Velká škola vykládání tarotu

VELKÁ ŠKOLA VYKLÁDÁNÍ TAROTU

Paul Fenton Smith

Synergie 2010

Paul Fenton Smith je americký autor s vykladačskou praxí od roku 1985 a přibližně stejnou dobu mezinárodně vyučuje tarot. Je autorem osmi knih, u nás je tato kniha zatím jeho prvním překladem. Je to obsáhlá a velmi pěkně napsaná kniha rozdělená do kapitol s informacemi pro začátečníky i pro pokročilé. Témata, která obsahuje, nenajdete nikde jinde v dostupné literatuře, jako např. protichůdné karty, vykladačský styl, ochrana vykladače, a prázdnou kartu. Umí pojmenovat i některé problémy, s nimiž se v praktickém výkladu potkáváme. Na obsahu knihy je vidět dlouholetá praxe autora s výkladem, i když některé rady, jako třeba začít s veřejnými výklady na trzích, jsou možné spíše v Americe. I tak je ale vynikajícím přehledem pro první a obsáhlé seznámení s tarotem a zaujme i zkušené kartáře věcmi, o kterých se často nepíše. Přistupuje k výkladu karet jako k profesionální činnosti, s níže je možné pomáhat, ale také se i živit. V knize je přiložen barevný výtah s významem všech karet a souhrnem důležitých informací pro výklad.

I přes výše uvedenou chválu je v knize malý nedostatek. Významy karet, které jsou poměrně dlouhé a podrobné, nejsou podle mého soudu příliš jasné a dobře uchopitelné pro začátečníka. Pokud se je naučíte podle této knihy, je možné, že nebudou dobře použitelné ve výkladu, protože jsou málo čitelné a praktické. Je tedy vhodné si nejprve udělat vlastní obrázek o každé kartě nebo si jej vyčíst z jiné knihy, než si přečtete významy uvedené u Paula Fentona Smitha.

UKÁZKA:

„Jak dojít ke správné interpretaci: Označit kartu jediným slovem znamená pracovat líně. Omezuje to pochopení karet a může vám to bránit ve spatření hlubších významů karet výkladu. Vyhněte se ovšem i druhému extrému – vidět významy i tam, kde nejsou. Je důležité dělat si poznámky ohledně varovných znamení, která jsou dána. Nalezení správné rovnováhy mezi přílišným interpretováním znamení a jejich přehlížení vyžaduje čas a praxi.“

O knize se píše, že „je to novátorské dílo odhalující i význam dvorních karet. ať už vykládáte karty, abyste pokročili v osobním rozvoji nebo je vykládáte druhým, díky knize Smithe získáte sebedůvěru.“

Moje hodnocení: 70%