Třemšín a dál

25.09.2016 17:39

28.8.2016 jsme uskutečnili ještě jeden letní tarotový výlet. Vytýčili jsme si za cíl dvě magické hory a jedno silně negativní místo s malým nadějným plus.

TŘEMŠÍN

TŘEMŠÍNSKÁ BOUDA

Původně kaple pod vrcholem hory, později lesnická chata a turistická útulna, která byla nedávno hezky opravena.

28.8.2016, Arthurian tarot

Minulost: Slunce, Hvězda, 5 holí 

Přítomnost: 9 mečů 

Budoucnost: Síla

Rada: 10 holí

Varování: 2 holí

Energie místa: 8 pohárů a 10 pohárů 

Duch místa: Páže pohárů

Už v minulosti zde bylo místo záchrany a útočiště potřebných na cestách. Nejeden rytíř se zde zastavil, aby na své dlouhé cestě načerpal sílu. Možná tudy vedla důležitá cesta obchodníků, ale i misionářů a křižáků, kteří se rozhodli zasvětit svůj život velkému úkolu. Nyní je to už jen odpočívárna, neboť lidé už netouží spasit svět a neobětují už tomu svůj život. Do budoucna se to možná změní, bouda opět získá sílu a slávu, možná se tu něco zajímavého stane, co by na ní upozornilo. Rozhodně o to sama hodně stojí, a je připravená na slávu, kterou měla dříve. Nyní čeká, opuštěna, až si někdo všimne útočiště a pomoci, kterou může v nejtěžší chvíli poskytnout.

GANGLOFFŮV KŘÍŽ

Neobvyklý kříž nechal u Třemšínské boudy v roce 1869 vztyčit lesmistr K.G. Gangloff na místě, kde rád sedával a vymýšlel různé vynálezy.

28.8.2016, Ghost tarot

9 mečů, 10 pentaklů, 8 pentaklů

Lesník Gangloff měl na mysli mnoho věcí, které před svou smrtí nestihl a tak se je snažil napravit ještě po své smrti. Ještě dlouho se zde pohyboval a čekal, co jeho odkaz lidem, kteří ho znali, ukáže. Chtěl pomáhat a ukazovat cestu, byl velký vizionář, ale do své doby se nemohl vejít. A tak se snažil pomáhat dál. Jeho kříž nám i dnes ukazuje, že naše snaha je k něčemu a že může sloužit ostatním lidem, i když za ni nesklidíme obdiv hned.

KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Kaple Proměnění Páně stojí na místě původní hradní studny, kde byly podle pověsti ukryté tři zlaté pruty (šíny, odtud Třemšín). Protože je sem chodili místní mladíci neustále hledat a přicházeli tím leckdy o život, zdejší lesmistr Eustach Kračmer nechal studnu zasypat a na jejím místě vystavěl kapličku.

28.8.2016, Arthurian tarot

Minulost: Viselec, Král mečů, Eso mečů 

Přítomnost: Mírnost

Budoucnost: Velekněžka

Rada: Eso mečů

Varování: Páže mečů 

Energie místa: 9 pohárů a Rytíř holí

Duch místa: 10 pentaklů

Kaplička zřejmě nestojí na místě pokladu, jak se o tom můžeme dočíst v pověstech, ale spíše na sídle loupežníka a vrahouna. Jako by se zde v minulosti schovával někdo, kdo okrádal a zabíjel lidi, aby nashromáždil majetek.  Bůh ví, jak Třemšín k těm třem šínám vlastně přišel. Dnes už je tu opět klid a mír a i do budoucna už zde žádný poklad není, ale stopa po lotrovi zůstává nenápadně ukrytá za stromem i dnes. Neměli bychom se však snažit ji nijak oživovat, možná stačí málo a loupeživý rytíř se vzbudí a ukáže nám, zač je toho loket. Toto místo, ač zde stojí kaplička, není nijak duchovně založené. Vždy se tu jednalo o peníze a o hmotu a nic se nezměnilo ani dnes.

POVĚST O DRAKOVI

Na vrcholu Třemšína žil dlouhou dobu drak. Mnoho udatných rytířů se s ním zkusilo utkat, ale neuspělo. Podařilo se to ženě nesoucí manželovi oběd do lesa. Z křoví se na ní vyřítila obluda, žena se nelekla a zasekla ji do čela srp na trvávu. Drak bolestivě zasyčel, odplížil se zpátky do křoví a od té doby ho už nikdo nespatřil.

