Čertovy kameny na Blatensku

05.02.2018 20:36

Protože se leden nového roku 2018 projevoval spíš jako jaro, vyrazili jsme  28.1.  na výlet. Čertových kamenů je kolem Blatné jako máku a tak je to výborný cíl krásné procházky a mnoha výkladů. Průvodcem nám byla úžasná brožurka Jiřího Sekery, plná megalitů a pověstí o čertech smolařích, nad nimiž vždy vítězí upřímná víra.

KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA, LHOTA U KASEJOVIC

K této rozkošné kapličce umístěné téměř na zahradě zdejších obyvatel se váže pověst o svatém Vojtěchovi, který úderem své berly způsobil déšť a zavlažil sedm let vyprahlou krajinu. Z vděčnosti pak lidé postavili kapličku a zasvětili ji svatému Vojtěchovi. Později se sem konaly slavné poutě, aby se lidé světci poklonili a napili se ze zázračné studánky, která je v kapličce dodnes. Dřevěná kaplička byla nahrazena pseudobarokní zděnou kaplí s oltářem. Ještě do první světové války zde byly lázně, dnes je tady zemědělská usedlost, které se říká u Boučků.

28.1.2018, Zlotý tarot

Minulost: 2 mečů, Kolo života, 7 holí

Přítomnost: Král pentaklů 

Budoucnost: 10 mečů

Rada: Páže pentaklů

Varování: Viselec

Energie místa: 8 mečů a 7 pentaklů

Duch místa: Ďábel

Míst s podobnou pověstí najdeme v naší vlasti mnoho, a většinou jsou vodítkem k nalezení prapůvodních svatyní nebo jinak důležitých míst pro naše pohanské předky. A ani tady to není jinak. Původně zde bylo důležité místo, spojené spíš s ženskou energií, možná uctívané jako přechodové, nebo v době, kdy se lámalo roční období. Později bylo ovládnuto, až násilně přetvořeno a voda nebyla používaná ani tak k léčení a omývání ran, jako spíš k vymývání mozků. V energii kaple je potlačení pokladů patrné dodnes a Ďábel jako zdejší duch se nad tím jen radostně pošklebuje. Namluvil nám, že sílu máme čerpat úplně odjinud a my mu to baštíme. Dnes je to místo tak trochu opuštěné, ačkoliv jej najdete mezi domky, téměř na dvoře jednoho z nich, a čeká na svou další šanci, kterou asi bohužel nedostane.

VODA V PRAMENI

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: 7 mečů

Energie v minulosti: Páže holí

Energie v budoucnosti: 7 holí

Také použití pramenu bylo v průběhu let změněno, možná i cíleně, a přetvořeno k obrazu těch, co jej potřebovali využívat. Síla vody byla možná uměle posílena a její původní účel a ženská energie otočena úplně jiným směrem. Zřejmě ani dnes, a ani v budoucnu nebude moc pomáhat nebo léčit, dokud se neočistí nános, který jí předchozí věky daly.

ČERTŮV KÁMEN V BLATNÉ

Uprostřed Blatenského sídliště stojí mohutný, osamělý velký balvan (7,50, 3,50 a 1,50 m), ke kterému se váže pověst o mlynáři, který se za syna upsal čertu. Jeho žena jej však nechala zasvětit Bohu a tak čert, když si pro nového kněze šel, nepochodil a vzteky zahodil balvan, kterým chtěl kostel rozbořit.

28.1.2018, Sacred Circle Tarot

Minulost: 10 holí, Rytíř pentaklů, 4 mečů

Přítomnost: Císař 

Budoucnost: 5 holí

Rada: 8 holí

Varování: Páže pohárů

Energie místa: 2 pohárů a 4 pentaklů 

Duch místa: 2 pentaklů

Možná, že zdejší balvan tu ve velmi dávných dobách nebyl sám. Možná byl součástí většího množství drobnějších kamenných útvarů, ty se však během let vytratily, jen s tímto mega kamenem nebylo možné hnout, a tak tu zůstal trčet sám. Dnes je to zřejmě místo scházení lidí, výchozí bod srazů a dobré místo na mejdany, ale jinou energii ani účel už nemá. Zavřel se, zatvrdil a nevydá nic ze svého života, ani síly, kterou možná kdy měl. 

