Tarot pro začátečníky

TAROT PRO ZAČÁTEČNÍKY

P. Scott Hollander

Pragma 1995

P. Hollanderová studovala a vykládala tarot více než dvacet let. Karty používala při poradenství a některých magických projektech a učila, jak jich lze používat coby nástroje pro meditaci. Nicméně tato její kniha je, troufnu si říct, stejná jako jiné. Obsahuje základní témata o struktuře a historii tarotu, úvod do velké i malé arkány a popis všech karet v balíčku, který, jak už to bývá, více upřednostňuje významy velké arkány před malou. Nicméně popis významu karet je čitelný a srozumitelný a dobře použitelný ve výkladu, i když u malé arkány jsou hesla hodně stručná a kusá. Závěr knihy patří čtení a výkladu tarotu.

Jakousi nevýhodou, alespoň z mého pohledu, je že byť autorka na několika místech zmiňuje význam tarotu při osobním růstu a meditaci, bere použití tarotu především jako věštění. Což může čtenáře trochu brzdit. Zajímavou pasáž tvoří zamyšlení nad důvody, proč karty občas neodpovídají. Zmiňuje však i význam signifikátoru, který se používá spíše u mariášových karet a jim podobných.

Knížka je vynikající pro základní přehled o tarotu a jeho výkladu, i když občas zatočí ke starým pohledům na výklad, které je asi lepší oddělit a nepoužívat při moderním pojetí tarotu. Např.: „Pokud jsou ve výkladu vládnoucí barvou meče, pak lze očekávat působení nepřátel, smůlu nebo nepříznivé vlivy, a naopak příznivé vlivy se budou projevovat pouze s obtížemi.“

UKÁZKA:

„Ohledně růstu s tarotem mohu poradit toto: poté, co jste se naučili základy tarotu, snažte se seznámit se s co největším počtem různých systémů. Čtěte jiné knihy pojednávající o tarotu a zkoumejte další sady tarotových karet. možná, že se budete muset vydat nesprávným směrem. Dokud však nerozpoznáte aspoň nějaké rozdíly mezi jednotlivými interpretacemi a designy různých sad tarotových karet, nebudete se s to rozhodnout, co vám nejvíce sedí.“

Moje hodnocení: 70%