Na skok v Chebu

25.09.2016 18:13

17.9.2016 jsme v rámci našeho nově připravovaného tarotového projektu navštívili západočeské město Cheb. I když pršelo, jen se lilo, obešli jsme Chebský hrad i Špalíček a vyložili zajímavé poznatky.

Cheb jsem navštívili ještě jednou v dubnu 2017, další výklad najdete zde.

CHEBSKÝ HRAD

Předlouhá historie chebského hradu se začala psát již na počátku 12.století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly. Poslední vývojovou fází prošel hrad na přelomu 17. a 18. století, kdy byl z části přebudován do podoby barokní pevnostní citadely. http://www.hrad-cheb.cz/cz/pribeh-chebskeho-hradu#title

17.9.2016, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Velekněžka, 3 pohárů, Eso pentaklů

Přítomnost: 3 pentaklů

Budoucnost: Páže mečů

Rada: Kolo osudu

Varování: 8 mečů

Energie místa: 7 holí a 10 mečů

Duch místa: Eso holí

Prapůvodně, daleko do historie, odkazují karty na místo, kde vládla ženská energie a to laskavě a vlídně. Možná zde mohlo být místo oslav této ženské energie, nebo sídlo nějaké kněžky, třebas i Velekněžky. Pak bylo ovládnuto, resp. využito, aby mohlo dál sloužit, ale nutno říct, že tato přeměna nebyla nijak tvrdá a drsná jako to bývá u posvátných pohanských místech, na kterých vyrostly křesťanské kostely. Zde byla energie využita, aby mohla sloužit až do dnešních dnů. Do budoucna se tu situace asi trochu vyostří, možná nedostatek financí nebo zhoršená byrokratická situace ovlivní další vývoj hradu. Hrad sám však potřebuje pohyb a život, chce, aby se o něm vědělo, aby se tu něco dělo, nechce zapadnout do propadliště dějin.

Energie hradu je stále ještě poznamenaná úkladnou vraždou, zřejmě Albrechta z Valdštejna, ale nijak zle na něm podepsána není. Spíše se nám stále připomíná, abychom nezapomněli a poučili se z minulosti. Ani bych se nedivila, kdyby se zde proháněli po nocích jeho nohsledi i Albrecht sám, zvláště ve chvílích, kdy se jim nelíbí, kam se naše vlast řítí. Energie je tu pořád živá, ale není zlá. Místo touží po pozornosti a má stále co nabídnout. Mezi jinými i odkaz Albrechta z Valdštejna.

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA

Byl český politik a vojevůdce, nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. Bojoval na straně císaře proti Protestantské unii, později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně zavražděn.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_z_Vald%C5%A1tejna

Každý správný hrad má své strašidlo, nejinak je tomu na hradě chebském, kde již několik staletí trudně bloudí poslední věrní souputníci Albrechta z Valdštejna, kteří zde padli za oběť mordýřskému běsnění v podvečer 25. února 1634.

http://www.hrad-cheb.cz/cz/pribeh-chebskeho-hradu#title

17.9.2016, Jordan Tenčev tarot

Jaký byl člověk: 8 holí

Jaký měl život: Rytíř holí a Blázen

Jeho poselství: 5 holí, 6 holí a Kolo štěstí

Albrecht byl především velký vizionář. Viděl dopředu, byl vždy o krok napřed a nesledoval žádné malé cíle. Měl obrovskou energii, aby vše, co chtěl, dokázal prosadit. Usiloval jen o to, co chtěl a o nic jiného se nezajímal.  Předběhl tím svou dobu a je vlastně logické, že na to doplatil. Každá odlišnost je více vidět a snáze se trestá. Na jeho poselství však jeho konec neměl vliv. Naopak! Tím více jej chce prosadit. Změnu vždy docílíme jen snahou, úsilím a nezměrnou aktivitou, všechno máme ve svých rukou. Konec brblání, konec nadávání a vzhůru do práce!

ČERNÁ VĚŽ

Tzv. Bergfrit neboli útočištná věž, která bývala přístupná právě pouze po můstku či žebříku v úrovni prvního patra. V případě potřeby mohla být bráněna jako samostatná pevnost. V mírových dobách nesloužila obytným účelům, její temné, pouze otvorem ve stropě přístupné přízemí mohlo být využito jako vězení, respektive hladomorna.

http://www.hrad-cheb.cz/cz/cerna-vez

Jordan Tenčev tarot: Milenci, Královna pentaklů, Páže pohárů

Zdá se, že vězení a hladomorna energii věže nijak neovlivnilo. Jsme v místě, které je pozitivní, plné klidu a míru a zdrojem lásky a bohatství, které můžeme využít i my.  Černá věž není černá ani útočná, ale nabízí nám útočiště svou energií a úkryt před neklidem dnešní doby. Je to symbol naděje a víry, která nás může v neklidných dobách chránit.

KAPLE SVATÉHO ERHARDA A URŠULY

Architekturu kaple totiž charakterizuje propojování forem románského stylu a gotiky, což tvoří dohromady osobitý "štaufský" styl. Originální jsou zejména hlavice mramorových sloupů v prvním patře.