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: 6 pentaklů 

Energie v minulosti: Král pentaklů

Energie v budoucnosti: Král holí

Energii, kterou tento vetchý stařec vyzařuje, tvoří spíše lidé okolo něj. Příběhy, které se kolem něj hromadí, lidská vůle, kterou sbírá a úsilí obyvatel, které symbolizuje. Sám už tu prostě jen tak je.

KADOV

TVRZ KADOV (1)

Stará tvrz byla původně vladycké sídlo, byla postavena ke konci 16.století rytíři Zabořskými. Během staletí byla přeměněna na sýpku.

28.1.2018, Zlotý tarot

Minulost: 8 mečů, Ďábel, 10 mečů 

Přítomnost: Eso holí

Budoucnost: 3 holí

Rada: 7 mečů 

Varování: Velekněžka

Energie místa: Slunce a 2 mečů

Duch místa: 3 mečů

Příběhy spojené s tvrzí v Kadově asi nejsou žádné milé pohádky na vyprávění dětem před spaním. Jen bůh ví, co všechno staré zdi viděly a jak se to na zdejší energii podepsalo. Zda tu žil krutý despota, který týral všechno, co se hnulo nebo nešťastná žena, která přišla o všechno a svou zoufalostí sytila zdejší tvrz, už se asi nedozvíme. To největší neštěstí sice už dávno pominulo, ale ve zdech je tu zapsané pořád. Tvrz je obrněná, žije si sama pro sebe a snaží se vzpamatovávat ze škod, které lety utrpěla. Pokud mohu soudit, pak to ale není dobré místo na žití a na nalezení klidu v duši už vůbec ne. Pořád je tu neutěšená síla, kterou bychom neměli rušit.

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: 6 mečů 

Energie v minulosti: 3 mečů  

Energie v budoucnosti: 5 pentaklů

Dřívější bolesti a ztráty se snaží místní síly překonávat, ale jde to ztěžka a není to radostné bytí. Dají se před tím sice zavřít oči, ale působit to asi už nepřestane. Hrobka a bývalý chudobinec tomu také asi moc nepomáhají a linie kostel, hrobka a hřbitov, které stojí v jedné řadě, tvoří jakousi neprorazitelnou hradbu, skrze kterou se nedostane nic, co by zdejší pochmurnost narušilo.

HROBKA A KAPLE V KADOVĚ

Kaple byla postavena v polovině 19.století v novogotickém stylu hrabětem Václavem Linckerem z Lutzenwicku. Dříve se tu několikrát do roka sloužily mše. V podzemí se nachází hrobka hrabat Lincker a de Arvay.

28.1.2018, Zlotý tarot

8 holí, Král pentaklů, Svět

Hrobka v sobě uzavřela veškerý život a ukrývá v sobě příběhy těch, kteří něco vykonali a ještě toho mnoho udělat mohli, ale předčasná smrt už jim to nedovolila. Když si pustím fantazii hodně na špacír, skoro to vypadá, jako by tu byl někdo pohřben zaživa nebo zemřel v plné síle naprosto zbytečně malou chybou někoho jiného. Vše je ale zamčeno, zavřeno a neradno to připomínat, protože něčí vina je stále živá.

Kačka, Triple Goddes Tarot: Co se tady stalo?

Kačka tu měla velmi intenzivní pocit, že se tu něco stalo, co je třeba zveřejnit a pojmenovat.

Královna pentaklů, 5 mečů a 2 holí

Byla to krutá bitva, nelítostný souboj mezi nesmiřitelnými rivaly. Jeden prohrál a tvrdě za to zaplatil. Boj však nebyl čestný a matka, která ho do boje poslala a jejíž čest hájil, za jejíž rod bojoval, hořce lituje a dodnes marně čeká na návrat svého syna. Výčitky a křivda se tu vznáší jako němý svědek událostí, které se tu staly a podepisují se na neutěšené atmosféře celého místa. Určitě však nejde o nějaké vysvobození nebo záchranu. Stačí, že o tom víme.

