Plešivec: Olymp Brd

05.05.2017 10:40

Na konci března 2017 jsme s děvčaty objely nikoli Bermudský, ale Berounský trojúhelník. Když jsem pátrala dál, našla jsem spodní vrchol tohoto trojúhelníku, a to na Plešivci, brdském Olympu. Do Neumětel, které Šemík velkým obloukem minul, byly právě z Plešivce dovezeny pohanské kameny, které tam můžete vidět dodnes. Možná je odtud i položený menhir, pod kterým bájný kůň neleží. Možná byly součástí větší stavby na Plešivci. Otázek je celá řada, a tak jsme na zelený čtvrtek 13. 4. 2017 Plešivec prozkoumaly.

CESTOU NAHORU

POMNÍČEK PARTYZÁNA

Cestou nahoru na kopec jsme šli kolem pomníčku ruského partyzána, který tu byl na konci války zastřelen němci.

13. 4. 2017, Arthurian tarot

Kdo zde leží? Páže holí, 7 mečů, Mág

Žil jako jezevec schovaný ve své noře, vylézal jen v noci a skupina, do které patřil, se o něj dobře starala. Měl úkol a poslání, ale nepovedlo se mu jej dokončit, přestože k tomu byl povolán.

Je tu ještě? Viselec

Co chce říct? Velekněz

Je tu stále. Nenadálá a násilná smrt, nedokončený úkol ho tady uvěznil a teď se dívá na náš svět úplně jinýma očima. Bojí se další války a utrpení, už zmoudřel a ví, že bojem se nic doopravdy nezmůže. Prosí o mír a pokoru. Zda se mu jeho přání někdy splní, těžko říct.

STUDÁNKA U ELIŠČINY CESTY

Poměrně hluboká studánka s průzračnou vodou, dnes zakrytá betonovými bloky, ale vytéká z ní dobrá voda.

13. 4. 2017, Nymphes tarot

Minulost: 2 pentaklů, 3 mečů a 3 holí  

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Eso holí

Rada: 10 mečů 

Varování: Síla 

Energie místa: Královna mečů a 5 pentaklů

Duch místa: 4 mečů

Studánka byla svědkem nějaké smutné události. Radost a klid přerušila náhlá bolest a vše krásné odešlo spolu s ní pryč. Dnes čeká na pomoc, na odčinění hříchů a snaží se svým drobným proudem smýt vinu a bolest, která se zde prolila. Zatím se jí to moc nedaří, tma je příliš silná a neproniknutelná, panuje zde strach a nevlídno. Možná někdy v budoucnu přijde nová síla, které se to podaří, impuls, který odstartuje něco nového. My už se toho ale asi nedočkáme.

VIKLAN

Kousek od vrcholu je křemencový balvan prvohorního stáří, dva metry vysoký a tři metry dlouhý. Ještě na konci 19. století se s ním dalo viklat, podle svědectví místních ho pak zasáhl blesk a odštípl jeden z čepů, na kterém se viklal. Dnes už s ním nikdo ani nehne. K Plešiveckému viklanu se váže pověst o obrech, kteří s ním po sobě házeli, a dala se prý podle něj zjistit věrnost ženy. Podle esoteriků se jedná o aktilit a nebo obětní kámen.

PAGODKY U VIKLANU

Vedle viklanu najdeme velké množství rozházených a popadaných kamenů, dnes jsou naskládané na sebe a tvoří tak malé pagodky. Jejich velké množství nás vedlo k zamyšlení, proč tam jsou a kdo je sem dal. Na několika z nich jsme našli také namalovaný Harrypotterovský znak Relikvie smrti.

13. 4. 2017, Ghost tarot: Královna pohárů, Síla, Poustevník, Císař a Císařovna

Hory z kamenů zde nejsou dlouho, není to starý zvyk našich předků. Jsou vytvořené uměle a vědomě někým, kdo do nich vložil konkrétní cíl a dobře věděl, proč to dělá. Působí strašidelně, ale jejich smysl v ničem zlý není. Síla, která je do nich vložena se zdá být moudrá, ve skutečnosti jde o spojení nebe a země, muže a ženy, rozumu a lásky. Propojení zdánlivých protikladů a vytvoření celku, který nemá děsit, ale posilovat. Pokus o monumentální dílo, který odráží současnou společnost a skutečnou vnitřní potřebu tvořitele. Lásku.

