knizceStolec

Tarot starých pověstí českých, 20.8. 2016

Královna pentaklů, Kolo osudu, 6 pentaklů a Vůz

Osudové místo našich dějin, kde vyvolení dostávali ten největší dar, a nemusela to být jen fyzická koruna. Jako první zde obdržela velký dar žena, vládkyně, po ní už následovali další, Přemysla Oráče nevyjímaje. Zde najdeme tu pravou majestátnost a zde můžeme získat i my svou korunu.

ZLATÁ ULIČKA

Zlatá ulička na Pražském hradě se nachází mezi zdí jeho severního opevnění a starým purkrabstvím. Domky vestavěné od konce 16. století do výklenků hradby byly obývány až do 2. světové války. V 16.století zde bydleli zlatníci, proslýchá se, že i alchymisté a poté zaměstnanci hradu. Gustav Meyrink sem umístil mystický práh, kterým je možné dostat se na druhý břeh.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_uli%C4%8Dka

Tarot of Prague, 20.8. 2016

Byli zde alchymisté? Smrt, Velekněžka a Král mečů

Nejen alchymisti. Zdá se, že mezi lidmi, kteří zde žili, měla své místo i nějaká významná vědma, která se uměla pohybovat mezi životem a smrtí a získávala tak cenné informace. Stála v pozadí mocným panovníkům a předávala jim vše podstatné, aby mohli vládnout dobře a spravedlivě. Náš pan prezident se sem asi chodit neradí …

Domek kartářky: 2 pentaklů, 7 mečů, Páže mečů

Jaké zklamání! Domek kartářky je jen nafouknutá bublina, která nemá ani valný základ, ani žádnou energii. Možná bydlela ve Zlaté uličce jinde, možná to byla podvodnice, která měla vše jen dobře promyšlené. Vědmu budeme muset asi hledat jinde.

Zlatá ulička

Tarot of Prague, 20.8. 2016

Minulost: Královna mečů, 4 pentaklů, 6 pentaklů    

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: Král mečů  

Rada: Král holí

Varování: 9 pentaklů

Energie místa: Velekněžka, 9 holí

Duch místa: Královna holí 

Prapůvod Pražského hradu je zřejmě spjatý s nějakou váženou a moudrou ženou, na Královně mečů z Pražského tarotu je přímo Pražský hrad v pozadí. Zřejmě se tedy nějak dotkl i Zlaté uličky, zřejmě zde nechala nějakou malou stopu, možná právě v domku, kde je dnes expozice alchymie. Tam je zřejmě možné hledat něco esoterického. Tím ale jakýkoliv duchovní význam končí, pak už je to jen byznys, prachy a výdělky. A bude tomu tak zřejmě i do budoucna, i když Zlatá ulička by byla raději zlatá ze spirituálního pohledu, nikoliv nadité pokladny.

Obloukem jsme se vrátili k pozlacenému Břevnovu. Je krásné, když památky ožívají a jsou dostupné. A je samozřejmé, že vstupem se přispívá na jejich provoz a obnovu. Ale pravé poklady je pak nutné hledat někde jinde. Najdeme-li je ale v sobě, v toleranci, radosti a lásce, bude nám krásně všude. I uprostřed davu v přeplněné Praze s dírou v pneumatice.