Domažlice sú....

10.08.2019 22:18

O prázdninách 2019 jsme vzali výlety útokem a místa, která jsme navštívily, se nám krásně odvděčila. Přijetím, nábojem i nevšedními zážitky. Cesta z Nepomuka do Domažlic byla o silových místech kamenů, ať už přírodních nebo umělých, a místy jsme se i trochu zapotili.

VELKÝ KÁMEN

Na Velkém kameni jsem vykláda

la už v roce 2012, co o něm tenkrát řekly karty, si můžete přečíst zde. Našli jsme v tom roce jen ženské místo, letos díky přítomnému muži, Karlovi, i mužské. Proto jsem letos přistoupila jen k výkladu na dva body a poselství kamene, jak to vidí o sedm let později.

18.7.2019, Wildwood Tarot

ŽENSKÉ MÍSTO: 3 mečů, Kolo života, Velekněz

Místo s ženskou energií je místem léčení. Bolesti, rány života a tíhu na srdci zde můžeme otočit na poznání, pochopení a přijetí. Dostaneme zde takové informace, abychom minulou bolest zpracovali a využili jako zdroj informací k novým událostem našich životů. Očista, dočista.

MUŽSKÉ MÍSTO: Královna holí, 7 holí, Viselec

Ten, kdo tady našpicuje uši, může získat sílu, odvahu a bojovnost pro další životní úkoly. Takovou duchovní sekeru, s jejíž pomocí se může dotknout cílů, o jakých se mu ani nesnilo.

POSELSTVÍ 2019: 3 pentaklů, Milenci, Páže pentaklů

Zdánlivě je to místo pro dva. Muž stojí na mužském místě, žena na ženském, a proudí to. Ale třetí je nejdůležitější. Ten to musí jistit, aby to mohlo celé probíhat. Ten to musí držet a být připraven čelit zvědavcům z tohoto místa, kteří se budou ptát, co se tu vlastně děje. Je to místo pro tři. Jen síla tří tu může pomoci. A platí to i v životě. Nebuďme na to sami!

PALACKÉHO KÁMEN

Kámen, na kterém v revolučním roce 1848 kázal sám František Palacký, aby povzbudil lid a probudil v něm vlasteneckého ducha.

18.7.2019, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 7 mečů, 9 holí, 2 mečů 

Přítomnost: Slunce 

Budoucnost: 8 pentaklů 

Rada: Svět  

Varování: Rytíř pentaklů

Energie místa: 8 pohárů a 6 mečů

Duch místa: 10 holí

Z vylosovaných karet vidím samotného Palackého a jeho duševní boj. „Musím ten národ zvednout z bahna! Musí se vybrodit! Posílit! Jak to do nich natlouct, když nechtějí?!“ Shromáždil lid, přednesl řeč, odcházel za potlesku! Ale dál nic. „Proč to s nimi nehlo? Proč nic neudělali? Nechtěli! Palice dubové!“ Pořád je to stejný…

NOVÝ HERŠTEJN

Zřícenina hradu na zalesněném stejnojmenném kopci u Kdyně. Hrad byl založen v první polovině čtrnáctého století. Roku 1475 ho dobylo bavorské vojsko a později byl obnoven již jen k hospodářským účelům. Po roce 1524 ho koupilo město Domažlice, které nechalo nepotřebný hrad zpustnout. Váže se k němu pověst o otci, který na hradě schoval poklad před nájezdy, které dosud chrání jeho dcery a nevydají ho každému. Energetický bod je podle Pavla Kozáka v donjonu.

