Z Klatov

15.09.2017 14:38

15.6.2017 jsme si udělali výlet po Klatovsku. Tarotář a Klatovák Karel nás provedl svou domovinou a ukázal nám místa, která bychom sami neobjevili, alespoň ne bez bloudění.

SPÁLENÝ LES – PAMÁTNÍK 

Název je odvozen od spalování dřeva s cílem získat potaš pro sklářské hutě. Později se stává krutou připomínkou poprav českých vlastenců z okolí za haydrichiády během druhé světové války.

15.6.2017, Ghost and Spirits tarot

Minulost: 7 pentaklů, Eso pohárů, Soud

Přítomnost: 4 pentaklů

Budoucnost: Páže pentaklů

Rada: Rytíř pentaklů

Varování: Viselec

Energie místa: 2 holí a 10 pentaklů

Duch místa: 10 mečů

Duchy a dušemi se to hemží nejen v mém tarotu, ale i na tomto místě. Už v minulosti bylo toto místo považováno za důležité a lidé sem chodili, aby něco uctili nebo za něco poděkovali. Vždy zde dostali rozřešení všeho, co je trápilo a mohli s odlehčením odejít zpět domů. Dnes se tu duše tak nějak shromažďují a hlídají, aby se tu nedělo nic, čeho by se později mohlo litovat. Přísné pohledy strážců na nás vykukují z každé karty, ale nebojte se, nejsou zlí. Chtějí jen úctu a respekt, který jim náleží. Umístění jmenného seznamu obětí byl určitě výborný nápad, protože tím jim byla vzdána čest. Což můžeme udělat i my, pokud sem vstoupíme. 

ZPRÁVA OD DUŠIČEK (Janinka)

Ghost tarot: 8 pohárů, 8 pentaklů, Hvězda

Opustili jsme vás, opustili,

nedošly nám ale všechny síly.

Snažíme se dál, blízko u vás být,

a tu strašnou křivdu jednou pochopit.

Odpouštíme vám, odpouštíme,

neboť v našich srdcích, pravá láska dříme.

Dříme i v těch vašich, to vidíme rádi,

jenom se k ní, lidé, neobracejte zády.

ZŘÍCENÁ KAPLE SVATÉHO JANA, VACOVY

Kaple byla postavena roku 1730 za Maxmiliána Norberta Krakovského. Ze čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého dochovalo jen monumentální torzo. Ještě před válkou byla zřícenina krátce využívána jako rozhledna, dnes již zůstaly zachovány jen neúplné obvodové zdi.

15.6.2017, Golden tarot (by Cat Black)

Minulost: Královna pentaklů, Velekněz, 4 pohárů

Přítomnost: Vůz

Budoucnost: 10 holí

Rada: 7 mečů

Varování: Blázen

Energie místa: Mág a 6 mečů

Duch místa: 9 pentaklů

Kaple stojí na velmi silném místě, přes které se chodilo a chodí dál. Je na trase nějaké linie, která byla uznávána už dřív a i dnes je velmi silná. Byla tu jistě mnoho let před postavením kaple a církev její sílu jen využila, aby z ní mohli věřící čerpat i v rámci nové víry. I dnes to zde vyvolává úctu a pokoru, kterou místo samo vyžaduje. Zkrátka tiše, laskavě a smysluplně a pak nám nabídne svou náruč.

CO TU BYLO PŘED BAROKEM

Draconi tarot (Janinka): 8 pentaklů, Královna pentaklů, Spravedlnost

Proč to tu bylo? 3 mečů a Mírnost

Všechny dračí karty ukazují na silný zdroj ženské energie, ze kterého bylo možné po splnění určitých podmínek čerpat. Jaké podmínky to byly, se dnes asi už nedozvíme, ale ony síly zde bublají pořád.

KAPLE PANNY MARIE LORETÁNSKÉ, VACOVY

Loretánská kaple byla založena roku 1711 Barborou Krakowskou z Kolowrat. Již roku 1783 se prakticky rozpadla, obnovena byla rodem Kolowratů a Vrbnů roku 1831. Jedná se o obdélnou stavbu orientovanou kolmo k cestě, se sanktusníkem umístěným ve středu střechy. Z výzdoby se dochovaly na východní straně kaple obraz Panny Marie Loretánské a v podřímsovém pásu malovaný alianční znak Kolowratů a Vrbnů, obnovitelů kaple.

15.6.2017, Golden tarot (by Cat Black)

Kaple:

15.6.2017, Jordan Tenčev tarot

Minulost: Král mečů, Rytíř pohárů, 7 mečů

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: Královna pentaklů

Rada: 10 holí

Varování: 10 pohárů

Energie místa: Král pohárů a Král pentaklů

Duch místa: Velekněžka a 8 mečů

Marná lásky snaha. Na místo, kde kaple stojí, se snažila a stále snaží pronikat krásná původní energie, ale moc jí to nejde. Naráží na mnoho překážek, hodně rozumu a nejasností, jakoby jí nebylo dovoleno, ses zde projevit. Přesto troch vystrkuje růžky, možná v podobě obrázku Panny Marie tmavé pleti, kterou jsme uvnitř objevili.

Uvnitř: Král mečů, 2 pohárů, Měsíc

I uvnitř je ale čistá pohárová energie obklíčená tvrdým přístupem a trochu se tam dusí. Možná by se spolu s ní dostala na povrch dávná křivda, kterou si kaple pamatuje, a kterou se snaží odčinit. Jen tak se jí to ovšem asi nepodaří.

Spojení s kaplí sv. Jana: 3 mečů, Viselec, Rytíř mečů

Zdroj zdejších původních energií byl zřejmě v místě Kaple sv. Jana. Pokud dosáhl až sem, byl tu přerušen a nebyl obnoven, i když jisté malé pokusy se tu asi odehrály.

