Kdyně, i ne!

11.09.2018 21:44

Koncem července 2018 jsme s naší oblíbenou tarotovou partou obešli několik krásných míst na Domažlicku, v okolí Kdyně. Výkřik „Hele, mohyla!“ se nás od té doby drží a kdykoliv vidíme haldu čehokoliv, vzpomeneme na ty skutečné, které jsme v lese u Milavče viděli.

BRŮDEK

Dějiště bitvy mezi Břetislavem I. a Jindřichem III. v roce 1040. V údolí jako by přetrvávaly zbytkové energie magického zápasu (kromě fyzického) mezi oběma stranami.

MÍSTO BITVY

Král mečů, 3 pentaklů, Král pentaklů

V bitvě proti sobě stály dvě rovnoměrně silné strany. Každá ovládala něco jiného, ale oba tomu vládli dobře a nebáli se do konfliktu vstoupit. Jeden bojoval silou a penězi, druhý rozumem a dobrou strategií. Jeden musel vyhrát, není však až tak důležité, který to byl. Prohrál však nespočet obyčejných lidí, kteří nakonec odnesou každou válku a každý spor pánů nad nimi. Na magický zápas to z karet nevypadá, spíše z nich vyzdvíhá zbytečné utrpení lidí, kteří s mocí a politikou nemají nic společného a přesto oni jediní tím nejvíce trpí. K zamyšlení i dnes.

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Podle legendy byla zdejší kaple postavena na památku vítězství českého knížete Břetislava I. nad německým císařem Jindřichem III. v roce 1040. Kolem roku 1382 byla ke kapli přistavěna menší loď. Za husitských válek a pak zejména za třicetileté války byla kaple zpustošena. Kolem roku 1671 byla obnovena v barokním slohu. V roce 1890 byla uspořádána sbírka a kostel nákladně opraven.

25.7.2018, Golden Renesaince Tarot 

Páže mečů, 5 pohárů, Král mečů

Kostelík zřejmě místo skutečně usmířil, mnoho duší zde díky tomu našlo cestu domů, vykoupení a spasení. Mnoho pozůstalých po jakékoliv bitvě tu našlo útěchu a sílu žít dál. A tento klid a úleva je zde cítit i dnes, když se tu turisté zastaví na svačinu.

KDYNĚ

SYNAGOGA

 

Židovská synagoga byla postavena v letech 1862 – 1863 v historizujícím, neorománském slohu poblíž náměstí. Potřebné finance na její stavbu mezi sebou sesbírali členové kdyňské židovské náboženské obce. Za 1. světové války tady byli ubytováni uprchlíci. Druhou světovou válku přežila synagoga celkem bez úhony zřejmě jako skladiště. Po válce přešla do majetku Československé církve husitské. Počátkem 60. let byla jako modlitebna církve husitské navržena k prohlášení za kulturní památku, které se však neuskutečnilo. V 90. letech prodělala částečnou opravu a v roce 1997 byla prohlášena za kulturní památku.

25.7.2018, Modern Medieval Tarot

Minulost: 5 pohárů, Královna pohárů, 2 pohárů

Přítomnost: Svět

Budoucnost: Měsíc

Rada: 8 pentaklů

Varování: Rytíř pohárů

Energie místa: Poustevník a 9 pentaklů

Duch místa: Páže holí

Místo, na kterém stavba stojí, vidělo hodně smutku a trápení, ale také dostalo také útěchu a pomoc v ten pravý čas. Minulost Synagogy je plná naděje a splněných přání, a věřící, kteří do ní už nikdy nevstoupili, protože byli surově zabiti, z ní mohli i na dálku v bídě a utrpení čerpat sílu a nechat tak na sebe působit trochu dobra. Dnes už žije jiným životem a nese to hrdě a statečně, i když původní moudrost, která čiší z jejích zdí, si nikdy vzít nenechá.

KOUT NA ŠUMAVĚ

U TŘÍ KŘÍŽŮ

Silový bod mezi stromy u symbolické kapličky. Velmi silný proud kosmické energie.