VIKLAN

13. 4. 2017, Sacred Circle tarot

Minulost: Síla, 3 pohárů, 9 holí  

Přítomnost: 6 pentaklů

Budoucnost: 8 mečů

Rada: Soud 

Varování: 7 mečů 

Energie místa: 2 pentaklů a 9 pentaklů 

Duch místa: Vůz

Je brzké ráno. Jaro. Každým okamžikem začne svítat. Z kopce dolů jde rozvážným krokem muž v bílé říze. Má skloněnou hlavu, soustředí se a připravuje, už cesta dolů je součást úkolu. Za ním jdou další lidé, v tichosti a poklidu následují svého průvodce. Když dorazí k viklanu, stoupnou si kolem něj do kruhu. Muž a žena, kteří byli včera konečně vybráni, vystoupí z kruhu. Každý se dotkne kamene na jedné straně. Rozpohybují kamennou masu, stačí se jen dotknout. Kámen se točí a vibruje. Tvoří kolem kruhu energii. Svítá. Sluneční paprsky otevírají brány. Muž roztahuje ruce a odříkává modlitbu. Prosí o mír a lásku, o plodnost a odvahu pro celý jeho kmen. Sílu cítí lidé až nahoře v hradišti. Rozpíná se do celého okolí, zaplavuje další místa… Pak vše utichá. Lidé se klaní a tiše odcházejí. Kámen stojí, slunce svítí dál.  

Původní pozitivní místo bylo našimi předky skvěle využíváno. Shromáždili zde sílu a energii, kterou používali pro sebe a své plány. I dnes je v kameni ukryto víc, než se zdá. Obětní kámen, jak si ho my představujeme, s mrtvou ovcí, jejíž krev stéká do misky pod ním, to asi nebyl. Schovává však velký potenciál, který nashromáždil s věkem a lidmi, kteří o něj pečovali. Spatřit a využít jej můžeme především při východu slunce, se kterým dříve zřejmě souvisel. To, co tak získáme, ale musíme dobře použít. Brát si zde můžeme, ale je jen na nás, k čemu nám to bude sloužit.

NAHOŘE

KRKAVČÍ SKÁLY

Podle pověstí jsou sídlem Hadí královny, která se občas promění v pannu a bloudí v lese. Ale běda tomu, kdo ji polituje! Její ústa jsou samý jed a její objetí končí smrtí.

13. 4. 2017, Wildwood tarot

Minulost: Poustevník, Král holí, Král mečů 

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: Eso holí

Rada: 2 holí

Varování: 8 pohárů

Energie místa: Rytíř pentaklů a Viselec

Duch místa: Král pohárů

Krkavčí skály byly odedávna sídlem velké moudrosti a svobody. Vždy v nich žil někdo nebo něco, co střežilo zdejší poklady a umocňovalo zdejší energie. Hadí královna může být označení pro původní síly, schované v kamenech, pro ženkou energii, silnou a jinou, a proto tolik utlačovanou a nenáviděnou. V našich předcích, resp. předkyních, probouzely skály potřebu volnosti a svobody, probouzely v nich touhy, které měly zůstat raději skryty, protože co potom s nimi. A proto v očích jejich manželů zde byla klubka zmijí a bylo zapovězeno sem chodit. Podle pověstí se na Plešivci slétávaly čarodějnice, aby zde kuly pikle se samotným ďáblem! Pozor na ženství, mohlo by se otočit proti nám! Skutečná Hadí královna jakoby stála v povzdálí a tiše smála, však ono na vás taky dojde…

Skály jsou dodnes živé a mají nám, co dát. Otevírají brány naší radosti a touhy po svobodě, uvolňují potlačené potřeby a emoce. To ďábelské na nich je, že si z toho můžeme hodně vzít, ale je jen na nás, zda to uneseme.

Několikrát nám na Plešivci vyšlo, abychom si dali pozor na prameny a vodu. Je snad v kopci nebo pod ním ukrytý pramen, který bychom neměli pít? Mrtvá voda, která nás nakazí žlučí a pesimismem? Sebere nám sílu a odvahu, kterou jsme zde nasbírali? I studánka u Eliščiny cesty není právě přívětivá. Je v Plešivci něco, co bychom měli nechat na pokoji?