18.7.2019, Jordan Tenčev Tarot

Minulost: 5 pentaklů, Páže pohárů, Král pohárů

Přítomnost: Královna mečů

Budoucnost: Blázen

Rada: 6 pentaklů

Varování: 3 pohárů

Energie místa: 8 pentaklů a Rytíř pohárů

Duch místa: Viselec

Vylosované karty jakoby kopírovaly pověst popsanou na tabuli. Přišly zlé časy. Bylo třeba zachovat poklad pro další generace, smutně uvažoval král. Zlé časy přešly, král nepřežil, poklad tu zůstává dál. Hrad je těžký, uzavřený a přísný. Stráží naše kroky a nepustí nás ani na kousek, mohli bychom jeho poklad najít a to nelze dopustit. Pro toho, kdo by přesto chtěl kopnout, slabé varování. Tři dcery z Trojky pohárů jsou tu! Jsou všude a nikde. Ví o každém kroku. Znamení dají jen pěknému muži, ale není vyloučeno, že si ho tu budou chtít nechat. Herštejn není přívětivý hrad. Je připraven odnést si svůj poklad do podsvětí a zabránit každému, kdo by jej o to chtěl připravit. Tak raději pryč. Ne každý poklad je možné najít!

VIKLAN ČERTŮV KÁMEN, BABYLON

Zdejší viklan je stvořen z porfyrické žuly (granit obsahující větší krystaly) a dosahuje délky čtyř metrů a váhy čtyřiceti tun. Při pohybu až o několik desítek centimetrů dolu a nahoru vydával zvuky. V roce 1860 byl při stavbě železnice z Čech do Bavorska italskými dělníky ze svého místa sesunut. Z iniciativy občanského sdružení Babylon došlo v roce 2009 k navrácení kamene do původního lože. Dnes se už bohužel opět nehýbe.

18.7.2019, Cheimonette Tarot

Minulost: Svět, Vůz, 4 pentaklů, Rytíř mečů

Přítomnost: Král pohárů

Budoucnost: Král mečů

Rada: 2 mečů

Varování: Svět (druhá verze karty)

Energie místa: Eso mečů a Císař

Duch místa: 8 pentaklů

Viklan, jako zdroj energie a přestupní kámen do jiných světů, tu sloužil odjakživa. Kdo o jeho síle věděl, mohl se zhoupnout a nahlédnout do míst, kam to normálně nelze. Musel se však zase vrátit a opřít se o své nohy, což je po zážitcích z jiných světů hodně těžké. Takto majestátně působí dodnes, i když už se nehýbe a cestovat se na něm nedá. Můžeme tu však pohlédnout pravdě do tváře a poznat světy naší duše. Můžeme tu pochopit, kdo opravdu jsme a co v životě potřebujeme, než se do jiných světů podíváme sami, bez viklání na kamenu. Cenná lekce i zkušenost. Vzhůru do ní.

MÍSY NA KAMENI: Soud, Páže holí, 8 mečů

Mísy a pohled do nich obvykle sloužil k přenosu informací. Zde má funkci zrcadla. Můžeme se skrze ně podívat na své duše, zjistit, kde jsme se zasekli a jak se z díry opět dostaneme ven. Můžeme zjistit, kdo doopravdy jsme a co potřebujeme k růstu. Když to spatříme, nemusíme se bát. Andělé už se na tomto čertovském místě postarají, abychom to dostali.

LABUTÍ STUDÁNKA

Nedaleko viklanu se nachází překrásná přírodní lesní studánka se skvělou vodou, oblíbenou nejen u místních osadníků. Reliéf labutě ze žuly těžené a zpracovávané v místním lomu sem byl osazen mezi světovými válkami. Od roku 1950 se ocitla studánka v hraničním pásmu a pro lidi byla na dlouhou dobu nedostupná.

Cheimonette Tarot: Soud, Spravedlnost, 7 holí

Polib svou duši

a jestli tušíš,

kdo ti jí plní,

kudy se vlní,

poprosíš anděly,

aby tě přiměli,

dohlédnout nebe,

rád mít sám sebe.

ZDROJ:

www.putujici.cz

Informační cedule na místě

Tajemná místa od Blaníku k Sušici, Pavel Kozák