Po Klatovech

15.09.2017 14:43

JEZUITSKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE A  SV. IGNÁCE 

Roku 1656 byly položeny základy jezuitského chrámu, Kostel několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce 1810. Pod kostelem jsou rozsáhlé katakomby, do nichž byli pochováváni v letech 1674-1783 řádoví bratři a šlechta sympatizující s jezuity. Těla zemřelých byla konzervována působením zvláštního systému větracích kanálů.

15.6.2017, Modern Medieval tarot 

Minulost: 2 pentaklů, Poustevník, 9 mečů

Přítomnost: Král pohárů

Budoucnost: Král holí

Rada: 3 holí

Varování: Eso mečů

Energie místa: 8 mečů a Spravedlnost

Duch místa: Královna mečů

Nejdůležitější na tomto kostele bylo už od začátku právě jeho podzemí. Zdejší mniši sem ukládali své cennosti, kterými byli především jejich bratři a způsob jejich mumifikování, který nás uchvacuje dodnes. Původní účel kostela tak asi byl spíše uchovávání a schovávání a možná proto nejsou jeho energie právě přátelské. Drží si od nás odstup a jen tak někoho k sobě nepustí. Nám to dokázal už jen tím, že před námi, radši zavřel. Výklad jsem dělala na schodech před kostelem, kam jsem byla kvůli polední pauze vykázána. Svou hlídací pozici si drží dnes a bude i do budoucna a tak nám nezbývá než obdivovat jeho krásu a nepátrat po tom, do čeho nám nic není. Kdybychom však chtěli nakouknout pod pokličku, tak jeho největší síla asi bude mít něco společného s jednou z věží a především s výhledem do dálky. Ale protože na sebe nechci poštvat všechny dávno spící mnichy, nechám to spát také.

ČERNÁ VĚŽ

Byla vystavěna v letech 1542 – 1552 do výšky 72 metrů, v prvním patře byla mučírna přístupná z radní síně.

Modern Medieval tarot: Královna mečů, Mág, 8 pohárů

Černá věž je blízko bílého kostela a má podobný osud i energii. Ukrývá v sobě velkou sílu, má pro město zásadní význam, ale my si k němu nemůžeme ani čuchnout. Vypadá to, že nás klatovské kostely prostě nemají rádi.

ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL

Kostel byl vystavěn nedlouho po založení města, tedy po roce 1260, pravděpodobně na místě starší církevní stavby. V 15. století byla stavba prodloužena o 10 metrů, vznikly nové kněžiště a nová příčná loď, z původní příčné lodi byly vytvořeny postranní kaple. V 16. století byla místo stržené staré zvonice postavena samostatně stojící nová zvonice, dnes známá jako Bílá věž. V 17. a 18. století byl kostel barokně upravován a vybavován. V kostele je na hlavním oltáři umístěn milostný obraz Panny Marie Klatovské – obraz, který 8. července 1685 ronil krvavý pot. Poté co církev tento jev oficiálně uznala za zázrak, staly se Klatovy známým a oblíbeným poutním místem, do něhož proudily tisíce poutníků nejen z Čech, ale i ze sousedního Bavorska. S obrazem jsou spojována četná nevysvětlitelná, zázračná uzdravení nemocných, zraněných či postižených.

KOSTEL

4.7.2017, Golden Tarot

Minulost: Blázen, 8 pentaklů, Vůz

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: Královna pentaklů

Rada: 4 mečů

Varování: Smrt

Energie místa: Rytíř mečů a Král pohárů

Duch místa: 3 pentaklů

Místo pro stavbu kostela nebylo vybráno náhodně, a dlouze se na něm pracovalo, neboť se věřilo, nebo spíše vědělo, že tohle je to pravé. Dalo to hodně práce a do stavby bylo vloženo víc, než se dnes ví a nakonec se dílo podařilo. Perou se tu ale nějaké protikladné síly, něco se tu rozehrálo a dnes to doznívá a stále není vyřešené. Naším úkolem to ale není napravovat, naopak je potřena nechat místu vlastní sílu a volný průchod událostem. Jestliže bílý kostel a černá věž mají své tajemství, a pečlivě si ho střeží, pak černý kostel se pere s tím, co zažil a velmi se snaží vymanit se ze zajetých kolejí. Pokud se mu to povede, tak bez lidského přičinění, místo se musí se svou základnou vypořádat samo.

