Učebnice tarotových karet

UČEBNICE TAROTOVÝCH KARET

Martina Blažena Boháčová

Astrolife 2011

Útlá nová publikace od vykladačky a astroložky, která je trochu tzv. spíchnutá horkou jehlou. Obsahuje několik základních informací o tarotu, jeho propojení s numerologií a astrologií. Jsou to však kusé informace, které je nutné později rozšiřovat. Zbytek po krátkém úvodu je zaměřen na významy karet a to v symbolech tarotu a v astrologickém přiřazení. Názory autorky na význam karet jsou místy netradiční a nelze je chápat jako fakta. Jsou to, stejně jako informace ve všech ostatních knihách, jen názory autorů. Můžeme s nimi souhlasit, pokud nám dávají smysl anebo ne. V tarotu totiž není nic jasně definovatelné a správné, jen individuální pojetí, to je třeba mít na paměti.

Knížka podle mého názoru působí trochu zmateně a nedodělaně, mnoho témat a vět by si zasloužilo větší vysvětlení a prostor, dá se to však brát jako odrazový můstek studia karet. U významu každé karty jsou velmi hezky znázorněna základní hesla, která vystihují obecný význam karty, další popis je však místy zastaralý a nerozvinutý.

UKÁZKA:

„Když začneme pracovat s kartami, najednou zjistíme, že si všímáme věcí a událostí, které jsme jindy kolem sebe nechaly procházet bez povšimnutí. Najednou začneme rozebírat situace, které se stávají. Když člověk něco rozebírá, tak o tom přemýšlí. Když člověk začne přemýšlet, obvykle na něco přijde. Karty donutí člověka, aby si více všímal svého života. A navíc ho naučí chápat události, které probíhají.“

Tato knížka je stručná a místy trochu zavádějící. Vykládat vás asi nenaučí, ale může vám poskytnout nové znalosti a pohledy, především z hlediska astrologického, v němž patrně autorka vyniká.