Další kousek Chebu

14.04.2017 16:24

9.4.2017 jsme na skok zavítali do Chebu, abychom prozkoumali kostel na náměstí a radnici. O první návštěvě a dalších místech si můžete přečíst zde.

CHRÁM SVATÉHO MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

Stavba původně románské baziliky proběhla někdy ve 20. letech 13. století. Záhy však došlo k požáru a zničené části byly rekonstruovány již v gotickém stylu. Během staletí bylo realizováno ještě několik dalších stavebních úprav v duchu baroka a novogotiky. Poslední rekonstrukce (2008) “vrátila” kostelu dvě vysoké jehlancové věže, o které přišel v roce 1945 při útoku spojeneckých stíhacích letounů.

V zadní části hlavní lodi kostela najdete „křestní kapli“ se vzácnou křtitelnicí a „pohřební kapli“ se sarkofágem hraběnky Sidonie Šlikové (+ 1625). Luteránka Sidonia se narodila v 50. či 60. letech 16. století do rodiny Leonharda Collony, svobodného pán z Felsu. Později se provdala za Georga Ernsta Schlicka, rovněž luterána, a stala se tak hraběnkou. Z jejích potomků vynikl syn Heinrich, význačný vojevůdce a politik období Třicetileté války, jenž roku 1622 konvertoval ke katolicismu.

Thelema tarot, 10.4.2017

Energie uvnitř

4 holí, Královna holí a Královna pentaklů

Už dlouho jsem skrze pohled karet neviděla tak krásný kostel. Energie uvnitř jsou čisté a něžné, možná stojíme na nějakém původně ženském místě, kde se jeho síla uchovala péčí a láskou do dnešních dnů. Možná chrámu dnes vládne osvícený člověk, který sem netahá přísná křesťanská dogmata a s pravou pokorou a láskou sem pouští vše krásné a čisté.

ŽENA U VCHODU

6 pentaklů, 3 holí, Vůz

Moudrá žena, dáma a mecenáška, která živila nebo ještě pořád živí tento chrám. Viděla hodně dopředu, snažila se uchopit příležitosti a vybudovat něco, co bude mít trvalou hodnotu. Moc dobře věděla, co dělá, byla pokroková a nadčasová, rozhodná a přitom vlídná a laskavá. Možná zde položila základ něčemu, co zde pořád působí.

KOSTEL

Thelema tarot, 10.4.2017

Minulost: Císařovna, Páže mečů, Velekněz

Přítomnost: Velekněžka

Budoucnost: 4 holí

Rada: Rytíř pohárů

Varování: Spravedlnost

Energie místa: Blázen a 10 holí

Duch místa: Královna holí

Původně krásné a silové místo, prosycené ženskou energií, se pokusily ovládnout přísné a kruté síly a podmanit si jeho krásu. Nepovedlo se. Dnes je čisté, přející a dávající. Zdá se, že je to vlivem nějakého konkrétního člověka, který se o kostel staral nebo stará a který, ať už o tom ví, či ne, mu dává přesně to, co potřebuje. I my si můžeme brát tuto sílu plnými hrstmi, protože veškerý boj už zde ustal, můžeme si zde v klidu uvědomit jen ten náš vlastní. Na vše nenápadně, stojíc stranou, dohlíží ona moudrá žena, která nevpustí nic, co by sem nepatřilo a nedovolí ani do budoucna, aby se něco změnilo. Chebský chrám není chrámem boha a Krista, ale lásky a pokory, úcty a skutečnému dávání. Můžeme zde najít mír pro svou duši a klid pro své vnitřní boje.

RADNICE

Středověká radnice, původně měšťanský dům ze 14.století, který byl později přestavován a dnes v něm sídlí Městský úřad.

Thelema tarot, 10.4.2017

Minulost: 4 pentaklů, Kolo života, 7 pentaklů

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Poustevník

Varování: 10 mečů

Energie místa: 9 pohárů a 8 holí

Duch místa: 9 mečů

Prachy, prachy a zase jenom prachy. Vždy to zde tak bylo, není tomu jinak ani dnes. Ač se tu rozhodovaly a dodnes rozhodují důležité věci, vždy hraje hlavní roli užitek a moc. Lítá to tu ve vzduchu, moudrost bychom se tu sice měli snažit hledat, ale asi příliš nepochodíme. Energii a laskavost, kterou naše duše může načerpat ve zdejším chrámu, zase rychle ztratíme, když se budeme snažit cokoliv zde pochopit nebo změnit. Vyčerpávající místo, které velmi rychle potřebuje změnu myšlení, což se asi hned tak nestane.

 

S ÚSMĚVEM NA LÍCI,

OBEJDI RADNICI.

ZASTAV SE V CHRÁMU PÁNĚ,

OTEVŘI MU SVÉ DLANĚ.

 

Zdroj:

Informační cedule na místě

http://www.hrad-cheb.cz/cz/kostel-sv-mikulase-v-chebu

http://farnostcheb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2619:krypta-u-sv-mikulase-a-sidonie-slikova&catid=255&Itemid=877