ČERTOVA KAZATELNA

Vrchol Plešivce byl odedávna shromaždištěm čarodějnic. Na Čertově kazatelně seděl sám ďábel, promlouval k nim a plánoval své nečisté skutky.

13. 4. 2017, Joie de Vivre tarot: Páže pentaklů, 10 pohárů, Král holí

Naši křesťanští předkové pojmenovávali místa, kterých se báli jako čertova. Všimněte si, kolik je takových míst jen ve vašem okolí. Proč se jich báli? Co pro ně bylo tak děsivé? Zatímco pohanství uctívalo Matku Zemi, křesťané dali nad ní mužského Boha a nechali ho o všem rozhodovat. Vše, co bylo původní a svobodné, bylo zlé, tedy čertovské. Všechny tyto názvy tak mohou označovat původní kultovní místa s ženskou energií a napojením na Matku Zemi. Nepochybně je to tak i zde na Plešivci. Už Krkavčí skály s Hadí královnou to připomněly, Čertova kazatelna to jen dokresluje. Žádné ohavné čarodějnice s bradavicí na nose. Žádné pikle a čáry. Místo svobody, uvolnění a radosti ze života. Sdílení a užívání. To se křesťanům opravdu nehodilo do krámu. Lidé, kteří byli šťastní, se nebáli Pána Boha, nesekali latinu a nedej bože měli vlastní názor! A přesně to se zde dělo. Zde mohli být lidé svobodní a radostní, zde si mohli užívat, jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě na tajňačku, ale s o to větší chutí. Proto bylo nutné to zatrhnout a vyděsit příchozí nějakým pěkným příběhem, nejlépe o čertu a peklu. Ale Plešivec nás učí, že to největší peklo si děláme sami, když popíráme své potřeby a děláme věci, které nám radost ze života berou.

DRAK

Podle pověstí sídlil na Plešivci drak. Létal odtud do vsi a chalupu, na kterou si sedl, vždy postihlo nějaké neštěstí.

13. 4. 2017, Dragonari tarot: Síla, Král pentaklů, 7 pohárů

Také pověst o drakovi měla jen zakrýt jeho původní velkou sílu a zabránit, aby si jí lidé brali do sebe. Dříve i dnes vše sleduje oko Velkého bratra a nakládá s námi, jak je mu libo. Jen dnes o všem víme…

HRADIŠTĚ

Na vrcholu Plešivce stávalo jedno z největších pravěkých hradišť v Čechách. Dvoudílné hradiště uzavírá plochu 57 ha a má půdorys zaobleného obdélníku. O jeho smyslu se můžeme dohadovat, nejstarší nálezy jsou z let 1000 před Kristem a dělají z Plešivce jedno z nejvýznamnějších center knovízské kultury. Vedla tudy významná obchodní cesta a patrně se tu opevnil některých z místních vládců, který spravoval zdejší kraj. Nálezy zde objevené mají zřetelně náboženský charakter a jsou obětní povahy. Počátek hradiště na Plešivci byl tak jasně kultovní. Později se hradiště stalo centrem výroby a obchodu, později už ale nebylo trvale obydleno.

13. 4. 2017, Wildwood tarot

Minulost: Síla, Královna pohárů, Páže holí  

Přítomnost: 10 holí

Budoucnost: Velekněz 

Rada: Eso holí

Varování: 6 pohárů

Energie místa: Páže mečů a Královna holí 

Duch místa: 9 pentaklů

Obyvatelé zdejšího hradiště moc dobře věděli, proč se usadili právě zde. Možná tuto horu vybral nějaký jejich duchovní a určil, že zde se usadí, podobně jako Praotec Čech Říp. Bylo to ideální místo, jak z duchovního, tak ze strategického hlediska, zřejmě zde měli dokonalý prostor pro samostatné, na okolí nezávislé žití. Ať už tu byl zdroj vody, jídla nebo energie, dovedli ho naši předci naplno využít. Ještě dnes je tu vidět a cítit jejich těžká dřina, hradiště na kopci bylo náročné udržovat, ale stálo to za to. Pořád je tu co objevovat, protože kopec je pořád mocný a jeho duch nezeslábl, i když už mu není věnována taková pozornost, jako kdysi. Všechny zvířátka i jiné bytosti, jsou zde pořád v pohotovosti a čekají, až si jich někdo všimne.