Draconi tarot: 2 mečů, Rytíř pentaklů, 9 pentaklů

Drak či jemu podobná ohromná energie se tu dříve skutečně nacházela. Někdo ji mazaně a jednoduše spoutal a uzavřel, protože tak ohromná energie by nemohla pomáhat, ale zřejmě by musela škodit. Drak se z tohoto místa dostal pryč, lid si mohl oddechnout a zavládl tu klid a mír. Ale jestli tím hrdinou byla žena se srpem, to už v kartách nepíšou.

VRCHOL KOPCE

Acestral Path tarot: 8 pohárů

Na kartě je člověk otočený zády k nám a dívá se do dálky na stavbu, na kterou má zřejmě namířeno. Když se podíváme tím směrem, spatříme další kopec. Bohužel nám orientační smysl nedovoluje určit, jaký kopec to je. Na obrázku je Stonehange, ten na protějším kopci zřejmě nestál. Něco podobného a energeticky významného však zřejmě ano. Co to tedy bylo?

CO JE NA PROTĚJŠÍM KOPCI?

Ancestral Path tarot: Císař

Máme tedy před sebou sídlo mocného vládce? Další energetický bod upravený nějakou civilizací pro konkrétní účely? Nebo přímo stavba, která měla jasný úkol. V každém případě jsou oba kopce propojeny a i na tom druhém, na který koukáme z dálky, je co hledat.

HORA TŘEMŠÍN

V dávných dobách zde byla strážná hradiště, později středověký hrad, který vydrancovali a vypálili husité. Za romantismu zde byly vybudovány cestičky na vycházky a nakonec se stal Třemšín poutní horou, kde se konala protestní shromáždění národních táborů.

K hoře se váže mnoho legend, např. o drakovi nebo obrovi, spatřit zde můžete i drobného mužíčka s obličejem popraskaným jako dřevo starého pařezu. Je o něm známo, že lidem dokáže pomoci, ale umí je i pozlobit.

28.8.2016, Acestral Path tarot

Minulost: Páže pentaklů, 8 holí, 4 mečů  

Přítomnost: Viselec

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: Rytíř mečů

Varování: Blázen

Energie místa: Ďábel a Páže pohárů  

Duch místa: Kolo života

Již od pradávna zde vládly síly přírody, na které byli lidé krátcí. Uměli je ale využívat pro sebe a brát si z nich to, co jim bylo umožněno. Také na Třemšín chodili z podstatného důvodu, možná sem lidé nosili oběti, aby si naklonili bohy, možná zde z letu ptáků odvozovali jejich vůli. Meze jsou ale jasné a všechno má svou cenu.  Každá pomoc musí být zaplacena a vykoupena a není možné to obejít. Třemšín je mocná a bohatá hora, kterou si nelze podmanit, a můžeme zde dělat jen to, co nám sama dovolí a to na co máme právě teď nárok. Její energie je silná a důstojná a my tu nejsme pány. Bylo tomu tak kdysi, bude tomu tak i nadále.

STUDÁNKA POD TŘEMŠÍNEM

Cestou nahoru u rozcestí Kobylí hlava jsme neminuli krásnou studánku s dozajista léčivou vodou.

28.8.2016, Nymphes tarot

Minulost: 4 mečů, Rytíř mečů, Eso pentaklů 

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: Svět

Rada: Ďábel

Varování: 7 pentaklů

Energie místa: Soud a 9 pohárů 

Duch místa: 10 holí

Spoutaná zoufale dívka volá o pomoc.  Sotva se hýbe, šaty má potrhané, bojí se o svůj osud. Mocný hrdina se řítí lesem, aby jí zachránil.  Seskočí z koně, mečem přeseká pouta a začervená se, když přes její téměř nahé tělo přehodí svůj plášť. Dívka se vděčně usměje a daruje mu to nejcennější, co má.  Slunečnici, odznak jejího rodu. Šťastně spolu odchází a již nikdy nepocítí strach a bídu. Začátek harlekýnky nebo porna? Kde že, příběh, který nám z minulosti studánky ukázaly karty.

