S tarotem v Domažlicích

25.08.2013 16:10

19.04.2011 08:29

V sobotu 16.4. 2011 jsem s tarotovými kartami navštívila město Domažlice a jeho přilehlé okolí. Je to velmi příjemné městečko s bohatou historií, do které jsem nakoukla pomocí tarotu a fantazie.

CHODSKÝ HRAD

Chodský hrad v Domažlicích byl založený společně s městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá válcová věž. Barokní přestavba dala hradu dnešní podobu. Zjevuje se tu prý skřítek s plnovousem Skalník, kterého jsme bohužel nepotkali.

http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/domazlice/_zprava/218128

16.4. 2011, Universal Waite tarot

Vylosované karty:

Minulost            Přítomnost        Budoucnost

1.Mág               7 pentaklů         3.Císařovna

Rada                Varování

6.Milenci           Páže pentaklů

Energie místa

21.Svět a 4 holí

V minulosti mohlo být toto místo možná sídlem nějakého velkého mága, výrazné postavy města, buď obchodníka nebo i zasvěcence do tajných věd. Od této doby se místo nabilo zvláštní a výraznou energií a velkou silou. Momentálně je toto místo trochu opomíjeno, turisty i energicky a čeká na svou velkou slávu. V budoucnu ho pravděpodobně čeká rozvoj a růst. Mohlo by např. sloužit se svatbám nebo radosti. Mohly by se tu konat slavnosti a jiné radostné a plodné příležitosti plné hojnosti. Odkaz na svatby a spojení, lásku a radost ukazuje také rada v tomto výkladu a varování mluví o čistotě těchto podniků, o tom nesnažit se příliš vydělávat na tomto místě a vše dělat s láskou a upřímností.

Místo je nabité obrovskou silou a připravené vydávat a zasypávat pozitivní silou všechny, kdo budou chtít. Energie místa je příjemná a velkorysá, umí spojovat a podporovat všechny lidi s čistou myslí a nezkaženou vírou, proto je třeba jí využívat více a pro hezké skutky.

MĚSTSKÉ HRADBY

Zbytky městského opevnění pocházejí z doby založení města, z druhé poloviny 13. století. Z původních čtyř bran se do doby dnešní dochovaly pouze dvě. Jednou z hlavních městských bran je brána Dolní z doby okolo roku 1270. Důležitou funkci hlásky plnila městská věž, která byla později připojena ke kostelní stavbě.

16.4. 2011, Universal Waite tarot

Vylosované karty:

Minulost                        Přítomnost        Budoucnost

2.Velekněžka                 8 holí                Eso pentaklů

Rada                Varování

5 pohárů           13.Smrt

Energie místa

Rytíř pohárů + 19.Slunce

Dříve bylo toto místo určené převážně na ochranu a to nejen po vojenské stránce, ale je také možné, že bylo pod ochranou výších sfér. Zkrátka, že někdo zběhlý v těchto věcech město už dříve ochránil nějakými znaky a kouzly. Momentálně se na jeho vliv zapomíná, každý zde jen projde a spěchá někam jinam a neužije si energii těchto prostor. V budoucnosti by bylo jistě možné toto místo využít a nechat jej trochu prosperovat. Ne zase moc, ale např. zde pořád trhy a festivaly by bylo velmi příjemné. Právě teď by bylo asi vhodné se na místo pořádně podívat, prozkoumat ho a zamyslet se nad tím, co všechno pro město znamená a co mu může ještě přinést. Energie se však musí nechat plynout a proto pozor na nějaké definitivní soudy a závěry, které by tuto sílu omezily a změnily.

Energie místa je ve skrze pozitivní a příjemná. Je zde velký zdroj, který umožňuje si brát možná i z kdysi vytvořené brány. Brát si můžeme nejen ochranu, ale také radostnou energii. Pokud si ale z něčeho bereme, je třeba také vracet. A proto, pokud se vydáme brát si, měli bychom mít sebou také něco, co obětujeme. I rytíř pohárů k tomuto zdroji jde s darem.

