3.Císařovna

Otázky

Za co bojujete?

Koho chráníte?

Kdo chrání vás?

Koho máte v hrsti?

Úkol: Představte si, že jste ve zbroji před bitvou. Za co jdete bojovat? Co máte na štítě za erb? Namalujte si váš štít.

Co postava říká:

„Tuhle bitvu vyhraji tak, jako všechny ostatní! Nic mě nezastaví!“

Asociace

  • Kleopatra
  • Čachtická paní
  • Emancipace, feminismus
Příběh

Na tomto místě by mohl být příběh Johanky z Arcu. Už jako malá se cítila poněkud jiná a ve svém krátkém životě tomu také dostála. Ve svém krátkém věku následovala znamení a náznaky osudu a vydala se přímo za svým králem, aby ho chránila. Což se jí také dařilo. Na této kartě je ve chvíli svého největšího úspěchu, kdy byla v čele velké armády, kterou statečně a odvážně vedla. Byla si jistá svými činy, protože se mohla opřít o své poslání, o kterém byla přesvědčená. Svého nepřítele měla doslova v hrsti a věděla, že nad ním má moc, která ale není neomezená. A vědoma si tohoto úspěchu, mohla ho dát každému najevo a byla si jista svým konáním. Představme si proto Johanku po velké bitvě, kterou riskantně vedla a kterou slavně vyhrála. Po tomto úspěchu přišla za svým králem a vítězoslavně mu složila k nohám hlavu jeho nepřítele, který jí s díky přijal a povýšil Johanku do šlechtického stavu. Podle Johanky pak nechal vytesat velkou sochu a vystavil ji na obdiv na náměstí všem jako příklad statečnosti a obdivuhodnosti. To by byl hezký závěr jejího příběhu, že? Škoda, že to tak v životě nedopadlo také.