Krušné Berounsko 2018

25.05.2018 21:10

28.4.2018 jsme se letos podruhé vypravili s milými Putujícími na pár míst Berounska. Byla nás velká banda, ale všude jsme byli přijati a naplněni. Text o Krušné hoře a dalších místech mi dal, přiznám se, trochu zabrat. Někdy je to přijetí zkrátka složitější... ale stojí za to.

VELÍZ

Hora Velíz u Kublova je jednou z posvátných hor našich předků. Nese jméno slovanského boha Velese, boha úrody, plodnosti, ale podsvětí. Navštívila jsem ji už před dvěma lety, takže výklad o hoře samotné si můžete přečíst zde. Končil tenkrát větou, že Veles ještě neřekl poslední slovo. A zdá se, že mluvit bude skutečně i dnes.

BÍLÁ SKÁLA

K Bílé skále, souskalí pod horou, se vztahuje pověst o Vršovci Kochanovi a jeho jeskyni. Podle historických pramenů jeskyně na Velízu existovala, okolo roku 1850 se však propadl její strop.

Ancestral Path Tarot: 3 pohárů, Královna mečů, Velekněz

Vylosované karty jakoby nesly zbytky energie moudrého muže, který se rád dělil o své znalosti a dával rady těm, kteří byli čistí a skutečně v nouzi. Moudrou radou uklidnil mnoho situací a předešel velkým problémům, jen tím, že lidi uklidnil a zase spojil. Dodnes se tak nějak vznáší nad svou skálou, a není náhoda, že právě bílou. Název je zároveň podmínkou i návodem, jen bílé a nezkalené se může posunout dál.

STUDÁNKA POD VELÍZEM

Pramen se nachází nedaleko vrcholu Velízu. Údajnou zajímavostí pramenu je jeho stálá teplota jak v zimě, tak v létě. Voda je mírně kalná a plave v ní plankton, pravděpodobně buchanky nebo perloočky. Subjektivně nepitná.

Patron studánky ze Slovanského pantheonu: Lel (Blázen)

Lel je radostným bohem vášní, tvoření a plodnosti. Spojuje se se Svatojánskou nocí a očistnými koupelemi, které té noci smývají všechny tíhy a staré nánosy. Možná kdysi sloužila voda z této studánky právě k těmto účelům. K omytí a očistě před vstupem na posvátná místa, abychom tam netahali všechny zátěže, které jsou beztak zbytečné.

Hidden Realm Tarot: 9 pohárů, 3 holí, Páže pentaklů

Dnes byla studánka bohužel vyschlá, rozmary počasí a všechno globální kolem se odráží i v našem putování. Ale kdybychom z ní mohli pít, dostali bychom dar lásky, porozumění a spojení s tím, co je kolem nás. Se světem, který máme pod nohami i okolo nás. S tím, co je v našich srdcích a co můžeme dávat, aniž bychom museli pít. A tak nám studánka, byť bez vody, také předala dar.

Studánka byla záházená popadanými větvemi a zbytky z pokácených stromů, zazněl tedy pokyn k úklidu a následná kontrola tarotem.

Studánka po úklidu:

Dark Grimoire Tarot: Eso pohárů

Tohle není jen prosté děkuji. Tohle je povšimnutí, sdílení a spojení. Jediným okem se dívá kolem sebe a pokvete, díky čistému prostoru a síle spolupráce a pospolitosti, kterou jsme tu zanechali.

Vrchol hory

První zastávka nahoře nás vedla k vrcholu hory, k triangulační tyči. Socha boha Velese stojí na druhém konci vrcholu, a tak bylo zajímavé porovnat, jak si oboje stojí.

Totemové zvíře:

Ancestral Path Tarot: 2 holí

Na dnešní den se k nám připojil jako silové zvíře osel. Z tarotu přímo nevykoukl, jak je letos naším dobrým zvykem, ale přináší nám klid do srdcí, správné naladění a mírné zacházení se vším, co se dnes bude dít. „Já tu na vás počkám, jo? Pěkně, v klidu.“ Jakoby hýkal za námi.  

Energie vrcholu:

Dark Grimoire Tarot: Mírnost

Tak tady jsme přímo u zdroje. Stojí se tu na něj fronta a uždíbnout z něj můžeme i my.