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: Velekněz 

Energie v minulosti: Eso holí 

Energie v budoucnosti: Spravedlnost

S Tarotem Druidů se dostáváme zřejmě do jiné doby, do událostí spojených se zdejším viklanem, a s pradávnými obyvateli, kteří konali své výjimečné rituály právě v tomto kraji. Kamiliny karty jakoby zachytily výjev dávného soudu, který používal blízký viklan jako posuzovatele pravdy a tím i krutého soudce. Kdo a za co byl souzen a jak spravedlivý byl rozsudek, se můžeme jen domýšlet.

NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM KADOVSKÉHO VIKLANU

KADOVSKÝ VIKLAN (2)

Viklan v Kadově je jeden z největších u nás a ještě v 19.století se skutečně kýval. Ing. Pavel Pavel jej pak ještě několikrát vrátil do lůžka, ale ničemní vandalové jej vždy znovu shodili. Také k tomuto viklanu se váží pověsti o čertu, který nestihl svůj úkol a shodil kámen do těchto míst.

Výklad o viklanu jsem dělala už v roce 2015, přečíst si ho můžete zde: http://www.tarotplzen.cz/news/kadov-a-radomysl/. Letos jsme jen posoudily, jak na tom viklan je, byl a bude. 

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: Eso mečů

Energie v minulosti: 4 holí 

Energie v budoucnosti: 2 holí

Konaly se tu rituály? Velekněžka

Kadovský viklan byl kdysi zřejmě centrem setkávání, oslav a velebení. Jeho síla byla velká a možná skutečně sloužila i k rozsouzení dvou znepřátelených stran.  Podle pohybu viklanu se dala poznat vůle bohů a přetlumočit skrze vyvoleného nebohým smrtelníkům. Oslava, která pak následovala, nakonec smířila obě strany a než šli lidí spát, bylo zase všechno v pořádku. I dnes tu můžeme snáze posoudit to, co právě teď řešíme a lépe se rozhodnout, poučit se z předchozích chyb a poděkovat za to, že už víme, kterým směrem jít.

A co když je tu souvislost mezi místem hrobky a viklanem? Co když byla obě místa důležitá pro soud, který se měl v konkrétní době konat? Možná byl v místech dnešní hrobky soudce (Velekněz) a u viklanu soudkyně (Velekněžka). Každý z nich přijal informace od bohů, nacítil celou situaci a vynesl rozsudek. Blízko hrobky stojí kostel sv. Václava, který nahradil v 18.století zchátralou svatyni. Jak víme, kostely se nestavěly jen tak náhodou, ale na vybraných místech, především tam, kam byli obyvatelé zvyklí chodit už za dřívějších dob. Je tedy možné, že Kadov byl pro naše pohanské předky důležitým místem, kde se řešilo a rozhodovalo a pak slavilo a uctívalo.

Tíha celého místa, v níž jako jediný svítí svou čistotou nezatížený viklan, který jako kámen drží, otevírá mnoho otázek a shromažďuje mnoho příběhů. A kamenné útvary, které nás čekají dál, snad přinesou trochu odpovědí.

MALÝ ČERTŮV NÁRAMEK (3)

K soustavě na sebe naskládaných kamenů zvaných Čertův náramek se vztahuje další pověst o sázce čerta a učitele, který sázku vyhrál a čert pak shodil obsah vaku a další kameny po okolí. Viz Velký čertův náramek neboli Čertův vak.

28.1.2018, Sidhe tarot 

Minulost: Smrt, Slunce, 6 holí

Přítomnost: Císař

Budoucnost: Ďábel 

Rada: 4 holí 

Varování: Svět 

Energie místa: 8 pentaklů a Eso holí

Duch místa: Císařovna

Dovolím si malý fantasy pohled do minulosti, který možná odkrývá původní účel kamenné sestavy, silnou energii, která tudy proudí a o které naši předci dobře věděli:

Je čistá jarní noc. Předělová. Za chvíli bude svítat.  Lidé se shromažďují kolem skály a vytváří kruh. Muž, žena, muž, žena. Jeden z nich, vybraný a vyvolený, stoupá na nejvyšší bod. Kameny jsou pokryté rosou, ještě není dobře vidět. Riskuje život. Je však chráněn kruhem, který šeptá modlitbu. Stojí na vrcholu. Čerpá energii, získává sílu, která léčí a posiluje. Posílá jí do celého kruhu. Lidé jí cítí, děkují za ní a slaví. Předávají si jí, oslavují svobodu a plodnost. Dívky v bílém jsou v popředí. Čekali na to tak dlouho a konečně nastal jejich den. Také muži jsou rozechvělí, nesmí zklamat. A dál už je to až od osmnácti. Ale protože jsme už všichni nějaký pátek dospělí, máme to tu i s obrázky.