KOSTEL U SVATÝCH

Starobylý gotický kostel byl vystavěn v polovině 14. století. Archivní doklad města popisuje, že v roce 1648 úderem blesku a vzniklým požárem byl značně poškozen a ztratil gotickou klenbu lodi. Uvnitř kostela je kamenná renesanční kazatelna a v lodi kostela je umístěno u zdi 15 náhrobních kamenů význačných osobností města.

16.4. 2011, Universal Waite tarot

Vylosované karty:

Minulost            Přítomnost        Budoucnost

4 pentaklů         19.Slunce          7 mečů

Rada                            Varování

3.Císařovna                   3 pentaklů

Energie místa

Rytíř pohárů + 5 pohárů

Vystavět toto místo byl asi obtížný úkol, bylo zapotřebí hodně prostředků a píle, aby se vše vydařilo. Nevypadá to na nějaké velké rozhazování, spíše velké šetření a shromažďování a to i po energetické stránce. Síla tohoto místa se za léta nahromadila, možná nebyla tolik využívána. V současné době je to místo plné slunce a radosti. Energie je ve skrze pozitivní a je možné si z ní beztrestně brát. Může šířit radost a naději. Místo je velmi otevřené všem, kdo chtějí. Do budoucna je ale třeba této otevřenosti trochu ubrat, mohlo by dojít k nepříjemnému vyčerpání, a to nejen po duchovní stránce. I zde je radou více se o místo zajímat, nechat ho lidem, aby jej mohli navštěvovat a aby mohlo růst jejich energií. Pozor však na nějaké opravy nebo práce, cílem by měla být ona otevřenost ostatním, nikoliv odtažitost a rozsáhlá rekonstrukce, kterou později nikdo neuvidí.

Energie tohoto místa je podobná jako u městského opevnění, je zde velká síla, o níž je možné požádat, ale jíž je nutné také něco dát, aby se na nás nepřenesly smutky a tíhy ostatních. Velká otevřenost je nebezpečná, protože absorbuje pozitivní, ale i negativní síly, což se možná nemusí právě zde v budoucnu vyplatit.  

RÝZMBERK

Zřícenina gotického hradu založeného na přání Přemysla Otakara II. v 2. pol. 13. st. Sloužil jako pohraniční pevnost a měl za úkol střežit zemskou stezku vedoucí přes Všerubský průsmyk do bavorského Řezna. Hrad se stal údajně předlohou k románu francouzské spisovatelky G. Sandové Consuelo. Zřícenina jednoho z nejvýznamnějších západočeských hradů je opředená mnoha historickými příběhy i pověstmi. Hrad obývá sličná Bílá paní, ale také zde můžete potkat bledý přízrak jménem Apolena, dcera dávného šlechtice, jak bloudí hradem a čeká na jinocha, který si od ní vezme jablko a zbaví ji prokletí. Rozhledna připojená k hradu je ve výšce 680 m.n.m.

http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/domazlice/_zprava/238460

16.4. 2011, Tarot magie druidů 

Vylosované karty:

Minulost            Přítomnost        Budoucnost

20.Soud            10.Kolo             4 pentaklů

Rada                Varování

19.Slunce          Eso pohárů

Energie místa

Páže pentaklů a 8 holí

Dříve mohlo mít toto místo důležitý význam v životě zdejších lidí. Mohly se tu odehrávat velké obřady, ze kterých lidé odcházeli proměnění a jiní než dříve. Nyní toto místo zase získává svůj lesk, proměňuje se a začíná být zajímavým centrem. Pořád má velkou sílu, která ale nyní není nikým ovládána a usměrňována. A to je asi i úkolem do budoucna. Držet tuto energii, zachovat tento hrad, ale tak, aby byl přístupný veřejnosti, nejen udržován. A to je také radou, zpřístupnit tyto energie a síly a naučit se je používat tak, aby vyhovovaly všem. Pozor však na přílišné přijímání na tomto místě, není moc vhodné např. na svatby nebo žádosti o ruku. Místo nabylo svou historií velké vážnosti a důležitosti a proto by se k němu mělo přistupovat seriózně a pravděpodobně ne v otázkách lásky a citů.

Na místě se shromažďuje energie, kterou je třeba zkoumat a poznat, možná je to jiný druh, než doposud známe. Ale s touto silou je třeba pracovat opatrně a nepřipouštět si ji k tělu, mohla by i ohrozit. Tuto sílu je tedy třeba poznat, respektovat a poslat tam, kde je jí nejvíce potřeba.