Studánka nám připomíná divoké síly nespoutané přírody, které není radno podceňovat.  Stejně jako horu a její magickou sílu i vodní živel si nikdy nemůžeme zcela podmanit. Vždy je nutno počítat se vším, co nám může připravit. My jsme jen malí červíci ve srovnání s tím, co dovede příroda. Jen úctou a opatrností se leckdy můžeme zachránit.

BYTÍZ

Bytíz najdete nedaleko Příbrami a jedná se o bývalý uranový důl, kam byli v padesátých letech 20.století umísťováni především političtí vězni, aby zde těžili nebezpečný uran v podmínkách je stěží slučitelných se životem.

28.8.2016, Apokalipsis tarot

Minulost: 5 mečů, 9 mečů, 2 pohárů

Přítomnost: 3 mečů

Budoucnost: Viselec

Rada: Mág

Varování: Eso pentaklů

Energie místa: 7 mečů a 6 holí

Duch místa: Eso pohárů

V minulosti Bytízu najdeme jen krutost, zvůli, tyranii, zoufalství a naplnění těch nejhorších obav. Ale i hrdinství a přátelství na celý život. Zdejší krajina se už nikdy nevzpamatuje ze zásahů lidí, kteří zde plánovali těžbu, ale i všech, kdo tu pracoval. Toto místo už nikdy nebude otevřené a klidné, ze své noční můry se už neprobudí. Ale není na nás to zkoumat nebo soudit.  Není na nás hledat v tom smysl. My se můžeme pokusit každý přispět svým dílem, aby se nic podobného už neopakovalo. Je na nás, abychom překonali své komplexy a bloky, které nás chtějí nutit jednat nelidsky.  Je jen na nás, jak naložíme se svými schopnostmi a podle čeho budeme jednat. Každý jedinec může nakonec přispět k tomu, abychom byli lepší společnost. Začněme tím, že na sobě budeme pracovat a sebe se budeme snažit napravovat. Někdo to začít musí.

VÝKLAD DUCHŮ

Stejný výklad provedla Jana na jiném místě se zaměřením na to, co nám zde říkají duše, které tu jsou.

28.8.2016, Ghost tarot

Minulost: Milenci, 10 holí, 5holí

Přítomnost: 5 pentaklů

Budoucnost: 7 holí

Rada: 2 holí

Varování: Slunce

Energie místa: Velekněz a Královna holí

Duch místa: Královna mečů

Co by nám asi řekly duše z tohoto místa, kdyby mohly? „My jsme v nouzi nejvyšší obětovali své životy. My jsme v největším zoufalství bojovali a pracovali a stále věřili. Nikdo nepomohl.  Jen vzájemná úcta a síla naší vůle, jen kamarádství a pospolitost nás držela pohromadě.  A co z toho zbylo?  Změť další bolesti a dalšího trápení. Nevážíte si našich obětí, jsme pořád sami. A vy pořád opakujete stejné chyby a divíte se, kam se dostáváte. Žádné poučení, žádná síla a žádný boj. Na co ještě čekáte?“

KAMENY – MENHIRY?

Blízko plotu, kousek od kamene Svatého Ivana, je mnoho velkých, ležících balvanů, které by podle různých esoteriků mohli být menhiry nebo pozůstatek pradávného obětiště, neboť kameny mají pozoruhodné prohlubně.

Jedná se o aktivní kameny?

KÁMEN I.

New Vision tarot: 7 pohárů, 2 mečů a Prázdná karta – NE

KÁMEN II.

New Vision tarot: 10 pentaklů, 8 mečů, Kolo osudu – UŽ NE

KÁMEN III.

New Vision tarot: Královna mečů, Luna, 2 holí – NE

KÁMEN IV.

Romeo and Juliet tarot: Eso mečů, 8 mečů, 4 mečů – NE

KÁMEN V.

Romeo and Juliet tarot: 10 holí, 7 pentaklů, Milenci –UŽ NE

KÁMEN VI.

Romeo and Juliet tarot: Páže holí, Slunce, Kolo života – ANO

KÁMEN VII.

Romeo and Juliet tarot: Královna mečů, Síla, 7 holí – ANO

JEDNÁ SE O DÁVNÉ POHŘEBIŠTĚ?