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Co se tu dělo? 9 pentaklů, Rytíř holí a 10 pentaklů

Kamiliny karty jsou více než názorné. Krásná dívka v bílém, žhavý mladík a jako výsledek? Velká rodina. Myslím, že se Kamile podařilo prokázat, že pověst o učiteli a čertu je k tomuto místu dodaná uměle a nesmyslně. Je to místo, kde mladé dívky přecházely do dospělosti, stávaly se ženami. Místo zasvěcení, konečného přechodu do dospělého života, krok k tomu nejdůležitějšímu pro ženu, k mateřství. Přípravy byly sice složité, všechno dobrovolné a významné. Krásná oslava nového života. 

Zdejší energii můžeme využít i dnes. Tento odlehlý lesík je skvělé místo, posílení ženské energie, léčení neplodnosti a nalezení nové síly. Pokud chceme trochu té síly získat, můžeme se postavit na vrchol kamenů, do proudu energie, vzít si ji do dlaní a čerpat ji pro sebe i ostatní. Naši předci předávání této síly dělali jinak a ani nám to není zapovězeno. Jen ty kameny by asi tlačily do zad. :)

OBĚTNÍ KÁMEN (4)

Velký kámen na vyvýšeném místě, který má na horní plošině mísy, které se při dešti plní vodou. Mísy vznikly přirozeně a existuje domněnka, že byly používány jako obětní, což se však nijak neprokázalo.

28.1.2018, Sidhe tarot  

Minulost: 3 pentaklů, Královna mečů, 3 pohárů 

Přítomnost: 9 holí

Budoucnost: 4 pohárů

Rada: Vůz

Varování: Královna pohárů  

Energie místa: Věž a 2 pentaklů 

Duch místa: 10 mečů

Oběti se asi na tomto kameni skutečně nekonaly. Je to spíše místo společného práce, porad a oslav, požehnání a pochopení. Možná sem lidé chodili při zvláštních příležitostech, posilovali svá přání, prosili o úrodu a hojnost. Také by to mohlo být místo, kde se z chlapců stávali muži. Nedaleký Čertův náramek mohl být místem přeměny panen v ženy, a tento kámen tak mohl zasvěcovat opačné pohlaví. Mohly se zde konat rituály přechodu, plnit zkoušky, které ale zřejmě nevyžadovaly nic krvavého. Představuji si to tak, že vybraný a připravený mladík zde dostal nějaký těžký úkol, který bylo třeba splnit a když to zvládl, stal se mužem. Velký megalit je silným místem, je napojený na zemi i nebe, a pomáhá v přechodech do nového období roku nebo života. Dnes nám všem, i holkám, výstup sem dodá energii a sílu a poskytne nám tím nový pohled na věc.  

Kamila, Tarot Magie Druidů:

Energie dnes: 3 pentaklů

Energie v minulosti: Měsíc  

Energie v budoucnosti: 3 pohárů

Také keltské karty by nasvědčovaly této teorii. Místo splnění zkoušky, zápasu s vlastním strachem, vstup do svého podvědomí korunované bouřlivou oslavou. To je nakonec větší oběť než nějaká ovce.

VELKÝ ČERTŮV NÁRAMEK (ČERTŮV VAK) (5)

Sestava kamenů dosahující výšky až 6 metrů je podle Putujících tím nejenergetičtějším místem v okolí. Pověst k němu opět připomíná vítězství věřícího člověka nad čertem.

