Záhořské opiddum

01.06.2019 11:17

Oppidum je výraz pro keltské sídliště a také náš název pro kopec, který máme za chalupou. Je přesně naproti nepomuckému kopci Štědrý, kde byla pravděpodobně i keltská akropole, ale prokazatelně tam Kelti kdysi byli. A protože náš kopec, s oficiálním názvem Ve Vrchu, je samá skála, kámen a kdejaký útvar, hodí se pro něj i toto označení.  

Poprvé jsem tam vyložila v roce 2011 a dnes jsem s hrůzou zjistila, že o tom na mých stránkách není ani zbla informací. A tak jsem letošní výklad i s tím prvním spojila a ucelila tím propast osmi let.

15.7.2011, Sacred Circle Tarot

Minulost: Páže pohárů

Přítomnost: Velekněz

Budoucnost: Eso pohárů

Rada: 7 holí

Varování: 9 holí

Energie místa: Slunce a Rytíř holí

Stojíme na ryze mužském místě. Rytíř se tu přetahuje o vládu s druidem, podporuje je solární energie Slunce. Z poklidného místa, kde vládla láska a pokoj, a skutečně se tu mohlo i v pohodě bydlet, se stal kout, kde vládne příroda sama za podpory duchů a bytostí, které si střeží své tajemství jako draci. Nejsou zlí, ani nebezpeční, ale ve zdejších skalách se ukrývá více pokladů, než se na první pohled zdá, a je třeba posoudit, kdo do nich smí vstoupit a kdo ne. Když se nahoru vydáme, měli bychom dbát na znamení a rady, které po cestě dostáváme. Jsou více než cenné a mohou nám ledacos odkrýt. Zdejší kopec měl své místo v životě našich předků, věděli, proč se tu usadit nebo sem chodit a i dnes je tato síla patrná.

23.5. 2019, Old Path Tarot

A protože už pár let putuji s Putujícími, neminula jsem cestou na vrchol i z něj několik zajímavých kamenných útvarů.

KÁMEN PŘÍMO NA VRCHOLU

Přímo na vrcholu stojí ohromný majestátní valoun, který se tváří tak, že tady s tím měl vždycky něco společného.

Slunce, Páže pohárů, 5 pohárů

Kdysi to býval kámen pravdy. Odtud bylo možné napojit se nahoru a načerpat jasnou a zářivou energii a pak položit otázku a dostat jasnou a upřímnou odpověď. Člověk, který takto žádal, ale musel něco dát a být připravený slyšet i zprávu, která se mu právě nehodila do krámu. Musel být očištěn od očekávání a zbaven ega, které ví nejlépe, co je pro něj správné. Takový člověk se pak dozvěděl pravdu a mohl s ní naložit, jak nejlépe uměl. Jo a funguje to i dnes!

KÁMEN ZA VRCHOLEM

Za vrcholem stojí zajímavý kamenný útvar, částečně skrytý v roští, ale vypadá, jako by kdysi měl tři části, které popadaly. Mrknul na mě a chtěl něco říct.

Královna mečů, 9 holí, Císař

I přesto, že jsme na mužském místě, tento útvar byl a stále ještě je, určený ženám. Mohly zde načerpat mužskou energii, odvahu, odhodlání, vůli a konečný impuls k rozhodnutí nebo činu, který měly vykonat. Jakási ženská posilovna, která měla za úkol pomoci ženám, které třeba zůstaly samy nebo potřebovaly dodat trochu kuráže k tomu, co je mělo čekat. Pochopení nebo útěchu tu nehledejme, ale budete-li potřebovat se třeba odhodlat k rozvodu, stačí si tento kámen najít, proklestit se ostružiním až na vrchol a nechat se od zdejší síly trochu nakopat.

TROJKAMENNÍ

A stále ještě na vrcholové plošince, už směrem z kopce dolů, na mě blikla ještě zajímavá trojnožka. Vypadá jako by na velký balvan shora dopadl velký třesk a rozdělil ho na tři různé části tvořící trůn pro mocného vládce.

Velekněz, 5 mečů, Eso mečů

A ten tu skuteční sídlí. Je to kámen spravedlnosti. Soudí, trestá a odměňuje. Posuzuje skutečné motivy a činy, které jsme vykonali, nestranně a přísně zkoumá, co jsme způsobili a podle toho pak vydá patřičný pokyn. Nemaže se s tím, soudí přesně a bez ohledu na to, kdo a v jaké fázi před ním stojí.

SPOJENÍ SE ŠTĚDRÝM:

Opiddum kdysi a teď: Blázen a 9 pentaklů

Štědrý kdysi a teď: Eso holí a 7 mečů

Mezi nimi: Eso pentaklů

Spojení těchto dvou kopců mi vrtá v hlavě už dlouho. Stojí si tak naproti, jsou na dohled i na dochoz, mlčky se na sebe dívají. Štědrý je cca o sto metrů vyšší, a je odevšad vidět a byl na něm i svatý Vojtěch. Opiddum je stranou zájmu, ale přesto spolu něco tvoří. Dnes už ne, Opiddum si dělá, co chce a drží si svou sílu a Štědrý se snaží udržet se, na úkor novinek, které ho postihly. Přečíst si o tom můžete tu. Kdysi ale své spojení měly a ne jen tak ledajaké.

Byl vybrán. Tentokrát to byl on. Volba padla na něj. Posvátnost chvíle se nedá přehlédnout. Je hrdý, silný a věří, že je to právě on, kdo přinese přesně to, co přinést má, kdo vykoná to, co se po něm žádá. Každý rok je to někdo, dnes má tu výsadu on. Nechal ji doma, i s dítětem. Bojí se o něj, ale nemá proč. Je to výsada, pocta. Vydal se tam, kam jen tak nikdo nesmí. Přímo ke zdroji. Tam stojí ta stavba. Posvátný kruh. Stála tam dávno před nimi, bude stát i po nich. Tam míří. Předat dary, poklonit se strážcům, obětovat kameni, naklonit bohy. Bude to nebezpečné. Musí projít přes ně, prokázat sílu, proklestit si cestu. Čas má jen od západu do východu. Jen tento den. Zdržet se tam nesmí. Vyšel. Je odhodlaný. Jeho nový úkol mu dodává tu sílu. Dokáže jim to, dokáže to jí. Bojí se, jako by mu nevěřila. Už pro svého synka to musí dokázat. Bude to on, kdo to přinese. Znamení, souhlas. Dar, který jim pomůže přestát další zimu. Motýl! Šťastné znamení! Bude to on, právě on.  

POSELSTVÍ OPIDDA 2019

Král pohárů, 3 pohárů, Páže pohárů

Já si nemůžu pomoct, ale z vylosovaných karet prostě slyším smích. „A mě je to jedno, co vy si tam dole děláte! Co stavíte, co boříte, co považujete za důležité a co přehlížíte jako krajinu. Já tu byl dávno před vámi a budu i po vás, a pořád stejně pravý, poctivý a upřímný. A že se vám to nelíbí? Asi takhle upřímní nejste. Ke mně, k přírodě, k životu ani k sobě.“ 

Naše Opiddum není právě miláček. Vládne tu přísná a silná energie, která se s námi nemazlí a dává nám přesně to, co zasluhujeme. Tedy ne podle toho, co my si myslíme, že je pro nás dobré, ale to, co je správné doopravdy. Na Opiddum se můžete vydat na procházku, ale počítejte s tím, že i to není právě příjemná cesta. Vrch se trochu brání nevědomým turistům. Pokud ale skutečně chcete znát odpovědi a opravdu se za to nebojíte něco dát, zkuste vyrazit.