Za Prahou

21.01.2016 10:32

KOLEM ÚVAL - Putování za Hvězdou

 

27.12.2015 jsme vyrazili na zimní výpravu s mými milými Putujícími. Prošli jsme různorodá místa, jedno zajímavější než druhé. Byla to také první příležitost vyvětrat naší novou sadu Tarot starých pověstí českých a zasvětit ji na silných místech. Hned ráno jsem si vytáhla kartu dne Hvězdu a ta nás pak provázela celý den nejen v kartách.

VRBČANY

Barokní kostel svatého Václava stojí na místě původního románského kostela z 10.století. Podle pověsti byl v tomto kostele nalezen praporec svatého Václava.

Výklad, 27.12.2015, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Král mečů, 7 pohárů, 4 pentaklů  

Přítomnost: Hvězda

Budoucnost: Milenci  

Rada: 10 mečů

Varování: Páže mečů

Energie místa: 10 holí a Páže holí

Duch místa: 2 pohárů

Na počátku byl jasný záměr. Někdo významný, moudrý a schopný činu stál u zrodu tohoto místa a vnuknul mu účel nebo myšlenku, která se mu zdála nejdůležitější. Od té doby však nebyla objevena, a i když se o to mnozí pokoušeli, nedostali se k jádru. Praporec svatého Václava tak možná nemusí být jen hmotný předmět. Mohl by to být symbol pro cenný poklad ukrytý v myšlence, směru nebo cíli, který zde původně byl. V budoucnu zde může být skutečně odhalen, ale jen dvojicí lidí, kteří zde odhodí veškerá pouta a těžkosti současného světa a nechají se vést Hvězdou, která září v jejich srdcích. (A možná to nemusí být ani dva lidé, možná stačí jen člověk, který nečiní rozdíly mezi mužským a ženským…) I tak nebude objevení oné myšlenky jednoduché. Je dobře ukryta a pečlivě hlídána.

Zadíváte-li se na oltář a na naší kartu Páže mečů, možná objevíte kým. Tento kostel a místo, na kterém stojí, je tak ideální pro konec a začátek. Pro zbavení se tíhy a nalezení síly. Pro sjednocení minulosti s budoucností, pro odložení pout a získání nové svobody.

Praporec, který tento kostel ukrýval, můžeme najít i na kartě Milenci. Dává nám tak návod, jak ideu, která sem byla prapůvodně vložena, objevit v našich srdcích. Všeho ale do času. Nic nejde uspěchat.

 

 

 

TISMICE

Románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích u Úval je z poloviny 12.století a dodnes se zachoval v téměř původním stavu.

Výklad, 27.12.2015, Tarot starých pověstí českých

Minulost: Velekněz, Viselec, Páže pohárů

Přítomnost: 7 pohárů

Budoucnost: 3 pohárů

Rada: Hvězda

Varování: Vůz

Energie místa: Poustevník a 9 mečů

Duch místa: 5 pohárů

Kdysi dávno, možná ještě dříve, než tu kostel stál, pobýval zde moudrý muž, jehož síla a vliv je zde pořád dlí. Vnesl sem moudrost a hlubokou sílu poznání, ze které si ale nemůžeme jen tak brát. Zdroj je otevřený, ale jen pokora a laskavost nás k němu pustí. Mnozí na tom ztroskotali a byli nuceni přehodnotit svá stanoviska a podrobit své priority hlubšímu zkoumání, což z nich udělalo lepší lidi. Síla, kterou máme, je velká, ale toto místo nám ukazuje, jak s ní nakládáme a na co ji využíváme. Rezervy, které tak objevíme, nás mohou posunout dál, kam by nás ani nenapadlo, že lze dojít. Využijme sílu mudrce, který zde zanechal svůj Krok (viz karta Velekněze) a zkusme se otevřít myšlenkám, které vyžadují naši vnitřní revoluci. Jestliže dojdeme až sem, je na čase zamést před vlastním prahem.

Karta Velekněze, soudce Krok, a obrázek na stropě.

TŘEBOHOSTICE – LOM  NA PLACHTĚ

Přírodní památka bývalého lomu a domov mnoha druhů vzácných a chráněných obojživelníků, např. kuňky obecné. Lom Na Plachtě je pojmenován podle vrchu Plachta nad obcí Třebohostice, který byl jedním z míst někdejších slovanských bohuslužeb.

Výklad, 27.12.2015, Tarot starých pověstí českých

Minulost: 8 mečů, Císařovna, 6 pohárů   

Přítomnost: 2 pohárů

Budoucnost: Poslední Soud

Rada: 9 holí

Varování:  10 pentaklů

Energie místa: 4 mečů a 3 pohárů  

Duch místa: 8 pentaklů

Lom se postupně léčí z ran, které utrpěl. Sám napravuje, co zde bylo uměle vytvořeno a tvoří tak prostor pro divokost a sílu přírody, takové jaká je. A my ji máme nechat a nesnažit se jí pomáhat. Sama si poradí, my můžeme jen s obdivem přihlížet a kochat se procesem, který zde probíhá.

HRADEŠÍN

Na starém pohanském obětišti byl neznámým stavebníkem vybudován zřejmě okolo roku 1125 románský kostelík zasvěcený svatému Jiří. 

Výklad, 27.12.2015, Tarot starých pověstí českých

6 mečů, Kolo osudu a 2 pohárů

Původně zde bylo asi silné, tmavé místo přechodu jinam. Možná stavba kostelíka, možná jiný zásah, vyčistil těžkopádnost a tvrdost a nahradil ji laskavostí a přátelstvím, které se projevuje i v lidech, kteří ho spravují.

HUSOVA KAZATELNA

8 mečů, Rytíř pentaklů a Prázdná karta

Jestli tu někdy Jan Hus byl, tak zase rychle odjel a nic víc nám do toho není. :) Nicméně, kdo si na jeho kazatelnu vyleze, může se o sobě dozvědět, co dosud nevěděl.