Žebrák

23.03.2014 18:13

VÝKLAD ZE ŽEBRÁKU

Hrad byl založen ve 2. polovině 13. století. Oldřichem Zajícem z Valdeka nedaleko důležité obchodní stezky z Prahy do Bavorska. Za vlády Jana Lucemburského se stal majetkem českých králů. Velká přestavba a rozšíření hradu proběhlo za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV., který zde často pobýval. Po požáru v roce 1395 dal Václav IV. vystavět na nedalekém kopci nový hrad Točník a význam Žebráku postupně klesal. V roce 1425 byl Žebrák neúspěšně obléhán husity. Koncem 15. století ještě byla provedena oprava a posílení opevnění hradu. V roce 1552 však již byl Žebrák uváděn jako pustý. Rozsáhlá rekonstrukce hradu proběhla v 80. letech 20. století, kdy byla zachráněna a zpřístupněna hlavní kruhová věž. Podle pověstí dostal své jméno podle prvního příchozího do hradu a je v něm někde zakopán velký poklad. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDebr%C3%A1k_(hrad)

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=765

Modern Medieval tarot, 25.2.2014

Minulost: 4 pentaklů, 3 holí, 2 mečů

Přítomnost: 9 pohárů

Budoucnost: Páže mečů

Rada: Poustevník

Varování: 8 pentaklů

Energie místa: Rytíř mečů a Císařovna

Duch místa: 3 mečů

Hned na první pohled je zřejmé, že poklad tu skutečně je. Ale bohužel ho zřejmě hlídá zlý rytíř, který ho nikomu nedá. Teď se ale podíváme do minulosti proč. Zdá se, že hrad byl postaven na dobrém místě. Blízko vedla obchodní stezka do Prahy a proto je možné, že stavitelé měli s hradem velké úmysly. Možná mohl být postaven už s úmyslem, umístit sem nějakou vzácnost a uchovat jí tady, aby nebyla snadno dosažitelná. Název Žebrák tak mohl být šikovným maskováním pro ukrytí, možná i klenotů. Hrad měl své strážce celou dobu, jejich úkolem bylo hlídat příchozí cesty a dávat pozor na to, kdo se blíží. Pak se ale cosi stalo. Hrad usnul, jeho síla ho opustila a přestal být zajímavý. Možná zde můžeme najít i zakletou princeznu. Poklad v něm ale zůstal. A když se okolo dobře rozhlédneme, možná jeho sílu ucítíme. Ke zlatu, které zde může být zakopané, se ale dostat nemůžeme. Hrad příliš netouží po návštěvách, vyzývá zde k tichu a nechce zde žádné velké zásahy. V klidu si zde posedět a užít si hezký okamžik je sice dovoleno, ale rytíř ve zbroji je stále v pozoru a nedovolí nikomu, aby se k jeho pokladu přiblížil. Stačí se podívat na kartu do jeho očí a bude vám všechno jasné. Žebrák se v průběhu staletí stal zříceninou, skutečným žebrákem. Svou sílu už pozbyl a naději na další život vzdal. Těžký smutek jeho zdí by zde ale na vás neměl padnout. Raději zde ale nebuďte dlouho, ať si cosi žebráckého nepřinesete i domů.