Za sv. Vojtěchem pod Štědrým

25.08.2013 16:50

Svatý Vojtěch je jedním z patronů české země. Svatým byl prohlášen po své mučednické smrti z rukou pruských pohanů, za svého života byl „obyčejným" člověkem, ovšem z knížecího rodu Slavníkovců. Mnoho legend o svatém Vojtěchovi hovoří o jeho propojení s vodou a kameny.  Podobně jako u svatého Ivana je i Vojtěchovi připsána řada zvláštních dochovaných kamenů s údajnými otisky jeho těla. Kameny jsou často i součástí kaplí - jak je tomu například v Neratovicích, v Nepomuku, nebo ve Vrčeni. Celkově je u nás Vojtěšských kaplí, kamenů, památných míst i studánek kolem padesáti. Je docela pravděpodobné, že tyto kameny byly původně menhiry, na kterých křesťanští misionáři nechali jakousi svou „stopu". Prostý lid pak hledal (a nacházel) doslovnou stopu neboli otisk světcova těla, přestože se velmi pravděpodobně jednalo spíše o otisky duchovní. U studánek je situace obdobná. Při svých cestách se u nich Vojtěch údajně modlil, a některé prameny i přímo vytvořil. Podle pověstí zarážením své berle otevíral zemi, z které pak vytryskla žádaná voda. Dělal tak vždy na popud trpících, ku prospěchu žíznících lidí i dobytka. To je jistě zajímavý moment - lidové pověsti chtějí zdůraznit Vojtěchovu soucitnost a dobrotu, ale vlastně nám také ukazují tehdejší vztah k Zemi. Otevření země a "vynucení si" pramene je tak trochu omlouváno zájmem potřebných a trpících tvorů. www.putujici.cz

KAPLE SV.VOJTĚCHA

Nedaleko odtud u Vrčeně je další staré a dnes opomíjené poutní místo. Vrčeň má dokonce ve svém znaku Vojtěchovy atributy - biskupskou mitru a veslo. V lese asi 1.5km od obce stojí velká osmiboká kaple, uvnitř je zachovaný kámen, na kterém údajně Vojtěch odpočíval a nechal svůj otisk. U kaple ve Vrčeni bývaly i středověké lázně, z kterých se ale nedochovalo nic. A s vodou je to tady slabší - u kaple je jen pozdější fontána v podobě křtitelnice, ozdobená reliéfem Vojtěcha s berlou, ale voda tu už neteče. Pramen vody zde ani nikdy nebyl - voda sem byla přiváděna dřevěným potrubím z protilehlého kopce Štědrý. www.putujici.cz

Výklad, 1.7. 2012, Pictorial Key tarot

Minulost: Císařovna, Měsíc, 6 pohárů

Přítomnost: 3 mečů a Blázen

Budoucnost: Eso holí

Rada: Vůz

Varování: Páže pentaklů

Energie místa: Soud a 2 pohárů

Kaplička sv. Vojtěcha je působivé a nádherné místo. Přestože je zasvěcené muži – světci, minulost ukazuje spíše na ženskou energii. Je možné, že zde původně stávala nějaká pohanská ženská svatyně zasvěcená nějaké krásné ženě, matce plodnosti. Mohla být patronkou tajemného světa naší duše, a ukazovat cestu poutníkům i ve tmě jejich trápení. Momentálně je toto místo vhodné k odložení našich starostí a trápení. Je to místo, kde můžeme nabrat síly, pohřbít minulost a začít znovu. Do budoucna by mohla kaplička ožít, je to mocný zdroj čisté energie, která je dobře využitelná a může nám v životě hodně pomáhat. Navštěvovat toto místo je vhodné např. před důležitými rozhodnutími nebo úkoly, které vyžadují hodně síly a námahy. Kaplička, sv. Vojtěch a dávná žena, které bylo toto místo zasvěceno dříve, nás mohou popostrčit, posílit a dát nám správný směr do našeho života. Tak jako na mnoha jiných mystických místech, i zde není radno, mít z těchto energií prospěch a vydělávat na nich.

Síly, které zde působí, jsou čisté a jasné a proto není možné je využívat hromadně a prakticky. Je možné zde rozkrýt to, co působí pod povrchem, odhalit principy, které hýbou naším životem a uvědomit si skutečné hodnoty. Je to místo čisté lásky a nabízí více, než je možné popsat. Může zahřát naše srdce, ukázat nám naše skutečné schopnosti a poradit nám v lásce a vztazích. Zeptejte se sv. Vojtěcha nebo kohokoliv jiného, kdo tu sídlí, jak můžete objevit nebo udržet pravou lásku. Kdo k vám v životě patří a jak ho najít? Určitě dostanete podnětnou odpověď.

PRAMEN SV.VOJTĚCHA

Pramen na úbočí kopce je jednou z dalších dobrých vod v kraji. Stejně jako prameny Dobrých vod na Strakonicku, je i tato voda mírně radioaktivní. Pramen měl vzniknout zaražením šípu, který vystřelil Vojtěch na jelena. Podle jiné verze tu Vojtěch opět zachránil trpící, tentokrát to byli žízniví uhlíři. Ať tak či tak, voda studánky je zázračně léčivá. Pro pohodlí poutníků byla voda studánky vedena dřevěným vodovodem až ke kapli do lázní naproti v údolí. Křesťanský dohled přímo u pramene zajišťuje kromě dávného Vojtěchova posvěcení i kovový kříž. Zřídlo vody je zanořené do svahu a upravené z volně skládaných kamenů, voda je dnes volně přístupná a odtéká po povrchu, až níže ve svahu se ztrácí do sběrače vodovodu. Vodou se pochopitelně léčilo, dokonce se traduje zvyk postříkat s ní na jaře dobytek, aby se mu vyhnuly nemoci. Voda je vynikající, má v sobě sílu zlata i stříbra z ukrytých pokladů.  www.putujici.cz

Výklad, 1.7. 2012, Old path tarot 

Energie místa: Páže holí, Hvězda, Kolo osudu, Velekněžka, 2 pohárů

Jde zde o místo více než mystické. Voda zde slouží k napojení na vyšší zdroj a přináší důležité informace pro náš život. Možná není až tak fyzicky léčivá, jako spíše zázračná a utišující. Možná v nás může probudit i věštecké sklony a otevřít naší duši. Tím nám může život obohatit a možná i změnit k lepšímu. Choďte na toto místo co nejčastěji, čerpejte zde sílu a nechte ho na sebe působit. Nechoďte sem sami, kolektiv nebo pár zde asi dostane krásný zážitek, na který dlouho nezapomene. Pramen sv. Vojtěcha  je pořád živý a plodný. Voda nosí informace, které my, když se uvolníme a otevřeme, můžeme vnímat a využívat. Tak směle do toho!