Všimněte si zase varování před vodou. Nemohlo by to souviset se Smaragdovým jezírkem, které k hradišti také patřilo a které jsme my bohužel obešly a nespatřily? Neskrývá se v něm nějaká mrtvá voda, které je dobré se vyhnout? Odpověď by nám mohlo dát Smaragdové jezírko, k němuž se budeme muset někdy vrátit.

Zamyslíme-li se ještě chvíli na názvy míst na Plešivci, spatříme celý pantheon keltských posvátných zvířat: Had jako symbol plodnosti a znovuzrození, krkavec představuje moudrost, drak je strážcem pokladů a z karet, které jsme tahali na hradišti, na nás několikrát vykoukl jelen, resp. Cernunos, vládce lesa a zvířat. Silná armáda na jeden obyčejný kopec.

Plešivec je velký kopec, důležitý pro naše předky nejen kvůli poloze a obchodu, ale i duchovně. Bylo to místo, kde bydleli a využívali všechny zdroje, které tu měli. Když roztočili veškerou energii, ovlivnili místa v okolí a podpořili jejich sílu. Původní ženskou sílu se pokusili později křesťané překrýt čertem a jinými výmysly, stejně jako v Neumětelích Šemíkem a ve Skřipelských Šancích Švédy. Mohyla Hrádek zůstala po dlouhou dobu nepovšimnuta. Osa Libomyšl-Neumětely-Skřipel (přičemž Šance leží mezi Skřipelí a vsí Osov) ukazuje na ženskou linii a Plešivec se tak rýsuje jako možný její zdroj. Karlštejn pak leží ve stejné ose s Plešivcem a stejně jako v hoře ukrývá draka, mužskou sílu. A zase máme před sebou dva vrcholy, tak rozdílné a přitom tak stejné. Mužské a ženské se prolíná a posouvá, nic není jasné ani definitivní. Jakýkoliv pokus to přesně rozdělit končí nezdarem. Proto i v našem čtyřúhelníku se síly mísí a točí.

PS: Že je naše čtyřúhelníková mise splněna, nám prozradil symbol vyrytý do informační cedule na vrcholu kopce. Vandal, který se takto podepsal, jistě nemyslel to, co doteklo nám. Ale všímáme si znamení a nákres nám dal jasnou zprávu, nikoliv, že jsme v p…, ale na vrcholu. Na skutečném vrcholu. Roztomilá hříčka. :)

CESTOU ZPĚT: LOCHOVICE

Vesnička pod Plešivcem, odkud jsme jeli zpět domů, ukrývá více, než se na první pohled zdá.

HRADIŠTĚ NA STRÁŽI

Podél řeky Litavky se před více než tisíci lety rozkládalo slovanské hradiště, které mělo zřejmě za úkol chránit místní důležité stezky. Proto se jmenuje Na stráži.

13. 4. 2017, Sacred Circle tarot

Minulost: Slunce, 8 pohárů, 6 holí

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: Věž

Rada: 10 mečů

Varování: Král holí 

Energie místa: Rytíř pohárů, 2 pohárů 

Duch místa: 9 pentaklů

Už od počátků sem byla vložena krásná energie, kterou zdejší obyvatelé využívali. Kult Slunce hrál v této krajině velkou roli a určoval žití nejen na tomto hradišti, které bylo napojeno na další místa. Dnes už tady tato síla tolik neproudí, a ani se nedoporučuje jí znovu dmýchat. Máme spíše za úkol podívat se do dálky a uvědomit si síť energií, které tu působí. Hradiště má název Na Stráži a jeho úkolem bylo nejen strážit ty hmotné a prašné cesty, které tudy vedly, ale i ty na první pohled nezřetelné, které vedou kolem nás a nad námi a můžeme je pocítit jen, pokud se na ně zaměříme. Z původního místa tu zbyla jen příjemná atmosféra, a možnost pochopit spojení s dalšími body v krajině. Lochovické hradiště je střípkem do mozaiky Berounského celku.

