7.Vůz

Otázky

Co vedete?

Kam se řítíte?

Co je třeba udělat okamžitě?

Úkol: Představte si svůj život jako silnici, po které jedete. Lidé, s nimiž se setkáváte, jsou stopaři, situace, které zažíváte jsou značky u silnice. Jak se vám jede? Co a koho míjíte? Namalujte nebo napište si plán jízdy, po které jedete. Co je ve vašem itineráři?

Co postava říká:

„Jsem sama na světě a mířím ke svému cíli. Co je mi do ostatních?“

Asociace

  • Řídí hvězdnou oblohu, veze nový den
  • Viktorka u splavu

Příběh

Na svět přišla nová bohyně. Její otec byl velký bůh, který má zodpovědnost za celé nebe, za celý Olymp. Její matka je bláznivá a veselá lidská bytost. Neuvědomuje si, co dělá, co cítí, dělá si jen to, co jí dělá radost a přináší úsměv. Je šťastná, když to přináší úsměv i ostatním. Byl to takový úlet velkého vládce. Oslnila ho, byla veselá a bezstarostná, chtěl být na chvíli také takový a tak podlehl. A zrodila se nová polobohyně, která je dcerou boha a bláznivky. Má vše a vše také může. Netlačí ji nic. Od otce dostala zlatý vůz, který jí doveze, kam bude chtít. Chtěl být zodpovědný a zároveň se jí chtěl zbavit. A tak jezdí křížem krážem. Neví kam, ale všude chce být a všechno chce poznat. Nestará se o peníze, jídlo, obydlí. Není to pro ni důležité. Nějak bylo, nějak bude. Zatím jezdí ve svém voze a směřuje výš a výš. Vše, co ovládá, jí dělá dobře. Otec jí mlčky podporuje, matka ani neví, že jí má. Může si tedy dělat úplně vše. Až to ale zjistí žena jejího otce, to bude zase rachot….