Kvintesencí (tedy součtem všech vylosovaných karet) je číslo 140 a tedy karta Velekněz.

Místo plné velkých kamenů zde mělo svůj význam a je možná napojeno na Kámen svatého Ivana. Kameny sem byly zřejmě kdysi cíleně umístěny, dnes už však možná i vlivem bývalého tábor nefungují.

 

KÁMEN SVATÉHO IVANA

Naším cílem byl původně kámen s otiskem svatého Ivana, poutní místo s křížem, které je kousek od uranového dolu. Z těchto míst údajně odešel svatý Ivan dále k Berounu, do dnešního Svatého Jana pod Skalou. Ještě v první polovině 20. století se sem konaly bohaté poutě, pak už tu vládl jen ostnatý drát a strážní věže.

PRAPŮVOD MÍSTA

Jolanda tarot, 28.8.2016

3 holí, 5 holí, 8 pentaklů

Už dříve zde byla shromážděná energie, ze které bylo možné si brát. Energie zde byla čistá a laskavá, dobrým lidem nakloněná a vnímavá. Kdyby už tenkrát byli svatí, jak jsou nám předkládáni dnes, určitě by tu jeden pobýval.

KÁMEN S OTISKEM SVATÉHO IVANA

28.8.2016, 78 Doors tarot 

Minulost: 2 holí, Eso holí, Slunce

Přítomnost: 7 mečů

Budoucnost: Poustevník

Rada: 7 holí

Varování: Mág

Energie místa: 2 pohárů a Spravedlnost

Duch místa: Viselec

Místo dříve mohlo sloužit jako brána do jiných světů, kudy mohli vyvolení procházet tam a zase zpátky. Bylo však hodně zamaskované a cestu by do něj našel málokdo. Jen čistá duše a správné heslo, mohlo dveře otevřít. I dnes je možné jej takto využít, ale chce to pevnou vůli a velké odhodlání a možná i krizovou situaci. Otvor se neotevře jen tak pro zábavu, ale ve chvíli nejvyšší nouze a skutečné potřeby. Není radno to ani zkoušet ani si s tím zahrávat.  Svatý Ivan je zde pořád přítomen, a snaží se místo chránit, snad o to s větší vervou, že dříve nemohl. Možná, že vězni, kteří kolem chodili, v něm spatřovali alespoň nějakou naději a tím se jim pomyslná brána otevřela. Dnes zde můžeme posedět a popřemýšlet o poselství svatého Ivana a o tom, co je možné udělat, aby byl náš svět lepší. Ano, právě zde.

KDO BYL SVATÝ IVAN

Arthurian tarot, 28.8.2016

Jaký byl: 3 mečů

Jaký měl život: 5 mečů a Kolo života

Jeho poselství: Prázdná karta, Rytíř pohárů, 7 pentaklů

Jako člověk svatý Ivan neměl právě štěstí. Možná zažil v životě sám hodně utrpení, možná se něčím provinil, a aby utišil své svědomí, dal se na víru a pokání. Smysl našel teprve, až když opustil své hmotné statky a našel útěchu ve víře. Všechno před tím pozbylo smyslu a to asi usiloval.  Umlčel svou duši a vyléčil své bolavé srdce tím, že mohl pomáhat ostatním. Dnes bychom asi řekli, že utekl od svých problémů, ale tak se na to nedá dívat. Jedině v lásce a pomoci spatřil smysl a nic jiného pro něj nebylo důležité.  A to je jeho poselství pro dnešek. Ten, kdo si myslí, že je to klišé, má se ještě hodně, co učit.

VELÍZ

KOSTEL SVATÉHO JANA KŘITELE

Kostel a klášter byl postaven okolo roku 1003 na památku záchrany knížete Jaromíra, kterého sem vlákali zlovolní Vršovci chtěje ho zabít. To se jim však nepovedlo, protože se kníže modlil k Janu Křtitelovi a ten jej ochránil.

Nynější podoba kostela  je ze 13.století, za husitů byl vydrancován a v baroku přestavěn. V jedné románské věži byla nalezena kostra bez hlavy. Možná se jedná o mnicha umučeného husity, možná souvisí s pradávným obětištěm.