UVNITŘ

Golden tarot: Vůz, Rytíř holí, Královna pohárů

Obraz Panny Marie Klatovské má pro město, lidi i tento kostel zásadní význam. Je symbolem lásky, pomoci a šlechetnosti, ukazuje to čisté, to bílé, co bývá potlačováno, protože to prý nemá takovou moc jako meč. Ale to je ta síla, která zvítězí, právě proto, že jí o vítězství nejde.

BÍLÁ VĚŽ

Golden tarot: Páže pentaklů, Královna mečů, 10 mečů

Jen malá znamení dostáváme shora. Jen náznaky vedení, jen tichý hlas, který jde překřičet rozumem a strachem. A takový náznak je Bílá věž. Její běloba prosvítá a doplňuje černý kostel. Jsou to jen barvy, napadlo vás? Kdepak…  Už jen ze symbolického hlediska je velmi zajímavé, že bílý kostel má vedle sebe černou věž a černý kostel naopak bílou. Bílá svou barvou maskuje černou, v černé prosvítá bílá a dere se ven. A právě to nekonečné doplňování a překonávání posiluje všechny zúčastněné a je jedno, za jakou barvu právě kopou. Obě jsou podstatné a obě nutné. Bez zla by nebylo dobro a bez dobra zlo. Jsou to různé strany téže mince, kterou denně bereme do rukou a obracíme ve snaze přijít na to, co je nejlepší. A odpověď nemusíme dostat nikdy. Anebo hned. Obě jsou nejlepší. V tom je ten klíč.

DOMINIKÁNSKÝ KOSTEL

Barokní kostel sv. Vavřince v ulici Plánické byl vybudován v letech 1694-1709 na místě starší svatyně ze 14. století. Stavbu vedl Marco Antonio Gilmetti a kostel byl pak několikrát upravován. Po zrušení u něj přiléhajícího kláštera připadl městu a sloužil jako skladiště. Dnes je využíván pro kulturní účely.

Golden tarot: 5 mečů, Milenci, 3 pentaklů

„Já že jsem využíván na kulturní účely? Jenom? To teda ne! Já jsem pořád kostel, i když se mi tady courá kde kdo a vůbec se neklaní. Já jsem tady byl dávno před tou vaší kulturou a je mi jedno, co si myslíte dnes a co máte dojem, že tu konáte. Já tady stojím a budu stát, i když ta vaše kultůra už dávno nebude.“

KAPLE CHALOUPKA

Na tomto místě stávala chaloupka vlastníků zázračného obrazu, Madony, která začala krvácet. Obraz vyplnil úpěnlivé prosby a byl umístěn do arciděkanského kostela. Z původní chaloupky vznikla kaplička zvaná právě Chaloupka.

15.6.2017, Golden tarot (by Cat Black)

Minulost: Páže pohárů, Eso pohárů, Rytíř mečů

Přítomnost: 9 pentaklů

Budoucnost: 5 holí

Rada: Smrt

Varování: Královna pentaklů

Energie místa: Páže mečů a 3 mečů

Duch místa: 6 holí

Toto je místo skutečně políbené andělem. Andělsky bílé a čisté, nevinné a něžné. Ti, kdo tu bydleli kdysi, dostali darem záchranu a pomoc, kterou potřebovali. Byli pokorní a ctností a skutečně strádali a tak byli odměněni. Podobný princip jsem popisovala o kousek dál v článku Z Klatov. A tady se opakuje, protože místa si žijí svým vlastním životem a není na nás se pokusit je ovládnout. Zásah v pravou chvíli nezachránil jen tenkrát ten zadlužený manželský pár, ale poté zachránil tisíce dalších lidí, kteří uvěřili a jejich víra jim pomáhala denně a neustále. A zachraňuje i dnes. Kaple Chaloupka není jen malá kaplička uprostřed paneláků, ale symbol naději a víry, která spasí svět. Ne ta uměle našroubovaná a těžkopádná víra, ale to, co je přímo v nás. To, co probouzí tu čistotu a sílu, poctivost a zodpovědnost. To, co mění naše životy, protože my jsme ochotni se změnit. A za to, díky Bohu.