Z horní kaple se lze po točitém schodišti umístěném vedle sakristie dostat do malé místnůstky, v níž ve druhé polovině 15. století prováděl rozličné alchymistické experimenty významný a velmi bohatý chebský měšťan Zikmund Wann.

http://www.hrad-cheb.cz/cz/kaple-sv-erharda-a-ursuly

17.9.2016, Jordan Tenčev tarot

Minulost: 8 mečů, 4 holí, Svět 

Přítomnost: 6 pentaklů

Budoucnost: Eso mečů

Rada: Milenci

Varování: Blázen

Energie místa: Velekněz a Král pohárů 

Duch místa: 10 pohárů

Už dříve to bylo místo klidu a odpočinku. Minulost slovanského pohřebiště, které se zde našlo, je jasná hned z první karty. Naši předci zde pohřbívali své mrtvé, aby jim prokázali svou úctu a lásku. Pohřby ale tenkrát asi nebyly smutné. Jednalo se o přechodový rituál, který bylo nutno oslavit a tak zdejší kaple nestojí na místě smutku, ale radosti, klidu a úcty, která našim předkům patří. I dnes působí kaple blahodárně na naše city a hřeje naše srdce a to je také jejím účelem. Je to místo spočinutí a načerpání nových sil, meditace a přiblížení se ke své duši. Také sňatky se zde mohou konat každý den a pomohou ke spokojenému manželství. Láska a usebrání tu jdou ruku v ruce a dávají tím kapli zvláštně krásnou a neobvyklou energii. 

Možná na tom má svůj díl i alchymista, který tu konal své pokusy. Neustálou snahou o velké dílo ovlivnil i energii zdejší kaple a umožnil tak všem, kteří ji navštíví, aby se zde cítili lépe a odnesli si příjemný dojem. A to je vskutku velké dílo.

SLOVANSKÉ POHŘEBIŠTĚ

Na třicet metrů vysoké ostrožně nad ohybem řeky Ohře, v místech dnešního Chebského hradu a přilehlé části města, se již v 9. století nacházelo opevněné slovanské hradiště. Když bylo na počátku 12. století nahrazeno pevným kamenným hradem, zániku neušel ani původní hřbitov. Ostatky však ze země vyzvednuty nebyly. Rozsáhlé slovanské pohřebiště se nacházelo i v místech, kde dnes stojí hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. http://www.hrad-cheb.cz/cz/slovanske-pohrebiste

Jordan Tenčev tarot: Eso mečů, 5 pohárů, 9 pohárů

Znovu se zde ukazuje, že pohřeb nebyl pro naše předky žádná tragická událost. Smrt byla každodenní součástí jejich života, a proto zdejší pohřebiště není smutným místem, ale místem klidu a oslav.  Zdejší hradiště nebylo vybráno náhodou, a ani místo spočinutí naši předci nevybrali jen tak. Zřejmě zde hrály roli vědomosti nějakého mudrce, nebo kněžky, vrátíme-li se na začátek, která dobře věděla, jaké energie zde panují a proč se usadit právě zde. Díky tomu zde vyrostla kaple, v jejíž zdech panuje láskyplná atmosféra dodnes.

Chebský hrad jako celek je klidné a už vybouřené místo, ale pořád živé a toužící po obdivu a ruchu. Nepanují zde žádné nesmiřitelné energie a nedějí se tu žádné nepravosti. Snad jen duch Albrechta z Valdštejna se tu občas zjeví, strašit ale nechce. Chce nám předat své poselství plné síly a energie. Nemůže se dívat na to, jak se necháváme unášet proudem a nebojujeme za to, co chceme v životě dosáhnout. Už naši předci věděli, co je v životě skutečně důležité a uměli to využít. Můžeme se od nich pořád hodně učit.

ŠPALÍČEK

Jedná se o unikátní komplex jedenácti středověkých kupeckých domů ze 14. století. Tyto zajímavé, částečně hrázděné domky začaly vznikat v už ve 13. století v závislosti na potřeby chebských kupců. Do dnešních dnů se z původních 3 bloků zachovaly jen 2.

http://www.hrad-cheb.cz/cz/spalicek-cheb

17.9.2016, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Rytíř holí, Velekněz, Královna pohárů 

Přítomnost: Eso pentaklů

Budoucnost: Ďábel

Rada: 6 holí

Varování: 10 mečů

Energie místa: 3 pentaklů a Smrt 

Duch místa: Rytíř mečů

Špalíček je místo ovlivněné a postavené lidmi, kteří měli jasné cíle a pracovali zde s konkrétním účelem. Možná mezi nimi vynikal jeden, k němuž ostatní vzhlíželi a od nějž se učili, možná tu kdysi dávno žil nějaký mudrc, který lidem pomáhal slovem a učil je hodnotám, etice a morálce. Vidím před sebou řekněme židovského rabína, ke kterému sem chodili lidé pro radu a poučení. Dnes se z něj město pokouší udělat dominantu města a cíl turistů a zpeněžit neobvyklost těchto domů. Není to ale zřejmě dobrý nápad, do budoucna něco selže a původní záměr se nevyplatí.  Ani domy samy tu nechtějí lidi, měli bychom se zřejmě otočit a jít pryč. Podle karet je tak Špalíček trochu nafouknutá bublina, která brzy splaskne, protože její původní smysl už zde dávno není přítomen. To podstatné z Chebu najdete na hradě, tam jsou skryty opravdové energetické poklady.