14.Mírnost

Otázky

Co je třeba rozdělit?

Co je čisté?

Jaké extrémy prožíváte?

Úkol: Namíchejte si nápoj, likér, koktejl ve správném poměru podle receptu. Uvařte si jídlo podle návodu. Zahrajte si na alchymistu. Užijte si nejen výsledek ale i celý proces.

Co postava říká:

„Já neříkám tak, ani tak, ale na moje slova dojde!“

Příběh:

Stála a čekala. Tolik jich bylo ještě před ní. Asi bylo dnes hodně dobrých lidí, pomyslela si. To je dobře. Ale fronta byla dlouhá a pomalu se začínala nudit. Věděla, že by měla být poctěna, byl to důležitý okamžik, snila o něm dlouho, ale nečekala, že to bude takovou dobu trvat. Ještě do včerejška chodila po pláži, koupala se, opalovala se a četla si. Večer trávila s lidmi kolem, povídali si, o tom, co dělali dřív a o čem snili. Byly to kouzelné okamžiky a příjemné večery. A najednou odněkud přišla zpráva: Dostavte se zítra v 8 hod. k pavilonu C, bude zahájen váš angelizační proces. Zaradovala se, cítila vzrušení a štěstí. Co krásnějšího mě mohlo potkat? Nemohla usnout, jak se bála, že zaspí. Celá nadšená a natěšená se radovala z tohoto okamžiku. A teď přišel a pocit poctění se zmenšil. Bylo jich víc, nebyla sama vyznamenaná, a kolik jich bylo! To se ani nedalo spočítat! A ona stála v půlce fronty a čekala, až se to stane i jí, až dostane to vyznamenání. Až se stane andělem a dostane křídla. To pak bude jiný život. Bude někdo jiný, někdo lepší. Nezáleží na tom, že to bude víc lidí, ona bude mezi nimi ta nejlepší! Co ten póvl, se kterým se kamarádila! Ten jí může být ukradený! „EHM!“ řekl výhružně starší anděl, který se najednou z ničeho nic objevil před ní. „Ano?“ trochu se lekla, ale neztrácela nadřazenost, kterou právě měla získat. „Vystupte si prosím z fronty!“ „Co prosím?“ „Odejděte, z procesu angelizace jste vyloučena!“ „Jak to?“ znejistěla. „Toto vyznamenání je pouze pro pokorné a pro ty, co si to zaslouží! Podle Vašich posledních myšlenek, které zaznamenaly naše bezpečností systémy, toho nejste hodna! Odejděte, prosím!“ Smutně poodešla a ještě se otočila. Anděl tam stál a čekal, až si to uvědomí úplně. „Můžete to zkusit zase, za tisíc let bude výběrové řízení. Třeba už budete skromnější!“ „Hm.“ kuňkla a sklopila hlavu.