Žinkovské kameny

14.10.2019 11:20

Na konci srpna jsme vyrazili na další dámskou jízdu, tentokrát do Žinkov. Podle knihy Pavla Kozáka se v lese u zámku nachází Samhainová svatyně Keltů. Navštívila jsem ji už v roce 2010, dokonce na pozvání časopisu Enigma, vykládala jsem tam karty pro chystaný článek.  Letos jsme na ní zavítali zas. Starší, zkušenější a otevřenější. Snad.

30.8.2019, Tarot Magie Druidů

PRO CO SI TAM JDEME?

Protože cíl naší cesty není právě radostné a veselé místo, vylosovaly jsme si, co tam máme hledat, proč tam máme jít.

Já, Eso pentaklů: Pro to, co je nad tím

Jana, 8 pohárů: Pro to, co je za tím

Mel, 2 pohárů: Pro to, co je uvnitř

Cestou ke Svatyni jsme prošli kolem tří míst, jedné kamenné sestavy a dvou jednotlivých kamenů.

PRVNÍ ZASTÁVKA

2 holí, Rytíř mečů, Eso holí

První sestava kamenů je středem. Je to místo mezi místy, prostředek mezi dvěma důležitými body této oblasti. Je tu zásoba energie na cestu na obě strany a možnost nabrat si před přechodem na obě místa. Tyto kameny vyvažují dva póly, a vyrovnávají energii mezi nimi.

DVA KAMENY SE ŠKVÍROU: Eso holí

Právě tady je možné posílit přesně to, co máme oslabené a doplnit, co nám na cestu chybí. Stačí jen proskočit mezerou a hupsnout si pro to, co právě teď potřebujeme. Přitom nemusíme přesně vědět, co to je. Co jsme dostali, poznáme, až proskočíme. Je to první zkouška důvěry a příprava na další kroky.

KÁMEN S OTVOREM: Královna mečů, Kolo, Královna pohárů

Místo spuštění. Knoflík, kterým se zapíná síla, ale musí mít dvě části, dvě ruce na dvou místech, aby to začalo fungovat. Dvě královny, každá vládne jednomu a to je třeba aktivovat. Druhé místo jsme nenašli, a tak se kruh na kartě nepodařilo dokončit. Ale bůhví, kam by nás to poslalo.

DRUHÁ ZASTÁVKA

Eso pohárů, 8 pohárů, 5 holí

Odrazový můstek. Jsme o trochu výš a o trochu blíž k cíli. Tady už si můžeme sáhnout na to, co nás čeká, ale nesmíme se tu dlouho zdržovat, je to jen ochutnávka. Dole jsme doplnili zásoby, tady můžeme očistit nejen obuv od nánosů, které není možné nosit sebou. Tady můžeme nechat přebytečný náklad a špínu a jít čistší dál.

TŘETÍ ZASTÁVKA

Milenci a 4 pohárů

A když tady posílení a očištění otevřeme své srdce a necháme do něj s důvěrou proudit to pravé, jsme naladěni a připraveni vyrazit k cíli. Otevírač srdcí je i na Javorníku, tenhle kámen má podobné energie a sílu, kterou můžeme pocítit kdykoliv, nejen před setkáním s dávnými bohy.

ZŘÍCENINA POTŠTEJN

Hrad s největší pravděpodobností založil v polovině 13. století Půta ze Žinkov, příslušník rodu Drslaviců. Hrad založil nedaleko svého dosavadního sídla - tvrze v Žinkovech a pojmenoval ho, jak bylo tehdy módou, po sobě. Poprvé se po něm píše roku 1259. Poslední z jeho potomků, Bavor z Potštejna, umřel krátce po roce 1437 a majitelem hradu se stal Přibík z Klenové. V té době již hrad nebyl obýván a pustl. V roce 1525, kdy došlo k dělení majetku mezi Přibíkovy bratry, se uvádí jako pustý.

Minulost: 3 pohárů, 5 holí, 7 holí

Přítomnost: Páže pohárů

Budoucnost: 5 pentaklů

Rada: Eso mečů

Varování: Král pohárů

Energie místa: Královna holí a 5 mečů

Duch místa: 2 pohárů

Hezké období zažil hrad jen krátce. Nesváry, boje a konečné dobytí, jak je vidět na 7 holí, velmi brzo naplnily hrad zlobou a ruina, která z něj zbyla, už jen smutně žaluje a stěžuje si:

„Tak málo lásky, tak málo něhy, čekají tu na mě studené sněhy.

