Zelená hora

24.08.2014 10:56

Zámek u Nepomuku je poprvé spojován se sv. Vojtěchem, díky kterému se zazelenala  a který zanechal v okolí mnoho stop a jiných relikvií. První zmínky jsou už první poloviny 13.století, od husitů už je pak hrad osídlen. Proslavil ho Švanderlíkův román a posléze film Černí baroni. V současnosti je zde otevřený jen občas, a proto stojí za návštěvu.

Kolem Zelené hory jsme kroužili už v roce 2011. Číst můžete zde: www.tarot-plzen.cz/news/tarotove-zelenohorsko1/

Výklad, 2.8.2014,  Modern Medieval tarot

Minulost: 3 holí, Velekněžka, Svět

Přítomnost: 8 mečů

Budoucnost: Král holí

Rada: Císařovna

Varování: Eso pentaklů

Energie místa: Poustevník, Kolo

Duch místa: 9 holí

V minulosti se zde děly rozličné věci. Pavel Kozák popisuje sebevraždy, šílenství, zazděné děti, nalezení rukopisů v historii dávné, ale i nedávné působení oddílů PTP, což se všechno na energii místa jistě podepsalo. Dnes to ale už vypadá, že se místo trochu vyčistilo a že je znovu připravené vítat návštěvníky a žít. Z vyložených karet vyplývá i jiná funkce zámku, strážiště nějaké cennosti. Podle některých pověstí měli na zámku kdysi sídlo i templáři, možná, že tu schovali. Nebo se tu  možná prostě jen dlouho udržovala nevyvětratelná energie a nyní bude možné to opět roztočit. Zámek sám jakoby po tom volal, ale pozor, nechce být předmětem soudů a sporů, nechce být nástrojem vydělávání. Chce pozornost, která mu náleží, aby se jeho síla mohla opět rozvinout.  Zelená hora opouští svůj poustevnický způsob žití a chce jej vyměnit za pohyb, změny a nové události, na které se těší. Všichni místní strážci i duchové čekají novou sílu a chtějí ven. Když jim to dovolíme, možná se nám bohatě odmění!

http://www.zelenahora.cz/1.htm

SILOVÝ BOD

Podle Pavla Kozáka se uprostřed nádvoří nachází silový bod, který svědčí o dávné existenci kultu Otce Nebe a dosahuje síly 270% průměru.

Wildwood tarot

7 mečů, 7 holí, Slunce

Do tohoto místa se i podle karet soustředí velmi silná energie, ale jakoby jí dalo strašně práce prodrat se a zapůsobit. Zřejmě je bod obklopen nějakými překážkami, které znemožňují hladký průběh a její čerpání.

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kostel v areálu zámku je z 15.století a vzadu u oltáře je otisk stopy Sv. Vojtěcha.

Golden Tarot by Cat Black

Ďábel, Milenci, 9 pentaklů a 2 pohárů

 

Velmi zajímavé karty na to, že jsme se ptali na kostel. Jakoby byl poznamenán zakázanou láskou a spíše hmotným prospěchem. Nazí milenci na kartě Zamilovaní, byly nakonec oblečeni a odtaženi od sebe na 2 pohárů. To vše ve jménu zvrácené, ďábelské energie, kterou církev vidí jako velmi nebezpečnou.

Možná tento příběh souvisí s rotundou v blízkosti vstupu do hradu, kde jsou podobné karty.

SAKRISTIE

Je v kostel místo obvykle vedle oltáře a slouží jako přípravna pro kněze a ministranty. Podle vylosovaných karet ovšem Bůh ví, co se dělo v té Zelenohorské.

Tarot Iluminátů:

Milenci, Blázen a 6 holí

Zřejmě zde vládla velmi uvolněná a radostná atmosféra, silné ego a bujná nálada. Co všechno se pod tím skrývá si už můžete sami domyslet.

 

ROTUNDA U VCHODU

Okrouhlá věž u brány byla kdysi obávaným vězením přezdívaným "Kozí díra".

Bohemian Gothic Tarot

6 holí, Páže pohárů, Eso pohárů

Karty ukazují příběh jezdce, který triumfálně vjel do hradu, bohužel se však už neshledal se svou milovanou, která na něj buď už nečekala, protože byla vdaná za jiného nebo byla zavřená právě v této Kozí díře. Jejich láska tak pravděpodobně zůstala nenaplněna.

Že by ti samí jako v kostele?

K zámku se váže pověst o Marii Dominice a jejím milém myslivci. Viz výklad ke Kapli. Je možné, že se výklady týkají této nešťastné dvojice? Může tu stále obcházet a hledat se? A je jim možné nějak pomoci? Můžeme se z toho poučit i my?

BASA

V samotném zámku jsem navštívila vězení, které už na první pohled svou stísněností a temnotou vyvolává hrůzu. Karty to jen dopotvrdily.

Modern Medieval tarot

4 pentaklů, 9 mečů a 9 pentaklů

Tísnivou atmosféru vězení, nemožnost se pohnout a velkou haldu starostí narušuje jen podplatitelnou hlídačů, kteří za peníze pomohli, poskytli a trochu usnadnili zdejší, i tak bídný život.

KAPLE

 

Hradní kaple se nachází v přízemí a v současnosti je tam umístěna výstava středověkého oblečení.

Golden tarot by Cat Black

Minulost: 3 pentaklů, Rytíř pohárů, 10 pohárů

Přítomnost: 5 holí

Budoucnost: Král mečů

Rada: Hvězda

Varování: Páže mečů

Energie místa: Síla, 9 mečů

Duch místa: 9 pohárů

Původně byla kaple asi místem scházení se, a trávení volného času, dokud nepřijeli na hrad opět muži a zábava byla jiná. Místo je to sice pořád silné a ženské, ale trochu se to v něm pere. Jakoby se sem moc cpali muži, kteří sem nepatří. Je také možné, že zde obchází nešťastná Bílá paní, Marie Dominika, jejíž nemanželské dítě dal do zdejších zdí zazdít a jejího milého myslivce zastřelit, její otec majitel zámku Bernard z Martinic v 17.století. Její přízrak vystupuje z obrazu, hledá svého synka a působí i na nás, abychom si více hleděli svých citů a svých lásek a nikdy nepřestávali věřit.