Žihle - krajinou viklanů

25.08.2013 16:09

  

17.6. 2011 jsme absolvovali výlet do Žihle, vsi blízko Plas, kde je v lese soustava velkých balvanů a viklanů. Toto chráněné území je nejstarší v regionu a bylo vyhlášeno již v roce 1933. Chráněnou oblast tvoří dvě nevelké oddělené plochy, území U Báby a U Lomu. Pavel Kozák ve své knize Tajemná místa Plzeňska o něm píše: „Na kraji lesa stojí astrál obra. Zbytková bioenergie hmotných gigantů v těchto lesích je a je tu také několik málo astrám zemřelých. Podle geologů sem byly přineseny ledovcem, ale potom nejspíš přišel někdo, kdo některé balvany přemístil nebo sestavil. Měl, musel mít větší sílu než člověk.“

Žihelský les ukrývá celkem 10 různých energetických míst. My jsme však prošli pouze tři místa, balvan Baba, Dědek a Skalní město, a u každého jsem udělala výklad na dané místo s Tarotem magie druidů.

Balvan Baba

Je jeden z největších a podle psychotronika Pavla Kozáka nejsilnější kámen a energie u něj je o 300% větší než normál. Jde o přírodní aktilit a vyzařuje běžně tolik, co jiné sestavy při obřadech. Spojení se zemí je možné navázat kdekoliv okolo balvanu. „O jeho praktickém využití lze hovořit ve spojení s tzv. léčením hara, které dává do souvislosti stav tělesné vertikální linie s onemocněním a snaží se především tento stav zlepšit. Baba je zatím jediným mě známým místem, kde je to možné přírodním způsobem.“ (Pavel Kozák, Tajemná místa Plzeňska)

Minulost – 7 mečů

Přítomnost – Rytíř pohárů

Budoucnost – 10.Kolo života

Rada – Král holí

Varování – 21.Svět

Energie místa – 19.Slunce a 2 pentakly

Přestože se jedná o kámen Baba, karty ukazují spíše mužskou energii, která je velmi silná a ohnivá. V minulosti bylo místo asi skutečně hodně ovlivněno působením cizích moudrých osob, jejichž moudrost však nebyla tak velká, jako místo samo. Proto mohlo dojít k nějakému zneužití nebo nedomyšlení, které místo poznamenalo ne zrovna pozitivně. V současné době je místo léčeno, přírodou, lidmi a návštěvností. Jakoby každá pochvala tohoto kamene pronesená upřímně a z čistého srdce, léčila negativní stránku věci. V budoucnu by bylo určitě možné kámen využít a to velmi významně. Pokud by se našla nějaká skupinka odborníků, esoteriků a nadšenců, mohli by místo oživit a opět mu vrátit jeho původní význam.

Začlenit ho znovu do života a ukázat ho lidem je úkolem pro nás. Pozor však na příliš velkolepé úmysly a domněnky, že už jsme u konce. Úkol vyžaduje mnoho práce a sebezapření a mělo by se k němu přistupovat s čistým úmyslem a radostí nikoliv vypočítavou touhou, vydělat na tom.

Energie místa by mohla být velmi pozitivní a otevřená všem lidem dobré vůle. Zatím je však trochu v útlumu, vzpamatovává se z předešlého. Proto je třeba dát mu čas a lásku.

Balvan Dědek

Je největší balvan u nás. Od paleolitu do něj byla vkládána síla, která může člověka posílit, ale také mu ulehčit od materiální zátěže a harmonizovat v souladu s karmou. Je pravda, že jen jsem se ke kameni přiblížila, došly mi baterky. J Většinou se tu k přijímání energie používá místo vlevo od borovice se žlutou značkou. Tam jsem také prováděla výklad.

Energie místa – 7 mečů, 5 mečů a Rytíř holí

Proč – 5 pohárů

Opět si můžeme všimnout negativního působení lidí na toto místo, které za sebou zanechalo stopy. Zde je však energie mnohem více nepříjemná než u Baby a také ryze mužská. Mohlo zde dojít ke zklamání, nebo častému pláči, který zanechat otisk a je těžké jej napravit a místo očistit. Potřebovalo by novou, velkou, opět ohnivou, energii, aby mohlo dál fungovat jako místo, které nabízí dobití.

Viklan – Skalní město

I přes působivost tohoto místa, kde je mnoho viklanů naskládaných na sobě, a lze těžko uvěřit, že tam skutečně drží a nespadnou, je podle Pavla Kozáka téměř bez energie, nepočítáme-li zbytkovou energii obětí. V roce 2002 zde vytvořil energetický bod, který zatím nezmizel a možná by mohl sloužit jako cvičný bod pro začínající senzibily.

Energie místa – 15.Ďábel, Rytíř holí, 3 mečů

Proč – 6.Milenci

Energie místa je opět trochu negativní a poznamenaná nepříjemnými zkušenostmi lidí, kteří na něj působili v minulosti, ať už dávné nebo blízké. Může to být místo nevhodné pro vztahy a partnerství, jako by tu došlo ke zklamání v této oblasti a zůstalo to zde působit. Další dojem, který na mě výklad a slova pana Kozáka dělají, je že toto místo sloužilo jen jako zastírací, aby zmátlo a odlákalo případné protivníky od skutečně posvátných míst. To už se ale asi nedozvíme.

Celkově jde o místa velmi zajímavá a nabitá, ale negativně ovlivněná lidmi. Všimněte si trochu agresivních mužských karet, které jakoby vyjadřovali mírné naštvání kamenů, které jde vyléčit jen láskou a klidem.

Citace o místě jsou z knihy: Tajemná místa Plzeňska.

Fotografie a výklady: Anna Bechná   

Další fotky najdete ve fotogalerii a další reportáž bude následovat.