28.8.2016, Ancestral Path tarot

Minulost: 2 pentaklů, Vůz, Královna mečů  

Přítomnost: 3 pohárů

Budoucnost: 3 holí

Rada: Mág

Varování: Král mečů

Energie místa: Blázen a 9 holí

Duch místa: Rytíř pentaklů

Kostel i podle karet skutečně stojí na místě velkého zjevení.  Obyčejný člověk, který si v klidu dělal svou práci a o nic víc se nestaral, se najednou setkal s něčím mimozemským a nadlidským. Vůbec nevěděl, co si s tím má počít, vysvětlil si to jako kontakt s Bohem a cítil se velmi poctěn, až vyvolen. Nyní je to místo klidu a odpočinku a do budoucna jím zůstane, žádná další zjevení už se tu asi neodehrají. Místo je ale stále velmi silné a duchovně založené a to, že tu stojí kostel a hřbitov je už je důsledek. Duchovní účel a mimořádná vesmírná síla tu byla mnohem dřív, než Ježíš. A my z ní můžeme čerpat, jsme-li připraveni a víme-li jak. Prapůvodní síly se tu stále hlásí o slovo, a i když už zde asi nedojde k žádným věhlasným zázrakům, ty které zahřejí naší duši, také stojí za to.

Zdá se, že se nacházíme na posvátné půdě další mimořádné hory.  Tahle je ale už mnohem přátelštější a zdejší energie nám pomohou setřást tíhu z Bytízu.

HORA

Jiný pohled na legendu o záchraně knížete svatým nabízí Václav Vokolek ve své knize (viz níže). Vršovci byli pravděpodobně přívrženci staré víry a mučení křesťanského knížete mohlo být nějakým rituálem oběti na posvátném místě.

Název hory totiž pravděpodobně pochází od jména slovanského boha Velese, který byl garantem přísah, bohem stád a jejich ochráncem. Protože pro obyvatele mnohdy představovali veškerý majetek, byl to druhý bůh po Perunovi, a je považován také za boha podsvětí a patronem lidí s magickými a věšteckými schopnostmi. Na Velízi proto mohla být svatyně ještě starší než keltská, odkazující nás na naše pohanské předky.

28.8.2016, Apokalipsis tarot

Minulost: Eso pohárů, Měsíc, Svět

Přítomnost: Páže pentaklů

Budoucnost: Eso holí

Rada: Páže holí

Varování: 10 pohárů

Energie místa: 2 pohárů a 2 holí  

Duch místa: Mág

Z dřívější původní síly už dnes sice zbyly jen střípky, ale i tak stojí za to.  Původní význam a energie musely být pro naše předky obrovské. A i když zde vzniknul křesťanský klášter a kostel, na síle, kterou hoře dával bůh Veles, to nic nezměnilo. Zdroj obrovské síly a světla byl naprosto jasně a konkrétně využíván. Možná k tomu byli vyvoleni kněží, druidi nebo šamani, ale přesně věděli, co s tím mají dělat a jejich lid se díky tomu měl moc dobře. Dnes tato velká síla dřímá a my ji můžeme pocítit jako klid a harmonii, je nám tu prostě krásně, blbneme a radujeme se. Posvátnou úctu zde nehledejme, Veles je zřejmě veselý bůh a nechce po nás modly a klanění. Úctu a respekt projevujeme přirozeně, ale pokorně. Není to místo na rodinné pikniky. Našel-li by se někdo, kdo by rozuměl dávným kouzlům a síle jejich bohů a měl sám dostatečnou energii, vědomosti a pokoru, možná by zde dokázal velké věci. Zdá se, že Veles ještě neřekl poslední slovo.

POSELSTVÍ BOHA VELESE

Ancestral Path tarot: Svět, 4 mečů a Hvězda

Svět, mír a láska. Láska, svět a mír. Bude-li láska ve světě, bude i mír. Bude-li svět v míru, bude i láska. Všechno jedno jest.  Jsme součástí velkého celku a každý máme stejný úkol: svět, mír a lásku.

 

POUŽITÁ LITERATURA: Ezoterické Čechy, Morava a Slezsko 3, Václav Vokolek, Jiří Kuchař, Eminent 2005

Strážci jihozápadních Brd, Otomar Dvořák, Regia 2013