Tolik zla a tolik smutku, tolik špatných, těžkých skutků.

Kdo sem vnese trochu míru, pořád držím pravou víru!“

SVATYNĚ

Minulost: 4 holí, 7 mečů, Král pohárů

Přítomnost: 10 pohárů

Budoucnost: Eso mečů 

Rada: 7 pohárů

Varování: Svět 

Energie místa: 7 holí a Milenci 

Duch místa: 5 pentaklů

Účel místa: Hvězda

My si dnes představujeme tajemné Samhainové rituály jako něco temného, těžkého a bolestného. Jako vstup do světa, který je zlý a neprostupný. Pro naše předky to ale byla oslava jako každá jiná. Nebáli se svých předků, ani těch, kteří jsou dávno mrtví. Chovali k nim úctu a slavili je, vítali je a dávali jim svou čistou a láskyplnou pozornost. To, co bylo později napsáno, svědčilo o nepochopení těch, kteří nesdíleli stejné myšlení jako oni. Nechápali, že setkat se na Samhain se svými drahými je dar, stejný jako oslava lásky a plodnosti. Dodnes je místo střeženo, aby z něj někdo neudělal nic, co mu nenáleží. Ani my bychom tu neměli konat obřady černé magie, koneckonců ty bychom neměli konat nikde. Ale následovat k čemu nás svatyně sama vede, co nám sama nabízí a to ctít a konat. Není to pro každého stejné, ale je to vedeno pro živé, pro jejich sny a cíle za podpory těch, kteří nevylézají v noci jako zombie z amerického seriálu. Ale jsou s námi, když je potřebujeme a posílají nám veškerou lásku a péči, kterou mohou. Je to jen náš strach, co nám brání, milovat je jako kdysi. Ale přesně to je zdejším účelem. Pochopit a předat ne z bázně, ale z lásky své dary těm na druhém břehu a dostat od nich přesně to zpátky. Už před 9 roky mi na zdejší Svatyni vyšla 10 pohárů a Síla. Jakoby už tenkrát rvala hlavy těm, kdo sem přijdou pos… až za ušima a zapomenou na pouta lásky, která spojují mrtvé se živými, jakoby hranice neexistovaly.

BRÁNA DO PODSVĚTÍ

5 holí, Mág, Blázen

Pod strašákem toho, co by se mohlo dít, za tím, o čem se lidé dohadují a čeho se tak bojí, že se za to perou, se skrývá prostá cesta. Cesta od vědění k osvobození. Od síly a vlády k důvěře, od moci k instinktům. A tou, když projdeme, ocitneme se tam, kde jsou naši předci, a budeme chápat a přijímat, co nám chtějí říct. To je to kouzlo, to je vstupním heslem, kterým se máme prokázat při vstupu. A to, co tam na nás čeká, to je obohacením toho, co jsme dokázali odložit a zvládnout.

DOLMEN

Král pentaklů, Rytíř pohárů, 10 mečů

Tento dolmen nabízí smrt. Je vážný, pevný a silný ve své pozici. Má autoritu a moc a oboje ví, jak používat. Můžeme tu u něj nechat to, co už nechceme vláčet. Zabít věci, které nás zatěžují a rozloučit se s tím, co už k nám nepatří. Pokloňme se jeho síle, protože ta umí přijmout to, co pro nás už není a přeměnit to na poznání, které právě teď nejvíc potřebujeme.

KÁMEN S DEVÍTI KAMENY OKOLO

Ďábel, Král pohárů, 9 pohárů

Procesy, které spustí tento obřadní kámen, nejsou snadné, ale jsou vítané. Mocní z rodů se tu scházeli, aby přihlíželi tomu, co se má dít a dostali tak za cenné dary odpovědi na to, na co se ptají. Rituálem tu vyvolali sílu, která uměla odpovídat, nebo znamení, která moudří uměli přečíst. Vše bylo přesné, účelné a jasné. Propojené a nakonec i radostné, i když průběh samotný nebyl určen každému oku.