Energie místa s mandalovými kartami:

Láska, Ohnivý drak a Restart

5 pohárů, 6 mečů, 10 mečů

Energie jsou tu silné a jen zdánlivě rozporuplné. Začít bychom měli u srdce. Láska, čistá láska, skutečná, nezatížená emocemi, představami a rozumem. Nejde běhat mezi ní, je cítit a poznat a velí. Krotí oheň, který spaluje a ničí. Kultivuje energii, kterou v sobě máme a učí nás jednat s rozvahou a vlídností, ale ne proti svému srdci. Abychom došli k cíli a ke startu zároveň. Abychom zahodili vše, co není v souladu s pravou láskou a nezkroceným ohněm. Velíz nám dnes nabízí přezkoumání hodnot, dosavadních činů a pocitů ukrytých hluboko v nás. Na jeho konci budeme znovu na začátku, a přesto jinde.

BŮH VELES

Vedle Peruna patřil pravděpodobně mezi nejvýznamnější slovanská božstva. Jeho funkce boha skotu souvisí s bohatstvím, ale i s pozicí vládce podsvětí, které bylo představované jako louka, kde pasou duše lidí. Zároveň byl božstvem magie, vědění, věštění a básnictví; a jako strážce předělu mezi světem živých a mrtvých také bohem divočiny, lovu, zvířat a přeměňování se v ně. Byl také ručitelem smluv, trestajícím jejich nedodržení.

Cult of Wisdom Tarot:  Ďábel, 2 mečů, 5 pohárů

Jestliže před dvěma lety nám ukázal svou vlídnou, radostnou a svéráznou část, dnes roztahuje své ruce, ne aby nás zachránil, ale abychom pochopili, že svůj osud si držíme ve vlastních rukou. „Nejsem tu, abych soudil, abych svým soudem z vás sňal zodpovědnost. Jsou to vaše skutky, vaše slova a vaše srdce, která mají vyřknout soud nad sebou. Chápete? Pak vám rád pomohu. Nechápete? Tak také!“

Na konec:

Ancestral Path Tarot: Eso mečů

Karta Eso mečů by mohla sloužit vlastně jako mapa. Skálu v pravém rohu jsme navštívili, na hoře nad tou skálou teď stojíme a další horu máme před sebou. Meč už jen určuje směr, kdybychom náhodou zapochybovali. Na Velízi bylo vykonáno a přijato vše potřebné a teď vzhůru k další hoře. Cesta bude možná krušná, ale to ta hora taky.

KRUŠNÁ HORA

Krušná hora tvoří spolu s Velízem výrazné kopce uprostřed Křivoklátska, lze se podle nich dobře zorientovat. Od roku 2015 na vrcholu stojí rozhledna Máminka s báječným rozhledem. Pojmenování vychází ze staročeského substantiva krušec, které označovalo hroudu nerostu, rudný kámen a odkazuje k bohatému nalezišti železné rudy, která se zde těžila

28.4.2018, Mary El Tarot

Minulost: Ďábel, 2 pohárů, 6 pentaklů

Přítomnost: Eso mečů

Budoucnost: 5 pohárů

Rada: Rytíř mečů

Varování: Spravedlnost

Energie místa: 10 pohárů a 10 mečů

Duch místa: 4 holí

Na počátku bylo slovo. Jasné a nezaměnitelné slovo, které sem bylo vloženo s cílem a myšlenkou. Slovo bylo pochopeno a přijato stalo se součástí toho, co tu bylo odjakživa. Dnes už se nám zdá, že bylo naše. Spojili jsme ho s tím, co víme a děláme dnes, co je lidské a pravé. Už ho nemůžeme oddělit od toho, co víme a umíme. Protéká námi, stojíme na něm a nemůžeme soudit, kdo a kam patří. Dobro i zlo sahá až do nebe, život a smrt patří k sobě. Nevracejme se na počátek, nechme to tak. Krušná hora je místem spojení. Nebe a země, lidského a nelidského a učí nás cenit si tohoto spojení. Nemusíme chápat proč a vědět jak. Víme a cítíme, je to naší součástí. Co z toho je to nejkrušnější, už musí vědět každý sám. Výšlap nahoru to ale nebyl.

Rozhledna MAMINKA na hoře:

Mary El Tarot: Eso holí, 9 pentaklů a 8 holí

Rozhledna nás sune do výšek, které nám možná ani nenáleží. Rozhledy a panoramata jsou krásným lákadlem, jak se povznést nad to, co je dole. Ale nemůžeme se od toho oddělit. Nahoře a dole je neustále v nás. Cesta k tomu je ten cíl, jeden střed a to, co s ním výška i hloubka dělají. Zkrátka všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. :)

Krušná hora není plná příběhů a energií, jak tomu bývá jinde. Má svůj účel, svůj záměr a všechno ostatní je vymazáno. Stopy po těch, kteří tu byli, a to, co tu zanechali, neexistují. Všechno je podřízeno jedinému přání a směru. Na počátku karetní řady stál Ďábel. Přesto to celé není zlé. Nechce nám nic ublížit, chce nás to zformovat a dovést k dalšímu levelu. Znamená to ale nechtít nic vědět a ničemu rozumět. Je to možné zvládnout? Krušná hora (k)ruší naše dosavadní vnímání. Nabourává nám signál, přijímáme jiný vysílač. Chytíme-li ho, dobře. Nechytíme, taky dobře.