KOSTEL SV. ONDŘEJE

Kostel naproti zámku je také starší než jeho renesančně barokní podoba. Boží muka před ním pochází z roku 1687 a socha představuje svatého Františka Xaverského.

13. 4. 2017, Golden tarot by Kat Black

Minulost: 2 mečů, Poustevník, 8 mečů

Přítomnost: 9 mečů

Budoucnost: Král holí

Rada: Král pentaklů 

Varování: 5 pohárů

Energie místa: Eso pentaklů, Soud 

Duch místa: Síla

Se zdejším kostelem jako by byl spjat nějaký velmi urputný poustevník, učenec nebo kazatel, který bral svou víru doslova a zničil tak životy mnoha lidí. Možná se sem promítá strach z ženské energie a její zákaz, který jsme pocítili už na Plešivci, možná se zde skutečně zhmotnil do jakéhosi krutého inkvizitora, který nelítostně kosil vše, co nesouhlasilo s jeho pohledem na svět. Mnoho čarodějnických procesů se událo pro peníze, aby si papaláši nahrabali majetky, jak je to pořád stejné, že? Ale tento fanatik vraždil a trestal z přesvědčení, pro víru jednal nelidsky a zle. To všechno se odrazilo ve zdejších zdech. Nestojíme na negativním místě, ale na místě nasáklém vinou a křivdou, na těžkém srdci, které bylo pošlapáno v zájmu vyšších úkolů. A pořád to tu je a připomíná nám, že už se to nesmí opakovat. Že duchovní neznamená mimo realitu a věřící nemusí být tupý. Že popírání a umlčování je cesta do pekel a že skutečná síla není cítit sírou. Mimochodem svatý Ondřej, jemuž je tento kostel zasvěcen, je patronem začátku adventu a den jeho svátku je ideální na věštění a předpovídání budoucnosti různého druhu. Že se tyto praktiky vzaly dávno před křesťanství a byly označovány za pohanské asi nemusím psát. Je zajímavé, že tak zatížené místo fanatismem, nosí jméno světce, který umožňuje provádět tak nekřesťanskou činnost, věštit budoucnost.

A poslední zastavení už do naší mozaiky jakoby nepatří. To už totiž jinde jsme, není to sice jiná vesnice, ale jiná doba. I když poučení je pořád stejné.

ZÁMEK

Dnešní zámek stojí na místě pozdně gotické tvrze. Původní renesanční podoba byla několikrát měněna, dnes má nadčasový vzhled a vypadá opuštěně.

13. 4. 2017, Joie de Vivre tarot

Minulost: Císař, Královna pentaklů, 10 holí  

Přítomnost: Síla

Budoucnost: 7 pohárů

Rada: 6 holí

Varování: Královna holí 

Energie místa: 3 pohárů a 6 mečů 

Duch místa: 2 pohárů

Byl jednou jeden pán,

a ten si dámu našel.

Netušil ale sám,

kam až by pro ni zašel.

Postavil zámek veliký,

ku radosti dámě,

vzal si však špatné hřebíky,

a tak pán skončil v jámě.

Dáma pak žalem zemřela,

utopila se v smutku,

a když je tu noc probdělá,

vy spatříte je zas, v skutku.

Dodnes se spolu zjevují,

a tančí při měsíci,

na zámek trochu bědují

a zhasnou každou svíci.

Nepřeceňujte úsilí,

a ani kvůli lásce,  

i kdybyste se snažili,

budete žít jen v masce.

Co si z plešiveckého putování odnést? Že smutek a vina se nedá jen tak smést ze stolu. Že je stále přítomná zvlášť není-li odčiněna, nebo nejedná—li se dnes už jinak. Že nic není, jak se zdá, že oběť nemusí být mrtvou ovcí, ale rozpohybováním sil, že potlačení přirozených potřeb na nás vždycky někde vykoukne a deficit se bude muset zaplnit. Že místa kolem nás jsou propojena, ať už si toho všímáme nebo ne, a že mužská síla je podporována ženskou silou a naopak a jinak to nemůže na světě být. A že ať už to pojmenujeme jakkoliv, pořád jsme to my a všechno záleží jen na nás.

Zdroj:

Informační cedule na místě

http://www.estudanky.eu/1269-studna-u-plesivce

http://pohanstvi.net/inde.php?menu=les

Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent 2004