25.7.2018, Forest Creatures Tarot

Královna holí, Král pohárů, 8 holí

Tři kříže jsou místem nabitým, plným síly a energie, kde se spojují protikladné síly a žijí tu v souladu. Střídají se o vládu spravedlivě nebo se umí domluvit, v každém případě zde žijí oba tyto principy v souladu a i nám tak mohou pomoci urovnat spory vnitřního muže a ženy.

Místo uprostřed: 9 holí, Věž, Velekněz

Silový bod je podle Mapy tajemných míst mezi třemi stromy, dávalo by to smysl i podle názvu místa. Podle karet zde energie bublá, víří, ale není pro každého. Ochutnat ji může každý, ale pochopit jen ten, kdo je k tomu určen, kdo spojuje nějakou podmínku, kterou není nutné teď zkoumat.

Energetický bod: Smrt, Král holí, 9 pohárů

Energetický bod jsme našli trochu jinde než uprostřed, ale byl trochu zastíněn, zavřen nebo podmíněn něčím, co zřejmě není pro nás. I tak to ale nebere místu nic z jeho čistoty a klidu, který nabízí.

Tři kříže jsou krásným místem, i když podle karet i podle našich pocitů, jako by mělo jistou čepičku, stopku nebo podmínku, přes kterou se nedá dostat. Překonat nebo pochopit ji může jen ten, kdo na to má a z nás to asi nikdo nebyl. Necháváme tedy tento bod jiným hledajícím, třeba se to jednou dozvíme.

GLORIET KLOBOUK

Klobouk stojí zřejmě na místě starší dřevěné stavby, snad z r. 1723. Gloriet byl postaven v období romantismu kolem r. 1824, kdy majitel panství Jan Filip František Josef Stadion zadal rozsáhlé úpravy koutského zámku a jeho okolí. Gloriet byl opraven v letech 1973 a 2006.

25.7.2018, Modern Medieval Tarot

Král pentaklů, Poustevník, Rytíř mečů

Gloriet je krásnou dominantou Koutu na Šumavě, s milou pověstí, stojícím na čistém místě. Dá se tu svačit, meditovat i bojovat. Samo o sobě nemá žádnou silnou energii, pokud chceme, musíme ji sem vložit tím, co tu budeme dělat. Pocitově jsme zde chráněni i vítáni, a i když je tento kousek přírody krásný, tak nějak je prázdný a čeká na své naplnění.

KAPLIČKA

Drobná klasicistní kaplička čtyřbokého půdorysu. Jehlancová stříška vrcholí lucernou, fasády plasticky členěné, vnitřek plochostropý.

25.7.2018, Modern Medieval Tarot

7 holí, Měsíc, Mírnost

Kaplička v Koutu je milé, čisté místo napojené nahoru umožňující rozvoj a potěchu duše. Můžeme zde v klidu spočinout, zapřemýšlet si a nechat obvyklou tíhu, se kterou jsme spjatí, venku. Odejdeme silnější, klidnější a laskavější, a to je někdy velký zázrak.

TVRZ

Tvrz je nejstarší stavba v obci a byla postavena na počátku 16. století. Budova tvrze je v současné době využívána jako centrum občanské vybavenosti.

25.7.2018, Modern Medieval Tarot

Eso mečů, Síla, 5 mečů

Tvrz zřejmě nikdy příliš nebyla právě přátelským místem. Rody, které jí vystavěly a pak tu vládly, nebyly zrovna laskavé a jejich tvrdá ruka se na místních obyvatelích asi někdy dost krutě podepsala. Tvrz je tvrdá a nepřístupná i dnes, nevládne tu veselo, a stále jako by byla připravena se bránit útokům. Domu asi nikdo zatím nevysvětlil, že dnes už mu nájezdy nehrozí a tak k sobě klidně může někoho pustit.