KLATOVSKÁ HŮRKA – KOSTEL SV. MARTINA

Původní gotický kostel zde byl postaven již ve 13. století. A podle dochovaného opevnění se jednalo o velmi dobře zabezpečenou svatyni. V té době byl farním kostelem nedaleké staré slovanské obce Beňovy. V 15. století jej vlastnili držitelé bezděkovského panství. Do majetku města Klatov byl připsán v roce 1599. Starost o něj byla svěřena poustevníkovi, který zde trvale žil. Kostel ztrácel na svém významu a začal chátrat. V 17. století jej církev přestala k bohoslužbám užívat. Stará stavba byla stržena a v letech 1734 až 1748 byl znovu postaven v barokním slohu. V této podobě jej vidíme i dnes.

15.6.2017, Modern Medieval tarot 

Minulost: 8 pohárů, Páže mečů, Císařovna

Přítomnost: 7 mečů

Budoucnost: Páže mečů

Rada: 4 holí

Varování: 10 mečů

Energie místa: Velekněžka, 6 holí

Duch místa: 4 pohárů

V minulosti se zde zrodilo něco nového a krásného. Ale předcházela tomu samota, vyhnání, velké břímě a strach. Představuji si noc, hlubokou a temnou. Dívka jde, klopýtá, bojí se, prchá a nemá kam. Vyhnali ji, neměli slitování. Těžké břicho ji brzdí, nemůže už dál. Klesá pod tíhou a omdlévá. Když se probudí, slyší tiché vrnění a dítě, které má vedle sebe už nikdy neopustí. Byla zachráněna, jedni ji vyhnali, druzí pomohli. Schová se u nich a zůstane už doma. Zázrak, myslíte? Ne, jen obyčejná lidská dobrota.

Jaký příběh se otiskl do karet, těžko říct. Je to ale příběh o pomoci v pravý čas, o naději a uzdravení. Bude se opakovat? Dnes a tady už těžko. Jen v našich myslích a srdcích zůstane navždy.

PLÁNICKÁ 3

Podle Aleše Česala se v tomto domě v 18.století scházeli klatovští Svobodní zednáři.

Illuminati tarot: 5 holí, 4 holí, Rytíř pohárů a Vůz

Tajný posel přiváží dobré zprávy. Budeme povýšeni, přijde posvěcení! Bratři, to jste ještě nezažili! Spojme se a počkejme na to, k čemu jsme byli vybraní. Bude to velká věc.

Zdejší zednáři tu asi objevili něco velmi cenného a důležitého. Jestli pro ně nebo i pro nás, těžko říct. Byl to ale velký posun dopředu a dlouho z něj ještě žili. Možná tuto lóži navštívil někdo významný a důležitý, a propůjčil tak tomuto městu svůj lesk a slávu. Víc už se ale asi nedozvíme.

ŠIBENIČNÍ VRCH

Mezi rodinnými domky v ulici Ke Spravedlnosti se nachází Šibeniční vrch, kde se popravovalo už od 16. století.

15.6.2017, Ghost and Spirits tarot 

Minulost: 2 pentaklů, 7 mečů, 10 pohárů

Přítomnost: Ďábel

Budoucnost: 2 holí

Rada: 4 pentaklů

Varování: 5 holí

Energie místa: 9 holí a Císař

Duch místa: Hvězda

„Tak tady, bych chtěla bydlet!“ prohlásila jsem, když jsem otočila a karty a prchala pryč. Tady se to nebožtíky jen hemží, létaj si to jeden přes druhého, hvízdaj do noci a hledají, kde kdysi spočinuli a ptají se: „Proč zrovna já? Proč zrovna já?“ Neposedí a neposedí. A ten, kdo je trochu vnímavější, zahlédne občas nějaký ten stín a neblahý pocit. Anebo taky ne, to záleží jen tom, co chceme a můžeme vnímat. Zeptejte se místních, jak se jim tu spí. Já myslím, že dobře.

ZDROJE INFORMACÍ

https://www.turistika.cz/mista/kostel-sv-martina-na-klatovske-hurce/detail

http://www.klatovske-kostely.cz/

Informační cedule na místě

Tajemná místa Pošumaví, Pavel Kozák, Nakladatelství MH

Před branou Šumavy a Českého lesa, Aleš Česal, Regia, 2016