Hlubší tajemství

Trochu z obsahu k zamyšlení: 

 • Často si myslíme, že víme, co je pro nás dobré. Co je však pro nás skutečně dobré, obvykle probíhá právě nyní.
 • Mysl nás upozorní, čeho bychom se měli vyvarovat. Srdce nám napoví, co bychom měli dělat.
 • Dokud si ve svém myšlení a názorech budeme vytvářet zdi, budeme za nimi uvězněni.
 • Jestliže usilujeme ve svém životě o pravdu, povzbudí nás vesmír tím, že nám dá znamení: klid.
 • Jestliže něco chceme, aniž víme proč, je naše přání neúplné.
 • Jestliže nevím, proč něco chceme, nepoznáme to, až to uvidíme.
 • Jestliže dovedeme pustit věci ze svého sevření, znamená to, že mám odvahu podpořit pravdu, aby se prosadila.
 • Rozhodnout se zjistit, co v životě skutečně chceme, znamená být připravený opustit svou zónu bezpečí.
 • Kdo žije v harmonii se sebou, žije v harmonii se světem.
 • Změna začíná uvnitř nás a vnější okolnosti se mění až následně.
 • Vytváříme si život, jenž odráží naší představu o vlastní hodnotě.
 • Vždy dostaneme přesně to, co dáváme a nedostaneme to, co nedáváme. Odpovědnost za naplnění našich přání leží na nás.
 • Vesmír pozná, jestliže chceme dostat více, než jsme ochotni dát.
 • Jestliže nevíme, jaký je náš životní cíl, jak potom můžeme vytvořit a přitáhnout si to, co je pro nás to pravé?