MILAVČE

MOHYLY

Milavečská kultura byla jednou z mnoha kultur mladší doby bronzové na našem území spadající do 12. až 9. století př. n. l. Své jméno ale získala právě podle naleziště v Milavčích. V okolí obce totiž byly učiněny významné archeologické nálezy, v 19. století zde byly objeveny početné pohřební mohyly a mnoho bronzových předmětů – náramky, nože, srpy, sekery, dýky, meč, bronzové kování pancíře. Pro milavečské pohřby bylo typické spalování mrtvých a ukládání jejich popela do obrovitých keramických nádob – popelnic. Nejvýznamnějším nálezem je ale právě kultovní vozík z hrobu pradávného bojovníka – nádoba z bronzu na nefunkčním čtyřkolovém podvozku.

25.7.2018, Celtic Tarot

Minulost: Smrt, 8 holí, 6 holí

Přítomnost: 4 pohárů

Budoucnost: Rytíř mečů

Rada: 10 pentaklů

Varování: 10 holí 

Energie místa: 3 holí a Císařovna 

Duch místa: 4 mečů

Výklady na místech mě po těch letech pořád baví a hned tak se to asi nezmění, protože mě pořád překvapují tím, jak to k sobě ladí. Když vám na minulost mohyly vyjde jako první karta Smrt, tak si řeknete: Jojo, to by odpovídalo. Ale když je na té kartě namalován úplně stejný kotlík jako na fotce na informační ceduli kousek odsud, člověk už zpozorní. Zlatý kotlík byl nalezen ve zdejších vykopávkách jako součást předmětů, kteří dali pozůstalí na cestu zemřelému. A stejný kotlík vyšel na první kartě, kterou jsme otočili. Náhoda? Ani náhodou!

O tom, co se v těchto místech tedy kdysi dělo, asi není třeba spekulovat a hledat nějaké další důkazy. Podle dalších karet je však patrné, že místo jako pohřebiště brzy skončilo a žilo si svým životem dál, aniž by kdokoliv cokoliv věděl. Po mohylách se tu jezdilo a šlapalo, ale nevyvolávalo to žádnou zlobu, účel byl totiž už dávno naplněn. Dnes, když se o těchto mrtvých ví, se tu chodí s tichou pietou a je to tak moc dobře. Místo je to silné, dlouhověké, a chce být zachováno a pojmenováno. Možná se ještě nesžilo s naším systémem, že důležité předměty jsme tu mrtvým nenechali, ale vystavujeme je v muzeích, ale nebere to nic na síle a důležitosti mohylových pohřebiští a možnosti se jim v tichu a úctě poklonit.

MOHYLA 1

Hvězda, Síla, Vůz

Nejsilnější karty vyšly hned u první mohyly, na kterou jsme narazili. Zde byla pochována zřejmě výše postavená a uznávaná žena, kterou na cestu dál bohatě vypravili a důstojně se s ní rozloučili. Také zde se našel zlatý vozík, který na nás vykoukl i z karty. (Ehm, poslední vylosovaná karta je jen tak mimochodem Vůz.)

MOHYLA 2

Eso pentaklů, Velekněz, 6 pohárů

Zde naopak zřejmě odpočívá významný muž rodu, který zde kdysi žil. Zbyla po něm láska jeho dětí a bližních a úcta, kterou mu projevovali zaživa i dnes, je tu cítit pořád. Zda byl nějak spojen s předchozí významnou ženou, těžko říct.

MOHYLA 3

6 mečů, 2 holí, Královna pentaklů

Opět místo přechodu, nebo takové, které pozůstalí zvolili jako přechodové místo. Odsud duše již dávno odpluli a marno je vyhlížeti je. na život, jenž nám zbyl se soutřeďme, na něj svou pozornost obraťme a jemu svou sílu dejme. Jako by prosili duše tohoto lesa, ne za sebe, ale za nás…

KAPLIČKA VOJTĚŠKA

Na návsi u rybníka stojí nevelká polygonální kaple, k níž se váže stará vojtěšská legenda. V kapli je umístěn nástěnný obraz představující odpočívajícího sv. Vojtěcha s pasákem, který mu troubí do ucha. Více o legendě najdete na webu Putujících, viz níže.