KORÁB

Dříve velmi silné kultovní místo s velkou energií, která je nyní zastavěná vysokou rozhlednou. Je to oblíbený cíl turistů, najdete zde ubytování i restauraci, a i když celkově nepůsobí nijak lahodně, najdete zde příjemné místo a krásný rozhled. Dřevěná trámová rozhledna s malou chatou byla otevřena v roce 1938. Rozhledna měla pět poschodí, zakončovalo ji rozšířené plato ve výši jedenadvaceti metrů. Chata, která k rozhledně patřila, nabízela turistům hostinskou místnost zařízenou chodským nábytkem. Rozhledna je ve výšce 773 m.n.m.

16.4. 2011, Tarot magie druidů 

Vylosované karty:

Minulost            Přítomnost        Budoucnost

6.Milenci           4 pohárů           Eso mečů

Rada                Varování

Rytíř holí           Rytíř mečů

Energie místa

4 pentaklů + 7 mečů

Toto místo mělo v minulosti důležitou pozici. Doslova se na něm vyráběla energie, která byla zdrojem pro celé okolí. Je také možné, že to bylo kultovní místo, kde se lidé spojovali po všech stránkách a kde tak vznikaly i nové životy a osudy. Nyní je tam tak trochu nuda. Neděje se nic zásadního, místo se jen udržuje, aby byla dodržena jeho významná historie, ale nic se nemění a vznikání se zastavilo. V budoucnu by mohla přijít nějaká zajímavá nabídka, která by místo mohla oživit, vyrvat z jeho hlubin poklady a znovu je otevřít. Což je také radou pro nás pro všechny. Vrhnout se na toto místo a začít na něm skutečně žít a starat se o něj minimálně tím, že o něm začneme víc mluvit. Přistupovat k němu energicky a s čistým srdcem, ne chladně a nestranně. Třeba už jen tím, že tam budeme často chodit.

Energie místa se trochu zastavila a už není tolik cítit a poznat tak jako dříve. Je pevně uzavřená a nepracuje se s ní a momentálně je to možná dobře, protože by snadno mohla být zneužita nebo nezvládnuta.

TANNABERK – KOSTEL SVATÉ ANNY

Zvláštností této církevní stavby je zajisté její kruhový půdorys, připomínající stupňovitou rotundu s přistavěnou čtvercovou zákristií a kostelní věží. Pověst vypráví, že v r. 1703 na tomto místě spatřil záhadnou záři a zázračně se uzdravil kostelník ze Všerub. Ten pak zde z vděčnosti nechal postavit malou dřevěnou kapli, ke které záhy začali docházet poutníci z okolí. I někteří z nich prý prožili zázrak uzdravení a popularita místa rychle rostla. Proto z podnětu klatovských jezuitů došlo ke stavbě poutního kostela.

16.4. 2011, Andělský tarot

Vylosované karty:

Minulost            Přítomnost        Budoucnost

10.Kolo             7.Vůz                2 pentaklů

Rada                Varování

6 pohárů           Páže pohárů

Energie místa

3 holí + Páže pentaklů

V minulosti se zde děly osudové věci. Časté změny a odkaz na osud a neměnnost vybízí k domněnkám o důležitosti tohoto místa a např. o sídle nějaké svatyně, kde se odehrávaly zlomové body v životě – svatby i pohřby. Právě teď je místo hojně navštěvováno a jezdí sem davy lidí a místo oživují. V budoucnu by se měla energie trochu usměrnit a zmenšit, aby byla hravá a lehká. Vrátit se k původnímu významu a záměru je radou pro tento kostel. Nebrat jej tak vážně a dodat mu také radostné a veselé energie, neměli bychom před ním být tak malí, přestože vyzařuje tuto sílu, spíše bychom měli být jeho součástí.

Energie tohoto místa je velmi zajímavá a odkazuje také k meditaci a zamýšlení. Ovlivňuje naše myšlenky a může nám velmi pomáhat např. s rozhodnutím, protože jeho síla nám může ukázat nové možnosti a příležitosti, kam se vydat.