ZÁMEK TÝNEC

Sídliště zde bylo už v první polovině 9. století, později ho vlastnili benediktýni a ještě později rod vladyků z Týnce. Na konci 16. století jej vlastnili Krakovští a na přelomu 17. a 18. století jej nechali přestavět na zámek. Dnes je v soukromých rukách a přestavěn na zámek, který v době hospodářské krize zanikl.

Aquarian tarot: Milenci, Viselec, Císař

Láska byla zpřetrhána,

zaplakala krásná panna.

Milého jí uvěznili,

nepomohly dobré víly.

Mocný vládce tyran byl,

pak na to však doplatil.

Milý z vězení jim zdrh,

na tyrana hned se vrh.

Milá ho pak zahrabala,

ku svatbě jim hudba hrála.

HRADIŠTĚ NA SKÁLE (Mochtín)

Pravěké hradiště najdete v lese jižně od Klatov. Přesnou dataci bohužel archeologové neznají.

4.7.2017, Sacred Circle Tarot

Minulost: 8 holí, Císařovna, 9 pohárů

Přítomnost: Král holí

Budoucnost: Eso pentaklů

Rada: Kolo života

Varování: Eso mečů

Energie místa: 6 holí a Rytíř mečů

Duch místa: Páže mečů

Těm, co tu v minulosti žili, se zde nebývale dařilo. Pravidelně a bohatě uctívali Paní Lesa, bohyni úrody či jak jí chcete nazývat a ona jim žehnala, aby se tu žilo dobře. Zdejší energetické body uměli dřívější obyvatelé dobře využít, a šlo by to i dnes, pokud by to dovolil místní strážce a pokud bychom šli ve správný čas a s láskou v srdci. Hradiště bylo, je a bude silné, ale my se na něj dnes už neumíme podívat správnýma očima. Můžeme tu ale zkusit poprosit bohyni plodnosti o to, aby se nám dařilo v tom, co právě konáme. Když budeme dostatečně uctiví, možná nám vyhoví.

SKÁLA

Sacred Circle Tarot: Smrt, Svět, Poslední soud

Kdo ke skále přijde, s čistým srdcem a myslí, ve správný čas a s potřebou nejvyšší, pokloní se a spatří paprsek slunce, kterak se dotýká vrcholku skály, může proměnit se a dostat požehnání.

LAVICE

Podle Pavla Kozáka toto místo sloužilo po tisíce let k zasvěcení adeptů a chrání ho astrální strážkyně. Na uměle vytvořené kamenné lavici skrývá silový bod. Kosmická energie je tu více než trojnásobná a jsou tu stopy bílé magie a také líčení, možná plicních nemocí.

Pagan Otherworld tarot: Král mečů, Rytíř pohárů, Spravedlnost

Král mečů jakoby na kartě ukazoval směr, kterým se máme podívat, protože tam něco přichází, tam něco můžeme dostat. Ale jen když to opravdu potřebujeme. Zdejší místo je silné a není možné ho využívat jen tak zbůhdarma. Ukáže se jen těm, kdo ho ocení a potřebují a těm dá, co uzná za vhodné. My jsme to štěstí měli, Karel si vzpomněl, kde by to podle návodu v knize mohlo být a tak jsme si lavici vyzkoušeli. Ale jen dvě minutky a dost. O tom, jak pak Karlovi vypadl mozek a ztratil se na místě, které zná, jak své boty, by vám mohl vyprávět. Naštěstí to trvalo jen chvíli, ale účinek duchovních sil na rozum pocítil na vlastní kůži. I když trochu nerad.

LAVICE – VÍLA STRÁŽKYNĚ

Pagan Otherworld tarot: 6 pentaklů, 5 holí, Vůz

Zdejší víla strážkyně se nezdá. Nedá o sobě hned vědět, musí si být jistá, že jsme ti praví, které poctí svou přítomností, a že jsme přišli s čistým srdcem a poctivým záměrem. Pak se ukáže v plné sílr a dá nám kousek té své odvahy a energie. Ale jen takový kousek, který si zasloužíme.

Zdejší hradiště si vždy tak trochu žilo svým životem a naši předci mu rozuměli a uměli se silám, které zde vládnou podřídit. A neměli přitom pocit podřadnosti nebo nevyváženého genderu. Chápali a přijímali to, co můžou dostat, a pozor, byli za to vděční! Vzpomeňte si na to, až zase budete remcat, že život není fér… Možná vás příjemný pocit vděčnosti a radosti příjemně překvapí.

PRAMEN ÚSLAVY

Úslava pramení na pastvině jihovýchodního úpatí kopce Drkolná (729 m), nejvyšší hory Blatenské pahorkatiny, mezi vesnicemi Lukoviště a Nový Dvůr v nadmořské výšce 637 metrů. Voda z prameniště na pastvině je svedena do trubky, která ústí do strouhy nad rybníkem.

Sacred Circle tarot: 4 pentaklů, Páže mečů, 8 mečů

Vnímej sílu vody,

odplav své neshody.

Posaď se a medituj,

nový život bude tvůj,

až odplavíš všechnu tíž,

která je ti na obtíž.

Ačkoliv byla dnešní místa od sebe trochu vzdálená a nenavazovala na sebe ani tradicí, ani časem, všechna měla jasná poselství.

Úctu a respekt k našim předkům mějme,

pokoru si vždy zachovejme.

Minulost je plná těch, co jí neměli

a věřte nebo ne, těžce na to dojeli.

ZDROJE INFORMACÍ:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/4381

http://www.estudanky.eu/2101-pramen-uslavy

Informační cedule na místě.

Tajemná místa Pošumaví, Pavel Kozák, Nakladatelství MH