Menhir u Senečáku

08.03.2019 11:28

O existenci menhiru u Seneckého rybníku v Plzni vím už mnoho let od Zdenky, která se k němu kdysi vypravila. Letos se připomněl Janince, a tak jsme se za ním vydali také. Pravda, najít ho byl trochu oříšek, ale nakonec se vyjevil v plné parádě a přijal naší skupinku s otevřenou náručí.

2.3.2019, Wildwood Tarot

MÍSTO KOLEM MENHIRU

Menhir jakoby stál v kruhu jiných kamenů a celé místo kolem něj působilo jako celek.

Minulost: 3 pohárů, Páže pentaklů, 8 holí

Přítomnost: 3 pentaklů

Budoucnost: 4 holí

Rada: 3 mečů

Varování: 6 mečů

Energie místa: 10 pohárů a 7 pentaklů

Duch místa: Císařovna

„Konečně přišel ten den! Bouře odešla, mlhy se zvedly, slunce nám zase ukázalo svou vlídnou tvář. Přežili jsme. Ne všichni, ale to je daň. Přežili jen ti, co měli. Oběť ostatních nezůstane zapomenuta. Je čas oslav. Poděkování, poklonění a oslavě toho, co nás celou těžkou dobu chránilo. Chodíme sem vždy, když odejde zlé, abychom poděkovali za to, co nás to naučilo a poklonili se tomu, co nás ochránilo. Tady se očistíme, zbavíme nánosů a tíhy, která na nás ulpěla a můžeme zase znovu čelit novým výzvám. Silnější, pevnější a vděčnější. Takže pěkně s pokorou, úctou a slovy díků na rtech: Na zdraví!“

Celé tohle místo jakoby bývalo pro naše předky místem očisty, díků a oslav. Oslavy sice byly bujaré, ale byly vedené vděčností a radostí z toho, co se podařilo. Měly svůj duchovní význam, nebyly bezuzdnou pijatikou, ale projevem lásky, pokory a poděkováním za vše dobré i špatné, co přišlo. Vždy se tady našla ta správná slova, ta přesná síla, která dává energii pro další činy a kroky. Sem jakoby se chodilo až po… ale o to s větší chutí a odvahou. I dnes sem můžeme zavítat. Poděkovat za to, co jsme dosáhli i za to, co se nám nepovedlo. Pochopit, proč to muselo přijít a nechat tu všechny křivdy, pocity viny a hodnocení, které vede jen k dalším starostem. Znovu se nadechnout a vyrazit dál.

Možná proto se nám menhir vyjevil až po delším pátrání, až na konci naší cesty. Abychom si nejprve prošli, co máme, podali výkon a jako za odměnu mohli spatřit sílu na novou cestu dál. Ačkoliv, jak jsem zjistila až teď, když píšu tyto řádky, najdete ho naprosto v pohodě i na mapě, s přesnými souřadnicemi. :)

MALÝ MENHIR NAPROTI

7 holí, 6 pentaklů, Rytíř holí

MENHIR

Rytíř holí, 7 holí a 3 mečů

MEZI MENHIREM A SPOUŠTĚČEM

2 pohárů

Jak jistě víte, v balíčku je 78 karet. V těchto výkladech to ale vypadá, že mě ošidili a že je tam několik karet víckrát a proto padají ty samé. Malý i velký menhir jsou hodně propojené, už jen tím, že dvě ze tří karet jsou stejné. Velký menhir je tu beze sporu ten hlavní, s tou větší silou, ale u malého by se mělo zřejmě začít. Tady je možné požádat, načerpat a třeba i předat dar, než se dostaneme k tomu hlavnímu. Tam už na nás čeká ta pravá energie, informace, rada nebo facka, podle toho, co právě teď potřebujeme, ale vždy ta ráda do černého. Tím se nám může definitivně ulevit a můžeme odejít s lehkostí v srdci. Vedle menhiru je ještě ležící kámen s malou miskou, který jako by byl spouštěčem k velkému menhiru. Když tedy u malého poprosíme, u velkého dostaneme, a ještě si někdo další stoupne na nášlapný naproti, proces očisty je dokonán. Vznikne tím ta nejčistší energie, ta nejjemnější a přesto nejsilnější síla, síla lásky. A s tou odsud můžeme odejít, volní, uzdravení a čistí. (Alespoň pro nějaký čas, než se zase v tom našem světě zasviníme od bláta.) :)

PS: Před osmi lety jsem byla vykládat na Krkavci, což je kopec kousek odsud. Je to obětní místo, kam se chodili naši předci ptát svých bohů, zda jsou jim účely jejich cest libé. Víc si můžete přečíst tu. Co myslíte, je umístění Seneckého menhiru a obětního místa na kopci čistě náhodné? A k čemu vede dál?