25.7.2018, Medieval Tarot

Minulost: 8 mečů, 4 pohárů, 8 holí 

Přítomnost: Hvězda 

Budoucnost: Smrt

Rada: Poustevník 

Varování: 2 pohárů

Energie místa: Páže mečů a 10 holí  

Duch místa: Rytíř mečů

Pověst praví, že místní pasáček zlomyslně zatroubil spícímu Vojtěchovi do ucha, a pak za trest sám ohluchl. Od té doby se v těchto končinách ze zásady netroubí. Hned první karta v řadě by na nějaký zdánlivě nespravedlivý čin utrpení ukazovala. Minulost této stavby je opravdu všelijaká, setkat jsme se tu mohli s rozličným utrpením, které ne vždy bylo zázračným pramenem vyléčeno. Shůry sem ale bylo sypáno často a hojně, a tak všechny skutky zlé, byly vždy vyváženy k dobrému. Přesto, nebo právě proto, je Vojtěška místem vážným, seriózním, ke kterému by se nemělo přistupovat s lehkostí a vypočítavostí. Rejdy a techtle si musíme nechat jinam. Zde bychom se měli ohlédnout za naším chováním, za našim skutky a zamyslet se nad tím, co nám ten život hučí troubou do našich uší a co že to vůbec nechceme slyšet. Až si na to přijdeme, bude spokojený nejen zdejší světec, ale hlavně naše dušička.

PRAMEN

Gaian Tarot: 2 pentaklů, Eso pentaklů, Ďábel

Nemůžu si pomoct, ale ze dvou karet ze tří na mě křičí symbol uší. Že by tato voda pomáhala léčit ušní problémy? Že by přinášela úlevu od potíží se sluchem? Pomoci si tu můžeme také tím, když se zamyslíme nad tím, co nechceme slyšet. S tím nám všechny místní bytosti rády pomohou.

POSELSTVÍ SVATÉHO VOJTĚCHA

6 pentaklů, 7 holí, 7 pohárů

Dostáváte dary, jsou jich plné haly.

Važte si jich lidé, ať z nich něco zbyde.

TANANBERK, KOSTEL SV. ANNY, KDYNĚ

Kopec Tanaberk s nadmořskou výškou 515 metrů se nachází v katastru obce Všeruby v okrese Domažlice. Na jeho plochém vrcholu stojí kostel svaté Anny postavený v letech 1712 – 1719 architektem Marcantoniem Gilmettim. Měl tvar elipsy a tři věže. Kostel v roce 1865 vyhořel a byl obnoven jen s jednou věží. Z šesti soch, které byly umístěny po obvodu kostela se do současnosti zachovala jen jedna. Po II. světové válce působili na Tanaberku vojáci střežící státní hranici. Byla zbourána ubytovna a později i fara. Kostel byl rekonstruován v letech 1968 a 1995.

POSELSTVÍ 2018

Na Tananberku jsem byla už v roce 2011, výklad o celé stavbě si můžete přečíst zde. Letos, po sedmi letech, jsem tu vylosovala „jen“ poselství pro současné dny.

White Tarot: 10 pentaklů, Svět, 8 pentaklů

Všechno si musíme něčím zasloužit. Přichází doba, a ne že by tu nebyla vždy, kdy je třeba se dopracovat k tomu, po čem toužíme. Pomalu, pečlivě a zodpovědně, krok za krokem. Pak přijde úspěch, radost a vítězství. Pak se dostaneme tam, kam jsme chtěli. Bez práce to ale nepůjde. Čím dříve to přestaneme chtít obcházet, tím dříve, se dostaneme blíž ke splnění přání, po kterém už dlouho toužíme. Pracovat, pracovat a pracovat. Jiná cesta dnes už není.

ZDROJE:

http://www.putujici.cz/?p=p_284&sName=Po-stopach-a-ve-stinu-sv.-Vojtecha-

http://www.atlasceska.cz/plzensky-kraj/kostel-sv-vaclava-brudek/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kout%C4%9B_na_%C5%A0umav%C4%9B

http://www.hrady.cz/?OID=11221

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zidovska-synagoga-s-historickou-expozici-ve-kdyni.aspx

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/milavce-symbolizuje-slavny-prehistoricky-vozik-z-mohyl-20160311.html

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1507/milavce/pamatky-turistika/

http://prirodaceska.cz/tanaberk/

Mapa tajemných míst Plzeňsko