28.1.2018, Sidhe tarot 

Minulost: Císařovna, Král mečů, Svět

Přítomnost: 5 pentaklů

Budoucnost: 9 pohárů

Rada: Páže pohárů a Královna pohárů  

Varování: 10 pentaklů 

Energie místa: Hvězda a Smrt

Duch místa: Vůz

Že je tady nejsilnější energie je patrné z vyložených karet už na první pohled. Také je to velký náramek a místo, kde podle pověsti čert shodil svůj vak a že v něm muselo být nějaké síly. Jestliže na Malém náramku došlo k zasvěcení žen a na Obětním kameni k zasvěcení mužů, tady je všechno spojené a toto propojení bylo asi cílem tohoto silného místa. Síla zde proudila, pokud se otevřela patřičná místa a došlo tu ke spojení toho, co je dole s tím, co je nahoře. Muž a žena, kteří prošli přechodem do dospělosti, zde vykonali první společnou zkoušku. Spustili kanál, kterým proudila energie, informace a síla důležitá pro ně, jejich lid i celý kraj. Představuji si to tak, že jeden si stoupnul nahoru, druhý dolů a došlo k propojení celku a tím k okamžiku krásné harmonie. Dnes už však tyto kanály neexistují, jsou vyschlé a neměli bychom je zkoušet obnovovat. Můžeme si užít energie, která tu zůstala, načerpat radost a sílu, ale do hloubek, které tu nacházeli naši předci, už bychom se neměli pouštět. Už jsme jinde, myslíme, žijeme i cítíme jinak a to, co ti, co tu byli před námi zvládli, my už ne. Je to dobře nebo není? To už se asi nedozvíme. A ani bychom neměli načuhovat. Zbývá nám úcta, respekt a upřímná snaha žít správně v našem světě.

ČERTOVA BRÁNA (6)

V bezprostřední blízkosti Čertova vaku je další skalní útvar, přírodní dolmen.

28.1.2018, Sidhe tarot 

Královna pohárů, Páže holí, Král mečů, Velekněžka

Tři strážci se tu sešli, aby prověřili, jestli můžeme dál. Kontrolují naše srdce, odvahu i mysl. A jen pokud projdeme jejich kontrolou, můžeme jít dál a smíme si něco odnést. Vyrovnání, harmonii a pochopení. To jsou tři jejich největší dary, které tu můžeme dostat. Tato brána funguje zřejmě jako vstupní i výstupní kontrola. Když jdete od Kadova, odkud jsme šli my, tady končíte a procházíte konečným hodnocením toho, co jste tu prožili a získali. Když tudy do této krajiny vstupujete, rentgenovým viděním strážci spatří, co si sebou nesete a co tu chcete provádět. Pokud neprojdete, ne, že by si vás tu nechali. Jen si prostě neodnesete nic podstatného a ani tu nezanecháte žádnou stopu. Pokud si vás však prověří a shledají čistými, může to být nevšední zážitek.

KÁMEN S MÍSAMI (7)

Ještě jeden kámen se skalními mísami s odtokovými kanálky, které se původně považovali za obětní, najdete před Kadovem. Vodu z nich lidé měli za léčivou a skalní oka mohla sloužit i jako kontakt s dalšími podobnými.

28.1.2018, Sidhe tarot 

Minulost: Král pentaklů, Rytíř mečů a 6 pentaklů 

Přítomnost: 9 mečů 

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: 2 holí   

Varování: Císařovna   

Energie místa: 5 holí a Král pohárů 

Duch místa: Eso holí

Ani tento kámen nesloužil k obětím, kanálky tudy zřejmě neodcházela žádná krev. Je to čilé místo, plné síly a elánu, ještě pořád bouří a žije a je možné ho použít, když víte jak. Lidé, kteří tu žili, velmi dobře věděli, a uměli si odsud odnést, co potřebovali. Pro nás už tu však nic k odnesení není, nemáme potřebné informace, ani nastavení, chybí nám přístupový kód a žádný hacker nám s tím nepomůže. To, co kámen kdysi dával, dnes už nepotřebujeme a tak není nutné ho aktivovat. Můžeme ho nechat odpočívat a kochat se půvabem skalním mís naplněných vodou.

