Výklad o Velkém kameni

25.08.2013 16:48

31.07.2012 19:27

VÝKLAD O VELKÉM KAMENI

Velký kámen je soustava skal u Polánky na Nepomucku. Je to zbytek přirozeného bukovitého porostu na balvanitém návrší se skalními výchozy na západním svahu hřebene Kakova.

Pavel Kozák v knize Tajemná místa Plzeňska píše o dvou energetických bodech, jeden mužský a druhý ženský. Když jsou oba body obsazeny, mohou vznikat energetické víry.

Velký kámen používali jako svatyni už v mezolitu a to giganti. Obřady tu pak lidé konali až do doby gotické. Velký kámen ukrýval podzemní prostory, v nichž je cítit přítomnost fantastické bytosti a to draka.

Výklad, Sidhe tarot, 22.7. 2012

Minulost: Královna pentaklů, Rytíř pohárů, Eso pentaklů

Přítomnost: 4 mečů

Budoucnost: 8 holí

Rada: Poustevník

Varování: Síla

Energie místa: Císař a Smrt

ŽENSKÝ BOD  NA VELKÉM KAMENI

Našli jsme jen jeden ze dvou bodů a to ten ženský, který je silně spojena s Matkou Zemí a má dvanáctkrát vyšší zemskou energii. Mužský nám zůstal utajen.

Výklad, Gaia tarot, 22.7.2012

4 holí, 4 mečů, 6 holí, Páže mečů, Rytíř mečů

Když přijdeme na toto místo ve vhodnou chvíli a provedeme potřebné úkony, a zdoláme přírodní překážky, může se nám otevřít skutečné jádro našeho ženství. Můžeme si uvědomit svou plodnost a skutečnou krásu, která je každému vrozená. Můžeme se zde smířit i s naším vnitřním dítětem, které čeká, až na něj přijde řada. Směle do toho!