SPOJENÍ HOR: Velíz a Krušná hora

Ďábel a 4 holí

První karta na Krušné hoře je zároveň poslední kartou na Velíz. Tam je ten zdroj, odtud to vzešlo. Tam je vysílačka, tady přijímač, který to lapá. Touží po spojení a drží to tak už drahně let. Obě hory jsou spolu spojeny jedním drátem a napojeny jedna na druhou pomáhají krajině a lidem v ní, i když to tak mnohdy nevypadá.

Studánka DOBRÁ VODA I

Hidden Realm Tarot: Viselec, 7 holí, Král pentaklů

Jestliže studánka na Velízi sloužila k očistě, zdejší pramen je jiný. Jedna karta hledí dolů, druhá nahoru, třetí se se zavřenýma očima dívá do dálky. Všechno je jinak, i s vodou, která tu pramení. Možná je to tím, že studánka měla málo vody, byla zakalená a smutná ze sucha. Hledá pomoc a tiše sleduje jak, kdo a s čím přichází. Těší se, co přijde a vyhlíží život, který ochabuje. Snaží se žít si svým životem, bez ohledu na to, co se kolem děje, ale je to čím dál tím těžší. S horou a tím, co se děje na vrcholu, patrně nesouvisí. Anebo si to máme myslet.

DEHETNICKÁ SKÁLA

Gaian Tarot: 7 mečů, 6 mečů a 10 mečů

Všechno jde podle plánu. Hory stojí, působí jedna na druhou a na krajinu kolem, všechno je propojené, kablíky vedou tam, kam mají vést. Dehetnická skála je místem úcty, poklonění a poděkování. V linii hor, které vedou na Rokycansko, je to bod, ze kterého se děkuje a letí dál. Možná sem chodili naši předci vzdát úctu nejvyšším božstvům, poklonit se nebi a nechat si ukázat nový směr. Srdce je tu tím poutníkem, nebe je mu mapou a pokora je kompasem. Děkuji je měnou, kterou se platí, nejen tu.

TŘI HORY:

Dehetská skála, Krušná hora, Velíz

2mečů, 2 holí a Hvězda

Ze zpěvu ptáků, ze spojení srdcí,

dojdeme k nitru a budeme velcí.

NA ZÁVĚR

Gaian Tarot: Milenci

Začali jsme požadavkem čistoty a otevření. Kochan i studánka nás pustili dál, abychom na Velízi přijali zodpovědnost za to, co děláme a pochopili, že je to jen naše. A vzápětí na Krušné hoře jsme o to všechno přišli. Všechno je jinak, nic není takové, jak se zdá. Principy a dualita? Kdo nám jí vlastně dal a proč? Neptejme se. To je skutečně čisté a nezatížené. Láska, energie, poznání, i odvaha o všechno přijít a získat tím víc. Cítíte, jak se Kochan na Bílé skále mile usmívá?

PYRAMIDA V KUBLOVĚ

Jako třešničku na dortu jsme vyzkoušeli Léčebnou pyramidu v Kublově u naší putující Milady Vaverkové.

Hudes tarot: 7 pohárů, Ďábel, Král mečů

Jestliže vstoupíte do Kublovské pyramidy s hlavou plnou myšlenek, nejistí a nerozhodní, emočně rozházení a vysílení tím, nad čím vším pořád přemýšlíte, dostanete tu velký dar. Získáte klid, nadhled a jasnou mysl. Dostanete měřítko, jehož pomocí můžete posuzovat a vybírat, třídit myšlenky a věřit. Vesmíru, posvátné geometrii, sobě. Račte dál!

Sjednotí vám srdce, mysl,

pobyt v ní má velký smysl.

PS: Léčebnou pyramidu můžete navštívit po domluvě s Miladou Vaverkovou.

ZDROJ:

http://www.brdy.info/kapitoly/veliz.php

http://www.estudanky.eu/7009-studanka-bez-jmena

https://cs.wikipedia.org/wiki/Veles

http://www.brdy.info/kapitoly/krusna_hora.php