Kamila, Tarot Magie druidů: Účel skalních mís:

Smrt, Páže pohárů a 9 holí

A co tedy oni neměli a my jo? A jak to, že to už nepotřebujeme? No tak dobře, tak se na to podíváme blíže. Podle Putujících sloužily tyto kamenné mísy naplněné vodou ke komunikaci na dálku. U jedné mísy stál jeden a do vody přenášel obraz, který druhý na jiném kameni chytal. Přesně tak, jako je to na obrázcích na kartách.  Přenos informací na dálku za pomocí dvou nádob s vodou. A podle počtu holí na poslední kartě to mezi nimi opravdu lítalo. Že to není možné a že byste si to taky chtěli zkusit? Tak sáhněte do kapsy, vyndejte mobil a hurá na to. :)

Pojďme si dnešní cestu trochu shrnout. Kámen s mísami sloužil jako telefonní budka. Viklan je soudní stolice a místo kolem něj je o spolupráci mužského a ženského principu v duchovní sféře. Malý náramek je místem ženského zasvěcení a Obětní kámen je místem mužského zasvěcení. Velký náramek je místem spojení obou principů dohromady. A brána je sídlem hlídačů, kteří dohlíží na to, kdo se jim tu courá. Docela hodně úkolů na jednu malou oblast kolem malé vesničky. Označení spojená s čertem dávala církev na místa, kterých chtěla, aby se lidé báli. Byla to místa, která měla silnou energii a pro pohanskou víru důležitý účel. A ta byla třeba zakázat, lépe řečeno očernit, aby se jim lidé spíše vyhnuli, nijak se neposilovali a nevraceli se k zakázaným svobodným kořenů. Čertovy kameny na Blatensku jsou jedním za takových míst. Obřady a rituály, které si představuji, že se tu dělaly, měly pro naše předky zvláštní významy. My jim dnes už rozumět nemusíme, ačkoliv je v různých podobách děláme také. Můžeme si ale dnes u nich vzpomenout, jakou hloubku to dříve mělo a pocítit vděk za to, že i pro nás to má nemalý význam. Vědomý přístup k životu, ke změnám v přírodě i uvnitř nás, to je oč tu běží. To se nám všechny zdejší megality snažily připomenout. Nejsou to jen balvany, zaslouží si úctu, stejně jako my.

Když se na to podíváme ještě jinýma očima, vidíme příběh mladé dívky a mladého muže, kteří nejdřív prošli každý svým zasvěcením, pak se spojili u Velkého náramku za dohledu strážců od Brány, a odešli řešit své světské i duchovní záležitosti k viklanu a místu kolem něj. Prošli cestu od dívky (9 pentaklů) přes ženu (Císařovnu) k vědmě (Velekněžce) a od chlapce (2 pentaklů) přes muže (Vůz) k šamanovi (Velekněz). Můžeme to chápat i jako dnešní běžné manželství, spojení dvou lidí a cest, které končí spolu v jednotě a harmonii. Zázrak? Ne, jen upřímná láska a poctivost, jakou znali právě ti „neznalí pohané.“

TĚNOVICE, BUDDHISTICKÁ STÚPA

U Spáleného poříčí je Buddhistické centrum a stúpa, symbol osvícení, vysvěcená v roce 2014. Stúpa je přístupná všem příchozím a šíří štěstí a radost do celého kraje. Je vyrobena ze žuly a měří 7 metrů. Stúpa se obchází dokola po směru hodinových ručiček, což má blahodárný vliv na mysl. Zdejší centrum nabízí kurzy od roku 1999. Zkrátka dotek úplně jiné kultury, než známe.

28.1.2018, Sacred Tarot of India

Císařovna, Rytíř pohárů a Měsíc

Překrásné místo plné lásky a pochopení vás vezme za srdce a otevře všechny brány, které do něj vedou. Pokud tedy necháte rozum na parkovišti a sami se tomu budete chtít otevřít. Pak se naladíte na lásku a harmonii a kousek si jí odnesete ve svém srdci do všedních pracovních dní.

Kamila, Tarot Magie Druidů: Co na to Kelti?

8 holí, 8 mečů a 4 pohárů

Zahoďme spory, zahoďme hole,

všichni jsme v jedné společné škole.

Jen naše vůle, snaha bez pěstí,

k společné práci, cestu si klestí.

Nehledejme rozdíly,

spojení nás posílí.

Ať jsi upír, Kelt či mnich,

všechno je jen v rukách tvých. :)

ZDROJE:

Čertovy kameny na Blatensku, Jiří Sekera, Jan Kurz, 2011

Informační cedule na místě

http://www.putujici.cz/?p=p_420&sName=Certovy-kameny-kolem-Kadov