MISKA

Milenci, 6 pohárů, 5 pohárů

Miska je oknem, průhledem do jiných světů, krajů nebo duší. Může fungovat každému, kdo se opravdu potřebuje s druhým spojit a jehož úmysly jsou čisté a motivované pravou láskou nebo skutečnou potřebou. Ten se pak zahledí do vody v misce, napojí se, vyšle prosbu a pak už jen hledí a hledí a čte odpovědi a těší se z přítomnosti, která by jinak nemohla být.

PRŮCHOD:

PŘED: 3 pentaklů

PO: Eso pohárů

Na začátku jsme plni síly, odhodlání a chtění. Máme cíl, máme motivaci, víme, že nic není zadarmo a chceme se opravdu snažit. Na konci je láska. Láska, která v sobě obsahuje vše, i naší snahu a víru a dává jí korunu a podporu. Je něco nad námi, co ví víc a tady na konci průchodu to můžeme pocítit. Odrazit se od toho a s tím vědomím se vydat domů, za tím, po čem toužíme. Protože teď už to můžeme mít.

JEZÍRKO: Síla, 8 mečů, 7 pohárů

KÁMEN U JEZÍRKA: Rytíř holí, 2 holí, 3 mečů

V tomto Jezírku vězí velká síla. Je to místo naplnění, očištění a posílení. Zahleďme se do vody po všem, co máme za sebou. Spatříme obraz toho, co jsme dostali, odraz sebe sama. Naplněné, posílené a odhodlané nebojovat s tím, co za to nestojí. Už bychom to měli umět rozlišit, ne? Pokud ne, požádejme ještě kámen, který tu stojí a který nám s tím rád pomůže.

Zdá se, že Samhainová svatyně měla více účelů a významů. Mohlo se tu odehrávat více různých rituálů v různých ročních dobách nebo ji využívali rozličné skupiny v mnoha historických érách. Jakoby si tu každý mohl najít svou část a tou podpořit to, co je pro něj v konkrétním čase důležité. Jsme na místě, které bylo podstatné pro mnoho lidí v různých časech a každá vrstva, kterou odhalí, ukáže, co konkrétně se tu mohlo dít. Jakoby sem třeba Kelti chodili na Samhain k bráně, Slované na obětní kámen vyvolat informace, po nich další spojovat se miskou se sousedy a jiní obětovat dolmenu a ukončovat životy na velkém kameni u průchodu. Představuji si, kdyby se tu všichni ti kněží a šamani, kořenářky a válečníci, kteří sem chodili, mohli potkat. „Nejdůležijěší je dolmen!“ „Kdepak, ta miska, to je zázrak!“ „Ale, ne soudit a vykonávat rozsudky jsme sem chodili…“ A pravdu by měli všichni, protože tato Svatyně vítá každého a nabízí mu vždy ten adekvátní cíl. Síla, kterou má, je nezměrná, mnohovrstevná a slouží každému, kdo do ní vloží skutečnou úctu a sílu. Kdyby mohla vyprávět, byla by to taková malá encyklopedie dějin tohoto kraje. Když se sem vydáte, jděte s úctou, ale bez cíle. Bez očekávání, bez úmyslů a s vírou, že to, pro co si sem jdete, dostanete. A nemusíte vědět, co to je, už když vystupujete z auta. Nechte se obdarovat. Nechte kontrolu doma a oddejte se všem, kteří vám tu mají co dát. To je ta úcta, to je ta oslava. Ne, poroučet bohům, co máme dostat, ženicha, truhlu a hned! Ale děkujeme za vše, co máme, porozumíme tomu až později, až to bude možné. Pak se bozi tetelí, protože jsme dospělí!

CO JSME SI ODNESLY:

Já, Velekněz: Poznání toho, co je nad námi.

Jana, Královna pentaklů: Dosažení toho, co je výš.

Mel, Slunce: Světlo, které přesahuje nebe.

ZDROJ:

https://www.atlasceska.cz/pamatky/zricenina-hradu-potstejn-u-zinkov-21473

Informační cedule na místě

Tajemná místa Plzeňska, Pavel Kozák, MH Beroun, 2005