4.Císař

Otázky

Co máte pevně v ruce?

Co budujete?

Co máte na povel?

Úkol: Napište si seznam úkolů, činností, projektů a plánů, které jste kdy dokončili, zvládli a povedly se a které máte ještě před sebou a které čekají na realizaci.

Co postava říká:

„Mám to, o co se můžu opřít. Jak se to ale jmenuje? Co to vlastně je?“

Asociace

  • Lelíček, který se nechává fotit na známky jako nový panovník.
  • Čerstvý absolvent medicíny, který si uvědomuje, že teď už bude léčit bez dozoru, že už to nebude jen jako.

Příběh

„Stůjte klidně, jasnosti, nehýbejte se, prosím!“ Novým vládcem se právě stal mladý syn krále, který padl minulý týden v boji. Od svého moudrého otce má dobrou školu, vzdělání a vychování, umí se rozhodovat, šermovat, prát. Ví, co je důležité a co ne. Má tedy nejlepší předpoklady budovat své království a vládnout mu vlídně, ale spravedlivě a pevně. Přemýšlí o zodpovědnosti, kterou dostal na svá bedra a které není možné se vyhnout. Pózuje, aby všichni mohli vědět, jak vypadá nový král, a zároveň nad svým úkolem přemýšlí. Ano, trochu se ho bojí, ale ví, že je to jeho povinnost a že jí bude plnit na sto procent. V ruce třímá podobiznu svého otce, v jehož díle hodlá pokračovat. Bude to dobrý král? Vše záleží jen na něm. Za chvíli odejde mistr cechu malířského a bude říkat své rodině a známým, jak je mladý panovník neposedný a jak se soustředí na něco úplně jiného. „Asi má i trochu strach, jak to všechno zvládne.“ Bude posměšně šířit kolem sebe. Jakmile, ale mladý král začne vynášet první rozsudky, dělat reformy a vyhazovat úředníky, kde bude starý malíř? Zapadne v prachu a bude znám jen jako ten malíř, který zachytil podobu Karla IV. jako mladého císaře.